• ثبت تغییرات شرکت در کرمان :

با دریافت شناسه ملی و شماره ثبت شرکت یا موسسه مراحل ثبت شرکت به اتمام می رسد و از آن زمان به بعد هرنوع تغییرات در شخصیت حقوقی مستلزم انجام مراحل قانونی می باشد.

تغییراتی که پس از اتمام ثبت شرکت در کرمان می توان انجام داد تنها در چارچوب اختیارات مندرج در اساسنامه ممکن می باشد و البته این تغییرات در مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورد تصویب قرار می گیرد.

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده به شرح ذیل می باشد :

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

 • افزایش و کاهش سرمایه از طریق ورود و خروج شریک
 • تغییر محل شرکت
 • تبدیل سهام بی نام به بانام
 • نقل و انتقال سهام شرکت در بین شرکا /سهامداران یا خارج از سهامداران

وظایف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

 • گزینش مدیر یا مدیران و بازرس و یا بازرسین شرکت
 • انتصاب سمت مدیران و افراد صاحب امضاء
 • تصویب صورت های مالی شرکت

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در کرمان :

ارائه یک نسخه از کلیه مدارک ثبتی شرکت به همراه روزنامه رسمی تاسیس شرکت و آخرینثبت تغییرات شرکت در کرمان در صورتی که تغییرات اعمال شده منجر به تغییر سهامداران شده باشد. ارائه فهرستی از آخرین شرکا یا صاحبان سهام الزامی می باشد ، برابر اصل شده مدارک شناسایی ( کارت ملی و شناسنامه) کلیه شرکا و اعضاء هیئت مدیره نیز از مدارک لازم است.

ثبت تغییرات شرکت در کرمان :

برای اعمال تغییرات درشرکت باید آنها را به ثبت رساند و ثبت تغییرات نیازمند تنظیم و تدوین صورتجلسات مجامع مختلف می باشد. چنانچه تغییرات در خواستی منجر به اصلاح مواد اساسنامه گردد در مجمع عمومی فوق العاده تصویب می شود. این نکته را در نظر بگیرید که هرگونه تغییرات در اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات می بایست به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اطلاع رسانی گردد.

تغییرات شرکت ها عبارتند از :

ثبت صورتجلسه تغییرآدرس شرکت در کرمان:

چنانچه شرکتها اقدام به نقل مکان به محلی جدید نمایند می بایست از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اطلاع اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در کرمان برسانند.

ثبت صورجلسه تغییر موضوع شرکت در کرمان :

تغییر در موضوع فعالیت عموما به این خاطر می باشدکه اعضا به دلایلی قادر به انجام موضوع به ثبت رسیده نیستند در این شرایط این اجازه در قانون تجارت به آنها داده شده است که اقدام به تغییرموضوع فعالیت خود نمایند.

ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع فعالیت شرکت در کرمان :

شما میتوانید در هر زمانی بعد از ثبت شرکت خود با در دست داشتن مجوزهای لازم اقدام به الحاق موضوع جدید به موضوع فعالیت خودنمایید و بدین واسطه کار خود را گسترش دهید.

ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت در کرمان :

در صورتی که شرکت به افراد جدیدی واگذار گردد این امکان وجود دارد که مالکین جدید مایل باشند نام جدیدی با سلیقه خود برای شرکت انتخاب نمایند در این صورت باید از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر نام اقدام کنند.

ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت در کرمان:

در صورت صلاحدید و نیاز شرکت ( به عنوان مثال در صورت طرف قراردادشدن با سازمانهای دولتی)سهامداران/شرکا میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه مبادرت ورزند. این امر باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متغیر می باشد.

ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت در کرمان :

کاهش سرمایه اولیه به یکی از سه دلیلی که در پی می آید انجام میشود: چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از حد نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود و یا با خروج یکی از شرکا سرمایه او نیز خارج شود.

ثبت صورتجلسه ورود و خروج شریک یا سهامدار در کرمان :

به منظور خروج شریک یا صاحبان سهام با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام کرده و در عین حال میتوان سهامداریا شریکی را نیز جایگزین نمود.

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهم یا سهم‌الشرکه در کرمان :

در زمان خروج شرکا یا سهامداران از شرکت ، به منظور جلوگیری از کاهش سرمایه این شرکا می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت انتقال دهند . این امر با توجه به نوع شرکت یا موسسه متفاوت می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در کرمان :

گزینش اولیه اعضای هیات مدیره ، تعیین تصدی آنها و یا انتخاب افراد جدید به جای آنها با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر خواهد بود.

ثبت صورتجلسه انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در کرمان :

در شرکتهای سهامی خاص بازرسین برای مدت یک سال انتخاب میشوند بعد از اتمام این دوره می توانند سمت خود را تمدید نمایند. انتخاب و تمدید سمت بازرسین نیازمند تنظیم صورتجلسه می باشد.

اصلاح مواد اساسنامه در کرمان :

در صورت تغییر هریک از مفاد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه منعکس شده و به اداره ثبت اعلام گردد . میتوانید کلیه فعالیتهایی که قصد دارید با شرکت خود انجام دهید را با کارشناسان ثبت شرکت ایلیا مطرح کرده و از مشاوره های رایگان برخوردار شوید.

ثبت صورتجلسه انحلال شرکت در کرمان :

با به وجود آمدن شرایط ویژه مانند ورشکستگی یا فوت اعضا و ... برای شخصیت های حقوقی و یا با تصویب اکثریت مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت قابل انجام است و طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکتها اعلام می گردد.

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت در کرمان :

در قانون تجارت مقرر گردیده است کلیه تغییرات اعمالی در شرکتها نیارمند تنظیم و تدوین صورتجلسات مربوط به نوع تغییر می باشد .این تغییرات عبارتند از :

 • انتصاب مدیر یا مدیران و یا بازرسین در شرکت سهامی خاص
 • تصویب صورت های مالی شرکت
 • اصلاح مواد مصوب در اساسنامه
 • همه امور مربوط به انحلال شرکتها و مدیران تصفیه

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات در کرمان :

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در کرمان

 • ارائه اوراق و اسناد ثبتی شرکت و آگهی تاسیس و روزنامه رسمی شرکت
 • کپی آخرین آگهی تغییرات همراه با روزنامه رسمی
 • برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره و سهامداران /شرکا

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در کرمان

 • تحویل روزنامه ثبت شرکت
 • تحویل آخرین آگهی تغییرات به همراه روزنامه رسمی
 • اظهارنامه ثبت شرکت کلیه صفحات
 • ارائه لیستی از آخرین نقل و انتقالات سهام شرکت
 • مدارک شناسایی برابر اصل شده کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در کرمان و شهرستان های آن
 • ثبت تغییرات شرکت در کرمان
 • ثبت تغییرات شرکت در سیرجان
 • ثبت تغییرات شرکت در رفسنجان
 • ثبت تغییرات شرکت در جیرفت
 • ثبت تغییرات شرکت در بم
 • ثبت تغییرات شرکت در زرند
 • ثبت تغییرات شرکت در بردسیر
 • ثبت تغییرات شرکت در بافت
 • ثبت تغییرات شرکت در شهربابک
 • ثبت تغییرات شرکت در ماهان
 • ثبت تغییرات شرکت در کهنوج