جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

فرایند مالیات بر درآمد مشاغل

فرایند مالیات بر درآمد مشاغل
مالیات بر درآمد مشاغل را می توانید از طریق مشاوره رایگان کارشناسان ثبتی ایلیا دریافت کنید. برای اطلاع از نحوه تشکیل پرونده های مالیاتی ما راهنمای تخصصی شما خواهیم بود تنها کافی است با ما در ارتباط باشید. در ادامه نکات حقوقی در این زمینه را ارائه می دهیم.

صاحبان مشاغل چه کسانی هستند

هر تاجر و تولید کننده ای که به صورت حقوقی فعالیت کند را صاحب مشاغل می نامند ولو اینکه آن شخص از ابتدای سال درآمدی نیز نداشته باشد بر طبق قانون موظف است امور مالیاتی را انجام داده و به اداره مالیات تحویل دهد.

گاهی پیش می آید که صاحبان مشاغل در زمینه های مختلفی اقدام به کسب و کار می کنند که این موضوع باید در متن اساسنامه شرکت تجاری آن ها ذکر شده و اجرا گردد.

حال این سوال پیش می اید که صاحبان مشاغل می بایست ظرف چه مدتی از تاریخ شروع فعالیت خود مراتب را به اداره امور مالیاتی اطلاع دهند؟

در جواب این سوال باید پاسخ دهیم بر اساس قانون مندرج در اداره مالیات و دارایی کشور مودیان مالیاتی باید از ابتدای سال تا سال بعد خرداد برای اشخاص حقیقی و تا پایان تیر ماه اشخاص حقوقی به اداره ارسال گردد.

پرداخت مالیات مشاغل

ماده ۹۳ – درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصول این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت ماده ۱۰۱ به میزان معافیت ماده ۸۴ ق.م. م. ( معافیت سال ۹۵ بمبلغ)

156,000,000ریال و سال ۱۳۹۶ بمبلغ 180,000,000ریال می باشد .

تبصره : درآمد شرکت های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل یا مضارب یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد .

نکته (شرکت های مدنی) : عبارتست از اجتماع مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه (مشاع). به عبارت دیگر شرکت های مدنی ارتباطی با اشخاص حقوقی ندارد و منظور این مفهوم شراکت مدنی موضوع قانون مدنی است و ارتباطی با موضوع قانون تجارت در مورد شرکت ها ندارد .

ماده ۹۴ – درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارتست از کل فروش کالا یا ارائه خدمات به اضافه سایر درآمدهایی که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع ماده ۱۴۷، ۱۴۸ و ۱۴۹ ق.م.م.

ماده ۹۵ – صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن ها تنظیم کنند .

بخشنامه 200/94/118آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ ق.م.م در مورد نوع دفاتر، اسناد و مدارک و رو ش های نگهداری آن ها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات که از 1396/01/01 لازم الاجرا می باشد به شرح ڈیل رعایت نمایند .

)قانون قدیم) : طبق ماده ۹۶ قانون قدیم به سه گروه الف ، ب و ج تقسیم می گردیده است .مطابق ماده ۹۵ ق.م.م (جدید) و بخشنامه 200/94/118 در فصل دوم بخشنامه گروه بندی صاحبان مشاغل و در ماده ۲ صاحبان مشاغل بر اساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی می شوند :

  • * الف – حجم فعالیت:

گروه اول : مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ۱۰ برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت ماده ۱۰۱) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیش از مبلغ 30,000,000,000ریال و بیش تر باشد .

١ – ملاک آخرین برگ قطعی که تا پایان دی ماه سال قبل صادر شده باشد و اگر صادر نشده باشد تا عملکرد سال ۹۱

۲ – اگر مطابق فرض ۱ قطعی صادر نگردیده باشد ملاک مبلغ فروش فوق الذکر است .

گروه دوم : مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ۱۰ برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت ماده ۱۰۱) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال ۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیش از مبلغ 10,000,000,000تا 30,000,000,000ریال باشد .

گروه سوم : مودیانی که در گروه اول و دوم قرار نمی گیرند جزء گروه سوم قرار می گیرند .

تبصره ۱ – در مواردی که صرفا ارائه خدمات باشد، ۵۰٪ مبالغ تعیین شده ملاک عمل می باشد.

تبصره ۲- در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکا ملاک عمل می باشد .

تبصره ۳- مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مودی در سال قبل می باشد .

  • **ب – نوع فعالیت :

اشخاص ذیل فارق از حجم فعالیت موضوع بند الف فوق از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزء مودیان گروه اول محسوب می شود :

١ – دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان (.

۲ – صاحبان کارخانه ها و واحد های پولی و بهره برداران معادن دارای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط .

-3صاحبان هتل های 3 ستاره و بالاتر .

۴ – صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، کلینیک های تخصصی .

۵ – صاحبان مشاغل صرافی .

۶ – فرشگاه های قانونی زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه های ذیربط .

تبصره ۱- مودیان مالیاتی که در هر گروه قرار می گیرند تا سه سال بعد از نظر انجام تکالیف طبقات پایین تر قرار نخواهند گرفت .

تبصره ۲ – در دو سال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل به استثنای مودیانی که بر اساس نوع فعالیت در گروه اول قرار می گیرند، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مودی خواهد بود .

تبصره ۳ – صاحبان مشاغلی که در گروه های دوم یا سوم قرار می گیرند می توانند در هر سال مالیاتی نسبت به تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود .

تذکر : گروه اول دفاتر روزنامه و كل، گروه دوم صورت درآمد و هزینه ماهانه به شرح فرم پیوست ۱و گروه سوم خلاصه درآمد و هزینه سالانه به شرح فرم پیوست ۲ ( ماده ۱۵ آیین نامه تحریر دفاتر ) مکلفند مدارک مربوط به معاملات خود را نگهداری نمایند .

تذکر ۲: (ماده ۷ فصل ششم آیین نامه تحریر دفاتر ) : صاحبان مشاغلی که در گروه دوم باشند و اگر از سامانه صندوق فروش استفاده نمایند و با رعایت تبصره ۲ ماده ۱۶۹ ق.م.م در نگهداری و ارائه اطلاعات مربوط تکلیفی برای نگهداری دفاتر موضوع این آیین نامه نخواهند داشت. اشخاص حقوقی مشمول این بند نیستند .

ماده ۹۷ – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آن ها بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد .

فرایند مالیات بر درآمد مشاغل

در صورتی که مودی از ارائه اظهار نامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان ازطرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست .

**** فرق على الراس قانون قدیم با قانون تهیه اظهارنامه بر آوردی می باشد . *****

تبصره : سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۳۷۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود .

ماده ۱۰۰ – مودیان موضوع این فصل (مشاغل) مكلف اند اظهار نامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نماید .

تبصره : سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آن ها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ ق.م.م باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود .

حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود .

ماده ۱۰۱ – درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل (مشاغل) که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است .

تبصره ۱- در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری یا قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گردد. در صورت فوت احد شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد .

تذکر 1: در صورتی که صاحبان شرکا به نسبت ۳ دانگ باشند هر کدام می توانند معافیت کامل ماده ۱۰۱ ق.م.م را استفاده نمایند. سال ۹۵ 156,000,000*2=312,000,000

تذکر ۲: در صورتی که صاحبان شرکا سه نفر باشند یعنی نفری ۲ دانگ میزان معافیت حداکثر 312,000,000 می باشد که بین سه نفر به نسبت مساوی تقسیم به عبارتی نفری 312,000,000 ریال می توانند از معافیت استفاده کنند .

سال ۹۵ 312,000,000+3=104,000,000 156,000,000*2=312,000,000

تذکر ۳ : در صورتی که صاحبان مشاغل زن و شوهر باشند (زوج و زوجه) حداکثر از یک معافیت فقط برای شوهر می توانند استفاده کنند .

تذکر ۴: شرط استفاده از معافیت ها تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد .

تبصره ۲- در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحد های شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون می شود .

ماده ۱۰۲ – در مضاربه، عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود، مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت ماده (۱۰۱) این قانون کسر و به عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید .

تذکر : در صورتی که پرداخت کننده شرکت باشد نرخ ماده ۱۰۵ و در صورتی که شخص حقیقی باشد نرخ ماده ۱۳۱

تبصره – در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است .

مثال ۱ (مشاغل): آقای داودی دارای یک آزمایشگاه می باشد که اظهارنامه سال ۱۳۹۵ خود را در موعد مقرر قانونی تحویل اداره امور مالیاتی نموده است. در آمد سالانه ایشان مبلغ 800,000,000 ریال و هزینه های آن 350,000,000 ، ریال بوده است. مالیات قابل پرداخت عملکرد سال ۱۳۹۵ توسط آقای داودی به شرح زیر است :

=800,000,000-350,000,000=450,000,000سود سال ۱۳۹۵

=450,000,000-156,000,000=294,000,00 درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت ماده ۱۰۱ در سال ۱۳۹۵

مالیات متعلقه 000,000,294×15%=44,100,000

مثال ۲ (مشاغل) : على ، حسن و حسین دارای یک کارگاه می باشند که نسبت مالکیت آن ها به ترتیب ۴۰، ۵۰ و ۱۰% می باشد. درآمد سال ۱۳۹۵ کارگاه مزبور 2,500,000,000 ریال بوده است و همچنین در این سال هزینه های کارگاه به مبلغ 300,000,000ریال می باشد. شرکا اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر به اداره امور مالیاتی تسلیم نموده اند. مالیات کارگاه در سال ۱۳۹۵ به شرح ذیل است :

= 2,500,000,000-300,000,000=2,200,000,000سود سال ۱۳۹۵

طبق تبصره ماده ۱۰۱ ق.م.م حداکثر دو نفر از معافیت می توانند استفاده کنند .312,000,000

=156,000,000×2=2.200.000 معافیت موضوع ماده ۱۰۱ در سال ۱۳۹۵

= 312,000,000:3=104,000,000سهم هر یک از شرکا از معافیت موضوع ماده ۱۰۱

سهم هر یک از شرکا از سود

علی= 2,200,000,000×40%=880,000,000

حسن 2,200,000,000×50=1,100,000,000=

حسین 2,200,000,000×10%=220,000,000

130,200,000 =نرخ ماده131 (880,000,000-104,000,000)× مالیات على

=174,200,000نرخ ماده ۱۳۱ (1,100,000,000-104,000,000)×مالیات حسن

=17,400,000 نرخ ماده ۱۳۱ (220,000,000-104,000,000)×مالیات حسین

مثال 3 (مشاغل): ایمان ، الهام ، نوید و سپیده در سال ۱۳۹۵ در مشارکت مدنی با نسبت سرمایه ای ۳۰٪ ، ۲۰٪، ۴۰ % ، % ۱۰ شرکت دارند چنانچه درآمد مشمول مالیات سالانه این مشارکت 4,500,000,000ریال باشد ، با فرض این که نوید و سپیده رابطه زوجیت داشته باشند مطلوب است محاسبه مالیات حاصل از این مشارکت :

طبق تبصره ماده ۱۰۱ ق.م.م حداکثر دو نفر از معافیت می توانند استفاده کنند

=156,000,000×2=312,000,000 معافیت موضوع ماده ۱۰۱ در سال ۱۳۹۵

با توجه به این که نوید و سپیده رابطه زوجیت دارند در حکم یک شریک تلقی می شوند بنابراین :

=312.000.000:3=104,000,000 سهم هر یک از شرکا از معافیت موضوع ماده ۱۰۱

=4,500,000,000×30%-104,000,000=1,246,000,000 درآمد مشمول مالیات ایمان پس از کسر معافیت ماده

246,000,000×25%=61,500,000*500,000,000×20%=100,000,000*500,000,000×15%=75,000,000,000

=75,000,000+100,000,000+61.500.000=236,500,000مالیات متعلقه ایمان

= 4.500.000.000×20%=-104,000,000=796,000,000درآمد مشمول مالیات الهام پس از کسر معافیت ماده ۱۰۱

296,000,000×20%=59,200,000*500,000,000×15%=75,000,000

= 59,200,000+75,000,000=134,200,000مالیات متعلقه الهام

=4,500,000,000×40%-104.000.000=1,696,000,000= درآمد مشمول مالیات نوید پس از کسر معافیت ماده۱۰۱

174,000.000*500,000,000×20%=100,000,000*500,000,000×15%=75,000,000

696,000,000×25%

=75,000,000+100,000,000+174,000,000=349,000,000 مالیات متعلقه نوید

= 4,500,000,000×10%=450,000,000×10%=450,000.000درآمد مشمول مالیات سپیده پس از کسر معافیت ماده ۱۰۱

= 450,000,000×15%=67,500,000مالیات متعلقه سپیده .

=236,500,000+134,200,000+349,000,000+67,500,000=787.200.000 جمع کل مالیات قابل مطالبه

  • مالیات وكلاء (موضوع ماده ۱۰۳ ق.م.م (

بطور خلاصه مبلغ اختلاف مالیاتی را ابتدا در نرخهای ٪۵و۴و ۳/ بشرح نرخ بند ماده ۱۰۳ضرب تا مبلغ مآخذ مشمول مالیات بدست آید وسپس عدد بدست آمده را در ۵ بند “د” ماده ۱۰۳ ق.م.م ضرب شود مالیات حق تمبر وکیل بدست می آید

ماده ۱۰۳ – وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالت نامه های خود رقم حق الوكاله ها را قید نمایند و معادل ۵٪ آن بابت على الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد :

الف – در دعاوی و اموری که خواسته آن ها مالی است ۵/ حق الوكاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله .

ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است ۵/ حداقل حق الوكاله مقرر در آیین نامه حق الوكاله برای هر مرحله

ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند (الف) این ماده

د- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوكاله آن ها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آن میزان حق الوكاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر تا ده میلیون 10,000,00ریال ما به الاختلاف، ۵، تا سی میلیون 30,000,000ریال ما به الاختلاف، ۴٪ نسبت به مازاد ده میلیون 10,000,000 ریال، از سی میلیون 30,000,000 ریال ما به الاختلاف به بالا ۳٪ نسبت به مازاد سی میلیون 30,000,000ریال منظور می شود و معادل ۵٪ آن تمبر باطل می شود .

  • نکته : فرمول محاسبه مالیات حق الوكاله :

مالیات مورد اختلاف =20,000+(15/10.000) مالیات حق الوکاله

مثال ۱: وکیل شخص الف بابت اختلاف مالیاتی به مبلغ ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جهت طرح پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی مراجعه می کند. در اجرای بند د ماده ۱۰۳ محاسبه مالیات حق تمبر وکیل به شرح ذیل می باشد :

10,000,000*5%=500,000

20,000,000*4%=800.000

جمع مبلغ مشمول حق تمبر 500.000+800,000+1.350.000=2,650,000

جمع مالیات حق تمبر وکیل بابت اختلاف مالیاتی فوق 2,650,000*5%=132.500

  • راه حل با استفاده با فرمول فوق :

مالیات حق الوکاله با استفاده از فرمول 20,000+15,10,000*75,000,000=32,500

مثال ۲: یکی از وزارتخانه های دولتی طی یک وکالت رسمی دفاع از یک پرونده که در آن شخص مدعی 870,000,000ریال بود را به آقای متین وکیل دادگستری واگذار نموده است. مبلغ حق الوكاله از لحاظ مالیاتی و مالیات حق الوكاله و مدت زمان پرداخت آن به شرح زیر است :

1,000,000*5%=500,000

20,000,000*4%=800,000

840,000,000*3%=25,200,000

مالیات حق الوکاله 500,000+800,000+25,500,000=26,500,000*5%=1,325,000

تذکر: مالیات موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۳ که بایستی تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایندمفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند (ولو این که وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان مودی یا پدر – مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده و همسر مودی .

تبصره ۱- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت های مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت نامه نمی باشند .

تبصره ۲- وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوكاله به وکلا پرداخت می کنند ۵٪ آن را کسر و بابت على الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند .

تبصره ۳- در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود .

تبصره ۴ – در مواردی که دادگاه ها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیش تر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالت نامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا ما به التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده ۱۰۴ ق.م.م که برای مالیات تکلیفی بوده است حذف گردیده است .

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها