لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

حمایت از منابع ژنتیک در رژیم بین المللی ثبت اختراع


حمایت از منابع ژنتیک در رژیم بین المللی

اگرچه اصل دسترسی آزاد علمی به منابع ژنتیکی جهان تحت عنوان میراث بشریت، مدتها محور اصلی غالب مذاکرات و معاهدات بین المللی به ویژه معاهده بین المللی فائو در خصوص منابع ژنتیکی گیاه در سال ۱۹۸۳ بوده است، ولی با پیشرفت های سریع فنی در بیوتکنولوژی و ارزش ژن در این عرصه به عنوان عنصر اساسی تنوع زیستی، کنوانسیون تنوع زیستی ۱۹۹۲ (ریودوژانیرو) با به رسمیت شناختن حق حاکمیت دولتها بر منابع ژنتیکی، امکان دسترسی به این منابع را نیز متوجه وضع قوانینی در این خصوص از سوی دولت ها می داند.
متعاقبة معاهده ی بین المللی در مورد منابع ژنتیک گیاه با دنبال کردن بحث ملی کردن منابع ژنتیک، نقش حقوق مالکیت فکری در تشویق اختراعات و سرمایه گذاری در زمینه منابع ژنتیکی را به رسمیت شناخته و در جهت دسترسی به این منابع و تقسیم عادلانه منافع حاصل از آنها مکانیزم هایی را پیش بینی کرده است.
اگرچه جمهوری اسلامی ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست ولی خالی از فایده نیست تا به ماده ۲۷ / ۳ معاهده تریپس اشاره شود که مقرر می دارد با وجود این که کشورهای عضو می توانند گیاه و حیوان (به عنوان مصادیقی از منابع ژنتیکی) را از عرصه ی ثبت اختراعات در قالب پتنت مستثنی کنند اما می بایست حمایت حقوقی از ارقام گیاهی را در قالب خواه پتنت خواه سیستم حقوقی خاص و یا در قالب سیستمی مرکب از این دو تضمین و پیش بینی نمایند.

۱- موافقتنامه تریپس

موافقت نامه تریپس یکی از اسناد مهم راجع به حمایت بین المللی از ابداعات ژنتیکی، محسوب میشود. به موجب بند ۱ ماده ۲۷ این سند، هر گونه اختراع أعم از فرآورده و فرآیند در تمام رشته های فناوری به شرط آنکه جدید، حاوی گام ابتکاری و دارای کاربرد صنعتی باشد، قابل ثبت خواهد بود. بند ۳ همین ماده نیز اعضاء را مجاز می نماید تا روشهای تشخیصی، درمانی و جراحی برای درمان انسان ها با حیوانات، گیاهان و حیوانات به جز میکروارگانیزم ها و فرآیندهای اساسأ بیولوژیکی برای تولید گیاهان یا حیوانات را از قابلیت اختراع، مستثناء سازند. لذا طبق قسمت ب بند ۳ ماده ۲۷، اعضای سازمان تجارت جهانی، مکلف به ثبت میکروارگانیزم ها و فرآیندهای میکروبیولوژیکی یعنی آنچه امروزه در بیوتکنولوژی از جمله تولید داروهای ژنتیکی به کار می رود، شده اند. بنابراین وقتی میکروارگانیزم ها و فرآیندهای میکروبیولوژیکی قابل ثبت و حمایتند، فرآورده های ناشی از آنها مثل ابداعات ژنتیکی نیز باید قابل حمایت باشند. در این موافقت نامه تنها به بحث اختراعات توجه شده است و از مطالعه دقیق این سند و تفسیر آن این برداشت به ذهن متبادر میشود که فرآیندهایی که مداخله فنی بشر در آن نقشی نداشته است قابل ثبت و حمایت نمیباشد و کشورها میتوانند این منابع را از حيطه حمایتی خود مستثنی کنند.
بند ۳ ماده ۲۷ موافقت نامه تریپس به اعضاء اختیار میدهد: الف) روشهای تشخیصی، درمانی و جراحی برای درمان انسانها یا حیوانات، ب) گیاهان و حیوانات، به جز میکروارگانیسم ها و فرآیندهای اساسأ بیولوژیک برای تولید گیاهان یا حیوانات را از قابلیت ثبت اختراع استثناء نمایند.
به این ترتیب، طبق قسمت ب بند ۳ ماده ۲۷، اعضای سازمان تجارت جهانی مکلف به ثبت میکروارگانیسم ها و فرآیندهای میکروبیولوژیک یعنی آنچه امروزه در بیوتکنولوژی به کار می رود شدند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مانند چین، مصر و هند در گذشته فرآورده های دارویی را از قابلیت ثبت به عنوان اختراع استثناء کرده بودند و فقط ثبت فرآیند دارویی را اجازه می دادند تا به این وسیله توان تولید داخلی داروهای ژنریک (یعنی داروهایی که با نامهای کلی مثل آموکسی سیلین، ویتامین ب، و بدون نام تجاری تولید و عرضه می شوند) را بهبود بخشند.

٢- کنوانسیون تنوع زیستی

دیگر سند بین المللی کنوانسیون تنوع زیستی میباشد. این کنوانسیون علاوه بر آن که فرآورده های ژنتیکی را از منظر حمایت از منابع ژنتیکی و کشور صاحب منبع بررسی مینماید، در ترسیم و تعیین مکانیزم مطلوب حمایت از ابداعات ژنتیکی تاثیر گذار بوده است. کنوانسیون تنوع زیستی، با هدف حفاظت از تنوع زیستی و استفاده پایدار و عادلانه از منابع ژنتیک دنیا در چارچوب کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه، در سال ۱۹۹۲ در شهر ریودو ژانیرو به تصویب رسید و از ۲۹ دسامبر سال ۱۹۹۳ به مرحله اجرا در آمد.
این کنوانسیون بر حق حاکمیت دولت های محل وقوع منابع ژنتیکی و زیستی تاکید کرده و تصریح می کند که طرفهای متعاقد، معیارهایی را اتخاذ خواهند کرد تا به تبع ثبت اختراع و سایر حقوق مالکیت فکری راجع به ذخایر ژنتیک دسترسی به فناوری و انتقال آن میسر شود. تدوین این کنوانسیون، به عنوان متن مورد توافق کشورهای صنعتی (با تنوع زیستی فقیر) و کشورهای در حال توسعه (با تنوع زیستی غنی) موجب بحث و جدلهای طولانی شد.
بعضی از کشورهای در حال توسعه، مانند هند و مالزی، از این که سازمانهای ذی نفوذ حفظ محیط زیست و دولت های کشورهای توسعه یافته از آنها انتظار دارند جنگلها را حفاظت کنند، لکن از منافع اقتصادی آن چشم پوشی کنند، شکوه داشته و آن را غیر منصفانه میدانستند و با توجه به ارزش اقتصادی بالقوه تنوع زیستی خود، از یک سو و نیاز به بهبود توانمندی های علمی، تکنولوژیک و مالی خود از سوی دیگر به خود حق می دادند برای تسهیم منصفانه و عادلانه عواید حاصل از این منابع، شرایطی را از قبیل الزام منتفعان به انتقال فناوری تعیین کنند. در مقابل، کشورهای توسعه یافته و شرکتهای فراملی خواهان محدودیت های کمتری در دسترسی به منابع زیستی بودند.

قابل ذکر است که مقررات مربوط به تسهیم عادلانه منافع بسیار کلی بیان شده و نظام منسجمی برای اعمال این اصول تدوین نشده که این امر، موضع کشورهای فقیر را به شدت تضعیف می نماید. نکته جالب این این است که ایالات متحده از امضای آن طفره رفته است، زیرا صنایع بیوتکنولوژی آمریکا واهمه دارند به لحاظ مقررات راجع به حقوق مالکیت فکری در این کنوانسیون، فعالیتهای آنها محدود شود. در مقابل، کشورهای در حال توسعه احساس می کنند این کنوانسیون کنترل آنها را بر ذخایر ژنتیک افزایش می دهد.
هر چند در ظاهر حمایت از ذخایر ژنتیک در کنوانسیون تنوع زیستی، مطلوب تر از موافقتنامه تریپس است، اما از لحاظ حقوقی استناد دولتها به آن برای توجیه نقض تعهدات حاصل از موافقتنامه تریپس دشوار است، زیرا طبق قاعده در حقوق بین الملل، مقررات معاهدات پیشین تا حدی قابل اجرا است که با مقررات معاهده لاحق مطابقت داشته باشد. همچنین طبق قاعده تقدم خاص بر عام، مقررات تریپس که بی شک خاص۔ تر و جزئی تر از کنوانسیون CBD است مقدم خواهد بود.
امروزه دسته ای از کشورهای در حال توسعه با تشکیل گروهی به نام «گروه هم فکر از کشورهای دارای تنوع میلیونی» سعی در تغییر نظام بین المللی اختراع دارند تا از این طریق بتوانند سهمی از ابداعات ناشی از منابع ژنتیکی آنها داشته باشند. این گروه، در راستای تحقق اهدافش طرحی تحت عنوان «دسترسی و بهره مندی از سهم» پیشنهاد داده اند که البته با توجه به ابراز مخالفت کشورهای توسعه یافته با طرح مزبور، تا به امروز به مرحله عملیاتی شدن درنیامده است.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، ( ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، ثبت شرکت سهامی عام تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی - ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع )

مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

تجارت در دوره جدید

تجارت در دوره جدید - از اواخر قرن ۱۵ میلادی و با کشف قاره آمریکا، سوداگران بدنبال تحصيل طلا و ثروت های باد آورده به قاره جدید وارد می شوند و با اختراع قطب نما کشتیرانی رونق بیشتری می گیرد و وسایل سریع السیر مانند هواپیما و قطار اختراع شدند و کارخانجات به صورت تأسیسات عظیم ماشینی در آمده و با جذب

آداب تجارت در اسلام

آداب تجارت در اسلام - "شهيد ثانی" در جلد سوم "شرح لمعه" آداب تجارت را طی دستورات بیست و چهارگانهای مورد بحث قرار داده است: ۱- برای تشخیص عقد صحیح از فاسد و پرهیز از ربا تاجر باید به احکام فقهی آگاهی داشته باشد. در این مورد به سوره توبه آیه ۱۲۳ مراجعه فرمایید.٢- تاجر باید بین متعاملين با عدل

تبدیل شرکت در لایحه جدید تجارت

تبدیل شرکت در لایحه جدید تجارت - در لایحه جدید تجارت برخلاف قانون تجارت ۱۳۱۱ و لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، گفتار دوم از مبحث اول از فصل سوم به بحث تبدیل شرکتها اختصاص یافته است که مشتمل بر ۱۵ ماده (از ماده ۶۱۷ تا ۶۳۱) می باشد که سعی شده است تا حدامکان خلأهای قانونی موجود برطرف گردد که

استثنائات حق ثبت اختراع در نظام بین الملی

استثنائات حق ثبت اختراع در نظام بین الملی حق اختراع - در سطح بین المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری بطور برجسته ای با انعقاد موافقت نامه تریپس متحول شد. تا قبل از موافقت نامه تریپس کشورها در پذیرش و اعمال سیاست های مربوط به استثنائات حق اختراع و تعیین حدود و ثغور آن آزاد بودند چراکه کنوانسیون پاریس

مفقود شدن اسناد در وجه حامل

مفقود شدن اسناد در وجه حامل -1- اسناد در وجه حامل که دارای کوپن هستند. ٢- مفقود شدن سند حامل بدون کوپن -هر گاه این سند گم شود دارنده آن حق دارد درخواست ابطال آن را بدهد و اگر مقام صلاحیت داری به مدیون سند دستور عدم پرداخت وجه سند گم شده را بدهد ولی مدیون وجه آن را پرداخت کند،

مندرجات اجباری و نحوه تکمیل سفته

مندرجات اجباری و نحوه تکمیل سفته - 1- امضاء یا مهر متعهد.2- تاریخ صدور به روز و ماه و سال و گرنه سفته بی اعتبار است. ٣- مبلغ سفته: نوشتن مبلغ با حروف را قانون ضروری دانسته ولی ننوشتن آن به صورت حروف سفته را بی اعتبار نمی کند.۴- نام گیرنده وجه: می توان نام گیرنده را ننوشت و سفته را در وجه...

تاریخچه حقوق تجارت در ایران

تاریخچه حقوق تجارت در ایران - تا قبل از مشروطیت در ایران، امور تجاری تابع مقررات شرعی بود و فقهای اسلامی تحت عنوان «مكاسب» از کسبهای حلال و حرام بحث نموده اند و بعضی از آنها از مسایل روز نظير «سرقفلی» و «بیمه» در رسالات خود گفتگو نموده اند.

زمان و امکان طرح درخواست قبل از اقامه دعوا در ثبت برند و طرح

زمان طرح درخواست دستور موقت و زمان طرح دعوای اصلی - امکان طرح درخواست قبل از اقامه دعوای اصلی - مهلت خواهان جهت اقامه دعوای اصلی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری - طبق موازین آیین دادرسی مدنی، امکان تقاضای دستور موقت قبل، حین و بعد از اقامه دعوای اصلی وجود دارد. اما ظاهر ماده ۱۸۳ آیین

حمایت از نام تجارتی در حقوق ایران

حمایت از نام تجارتی در حقوق ایران - نام تجاری از جمله مالکیتهای فکری، محصول ابتکار و خلاقیت تاجر در روند فعالیتهای تجارتی و معرف توانمندیهای او در عرصه تجارت است. این نوع از اموال ناملموس در حالی که به انحاء مختلف در حمایت از خود تاجر ونیز مصرف کنندگان محصولات و خدمات مورد عرضه نقش بسزا و منحصر به

تجارت در دوره قرون وسطی

تجارت در دوره قرون وسطی -از حدود قرن دهم میلادی، ایتالیا مرکز مهم تجارت آسیا و اروپا می شود و جمهوری های «فلورانس»، «ونیز»، «ژن» و «بیزانس» شهرت فراوانی پیدا می کنند، در این زمان اتحادیه صنفی مرکانزيا» که از حقوق صنفی خود دفاع نموده و دارای محاكم اختصاصی خاصی بودند، شکل می گیرد. به همراه رشد و توسعه

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید