درخواست مشاوره رایگان

✔️ سرمایه اولیه برای ثبت شرکت سهامی خاص

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     یکشنبه، 6 بهمن 1399


حداقل سرمایه اولیه شرکت سهامی خاص 1 میلیون ریال ( 100 هزار تومان ) می باشد و این رقم بر اساس قانون تجارت تنظیم شده است که کمتر از آن مانع به ثبت رسیدن شرکت سهامی خاص خواهد شد . لازم به ذکر است بیشتر شدن سرمایه کامل اختیاری بوده و باید توجه داشت هرچه سرمایه شرکت سهامی خاص بیشتر باشد موجب بیشتر شدن اعتبار شرکت می شود.

در جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مراحل و شرایط ثبت شرکت سهامی خاص می توانید به مقاله آن مراجعه کنید.

 

سرمایه اولیه ثبت شرکت سهامی خاص

سرمایه شرکت سهامی خاص

همانطور که می دانید راه اندازی هر کسب و کاری نیاز به سرمایه دارد . در زمان ثبت شرکت نیز کسب و کاری که قرار است با ثبت شرکت آغاز شود لازم است که سرمایه اولیه اش در زمان ثبت به اداره ثبت شرکتها اعلام شود و در اوراق اساسی شرکت قید گردد.در مورد سرمایه در ثبت شرکت سهامی خاص سرمایه اولیه که می توان استفاده کرد حداقل یک میلیون ریال یا یک صد هزار تومان می باشد که در هنگام ثبت 35%از این مبلغ یا مبالغ بالاتر باید نزد بانک واریز شود و مابقی در تعهد صاحبان سهام خواهد ماند. سرمایه اولیه شرکت سهامی خاص اعتبار این شرکت محسوب میشود و در امر اخذ وام ، رتبه و بردن در مناقصه و مزایده موثر است .در شرکتهای سهامی خاص و عام و تعاونی ها ، سرمایه شرکت به صورت سهام تقسیم بندی می شود که مشخص کردن این تعداد سهام محدودیتی ندارد و می توان سرمایه اولیه شرکت رابه هر تعداد سهم تقسیم بندی کرد.در این نوع سرمایه، سهام شرکت به صورت اوراق مجزا و جداگانه در اختیار سهامداران قرار می گیرد و طبق ماده 33 اساسنامه شرکتهای سهامی خاص هریک از اعضاء هیئت مدیره حداقل باید دارای یک سهم از سهام شرکت باشد، ذکر این نکته ضروری است که در شرکتهای سهامی خاص تنها مدیرعامل می تواند خارج از سهامداران باشد و کلیه اعضاء هیئت مدیره می بایست حتما سهامدار باشند.اوراق سهام در اینگونه شرکتها با نام عادی و یا بی نام عادی می باشند، اوراق با نام سهامی هستند که در اوراق چاپ شده نام سهامدار قید گردیده اما در سهام بی نام این چنین نیست،هم چنین در مورد شرکتهای سهامی خاص و عام باید گفت که مبلغ سرمایه در شرکتهای سهامی خاص توسط سهامداران مشخص تامین می گردد اما در شرکتهای سهامی عام قسمتی از سرمایه توسط اوراق سهامی که به فروش می رسد تامین

می گردد. هم چنین نوعی از سهام با عنوان سهام ممتاز نیز برای ثبت شرکتهای این چنینی قابل ارائه می باشد ، در خصوص اینگونه سهام باید گفت که سهامدارانی که سهام ممتاز دارند فقط در سود شرکت دخیل می باشند و در صورت زیان دادن شرکت ،این سهامداران ملزم به پرداخت زیان  نمی باشند.

حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص

حداقل سرمایه  شرکت سهامی خاص 1.000.000 ریال وحداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام5.000.000 ریال می باشد.

تفاوت  در سرمایه شرکتهای محدود با سهامی خاص

تفاوت اصلی در سرمایه شرکتهای محدود با سهامی خاص در میزان تعهدات آنهاست به طوری که همانطور که در قسمت سرمایه نقدی اشاره شد در شرکتهای مسئولیت محدود سقف تعهدات به سرمایه بستگی دارد اما در شرکتهای سهامی خاص میزان تعهدات ، نامحدود است به عبارت دیگر می توان نام دیگر شرکتهای سهامی خاص را بامسئولیت نامحدود نامید.

حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام

حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی عام ،  ( 5 میلیون ) ریال است. بی تردید ، در حال حاضر با توجه به تورم موجود ، این مبلغ برای تشکیل شرکت سهامی کافی نیست ، اما تا قانون تغییر نکند ، جمع سرمایه ( 5 ) میلیون ریالی برای تشکیل شرکت سهامی عام کافی است.
مبلغ مذکور حداقل مبلغ سرمایه ثابت شرکت های سهامی است. در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در قانون کمتر شود باید ظرف مدت مقرر در قانون نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. طبق تعریفی که در ماده 4 قانون تجارت از شرکت سهامی عام ارائه گردیده، شرکت سهامی عام نوعی از شرکت های سهامی است که قسمتی از سرمایه آن از طریق فروش سهام به غیرموسسان ( مردم ) تامین شود. سهام شرکت های سهامی عام در بورس اوراق بهادار دادو ستد می شود. در واقع عمده تفاوت شرکت سهامی عام با شرکت سهامی خاص در این است که در شرکت سهامی عام برخلاف شرکت سهامی خاص که تمام سرمایه آن از طرف سهامداران تامین می شود، قسمتی از سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود. تشکیل شرکت سهامی عام ، مستلزم جمع شدن سرمایه تعیین شده در طرح اساسنامه است. پس از اینکه سرمایه شرکت، تعهد و ( 35 )  درصد آن به صورت نقد پرداخت گردید، تعداد سهام هر کدام از تعهدکنندگان تعیین و اعلام می شود.

سرمایه غیر نقدی شرکت سهامی خاص

هر شرکت علاوه بر سرمایه نقدی می تواند سرمایه غیرنقدی نیز داشته باشد، میزان این سرمایه باید توسط کارشناس رسمی دادگستری برآورد شده ومعادل آن به صورت سهام (درشرکتهای سهامی) ویا سهم الشرکه (در شرکتهای مسئولیت محدود و موسسات) تقسیم بندی گردد، به عبارت ساده تر یک شرکت می تواند مالک اموال منقول و غیرمنقول باشد.به صورت کلی سرمایه شرکت سهامی خاص 1.000.000ریال است.

سرمایه ممکن است نقدی باشد یا غیر نقدی. سرمایه نقدی که اکثر شرکت های سهامی دارند وجه نقد است. سرمایه غیر نقدی مال یا امتیاز یا عملی است که شرکاء در ازاء قیمت سهام خریداری شده می پردازند. مثلاً ممکن است در شرکتی که موضوع آن تجارت پنبه است شخصی یک کارخانه پنبه پاک کنی به ارزش یک میلیون ریال تسلیم در مقابل، صد سهم ده هزار ریالی قبول کند. و یا در شرکتی که به استخراج سرب مشغول است در ازاء امتیاز استخراج معدن سرب که متعلق به یکی از شرکاء می باشد و کارشناس رسمی آن را به دویست هزار ریال تقویم نموده است بیست سهم ده هزار ریالی به نام برده داده شود. بنابراین مال یا امتیاز دارای ارزش و جزء سرمایه شرکت است و این معنی در تبصره 6 مواد الحاقی قانون تجارت تصریح شده است.

حداقل سرمایه عددی در شرکت سهامی عام

حداقل سرمایه شرکت سهامی عام 5.000.000 ریال می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سرمایه ثبتی شرکت و سرمایه ثبت شده شرکت می توانید با ثبت شرکت ایلیا تماس بگیرید.

سرمایه ثبت شده شرکت

سرمایه ثبت شده شرکت برای ثبت شرکت سهامی خاص 75 درصد از سرمایه اولیه است زیرا 35 درصد از سرمایه اولیه به بانک واریز میشود و پس از ثبت نهایی شرکت میتوان 35 درصد مابقی را خارج کرد ، سرمایه ثبت شده در واقع میزان سرمایه است که در اساسنامه شرکت آورده می شود و بر اساس آن است که میزان تقسیم سهام و سهم هر فرد مشخص می گردد .

شرکت سهامی خاص چیست؟

شرکت سهامی خاص شرکتی می باشد که همه سرمایه و دارایی آن توسط موسسان فراهم می گردد. مجمع عمومی در شرکت سهامی خاص وجود ندارد هم چنین در این شرکت اعلامیه پذیره نویسی صادر نمی شود و 35 درصد از سرمایه شرکت باید در حساب مخصوصی سپرده شود.

شرایط افتتاح حساب بانکی برای شرکت سهامی خاص

 1. یک نسخه اساسنامه شرکت
 2. یک نسخه شرکت‌نامه
 3. آگهی تاسیس شرکت
 4. آگهی آخرین تغییرات شرکت
 5. مدارک هویتی مدیران شرکت
 6. بررسی لیست سیاه (اشخاصی که به موجب قوانین، از افتتاح حساب ممنوع هستند)
 7. استعلام نام شرکت و مدارک احراز هویت هریک از مدیران شرکت، از بانک مرکزی
 8. تکمیل فرم مخصوص افتتاح حساب جاری، برای اشخاص حقوقی که باید ممهور به مهر شرکت و امضای مدیران اجرایی باشد

مراحل افتتاح حساب برای شرکت سهامی خاص

 1. بررسی درخواست متقاضی افتتاح حساب، تحقیق در مورد محل سکونت و اطمینان از صحت آن
 2. استعلام از بانک مرکزی، جهت بررسی عدم وجود مانع برای افتتاح حساب
 3. تکمیل فرم‌های مربوطه و اخذ اثر انگشت متقاضی
 4. اخذ مشخصات معرف و بررسی صحت آن توسط بانک

نقلو انتقال سهام شرکت سهامی خاص بر اساس میزان سرمایه

نقل و انتقال سهام چگونه است؟ سهام به چه معناست و بطور کل چند نوع سهام وجود دارد و هر کدام چه نکات و مزایایی دارد؟ پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام بر عهده کیست؟ در این نوشته بصورت جامع و کامل به این سوالات پاسخ داده‌ایم و همچنین نحوه نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص را بصورت مفصّل تشریح کرده‌ایم که در ادامه مطالعه می‌ فرمائید. نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص از مواردی است که ممکن است در طول حیات یک شرکت سهامی خاص بارها و بارها اتفاق بیفتد و به دلیل حساسیت های خاصی که دارد، دارای اهمیت بسزایی است. طبق رویه معمول و جاری، بسیاری از شرکت های سهامی (علی الخصوص شرکت های سهامی خاص) فاقد دفتر ثبت سهام و همچنین فاقد برگ سهم هستند که این موضوع مالکیت اشخاص را در چنین شرکت هایی با مخاطرات بسیاری مواجه می سازد.

 سهام بی نام

طبق ماده ۳۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، سهام بی نام سهمی است که به صورت سند در وجه حامل تنظیم می شود و هر شخصی که آن را در اختیار داشته باشد، مالک این نوع سهم شناخته می شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. همچنین نقل و انتقال سهام بی نام به صرف قبض و اقباض صورت می گیرد و نیاز به رعایت تشریفات خاصی ندارد.

سهام بانام

 برگرفته از ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، سهام با نام همانطور که از اسم آن پیداست، سهامی است که مالک آن مشخص و معین است و چنین سهامی جزء دارایی های شخصی است که سهام فوق، در دفتر سهام شرکت به نام وی به ثبت رسیده باشد.

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید
✔️ سرمایه اولیه برای ثبت شرکت سهامی خاص

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید