لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

قوانین در حمایت از ذخایر ژنتیکی ثبت اختراع


قوانین ملی وضع شده در حمایت از ذخایر ژنتیکی و انعکاس رهنمودهای بین المللی در قوانین داخلی

قوانین در حمایت از ذخایر ژنتیکی ثبت اختراع

قانون گذار ایرانی در زمینه تدوین قوانین مرتبط با بحث زیست فناوری انسجام و دقت در خود این عرصه از علم نداشته، که البته به دلیل جدید بودن این شاخه از علم و نداشتن متخصصان حقوقی در این زمینه، تا حدودی قابل توجیه است. یکی از قوانینی که بحث منابع ژنتیک در آن مطرح شده است، قانون ثبت اختراعات است. در قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری سال ۸۶ منابع ژنتیک از حیطه حمایت قانونگذار در قالب نظام حمایتی حق ثبت اختراع خارج شده است. ماده ۴ این قانون که در بیان موارد خارج از حمایت این قانون می باشد، حمایت از منابع ژنتیک و اجزاء تشکیل دهنده آن و هم چنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها را از شمول حمایت قانونگذار خارج کرده است، این ماده با توجه به عام و کلی بیان کردن منابع ژنتیک با ابهاماتی همراه است. در ماده ۴ این قانون بیان شده است که:
موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است..... د) منابع ژنتیک و اجزای تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک و تولید آنها.

١- تصویب قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل بذر در ایران نیز می تواند بر اساس ماده ۲۷ موافقتنامه تریپس ارزیابی شود. اما استثنا کردن منابع ژنتیک از عرصه ی ثبت اختراع در قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علایم و نام های تجاری، در قیاس با مندرجات تبصره ۱ ماده ۳ قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل بذر قابل تأمل است.

آن چه مطابق تبصره ۱ ماده ۳ قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل بذر کشور از حیطهی - حمایت و ثبت مستثنی شده «ذخایر ژنتیک اصلاح نشده وحشی» است و نه به طور عام منابع ژنتیک و یا «منابع ژنتیکی اصلاح شده گیاهی»، بنابراین اگر فرض کنیم که دلیل استثنای منابع ژنتیک از حیطه ی حمایت از اختراع، تضمین اصل دسترسی آزاد علمی به منابع ژنتیک است، باید در قانون ثبت اختراع هم منابع ژنتیکی اصلاح نشده و یا منابع ژنتیکی آن چنان که در طبیعت یافت می شود را از حيطه حمایت از اختراع مستثنی کرد. اگر فرض کنیم که دلیل استثنای منابع ژنتیک از حیطه حمایت از اختراع حمایت از ارقام گیاهی (به عنوان مصداقی از منابع ژنتیک) در قالب سیستم حقوقی دیگری (قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل بذر) است، باید توجه کنیم که منابع ژنتیک دربرگیرندهی صرف گیاه نیست و آن چه در قلمرو گیاهی در قالب قانون ثبت ارقام گیاهی قابل حمایت است برخی از رده بندی گیاهی یعنی «رقم گیاهی» است و نه رده ی دیگری از قلمرو گیاهی، به طور مثال «گونه» که می تواند حاوی ارقام گیاهی متعددی باشد.

مجزا شدن اجزای تشکیل دهنده منابع ژنتیک از قانون ثبت اختراع اگرچه بحث دسترسی آزاد به اطلاعات ژنومی جهت انجام تحقیقات مورد حمایت منشور بین المللی ژنوم مصوبه کمیته بین المللی اخلاق زیستی یونسکو نیز هست را تسهیل می کند، ولی هم - چنانکه خود این منشور تصریح می کند ژنها آنچنان که هستند یعنی در حالت طبیعی خود نمی تواند در حیطه اختراع مورد حمایت و ثبت قرار گیرد نه ژن هایی که نتیجه اختراع و مداخله فنی بشر هستند.

۲- سؤال دیگر این است که آیا انجام مداخله فنی بشر در هر سطحی در یک فرآیند بیولوژیکی می تواند تاییدگر وجود یک فرآیند غیربیولوژیک باشد؟ ایراد دیگری که بر ماده ۴ قانون ثبت اختراعات وارد است این است که این ماده جایگاه و یا ملاکی را جهت تعیین مرز فرآیندهای بیولوژیکی و غیربیولوژیکی مشخص نکرده است. باید در این در زمینه یعنی در تعیین موضع قانونگذار در مورد تفسیر ماده ۴ قانون ثبت اختراعات و همچنین در توضيح طريقه حمایت از اختراعات دارویی که صنعتی مهم در عرصه داخلی محسوب شده و متاثر از رویکرد اتخاذی در تعیین مرز بین فرآیندهای بیولوژیک و غیر بیولوژیک است، تصمیمات صریحی اتخاذ شود.
جایگزینی عبارت فرآیند اساسأ بیولوژیک در قانون راهکار این مشکل به نظر میرسد، شایسته به نظر می رسد که به جای عبارت فرآیند بیولوژیکی، فرآیند اساسأ بیولوژیک را جایگزین نمود.به این ترتیب مستثنی شدن فرآیندهای اساسأ بیولوژیک می تواند توجیه گر عدم حمایت قانون ثبت اختراع از آن دسته از فرآیندهایی باشد که مداخلهی فنی بشر نقش تعیین کننده ای در نتیجه ندارد.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی) ثبت شرکت ایلیا( درکلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت و انتخاب نام شرکت و برند در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی - ) ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع )

مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

متقاضی دستور موقت دادرسی در خصوص برند

متقاضی دستور موقت دادرسی در خصوص برند، علامت و علائم و نام تجاری - انجام هر اقدامی در دادرسی مدنی منوط به درخواست اشخاص ذینفع است. در خواست کننده دستور موقت به واسطه اینکه صاحب اصلی حق فکری است یا به دلیل اینکه اجازه بهره برداری از آن را دارد متقاضی صدور این دستور است (بند اول).

مسئولیت در برات

مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی در برات - مطابق ماده ۲۴۹ ق.ت: برات دهنده و ظهرنویس ها در مقابل دارند، برات مسئولیت تضامنی دارند که وجه تمایز برات با حواله می باشد. دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می تواند به تمامی آنها و یا هر کدام از آنها که بخواهد رجوع نماید.

مجازات در مورد ورشکستگی به تقصیر و تقلب

مجازات در مورد ورشکستگی به تقصیر و تقلب -اگر ورشکستگی در نتیجه تقصیر یا تقلب واقع شود ضمانت اجرای جزائی به آثار حقوقی حکم ورشکستگی اضافه خواهد شد ولی چون ورشکستگی به تقصیر با ورشکستگی به تقلب تفاوت دارد هر کدام را به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

حمایت از مالکیت صنعتی در کنوانسیون پاریس

حمایت از مالکیت صنعتی در کنوانسیون پاریس و اسناد حقوق بشری - مالکیت صنعتی در اسناد مختلفی مورد حمایت قرار گرفته است. در این بین حمایت از این آثار در ایران مد نظر است. از این رو ابتدا اسناد بین المللی مربوطه بیان می گردد تا چارچوب و اصول مورد نیاز مشخص شود، سپس قانون ۱۳۸۶ مطرح می شود تا روشن شود

حمایت از نام تجارتی در حقوق ایران

حمایت از نام تجارتی در حقوق ایران - نام تجاری از جمله مالکیتهای فکری، محصول ابتکار و خلاقیت تاجر در روند فعالیتهای تجارتی و معرف توانمندیهای او در عرصه تجارت است. این نوع از اموال ناملموس در حالی که به انحاء مختلف در حمایت از خود تاجر ونیز مصرف کنندگان محصولات و خدمات مورد عرضه نقش بسزا و منحصر به

مشاوره حقوقی

مجتمع حقوقی ایلیا با فراهم آوردن امکان مشاوره حقوقی رایگان توسط مشاوران متخصص و وکلای پایه یک دادگستری در زمینه مورد نظر شما بر آن است تا بتواند کارگشای

گم شدن چک در وجه حامل

توضیحات کامل و جامع درباره چک مفقودی حامل به همراه گم شدن چک در وجه حامل.با ثبت شرکت ایلیا تماس بگیرید و کلیه امور ثبتی خود را به ما بسپارید.

زمان و امکان طرح درخواست قبل از اقامه دعوا در ثبت برند و طرح

زمان طرح درخواست دستور موقت و زمان طرح دعوای اصلی - امکان طرح درخواست قبل از اقامه دعوای اصلی - مهلت خواهان جهت اقامه دعوای اصلی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری - طبق موازین آیین دادرسی مدنی، امکان تقاضای دستور موقت قبل، حین و بعد از اقامه دعوای اصلی وجود دارد. اما ظاهر ماده ۱۸۳ آیین

مراحل درخواست مالک برای توقیف کالاهایی که مخالف حقوق شخص باشد

نحوه درخواست مالک برای توقیف کالاهایی که مخالف حقوق وی می باشد - طبق ماده ۱۸۲ آیین نامه، مالک هر اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری یا قائم مقام قانونی وی بر حسب مورد می تواند به موجب امر، نزدیک ترین دادگاه عمومی محلی که کالاهای مورد ادعا، در آن محل است صورت مشروحی از کالاهایی که به ادعای او با حق

ضابطه استرداد سود و قواعد مشابه در حقوق ایران

ضابطه استرداد سود تحصیل شده اختراع و مالکیت صنعتی توسط ناقض و قواعد مشابه در حقوق ایران - هیچ یک از قوانین و مقررات مالکیت فکری کشورمان، به صورت صریح یا حتی ضمنی به ضابطه مذکور اشاره نکرده اند. به همین جهت گفته شده: «چون در حقوق ایران راهکار مطالبه سود تحصیل شده ناقض پیش بینی نشده است

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید