• ثبت طرح صنعتی در ساری

در این مقاله نظری به مباحث مربوط به ثبت طرح صنعتی وثبت اختراع خواهیم انداخت

منتظر نماینده اگرراجع به یک محصول ایده ای قابل ساخت دارید وآن را اجرا کردید آن ایده را تبدیل به واقعیت کرده وآن را به ثبت برسانید .

مجتمع ثبت ایلیا در زمینه ثبت طرح صنعتی حامی خوبی برای شما خواهد خصوصا با در اختیار داشتن کار در تخصص ثبت طرح صنعتی ومشتریان نام آوری که همواره مجتمع ایلیا را به عنوان مشاور امین خود می داند یکی از بهترین مزایای ثبت طرح صنعتی که سبب ترغیب مبدع هم خواهد بود انحصاری شدن آن است. تمرکز اصلی طرح صنعتی بر ظاهر است

ثبت طرح صنعتی چیست؟

اداره طرح صنعتی به عنوان یکی از مجموعه اداره مالکیت صنعتی هست در تعدیب طرح صنعتی باید گفت شکل جدید ارائه شده از یک کالای شناخته شده است البته با این توضیح که منظور از شکل جدید کاملا به ظاهر مرتبط است ونه کارکرد فنی

 • محصولات مطرح به عنوان طرح صنعتی

حال که می دانیم با داشتن چه شرایطی یک طرح صنعتی قابل ثبت است ،چند مورد از محصولاتی که به عنوان طرح صنعتی می توانند به ثبت برسد را نام می بریم .

فرش،سرامیک،کاشی،دستگیره،در انواع بسته بندی ...

یک مکان برای درک بهتر:در صورتی که یک تحت زمانی به عنوان طرح صنعتی ارائه شود که هم راحت وقابل استفاده باشد وهم ظاهر متفاوتی با نمونه های موجود داشته باشد

 • ویژگی های طرح صنعتی

به گفتمان ساده ثبت طرح صنعتی تغییر در ظاهر وشکل یک کالا محصول است (ما به لحاظ حقوقی به خصوص حقوق مالکیت فکری:تغییر در ساختار وتزئینات یک کالا که ایجاد جذابیت کند را از ویژگی های طرح صنعتی می توان نام برد .

به صورت کلی،طرح صنعتی شامل موارد زیل می شود :

 1. ویژگی های سه بعدی شکل محصول
 2. ویژگی های دو بعدی محصول مثل رنگها وتزئیناتی که در یک کالا به کار رفته .
 3. ترکیبی از دو مورد
 • حمایت از محصولات طرح صنعتی چه حقوقی به دارنده آن می دهد؟

با ثبت طرح صنعتی طراح آن حق ساخت ارائه به بازار صادرات وفروش آن کالا را به خود اختصاص داده واین حق را از دیگران می گیرد .

مدارک لازم جهت ثبت طرح صنعتی در ساری

تکمیل اظهارنامه طر ح صنعتی

مدارک شناسایی برابر اصل شده

الف)اشخاص حقیقی:برابر اصل مدارک شناسایی

ب)اشخاص حقوقی:آخرین روزنامه رسمی مربوط به تغییرات مدیریتی شرکت ،مدارک شناسایی اعضای دارای حق امضا

مدارک وکیل قانونی (شخص حقیقی/شخص حقوقی)

ثبت اختراع در ساری

برای به ثبت رساندن یک اختراع در اختیار داشتن متخصصین علوم مهندسی و وکلای با تجربه از مزیت های رقابتی مجتمع ثبت ایلیا است. ثبت اختراع تمامی راههای منتحی به سو استفاده وکپی برداری ازآن را بی نتیجه می گذارد .

یکی از قابلیت های ثبت شرکت ایلیا تنظیم وترسیم نقشه های فنی مهندسی وشبیه سازی سه بعدی کامپیوتری است ودر کنار آن می توان به تنظیم ادعانامه حقوقی ،رفع نقص پرونده ها دفاع از عملکرد اختراع هم اشاره کرد .

شرایط ثبت اختراع در ساری

اگر کسی بتواند خلاقیت ذهنی خود را تبدیل به یک محصول بی نظیر کند آن را در قالب وچارچوب قوانین مصوب به ثبت برساند مخترع است اختراعاتی قابل ثبت است که از لحاظ مورد استفاده بی نظیر بوده ونمونه مشابه آن مشاهده نشده باشد .

مدارک مورد نیاز اختراع در ساری

 • اظهارنامه ثبت اختراع
 • شرح اختراع
 • نقشه های اختراع
 • ادعای اختراع
 • مدارک شناسایی