درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

نامه خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     شنبه، 27 شهریور 1400


به منظور انجام تغییرات در شخصیتهای حقوقی قانون تجارت مواردی را مقرر نموده است. یکی از این موارد تصویب تغییرات در مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده به اتفاق آرا می باشد. پس از توافق و تصویب نمودن تغییرات لازم است صورتجلسه تنظیم و سپس با ارسال آن به اداره ثبت شرکتها تغییرات شخصیت حقوقی را به ثبت رساند.  ورود و خروج یک شریک به دلایل مختلفی انجام خواهد شد که از جمله مهم ترین عوامل خروج یک شریک می توان به جایگزینی یک شریک با شریکی دیگر ، انصراف یک شریک از عضویت در شرکت به دلایل مختلف اشاره کرد . در ادامه به بحث شرایط خروج و نمونه صورتجلسه خروج شریک اشاره خواهیم کرد . پیشنهاد می شود چنانچه تمایل به ثبت تغییرات در شرکتهای با مسئولیت محدود دارید با شماره تماس های مجتمع حقوقی ایلیا تماس گرفته تا در کم ترین زمان امور ثبتی شما به صورت کاملاً تخصصی انجام گیرد. ورود شریک جدید به شرکت که طی صورتجلسه مجمع عمومی انجام می شود به دو روش قابل ثبت می باشد:

 • ورود شریک از طریق افزایش سرمایه شرکت
 • ورود شریک از طریق واگذاری سهام مابقی سهامداران

در صورت خروج شرکا در شرکت قبل از ورود شریکی جدید باید به مبادله سرمایه شرکا توجه کرد:

واگذاری سرمایه شریک خروجی در شرکت به شرکای تازه وارد : این نوع مبادلات سرمایه بین اشخاص حقیقی در شرکت انجام پذیر است و از طریق مبلغ ریالی مبادلات انجام نخواهد شد و فقط با ارزش دفتری سرمایه مبادله شده انجام پذیر است .

پرداخت کردن سهم الشرکه خروجی از قسمت دارایی های شرکت . این نوع مبادلات مابین اشخاص حقیقی و حقوقی انجام پذیر است که در زمان حسابرسی شرکت ارزش ریالی و دفتری سرمایه حائز اهمیت می باشد و از طرق زیر قابل انجام است :

 • خروج یک شریک با در نظر گرفتن پرداخت مبلغی برابر با سرمایه وی
 • خروج یک شریک با در نظر گرفتن مبلغی کمتر از سرمایه وی
 • خروج شریک با انجام تجدید دارایی ها و بدهی های مربوط به شرکت

 

نحوه خروج از شرکت با مسئولیت محدود

 

نامه خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود

  بسمه تعالی

نام شرکت ……………………………

شماره ثبت ……………………………

شناسه ملی ……………………………

سرمایه ثبت شده …………………………… ریال

در تاریخ …………………… ساعت ………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) در محل شرکت (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه و خروج شریک اتخاذ تصمیم شد.

       نام شرکاء                                          میزان سهم الشرکه

۱ـ خانم / آقای …………………………… دارای …………………………… ریال سهم الشرکه

۲ـ خانم / آقای …………………………… دارای …………………………… ریال سهم الشرکه

۳ـ خانم / آقای …………………………… دارای …………………………… ریال سهم الشرکه

۴ـ خانم / آقای …………………………… دارای …………………………… ریال سهم الشرکه

پس از تبادل نظر در خصوص دستور جلسه:

۱- خانم / آقای …………………………… به شماره ملی …………………………… با دریافت …………………………… ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد.

۲- خانم / آقای …………………………… به شماره ملی …………………………… با دریافت …………………………… ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد.

در نتیجه سرمایه از …………………………… ریال به …………………………… ریال کاهش یافت و ماده …………… اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می گردد.

به خانم / آقای …………………………… (احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه و خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

۱- خانم / آقای …………………………… امضاء

۲- خانم / آقای …………………………… امضاء

۳- خانم / آقای …………………………… امضاء

۴- خانم / آقای …………………………… امضاء

دادخواست خروج از شرکت با مسئولیت محدود

 1. ورود و خروج شرکا از راه نقل و انتقال سهم الشرکه
 2.  تنظیم صورت جلسه نقل و انتقال سهم الشرکه شریک.
 3. مراجعه به دفترخانه های اسناد رسمی در کشور و دریافت صلح نامه.
 4. پس از مراحل فوق باید برای دریافت صلح نامه و استعلام از طریق دفترخانه و اداره ثبت شرکت ها و نیز دارایی انجام گیرد .
 5. ثبت صورتجلسه در اداره ثبت اسناد و املاک کشور.

ورود و خروج شرکا از راه افزایش و کاهش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود

 • ورود و خروج شرکا با ورو و خروج سرمایه.
 • در این مواقع شریک جدید را از جمله افراد و شرکای صورتجلسه افزایش سرمایه خواهند دانست.
 • باید در صورت کاهش سرمایه از طریق خروج وی از شرکت اقدام شود.
 • در این صورت دیگر نیازی به مراجعه به اداره دارایی نمی باشد.

 

نامه خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود

 

نحوه خروج از شرکت با مسئولیت محدود

 1.  کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.
 2.  اشخاصی که با دریافت سهم الشرکه خود از شرکت خارج می شوند بایستی ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند و در وقت مقرر با در دست داشتن شناسنامه یا اسناد معتبر که هویت وی را مشخص نماید در اداره ثبت شرکت ها حاضر شده و شخصاً یا توسط وکیل رسمی خود (با ارائه وکالت نامه رسمی) ذیل دفاتر ثبت را امضاء نمایند.
 3.  در صورتی که جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
 4.  شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.
 5. در صورتی که تعداد شرکاء از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفر الزامی و در ابتدای صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند.
 6.  تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه کاهش سرمایه و خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود را امضاء نمایند.
 7.  صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود.
 8.  صورتجلسه کاهش سرمایه و خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود ظرف مدت یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
 9.  کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.
 10.  جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود.

نحوه خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود

الف خروج شریک از طریق نقل و انتقال سهم الشرکه:

برای این امر نخست باید صورتجلسه نقل وانتقال سهم الشرکه تنظیم شود.سپس به یکی از دفترخانه های اسناد رسمی مراجعه شود و صلح نامه اخذ گردد.
بعد از سپری نمودن مراحل فوق الذکر جهت دریافت صلح نامه باید استعلام هایی به وسیله دفترخانه از اداره ثبت شرکتها و دارایی صورت بگیرد.

ب- خروج شریک از طریق صورتجلسات افزایش و کاهش سرمایه

 • خروج شریک هنگامی صورت می گیرد که سرمایه وارد و خارج شود.
 • در این حالت باید فرد جدیدی را جزء شرکای صورتجلسه افزایش سرمایه نمود.
 • در صورتجلسه کاهش سرمایه باید به منظور خروج شریک مبادرت نمود.
 • در این صورت دیگر نیاز نمی باشد که به دارایی مراجعه نمود و یا از دارایی استعلام گرفت.

مدارک لازم جهت انتقال سهام در شرکت با مسئولیت محدود

 • ارائه رونوشت شناسنامه و کارت ملی همه ی سهامداران فعلی و جدید.
 • ارائه رونوشت روزنامه ی رسمی تاسیس و آگهی تاسیس.
 • ارائه رونوشت آگهی آخرین تغییرات شرکت در صورت وجود.

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات ورود و خروج در شرکتهای با مسئولیت محدود

 • ارائه مدارک شناسایی کلیه ی اعضای شرکت.
 • ارائه مدارک شناسایی مربوط به شرکت یا مؤسسه.
 • حضور کلیه شرکا در جلسه و امضا صورتجلسه یا صورتجلسات.
 • ارائه مهر شرکت.
ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
سلام خسته نباشین بایکی شدکت ثبت کرده بودیم ومن مدیر عامل بودم ولی هیچ فعالیتی انجام نگرفت توی اون شرکت الان میخوام خارج بشم ولی اون شخص دردسترس نیس چیکار باید بکنم
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا
سلام باید از طریق مراجع قضایی اقدام کنین
پاسخ
سلام مطالب بسیار خوبی ارائه نمودید میخواستم نمونه صورتجلسه خروج از شرکت رو داشته باشم مظاف بر اینکه در این سال های که عضو شرکت بودم هیچ گونه بدهی اعم از مالیاتی یا مسئولیتی بر گردن من نماند با تشکر
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا
سلام برای دریافت نمونه صورتجلسه باید به اداره ثبت شرکت های استان تون مراجعه کنین . برای مشخص کردن وصعیت مالیاتی شرکت هم باید به اداره دارایی مراجعه فرمایید
پاسخ
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید