لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

ثبت تغییرات ورود و خروج در شرکتهای محدود


ثبت تغییرات ورود و خروج در شرکتهای با مسئولیت محدود

به منظور انجام تغییرات در شخصیتهای حقوقی قانون تجارت مواردی را مقرر نموده است. یکی از این موارد تصویب تغییرات در مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده به اتفاق آرا می باشد. پس از توافق و تصویب نمودن تغییرات لازم است صورتجلسه تنظیم شده و سپس با ارسال آن به اداره ثبت شرکتها تغییرات شخصیت حقوقی را به ثبت رساند. ثبت تغییرات به مثابه مجوز اعمال تغییرات در شرکتها و موسسات می باشد.

ورود و خروج شريک در شرکتهاي با مسئوليت محدود

در شرکتهاي با مسئوليت محدود ورود و خروج شرکاء به دو صورت امکان پذير است

الف ) ورود و خروج از طريق نقل و انتقال سهم الشرکه: در اين مورد مي بايست نسبت به تنظيم صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه اقدام نموده و با مراجعه به يکي از دفترخانه

هاي اسناد رسمي نسبت به اخذ صلح نامه اقدام نمود ،اخذ صلح نامه منوط به استعلام هايي که توسط دفترخانه از اداره ثبت شرکتها و دارايي مربوطه انجام مي پذيرد مي باشد.

پس از اخذ صلح نامه مذکور از دفترخانه مي توان نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نمو

ب) ورود و خروج شريک از طريق صورتجلسات افزايش و کاهش سرمايه : در اين مورد مي توان ابتدا در صورتجلسه افزايش سرمايه شخص جديد را جزو شرکاء کرد و سپس در

صورتجلسه کاهش سرمايه نسبت به خروج شريک اقدام نمود.

در اين گونه از ورود و خروج شريک نياز به مراجعه و يا استعلام از دارايي نمي باشد.

ورود و خروج شريک در شرکتهاي سهامي خاص :

در مورد شرکتهاس سهامي خاص مقوله ورود و خروج با دو نوع اول متفاوت است زيرا در اين شرکتها اگرچه ورود شريک همراه با افزايش سرمايه امکان پذير است اما خروج

شريک و کاهش سرمايه وجود ندارد به همين منظور بهترين و تنها راه براي ورود و خروج سهامداران شرکتهاي سهامي خاص نقل و انتقال سهام مي باشد.

ورود و خروج شريک در موسسات غير تجاري :

با توجه به اينکه نوع سرمايه در موسسات همانند شرکت مسئوليت محدود مي باشد (سرمايه نقدي ) پس موارد مربوط به ورود و خروج شريک در وسسات دقيقا همانند شرکتهاي با مسئوليت محدود مي باشد.

همانطور که پیشتر گفته شد ورود و خروج شریک در شرکتها می تواند با تغییرات سهام همراه باشد ، لکن توجه داشته باشید که صورتجلسه ورود به همراه افزایش سرمایه یا انتقال

سهم باید جداگانه تنظیم شود تا سبب رد صورتجلسه نگردد ونیز صورتجلسه خروج با کاهش سرمایه یا انتقال آن نباید در یک ورق واحد تنظیم شود. مانند سایر تغییرات ثبت تغییرات

ورود و خروج در شرکتهای با مسئولیت محدود تهیه و تنظیم صورتجلسه و یا صورتجلسات مربوط به نوع تغییر و ارجاع آن به اداره ثبت شرکتها ضروری می باشد. تنظیم

صورتجلسات و پیگیری روند اجرای تغییرات نیازمند دانش حقوقی و تا حدودی تخصص در اجرا و پیکیری امور ثبتی می باشد.

لطفا " توجه داشته باشید که در صورت خروج اشخاص از شرکت ارائه اصل مدارک شناسایی و حضور در اداره ثبت شرکتها طبق قانون تجارت ضروری می باشد.

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات ورود و خروج در شرکتهای با مسئولیت محدود

مدارک شناسایی کلیه ی اعضای شرکت.
ارایه مدارک شناسایی مربوط به شرکت یامؤسسه
حضور کلیه شرکا در جلسه و امضا صورتجلسه یا صورتجلسات

مهر شرکت
.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

تدوین و ثبت صورتجلسات تغييرات شرکتهای با مسئوليت محدود - ایجاد تغییرات در اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مورد از مفاد آن -ارگان تصمیم گیرنده درشركت مح

نمونه صورتجلسه انتخاب هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

نمونه صورت جلسه انتخاب هیئت مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود - جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت در تاریخ .......................................................... ساعت .................... با حضور کلیه شرکا / اکثریت شر کا تشکیل و نسبت به انتخاب اعضای هیئت مدیره (یا ترمیم تعداد اعضای

نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

نمونه صورت جلسه هیئت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود - جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره / اکثریت اعضای هیئت مدیره در محل شرکت تشکیل و نسبت به تعیین سمت و تعیین دارندگان حق امضا اتخاذ تصمیم شد.

ثبت تغییرات ورود و خروج در شرکتهای محدود

ثبت تغییرات ورود و خروج در شرکتهای محدود می تواند همراه با انتقال سهم کاهش یا افزایش سرمایه باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با مجتمع ایلیا تماس بگیرید.

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود

نمونه صورت جلسه افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدودتضامنی، نسبی) ریال در تاریخ .......................... ساعت ................................... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکا / اکثریت شرکا در محل شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه اتخاذ تصمیم شد. نام شرکا………میزان سهم الشرکه

ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود فوری و سریع

جهت ثبت تغییرات شرکت بصورت فوری و سریع می توانید پس از اجماع آرا در رابطه با تغییر درخواستی با مراجعه به ثبت ایلیا مبادرت به ثبت سریع تغییرات شرکت نمایید

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکتهای با مسئولیت محدود

نمونه صورت جلسه کاهش سرمایه در شرکتهای با مسئولیت محدود تضامنی، نسبی) در تاریخ ............................................... ساعت .................................. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکا/ اکثریت شرکا در محل شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه اتخاذ تصمیم شد. نام شرکا میزان سهم

نمونه آگهی دعوت از شرکا در شرکت با مسئولیت محدود

نمونه آگهی دعوت از شرکا در شرکت با مسئولیت محدود - بدینوسیله از کلیه شرکا/ سهامداران محترم شرکت.................................................. سهامی خاص / مسئولیت محدود به شماره ثبت . ........................................................ دعوت به عمل می اید تا در جلسه ...............

ثبت تغییرات شرکت محدود

توضیحاتی در خصوص ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت با مسئولیت محدوددر راستای ارائه صورتجلسه به اداره ثبت در مجتمع حقوقی ثبت ایلیا بصورت کاملا تخصصی انجام می پذیرد.

صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

نمونه صورت جلسه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود - ریال در تاریخ ................................................. ساعت ....................................................... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکا اکثریت شرکا در محل شرکت تشکیل و نسبت به نقل و انتقال سهم

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید