• ثبت تغییرات شرکت در هرمزگان

شما زمانی میتوانید مالک یک شخصیت حقوقی باشید که ثبت شرکت انجام دهید . در این زمان با توجه به اختیارات مندرج در اساسنامه شرکت قادر خواهید بود تغییراتی را در شرکت خود اعمال نمایید که انجام این تغییرات با توجه به تشریفات و آیین که در قانون تجارت وجود دارد امکان پذیر می باشد در این صورت شما زمانی میتوانید صورتجلسه ای تنظیم نمایید که تجربه و تخصص در این زمینه داشته باشد برای کسب اطلاعات تکمیلی در این خصوص توضیحاتی را در اختیار شما می گذاریم :

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

 • افزایش و کاهش سرمایه
 • تغییر آدرس دفتر مرکزی شرکت
 • تبدیل سهام
 • نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه

وظایف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

 • تعیین مدیر یا بازرسین شرکت
 • انتخاب مدیران و صاحبین حق امضاء
 • تصویب ترازنامه های مالی

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت در هرمزگان :

کپی از اساسنامه شرکت ، روزنامه آخرین تغییرات شرکت لیست شرکا، کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره ، الزامی می باشد .

ثبت تغییرات شرکت در هرمزگان:

شما زمانی میتوانید مالک یک شخصیت حقوقی باشید که دارای شماره ثبت و شناسه ملی باشد. در این زمان با توجه به اختیارات مندرج در اساسنامه شرکت قادر خواهید بود تغییراتی را در شرکت خود اعمال نمایید که انجام این تغییرات با توجه به تشریفات و آیین که در قانون تجارت وجود دارد امکان پذیر می باشد.

تغییرات شرکت ها عبارتند از :

ثبت صورتجلسه تغییرآدرس شرکت در هرمزگان:

در صورتی که اعضای شرکت اقدام جا به جایی دفتر شرکت خود نمایند می بایست این تغییر را از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند.

ثبت صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت شرکت در هرمزگان:

در شرایطی که بعد از به پایان رساندن مراحل ثبت موسسین به این نتیجه برسند که موضوع فعالیتشان قابلیت اجرا ندارد میتوانند موضوع فعالیت خود را تغییر دهند.

ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع فعالیت شرکت در هرمزگان:

این امکان وجود دارد که اگر در ابتدای ثبت شرکت به هردلیلی نتوانید موضوعی را به ثبت برسانید بعد از اتمام ثبت شرکت و با فراهم شدن شرایط موضوع مورد نظر را به موضوع فعالیت شرکت خود الحاق یا اضافه نمایید.

ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت در هرمزگان :

در صورتی که شرکت به افراد جدیدی واگذار گردد این امکان وجود دارد که مالکین جدید مایل باشند نام جدیدی با سلیقه خود برای شرکت انتخاب نمایند در این صورت باید از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر نام اقدم کنند.

ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت در هرمزگان:

در صورت صلاحدید و نیاز شرکت سهامداران میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه مبادرت ورزند. این امر باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متغیر می باشد.

ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت در هرمزگان :

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از حد نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود و یا با خروج یکی از شرکا سرمایه او نیز خارج شود شرکتها میتوانند با توجه به قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ثبت صورتجلسه ورود و خروج شریک یا سهامدار در هرمزگان :

در صورتی که برخی از سهامداران یا شرکا قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز جایگزین نمایند.

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه در هرمزگان :

هنگام خروج شرکا از شرکت ، به منظور جلوگیری از کاهش سرمایه این شرکا می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت انتقال دهند . این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متفاوت می باشد.

اصلاح ماده اساسنامه شرکت در هرمزگان :

در صورت تغییر هریک از مواد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد.

ثبت صورتجلسه انحلال شرکت در هرمزگان :

با به وجود آمدن شرایط خاص مانند ورشکستگی یا فوت اعضا و ... برای شخصیت های حقوقی و یا با تصویب اکثریت مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت صورت می پذیرد و طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکتها اعلام می گردد. ثبت شرکت ایلیا آماده ارائه خدمات تخصصی به شما متقاضیان محترم می باشد.

مدارک مورد نیاز ثبت صورتجلسه تغییرات در هرمزگان :

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در هرمزگان

 • آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود
 • آخرین آگهی تغییرات
 • کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره و سهامداران

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در هرمزگان

 • روزنامه رسمی
 • آگهی یا روزنامه رسمی آخرین تغییرات
 • اظهارنامه شرکت
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در هرمزگان و شهرستان های آن
 • ثبت تغییرات شرکت در بندرعباس
 • ثبت تغییرات شرکت در بندرلنگه
 • ثبت تغییرات شرکت در میناب
 • ثبت تغییرات شرکت در قشم
 • ثبت تغییرات شرکت در بندر خمیر
 • ثبت تغییرات شرکت در جاسک
 • ثبت تغییرات شرکت در درگاهان
 • ثبت تغییرات شرکت در کیش