لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

✔️ سرمایه اولیه برای ثبت شرکت سهامی خاص


حداقل سرمایه اولیه شرکت سهامی خاص 1 میلیون ریال ( 100 هزار تومان ) می باشد و این رقم بر اساس قانون تجارت تنظیم شده است که کمتر از آن مانع به ثبت رسیدن شرکت سهامی خاص خواهد شد . لازم به ذکر است بیشتر شدن سرمایه کامل اختیاری بوده و باید توجه داشت هرچه سرمایه شرکت سهامی خاص بیشتر باشد موجب بیشتر شدن اعتبار شرکت می شود.

در جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مراحل و شرایط ثبت شرکت سهامی خاص می توانید به مقاله آن مراجعه کنید.

 

سرمایه اولیه ثبت شرکت سهامی خاص

سرمایه شرکت سهامی خاص

همانطور که مي دانيد راه اندازي هر کسب و کاری نياز به سرمايه دارد . در زمان ثبت شرکت نيز کسب و کاری که قرار است با ثبت شرکت آغاز شود لازم است که سرمايه اوليه اش در زمان ثبت به اداره ثبت شرکتها اعلام شود و در اوراق اساسي شرکت قيد گردد.در مورد سرمايه در ثبت شرکت سهامي خاص سرمايه اوليه که مي توان استفاده کرد حداقل يک ميليون ريال يا يک صد هزار تومان مي باشد که در هنگام ثبت 35%از اين مبلغ يا مبالغ بالاتر بايد نزد بانک واريز شود و مابقی در تعهد صاحبان سهام خواهد ماند. سرمايه اوليه شرکت سهامي خاص اعتبار اين شرکت محسوب ميشود و در امر اخذ وام ، رتبه و بردن در مناقصه و مزايده موثر است .در شرکتهاي سهامي خاص و عام و تعاونی ها ، سرمايه شرکت به صورت سهام تقسيم بندي مي شود که مشخص کردن اين تعداد سهام محدوديتي ندارد و مي توان سرمايه اوليه شرکت رابه هر تعداد سهم تقسيم بندی کرد.در اين نوع سرمايه، سهام شرکت به صورت اوراق مجزا و جداگانه در اختيار سهامداران قرار می گيرد و طبق ماده 33 اساسنامه شرکتهای سهامی خاص هريک از اعضاء هيئت مديره حداقل بايد دارای يک سهم از سهام شرکت باشد، ذکر اين نکته ضروری است که در شرکتهای سهامی خاص تنها مديرعامل می تواند خارج از سهامداران باشد و کليه اعضاء هيئت مديره می بايست حتما سهامدار باشند.اوراق سهام در اينگونه شرکتها با نام عادی و يا بي نام عادی مي باشند، اوراق با نام سهامی هستند که در اوراق چاپ شده نام سهامدار قيد گرديده اما در سهام بی نام اين چنين نيست،هم چنين در مورد شرکتهای سهامی خاص و عام بايد گفت که مبلغ سرمايه در شرکتهای سهامی خاص توسط سهامداران مشخص تامين می گردد اما در شرکتهاي سهامی عام قسمتی از سرمايه توسط اوراق سهامی که به فروش می رسد تامين

می گردد. هم چنين نوعی از سهام با عنوان سهام ممتاز نيز برای ثبت شرکتهاي اين چنينی قابل ارائه می باشد ، در خصوص اينگونه سهام بايد گفت که سهامداراني که سهام ممتاز دارند فقط در سود شرکت دخيل مي باشند و در صورت زيان دادن شرکت ،اين سهامداران ملزم به پرداخت زيان  نمی باشند.

حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص

حداقل سرمایه  شرکت سهامی خاص 1.000.000 ریال وحداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام5.000.000 ریال می باشد.

تفاوت  در سرمايه شرکتهای محدود با سهامی خاص

تفاوت اصلی در سرمايه شرکتهای محدود با سهامی خاص در ميزان تعهدات آنهاست به طوری که همانطور که در قسمت سرمايه نقدی اشاره شد در شرکتهاي مسئوليت محدود سقف تعهدات به سرمايه بستگی دارد اما در شرکتهاي سهامی خاص ميزان تعهدات ، نامحدود است به عبارت ديگر می توان نام ديگر شرکتهاي سهامی خاص را بامسئوليت نامحدود ناميد.

حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام

حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی عام ،  ( 5 میلیون ) ریال است. بی تردید ، در حال حاضر با توجه به تورم موجود ، این مبلغ برای تشکیل شرکت سهامی کافی نیست ، اما تا قانون تغییر نکند ، جمع سرمایه ( 5 ) میلیون ریالی برای تشکیل شرکت سهامی عام کافی است.
مبلغ مذکور حداقل مبلغ سرمایه ثابت شرکت های سهامی است. در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در قانون کمتر شود باید ظرف مدت مقرر در قانون نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. طبق تعریفی که در ماده 4 قانون تجارت از شرکت سهامی عام ارائه گردیده، شرکت سهامی عام نوعی از شرکت های سهامی است که قسمتی از سرمایه آن از طریق فروش سهام به غیرموسسان ( مردم ) تامین شود. سهام شرکت های سهامی عام در بورس اوراق بهادار دادو ستد می شود. در واقع عمده تفاوت شرکت سهامی عام با شرکت سهامی خاص در این است که در شرکت سهامی عام برخلاف شرکت سهامی خاص که تمام سرمایه آن از طرف سهامداران تامین می شود، قسمتی از سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود. تشکیل شرکت سهامی عام ، مستلزم جمع شدن سرمایه تعیین شده در طرح اساسنامه است. پس از اینکه سرمایه شرکت، تعهد و ( 35 )  درصد آن به صورت نقد پرداخت گردید، تعداد سهام هر کدام از تعهدکنندگان تعیین و اعلام می شود.

سرمايه غير نقدی شرکت سهامی خاص

هر شرکت علاوه بر سرمايه نقدي مي تواند سرمايه غيرنقدي نيز داشته باشد، ميزان اين سرمايه بايد توسط کارشناس رسمي دادگستري برآورد شده ومعادل آن به صورت سهام (درشرکتهاي سهامي) ويا سهم الشرکه (در شرکتهاي مسئوليت محدود و موسسات) تقسيم بندي گردد، به عبارت ساده تر يک شرکت مي تواند مالک اموال منقول و غيرمنقول باشد.به صورت کلی سرمایه شرکت سهامی خاص 1.000.000ریال است.

سرمایه ممکن است نقدی باشد یا غیر نقدی. سرمایه نقدی که اکثر شرکت های سهامی دارند وجه نقد است. سرمایه غیر نقدی مال یا امتیاز یا عملی است که شرکاء در ازاء قیمت سهام خریداری شده می پردازند. مثلاً ممکن است در شرکتی که موضوع آن تجارت پنبه است شخصی یک کارخانه پنبه پاک کنی به ارزش یک میلیون ریال تسلیم در مقابل، صد سهم ده هزار ریالی قبول کند. و یا در شرکتی که به استخراج سرب مشغول است در ازاء امتیاز استخراج معدن سرب که متعلق به یکی از شرکاء می باشد و کارشناس رسمی آن را به دویست هزار ریال تقویم نموده است بیست سهم ده هزار ریالی به نام برده داده شود. بنابراین مال یا امتیاز دارای ارزش و جزء سرمایه شرکت است و این معنی در تبصره 6 مواد الحاقی قانون تجارت تصریح شده است.

حداقل سرمایه عددی در شرکت سهامی عام

حداقل سرمایه شرکت سهامی عام 5.000.000 ریال می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سرمایه ثبتی شرکت و سرمایه ثبت شده شرکت می توانید با ثبت شرکت ایلیا تماس بگیرید.

سرمایه ثبت شده شرکت

سرمایه ثبت شده شرکت برای ثبت شرکت سهامی خاص 75 درصد از سرمایه اولیه است زیرا 35 درصد از سرمایه اولیه به بانک واریز میشود و پس از ثبت نهایی شرکت میتوان 35 درصد مابقی را خارج کرد ، سرمایه ثبت شده در واقع میزان سرمایه است که در اساسنامه شرکت آورده می شود و بر اساس آن است که میزان تقسیم سهام و سهم هر فرد مشخص می گردد .

شرکت سهامی خاص چیست؟

شرکت سهامی خاص شرکتی می باشد که همه سرمایه و دارایی آن توسط موسسان فراهم می گردد. مجمع عمومی در شرکت سهامی خاص وجود ندارد هم چنین در این شرکت اعلامیه پذیره نویسی صادر نمی شود و 35 درصد از سرمایه شرکت باید در حساب مخصوصی سپرده شود.

شرایط افتتاح حساب بانکی برای شرکت سهامی خاص

 1. یک نسخه اساسنامه شرکت
 2. یک نسخه شرکت‌نامه
 3. آگهی تاسیس شرکت
 4. آگهی آخرین تغییرات شرکت
 5. مدارک هویتی مدیران شرکت
 6. بررسی لیست سیاه (اشخاصی که به موجب قوانین، از افتتاح حساب ممنوع هستند)
 7. استعلام نام شرکت و مدارک احراز هویت هریک از مدیران شرکت، از بانک مرکزی
 8. تکمیل فرم مخصوص افتتاح حساب جاری، برای اشخاص حقوقی که باید ممهور به مهر شرکت و امضای مدیران اجرایی باشد

مراحل افتتاح حساب برای شرکت سهامی خاص

 1. بررسی درخواست متقاضی افتتاح حساب، تحقیق در مورد محل سکونت و اطمینان از صحت آن
 2. استعلام از بانک مرکزی، جهت بررسی عدم وجود مانع برای افتتاح حساب
 3. تکمیل فرم‌های مربوطه و اخذ اثر انگشت متقاضی
 4. اخذ مشخصات معرف و بررسی صحت آن توسط بانک

نقلو انتقال سهام شرکت سهامی خاص بر اساس میزان سرمایه

نقل و انتقال سهام چگونه است؟ سهام به چه معناست و بطور کل چند نوع سهام وجود دارد و هر کدام چه نکات و مزایایی دارد؟ پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام بر عهده کیست؟ در این نوشته بصورت جامع و کامل به این سوالات پاسخ داده‌ایم و همچنین نحوه نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص را بصورت مفصّل تشریح کرده‌ایم که در ادامه مطالعه می‌ فرمائید. نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص از مواردی است که ممکن است در طول حیات یک شرکت سهامی خاص بارها و بارها اتفاق بیفتد و به دلیل حساسیت های خاصی که دارد، دارای اهمیت بسزایی است. طبق رویه معمول و جاری، بسیاری از شرکت های سهامی (علی الخصوص شرکت های سهامی خاص) فاقد دفتر ثبت سهام و همچنین فاقد برگ سهم هستند که این موضوع مالکیت اشخاص را در چنین شرکت هایی با مخاطرات بسیاری مواجه می سازد.

 سهام بی نام

طبق ماده ۳۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، سهام بی نام سهمی است که به صورت سند در وجه حامل تنظیم می شود و هر شخصی که آن را در اختیار داشته باشد، مالک این نوع سهم شناخته می شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. همچنین نقل و انتقال سهام بی نام به صرف قبض و اقباض صورت می گیرد و نیاز به رعایت تشریفات خاصی ندارد.

سهام بانام

 برگرفته از ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، سهام با نام همانطور که از اسم آن پیداست، سهامی است که مالک آن مشخص و معین است و چنین سهامی جزء دارایی های شخصی است که سهام فوق، در دفتر سهام شرکت به نام وی به ثبت رسیده باشد.

مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

✔️ سرمایه اولیه برای ثبت شرکت سهامی خاص

سرمایه در ثبت شرکت سهامی خاص اعتبار شرکت است و طبق قانون نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد ....

ثبت شرکت سهامی خاص

مراحل، مدارک و بهترین راهنمای ثبت شرکت سهامی خاص و تمامی شرایط و نکاتی که باید در مورد آن بدانید.

ثبت شرکت سهامی خاص در قزوین

مجتمع ثبت و برند ایلیا با دارا بودن دپارتمان های تخصصی در زمینه ثبت شرکت سهامی خاص در قزوین آماده ارائه خدمات مشاوره ای به شما متقاضیان محترم می باشد

ثبت شرکت سهامی خاص در سیستان و بلوچستان

مجتمع ثبت و برند ایلیا با دارا بودن دپارتمان های تخصصی در زمینه ثبت شرکت سهامی خاص در سیستان آماده ارائه خدمات مشاوره ای به شما متقاضیان محترم می باشد.

ثبت شرکت سهامی خاص در کرمان

مجتمع ثبت و برند ایلیا با دارا بودن دپارتمان های تخصصی در زمینه ثبت شرکت سهامی خاص در کرمان آماده ارائه خدمات مشاوره ای به شما متقاضیان محترم می باشد

ثبت شرکت سهامی خاص در قم

مجتمع ثبت و برند ایلیا با دارا بودن دپارتمان های تخصصی در زمینه ثبت شرکت سهامی خاص در قم آماده ارائه خدمات مشاوره ای به شما متقاضیان محترم می باشد .

تقسیم بندی سهام شرکت از دیدگاه حسابداران

تقسیم بندی سهام شرکت از دیدگاه حسابداران - انونگذار و حقوقدانان به غیر از مواردی که ذکر گردیده به سهام های دیگری اشاره کرده اند اما آن را در دسته بندی خاصی قرار نداده اند زیرا اشاره به انواع دیگری از سهام که کارگشای فهم بهتر از جزئیات سهام باشد در اینگونه سهام ها عبارتند 1. سهام مؤسس2. سهام مدیریتی

ثبت شرکت سهامی خاص در خراسان رضوی

مجتمع ثبت و برند ایلیا با دارا بودن دپارتمان های تخصصی در زمینه ثبت شرکت سهامی خاص در خراسان آماده ارائه خدمات مشاوره ای به شما متقاضیان محترم می باشد

تعریف سهام بی نام در شرکت

تعریف سهام بی نام در شرکت - سهام بی نام ورقه و سند تجاری عام است که نام دارنده و مشخصات آن در دفتر سهام ثبت نشده است که در این صورت دارنده آن مالک آن محسوب می شود. این نوع سهام دارای مزایا و معایبی است از جمله مزایا این است که خرید و فروش سهام بی نام با قبض و اقباض صورت می گیرد.

نمونه آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص

نمونه آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص در سایت روزنامه رسمی قابل رویت است و جهت صدور آن کلیه مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص لازم می باشد.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید