1. عقد قرارداد و امضاء وکالتنامه توسط موکل (جهت انجام امور اداری ثبت برند)

2. بازبینی دقیق مدارک، اطلاعات و شرایط موکل برای ثبت برند.

3. در صورت نیاز به استعلام و تمایل فرد ،قبل از ثبت نام تجاری استعلام برند انجام می گردد.

4. با توجه به مدارک و مجوزهای لازم ظرف 2 الی 3 روز کاری مورد به سیستم اداره ثبت مالکیت صنعتی ارجاع شده و پرونده ثبت برند بصورت رسمی تشکیل می شود. (پس از تشکیل پرونده حدودا تا مرحله بعدی بین 30 الی 45 روز فرصت نیاز است.)

5. با تشکیل پرونده و ارجاع به کارشناس اداره مالکیت صنعتی، نتیجه کارشناسی و وضعیت پرونده پس از 2 ماه بررسی مشخص می شود، و نتیجه آن یکی از موارد ذیل خواهد بود:

1. تایید : پرونده و اطلاعات بدون نقص است ، مغایرت و مشابهتی ندارد و برای صدور آگهی درخواست ثبت علامت تجاری اقدامات بعدی انجام می شود. توجه داشته باشید ثبت علامت تجاری نیاز به 3 آگهی دارد که این مرحله اولین آگهی خواهد بود.

· در این زمان باید برای روزنامه رسمی اقدام شود، یعنی درخواست تایید شده پرونده شما در روزنامه های کثیرالانشار درج می گردد.توجه داشته باشید انتشار روزنامه رسمی حدود 10 الی 15 روز کاری زمان بر است.

· پس از صدور روزنامه رسمی اول 1 ماه زمان برای اعتراضات وجود خواهد داشت تا اگر کسی ادعایی در خصوص ثبت برند مورد نظر شما دارد اعتراض خود را اعلام کند.

· اگر 30 روز کاری گذشته و هیچ اعتراضی اعلام نگردد ، می توان سریع درخواست آگهی دوم را را داد. آگهی دوم به معنی داشتن شماره ثبت علامت تجاری است. و تا اینجا حدودا" %90 کار انجام شده است.

· پس از آگهی دوم سریعا برای چاپ در روزنامه رسمی شرکتها اقدام می شود. (تا این مرحله روزنامه

رسمی دوم انجام شده است)

· 10 الی 15 روز کاری زمان خواهد برد تا روزنامه رسمی داخل سایت قابل رویت و پیگیری باشد.

· با ارسال روزنامه رسمی دوم از طریق وکیل درخواست آگهی انحصاری 10 ساله ثبت برند به اداره مالکیت صنعتی داده می شود.

· پس از گذشت 2 الی 3 روز کاری پرونده به اتمام رسیده و مدارک ثبت برند آماده تحویل به موکل است.

· کل فرایند حدود 5- 6 ماه کاری زمان می برد و قطعا اگر خود شما اقدام نمایید این مدت طولانی تر خواهد بود.

2. رد کامل : پرونده دچار نقص است و قابلیت پیگیری ندارد.

3. نقص پرونده یا وجود مشابهت : احتمال این وجود دارد مجوز، یا مدارک دچار مشکل شده باشد و یا کامل نباشد، در این مرحله نیاز است تا پیگیری شود و برای رفع نقص قانونا" اقدام شود. و دیگر اشکالات جزئی نیز محتمل است که در این مرحله به شما اعلام می شود. پس از رفع نقص مراحل بعدی همانند مراحل پس از تایید انجام می شود. با این تفاوت که اطلاعات و مدارک تکمیل و ایرادات رفع شده اند.

جدول مقایسه فرایند ثبت برند و علائم تجاری توسط مجتمع ایلیا و خودتان

اقدامات لازم در ثبت
فرایند ثبت توسط مجتمع ثبتی ایلیا انجام شود
فرایند ثبت علامت تجاری توسط متقاضی انجام شود

ثبت نام اینترنتی در سامانه

کارشناسان متخصص اقدام به ثبت نام میکنند

در صورتی که نتوانی اطلاعات درخواستی را به صورت صحیح وارد نمایید ممکن است اظهارنامه شما رد شود.

پیگیری سامانه ای

کارشناسان در مدت 2ماه کاری که برای ثبت لازم است تمامی پیگیری های لازم را انجام میدهد

تقریبا 2ماه کاری زمان لازم است

حیاتی ترین قسمت ثبت رفع نقض آن میباشد

کارشناسان مجرب مجتمع ثبتی ایلیا اقدام به رفع نقص میکنند.

باید به مشاوران مجرب در این زمینه مراجعه نمایید.

آگهی اولیه صادر میشود.

مدارک لازم را به اطلاع موکل میرساند و در جهت تکمیل آن راهنمایی میکند.

ممکن است اطلاعی از مدارک نداشته باشید.

انتشار روزنامه رسمی اولیه

بعد از صدور آگهی اقدام به ثبت نام می کند.

متقاضی ثبت باید حضورا برای دریافت روزنامه مراجعه نماید.

پیگری اینترنتی

پیگیری ها سامانه ای از طریق کارشناسان انجام میشود.

پیگیری های حضوری باید انجام شود.

اعلام هزینه

در صورت عدم نقص هزینه های لازم پرداخت میشود

هزینه های اعلام شده واریز مینمایید

انتشار روزنامه رسمی دوم

آگهی دوم ثبت نام میشود و انتشار می یابد

متقاضی ثبت باید حضورا برای دریافت روزنامه مراجعه نماید

تکمیل مدارک

از طریق وکیل تکمیل پرونده در اداره مالکیت صنعتی انجام میشود

به روال گذشته

پایان مراحل ثبت برند

برای تصدیق 10 ساله انحصاری برند مراجعه میشود

تکمیل پرونده توسط خود متقاضی و مراجعه به اداره مالکیت صنعتی