• ثبت تغییرات شرکت در گیلان :

اخذ شمارهثبت شرکت در حقیقت مجوز شروع به فعالیت شما با شرکتتان می باشد. قانون تجارت این اختیار را به شما داده است که با توجه به نیاز و صلاحدید خود تغییراتی را در هر زمینه ای که نیاز دارید اعمال نمایید اما این تغییرات می بایست با استناد به اختیارات مندرج در اساسنامه شرکت باشد، با تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است.

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده به شرح ذیل می باشد :

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده :

 • ورود و خروج شریک که منجر به افزایش و کاهش سرایه می شود.
 • تغییر آدرس دفترمرکزی شرکت
 • نقل و انتقال سهام شرکت

اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

 • تعیین مدیران و بازرسین شرکت
 • انتصاب مدیران شرکت و صاحبین حق امضاء
 • تصویب ترازنامه مالی شرکت

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در گیلان :

ارائه کلیه اوراقثبت شرکت در گیلان به همراه آگهی تاسیس و روزنامه رسمی آن ، آخرین آگهی تغییرات شرکت به همراه روزنامه رسمی آن و در انتها مدارک هویتی کلیه اعضاء هیئت مدیره و سهامداران.

ثبت تغییرات شرکت در گیلان :

اخذ شماره ثبت شرکت در حقیقت مجوز شروع به فعالیت شما با شرکتتان می باشد قانون تجارت این اختیار را به شما داده است که با توجه به نیاز و صلاحدید خود تغییراتی را در هر زمینه ای که نیاز دارید اعمال نمایید. اما این ثبت تغییرات در گیلان می بایست با استناد به اختیارات مندرج در اساسنامه شرکت باشد که با تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است. این نکته را در نظر بگیرید که هرگونه تغییرات در شخصیت های حقوقی می بایست به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری درگیلان ارسال گردد.

تغییرات شرکت ها عبارتند از :

ثبت صورتجلسه تغییرآدرس شرکت در گیلان :

چنانچه شرکتها اقدام به نقل مکان به محلی جدید نمایند می بایست از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اطلاع اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در گیلان برسانند.

ثبت صورتجلسه تغییر موضوع شرکت در گیلان :

تغییر در موضوع فعالیت عموما" به این خاطر می باشد اعضا به دلایلی قادر به انجام موضوع به ثبت رسیده نیستند، در این شرایط این اجازه در قانون تجارت به آنها داده شده است که اقدام به تغییرموضوع فعالیت خود نمایند.

ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع شرکت در گیلان :

شما میتوانید در هر زمانی بعد از ثبت شرکت خود با در دست داشتن مجوزهای لازم اقدام به الحاق موضوع جدید به موضوع فعالیت خودنمایید و بدین واسطه کار خود را گسترش دهید.

ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت در گیلان :

در صورتی که شرکت به افراد جدیدی واگذار گردد این امکان وجود دارد که مالکین جدید مایل باشند نام جدیدی با سلیقه خود برای شرکت انتخاب نمایند در این صورت باید از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر نام اقدام کنند.

ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت در گیلان :

در صورت صلاحدید و نیاز شرکت ( به عنوان مثال در صورت طرف قراردادشدن با سازمانهای دولتی)سهامداران/شرکا میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه مبادرت ورزند. این امر باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متغیر می باشد.

ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت در گیلان :

کاهش سرمایه اولیه به یکی از سه دلیلی که در پی می آید انجام میشود: چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از حد نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود و یا با خروج یکی از شرکا سرمایه او نیز خارج شود.

ثبت صورتجلسه ورود و خروج شریک یا سهامدار در گیلان :

به منظور خروج شریک یا صاحبان سهام با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام کرده و در عین حال میتوان سهامداریا شریکی را نیز جایگزین نمود.

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهم یا سهم‌الشرکه در گیلان :

در زمان خروج شرکا یا سهامداران از شرکت ، به منظور جلوگیری از کاهش سرمایه این شرکا می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت انتقال دهند . این امر با توجه به نوع شرکت یا موسسه متفاوت می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در گیلان :

گزینش اولیه اعضای هیات مدیره ، تعیین تصدی آنها و یا انتخاب افراد جدید به جای آنها با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر خواهد بود.

ثبت صورتجلسه انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در گیلان :

در شرکتهای سهامی خاص بازرسین برای مدت یک سال انتخاب میشوند بعد از اتمام این دوره می توانند سمت خود را تمدید نمایند. انتخاب و تمدید سمت بازرسین نیازمند تنظیم صورتجلسه می باشد.

اصلاح مواد اساسنامه در گیلان :

در صورت تغییر هریک از مفاد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه منعکس شده و به اداره ثبت اعلام گردد .کارشناسان ثبت شرکت ایلیا شما را در این زمینه راهنمایی مینمایند.

ثبت صورتجلسه انحلال شرکت در گیلان :

با به وجود آمدن شرایط ویژه مانند ورشکستگی یا فوت اعضا و ... برای شخصیت های حقوقی و یا با تصویب اکثریت مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت قابل انجام است و طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکتها اعلام می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات در گیلان :

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در گیلان

 • تمامی اسناد دال بر ثبت شرکت و آگهی تاسیس و روزنامه رسمی
 • آگهی تغییرات همراه با روزنامه رسمی
 • برابر اصل مدارک هویتی اعضا هیئت مدیره و سهامداران

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در گیلان

 • روزنامه رسمی ثبت شرکت
 • آگهی تغییرات به همراه روزنامه رسمی
 • اظهارنامه شرکت
 • ارائه لیستی از آخرین نقل و انتقالات
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در گیلان و شهرستان های آن
 • ثبت تغییرات شرکت در رشت
 • ثبت تغییرات شرکت در لاهیجان
 • ثبت تغییرات شرکت در بندرانزلی
 • ثبت تغییرات شرکت در آستارا
 • ثبت تغییرات شرکت در رودبار
 • ثبت تغییرات شرکت در لنگرود
 • ثبت تغییرات شرکت در فومن
 • ثبت تغییرات شرکت در آستانه اشرفیه
 • ثبت تغییرات شرکت در ماسوله
 • ثبت تغییرات شرکت در صومعه سرا
 • ثبت تغییرات شرکت در رودسر
 • ثبت تغییرات شرکت در سیاهکل
 • ثبت تغییرات شرکت در منجیل
 • ثبت تغییرات شرکت در ماسال
 • ثبت تغییرات شرکت در املش
 • ثبت تغییرات شرکت در رضوان شهر