• ثبت طرح صنعتی در تبریز

در این مقاله مختصری در خصوص ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع توضیحی ارائه می گردد

ثبت طرح صنعتی در تبریز

زمانی که ما فکر با ایده ای داشته باشیم و برای حفظ آن و مالکیت داشتن باید آن را به ثبت برسایم وقتی محصولی که با ایده که دارای فناوری خاصی باشد تسبت به دیگر محصول یا کالاها میتوانیم کمک گرفتن از دولت درخواست حمایت و ثبت کنیم.

مجموعه حقوقی بین الملل ایلیا مجموعه ای است که شمارا در راه رسیدن به خواسته خود یعنی داشتن ماکلیت برای محصول و کالا حمایت می کند مجموعه ایلیا با فراهم کردن شرایط برای ثبت محصول شما می باشد که دیگر رقبا امکان کپی و نسخه برداری از محصول شمارا نداشته باشند.

ثبت طرح صنعتی چیست؟

انحصاری کردن شکل ظاهری و فرم کالا یا محصولی که ثبت برسد را ثبت طرح صنعتی می نامند ، طرح صنعتی باید دارای نوآوری در شکل ظاهری و کاربرد علمی را دارا باشد.طرخ هایی که این شرایط را نداشته باشند قابلیت ثبت را پیدا نمی کنند.نکته ای بسیار مهم است در ثبت طرح صنعتی فرم و شکل است نه کارکرد فنی آن به طور مثال برای ثبت یک کلید برق چیزی که مهم است شکل و کاربرد آن است نه جنس استفاده شده برای تولید.

محصولات مطرح به عنوان طرح صنعتی (ثبت طرح صنعتی)

مشخص شد که هرمحصول یا کالایی برای ثبت شدن به عنوان طرح صنعتی باید دارای شرایط و ضوابط خاص باشد در این صورت طرح های صنعتی که گونه های مختلفی تقسیم می شوند که شامل : فرش – کاشی – سرامیک و ...

شکل فرم ، ظاهر طرح های صنعتی ملاک برای ثبت می باشد به طور مثال زمانی میتوانید یک خودکار یا مداد را به عنوان طرح صنعتی ثبت کرد که کارایی راحت و مناسبی را به نوشتن و نگارش داشته باشد.

ویژگی های طرح صنعتی :

معمولا موارد مورد توجه عموم در طرح صنعتی شکل و ظاهر و فرم می باشد اما در حقوق مالکیت معنوی علاوه بر شکل و ظاهر محصول تقش،تزئینات ، ساختار محصول نیز مهم می باشد. کلیه طرح های صنعتی باید دارای چنین شرایطی باشد:

 • ویژگی سه بعدی مثل شکل یم کالا
 • ویژگی های دوبعدی مثل رنگها و ترئینات
 • و ترکیبی ار این دو

حمایت از طرح صنعتی چه حقوقی به دارنده آن میدهد؟

زماتی که اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی اقدام به ثبت طرح صنعتی خود نمایند به مالکیت انحصاری رسیده که به واسطه آن می تواند کپی و نسخه برداری و واردات آن محصول جلوگیری نماید.

مدارک لازم جهت تقاضای ثبت طرح صنعتی در تبریز :

 • تکمیل اظهارنامه ثبت طرح صنعتی درتبریز
 • مدارک شناسایی متقاضی ( اشخاص حقیقی : کپی برابر اصل مدارک شناسایی متقاضی / اشخاص حقوقی : آخرین روزنامه و آگهی تغییرا ثبت شرکت و مدارک شناسایی مدیرعامل برابر اصل شده )

مدارك نماینده قانونی: درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی

ثبت اختراع در تبریز

ثبت یک اختراع در واقع یک پروسه علمی و حقوقی می باشد که مجتمع ثبت شرکت ایلیا با استفاده از کارگروه های کاملا تخصصی و با به کارگیری وکلای با تجربه در زمینه اخترا ، متخصصین علوم مهندسی نسبت ثبت تخصصی اختراع شما اقدام می نمایند این کارگردهها با تنظیم و تشکیل پرونده ثبت اختراع شما تمام شرابط برای حمایت از کلیه ویژگی های اختراع شما ثبت نسخه یا کپی برداری جلوگیری نماید.

گزیداه ای از خدمات مجمتمع ثبتی ایلیا:
 • ارائه ترسیم و نقشه مهندسی و شبیه سازی کامپیوتری
 • تنظیم شرح و توصیف ادعانامه و خلاصه اختراع
 • رفع نقص پرونده های ثبت اختراع
 • رفع اخطار مشابه و دفاع فنی از آن
 • مشاوره جها اخذ تایید از مراجع ذی صلاح

شرایط ثبت اختراع در تبریز

ثبت اختراع در واقع یک پروسه علمی و حقوقی می باشد که مجتمع ثبت شرکت ایلیا با ساتفاده از کارگروه های کاملا تخصصی و با به کارگیری وکلای با تجربه در زمینه اخترا ، متخصصین علوم مهندسی نسبت ثبت تخصصی اختراع شما اقدام می نمایند این کارگردهها با تنظیم و تشکیل پرونده ثبت اختراع شما تمام شرابط برای حمایت از کلیه ویژگی های اختراع شما ثبت نسخه یا کپی برداری جلوگیری نماید. معمولا اختراعاتی قابلیت ثبت را پیدا می کند که دارای کاربرد فنی وابتکار باشد ودر صورت داشتن تفاوت از نظر کاربرد وخلاقیت در زمینه کاری مورد نظر خود کارایی داشته باشد

مدارک مورد نیاز ثبت اختراع در تبریز

 • تنظیم اظهارنامه ثبت اختراع در سه نسخه
 • توصیف و شرح کلی اختراع در سه نسخه و در برگه A4
 • ترسیم نقشه ثبت اختراع در سه نسخه و در برگه A4
 • تنظیم ادعانامه اختراع در سه نسخه و در برگه A4
 • ارائه مدارک شناسایی مخترع