• شرایط ثبت شرکت در مراغه

ثبت شرکت در استان مراغه میتوانید از طریق مجتمع ثبتی ایلیا با خیال آسوده طی کنید مجتمع ثبتی ایلیا با کارشناسان مجرب خود ثبت شرکت در استان مراغه را به طریق قانونی و کامل انجام میدهند و میتوانید برای دریافت اطلاعات از آنها بهره مند شوید.

مراحل ثبت شرکت درمراغه

برای دریافت کلیه اطلاعات و مراحل ثبت شرکت میتوانید با کارشناسان مجرب و متخصص مجتمع ثبتی ایلیا در تماس بوده و ازتمامی گامهای ثبت شرکت در استان مراغه مطلع شوید.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت درمراغه

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در استان مراغه همانند دیگر استانها مدارک شناسایی اعضا و سوء پیشینه اعضا و اگر موضوع فعالیت شرکت تتخصصی باشد و در صورت لزوم مدرک تحصیلی و یا مجوز برای اقدام آن فعالیت احتیاج است و برای مطلع شدن از انواع مدارک مورد نیاز برای شرکتی که شما قرار است تاسیس کنید و با موضوع فعالیت خود میتوانید با مجتمع ثبتی ایلیا تماس بگیرید تا شما را از صفر تا صد ثبت شرکت راهنمایی کنند.

زمان و هزینه ثبت شرکت در مراغه

برای دریافت اطلاعات بابت هزینه و زمان ثبت شرکت میتوانید با مجتمع ثبتی ایلیا تماس بگیرید زیرا هزینه و زمان ثبت شرکت در استانها به دلیل متغییر بودن حوزه ثبتی با هم متفاوت می باشد.

ثبت شرکتهای تجاری در مراغه

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در مراغه
ثبت شرکت سهامی خاص در مراغه
ثیت شرکت تعاونی در مراغه
ثبت موسسات غیرتجاری در مراغه
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در مراغه