درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

درج مطالب اضافی در سند

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     پنج شنبه، 14 مرداد 1400


درج مطالب اضافی در سند

* درج برخی از مطالب موجب سلب وصف تجاری از سند تنظیمی شده و آن را از شمول اسناد تجاری خارج می کند.
*بنابراین مندرجات اضافی به دو دسته تقسیم می شوند:

1- مندرجات اضافی مجاز

الف) درج مطالب اضافی برای جلو گیری از تزویر در سند. مثلا نوشتن مبلغ به ریال و تومان

ب) درج سبب صدور سند

مهم ترین فایده آن حل اختلافات احتمالی آینده میان صادر کننده و دارنده سند است. مثلا جایی که براتكش مدعی می شود که معامله ای که بابت آن این برات را داده باطل بوده است و بدین صورت خود را از تعهد به برات می رهاند در صورتی که سبب صدور برات را در برات ذکر کرده باشد.

*درج منشأ در برات تا حدودی امکان تزویر را کاهش می دهد.

ج) منع اخذ قبولی و یا محدود کردن زمان ارائه برات جهت قبولی

*مثلا براتکش به دارنده برات می گوید فقط در سررسید برات به محال علیه با برانگیر مراجعه کن و قبل از آن مراجعه نکند این محدود کردن جهت کاهش احتمالی عدم پذیرش از سوی برانگیر است

٢- مندرجات اضافی غیر مجاز

الف: درج شرط برای پرداخت

*ضرورت بدون قید و شرط بودن دستور یا تعهد پرداخت از جمله قواعد مسلم و اساسی حاکم بر اسناد تجاری است و در مورد ضمانت اجرای عدم رعایت این ممنوعیت دو راه حل وجود دارد یکی باطل دانستن شرط و دوم خارج کردن سند از حالت تجاری و تبدیل آن به یک سند مدنی است.

نظر دوم بهتر است یعنی برات مشروط دیگر یک سند تجاری نیست بلکه یک سند مدنی است.

ضمانت اجرایی عدم قید شرایط قانونی

*قانون تجارت ایران به صورت سخت گیرانه عدم رعایت شرایط قانونی برات را باعث خارج شدن برات از اسناد تجاری می داند.
* براتی که برخی از شرایط قانونی آن رعایت نشده باشد اگر شرایط سفته را داشته باشد سفته تلقی می شود و اگر شرایط سفته هم نداشته باشد یک سند عادی مدنی محسوب می شود.
*هرگاه دادگاه متوجه ایراد شکلی برات شود بدون درخواست کسی اقدام به ابطال آن می کند چون مندر جات برات جنبه نظم عمومی دارد.
*قانون فرانسه و قانون متحدالشکل ژنو قید کلمه برات را الزامی می دانند اما قانون تجارت ایران برای آن الزامی قائل نشده.

درج مطالب اضافی در سند

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

)به لبخندتان برترینیم (

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

· شعبه کرج: 137 32 – 026

· شعبه تهران :119 55 266 – 021

· سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32

· سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR

· پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل (ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید