• ثبت تغییرات شرکت در کردستان:

پس ازثبت شرکت ممکن است لزوم تغییر برخی از موارد ثبت شده پیش بیایدالبته در صورتی قادر به اعمال تغییرات خواهیم بود که این تغییرات خارج از آنچه در اساسنامه مقرر شده نباشد. اعضای شرکت می توانند طی مجمع عمومی فوق العاده و یا مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با تمام و یا اکثریت حضور شرکا یا صاحبان سهام تغییرات را به تصویب برسانند.

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده بر اساس ذیل می باشد :

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

 • افزایش و یا کاهش سرمایه
 • جابجایی محل شرکت
 • تبدیل سهام بی نام به بانام
 • انتقال و جابجایی سهام شرکت در بین سهامداران یا خارج از سهامداران

وظایف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

 • تعیین مدیر یا مدیران و انتخاب بازرس و یا بازرسین شرکت
 • تغییر دارندگان حق امضا
 • تصویب صورت های مالی شرکت

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در کردستان:

ارائه یک نسخه از کلیه اوراق ثبتی به انضمام روزنامه رسمی تاسیس شرکت و آخرین ثبت تغییرات شرکت در کردستان در صورتی که تغییرات اعمال شده منجر به تغییر شرکا یا سهامداران باشد ارائه اسامی آخرین شرکا الزامی می باشد ، برابر اصل شده مدارک شناسایی ( کارت ملی و شناسنامه) کلیه شرکا و اعضاء هیئت مدیره نیز لازم است.

ثبت تغییرات شرکت در کردستان:

جهت انجام هر کدام از تغییرات مذکور می بایست صورتجلسه ای جداگانه و خاص همان نوع تغییر تنظیم شود. اصلاح مفاد اساسنامه درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. این نکته را در نظر بگیرید که هرگونه تغییرات در شخصیت های حقوقی می بایست به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در کردستان ارسال گردد.

تغییرات شرکت ها عبارتند از :

ثبت صورتجلسه تغییرآدرس شرکت در کردستان:

چنانچه شرکتها اقدام به جا به جایی محل فعالیت نمایند می بایست به وسیله تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اطلاع اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در کردستان برسانند.

ثبت صورتجلسه تغییر موضوع شرکت در کردستان:

در صورتی که موضوع فعالیت شرکت تغییر کند، مانند موارد قبلی مجمع عمومی تشکیل جلسه داده و اعضا مبادرت به امضای صورتجلسه تغییر یا الحاق موضوع می‌نمایند. در صورتی که موضوع شرکت نیاز به مجوز داشته باشد می‌بایست پس از تحویل مدارک لازم به مرجع مربوط جهت دریافت مجوز اقدام نمود و همراه با صورتجلسه تنظیم شده به اداره ثبت ارجاع نمود.

ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع شرکت در کردستان :

چنانچه موضوعات جدیدی به موضوعات پیشین افزوده گردد ، شما میتوانید در هر زمانی بعد از ثبت شرکت خود با در دست داشتن مجوزهای لازم اقدام به الحاق به موضوع نمایید.

ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت در کردستان:

در صورتی که شرکت به افراد جدیدی واگذار گردد این امکان وجود دارد که مالکین جدید مایل باشند نام جدیدی با سلیقه خود برای شرکت انتخاب نمایند در این صورت باید از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر نام اقدام کنند.

ثبت صورتجلسه افزایش شرکت در کردستان

مرجع تصمیم گیرنده در مورد تغییر میزان سرمایه شرکت نیز مجمع عمومی فوق العاده است ، که پس از تصویب آن اعضا میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه مبادرت ورزند. این امر باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متغیر می باشد.

ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت در کردستان:

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از حد نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود و یا با خروج یکی از شرکا سرمایه او نیز خارج شود شرکتها میتوانند با توجه به قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ثبت صورتجلسه ورود و خروج شریک یا سهامدار در کردستان:

در صورتی که برخی از سهامداران یا شرکا قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز جایگزین نمایند.

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهم یا سهم‌الشرکه در کردستان:

در زمان خروج شرکا از شرکت ، به منظور جلوگیری از کاهش سرمایه این شرکا می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت انتقال دهند . این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متفاوت می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در کردستان:

در قانون برای هیأت مدیره یک شرکت امکان خروج اعضا، ورود اعضای جدید و جابجایی سمتها پیش بینی شده است. برای انجام این نوع تغییرات در هیأت مدیره می‌بایست صورتجلسه مربوط به نوع تغییر تنظیم شده و با تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به امضای کلیه شرکاء یا اکثریت آنها برسد.

ثبت صورتجلسه انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در کردستان:

در شرکتهای سهامی خاص بازرسین برای مدت یک سال انتخاب میشوند بعد از اتمام این دوره می توانند سمت خود تمدید نمایند.

اصلاح مواد اساسنامه در کردستان:

در صورت تغییر هریک از مفاد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد. جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص ثبت شرکت در کردستان وثبت برند با مشاورین و کارشناسان مجرب و متخصص ثبت شرکت ایلیا در تماس باشید.

ثبت صورتجلسه انحلال شرکت در کردستان:

انحلال شرکت به صورت اجباری و یا اختیاری می باشد که انحلال اختیاری تنها با رای دادگاه صورت می پذیرد. در مورد انحلال شرکت در مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ تصمیم شده و طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکتها اعلام می گردد.

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت در کردستان:

وفق قانون تجارت کلیه تغییرات اعمالی در شرکتها نیارمند تنظیم و تدوین صورتجلسات مترطب با نوع تغییر می باشد . هر اشتباه کوچکی در تنظیم این صورتجلسات ممکن است موجب وارد شدن خسارات مالی و حقوقی به شرکت و اعضای هیات مدیره گردد، بنابراین توصیه می گردد تنظیم صورتجلسات به وکیل متخصص ارجاع داده شود .این تصمیمات عبارتند از :

 • تعیین مدیر یا مدیران و یا بازرسین در شرکت سهامی خاص
 • تصویب صورت های مالی شرکت
 • اصلاح مواد تصویب شده در اساسنامه
 • کلیه امور مربوط به انحلال شرکتها و مدیران تصفیه

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات در کردستان :

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در کردستان

 • ارائه اوراق ثبتی شرکت و آگهی تاسیس و روزنامه رسمی شرکت
 • فتوکپی آخرین آگهی تغییرات و یا روزنامه رسمی
 • برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره و سهامداران

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در کردستان

 • تحویل روزنامه ثبت شرکت
 • تحویل آخرین آگهی تغییرات به همراه روزنامه رسمی
 • اظهارنامه ثبت شرکت کلیه صفحات
 • ارائه لیستی از آخرین نقل و انتقالات سهام شرکت
 • مدارک شناسایی برابر اصل شده کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در کردستان و شهرستان های آن
 • ثبت تغییرات شرکت در سنندج
 • ثبت تغییرات شرکت در مریوان
 • ثبت تغییرات شرکت در بانه
 • ثبت تغییرات شرکت در سقز
 • ثبت تغییرات شرکت در قروه
 • ثبت تغییرات شرکت در بیجار
 • ثبت تغییرات شرکت در کامیاران
 • ثبت تغییرات شرکت در دیواندره
 • ثبت تغییرات شرکت در سروآباد