• ثبت تغییرات شرکت در مرکزی :

انجام هرگونه تغییراتی اول با توجه به اختیارات مندرج در اساسنامه امکان پذیر میباشد و بعد از آن با تصمیم گیری صاحبان و موسسن شرکتها امکان پذیر می باشد این تغییرات در مجمع عمومی فوق العاده اصمیم گیری می گردد و با تنظیم و تدوین صورتجلسه این مجمع به اطلاع اداره ثبت شرکت ها در مرکزی داده می شود با تایید کارشناس این اداره آگهی تغغیرات آن صادر می شود.

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده به ترتیب زیر است :

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

 • افزایش و کاهش سرمایه همراه با ورود و خروج شریک
 • تغییر نشانی شرکت
 • تغییر سهام بی نام به بانام
 • نقل و انتقال سهام شرکت در بین صاحبان سهام یا خارج از آنها

وظایف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

 • انتخاب مدیر یا مدیران و بازرس و یا بازرسین شرکت
 • تعیین تصدی مدیران و صاحبین حق امضاء
 • تصویب صورت های مالی شرکت

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در مرکزی :

ارائه یک نسخه از تمامی اسناد مربوط به ثبت شرکت به همراه روزنامه رسمی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات در صورتی که تغییرات اعمال شده منجر به تغییر صاحبان سهام باشد. به علاوه تحویل لیستی از آخرین شرکا الزامی می باشد ، برابر اصل شده مدارک شناسایی ( کارت ملی و شناسنامه) کلیه شرکا و اعضاء هیئت مدیره نیز لازم است.

ثبت تغییرات شرکت در مرکزی :

به منظور اجرای تغیرات در شرکتها و موسسات باید اقدام به ثبت آنها نمود و جهت ثبت تغییرات در مرکزی نیز تنظیم و تدوین صورتجلسات مجامع مختلف الزامی می باشد. چنانچه تغییرات در خواستی منجر به اصلاح مفاد اساسنامه گردد تصمیم گیری راجع به آن در حیطه صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. این نکته را در نظر بگیرید که هرگونه تغییرات در شخصیت های حقوقی می بایست به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اطلاع رسانی گردد.

تغییرات شرکت ها عبارتند از :

ثبت صورتجلسه تغییرآدرس شرکت در مرکزی:

چنانچه شرکتها اقدام به جا به جایی دفتر مرکزی خود نمایند می بایست از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اطلاع اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در مرکزی برسانند.

ثبت صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت شرکت در مرکزی :

تغییر در موضوع فعالیت عموما به این دلیل می باشد که موضوع به ثبت رسیده دیگر قابل انجام نیست ، در این صورت این اجازه در قانون تجارت به موسسین داده شده است که اقدام به تغییرموضوع فعالیت خود نمایند.

ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع فعالیت در مرکزی :

شما میتوانید در هر زمانی بعد از ثبت شرکت خود با اخذ مجوز مربوط به موضوع تازه در صورتی که کسب مجوز لازم باشد ، اقدام به الحاق به موضوع نمایید.

ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت در مرکزی :

در صورتی که شرکت به افراد جدیدی منتقل شود این امکان وجود دارد که مالکین جدید نام جدیدی را برای شرکت در نظر بگیرند، در این صورت باید از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر نام اقدام کنند.

ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت در مرکزی :

در صورت بروز شرایطی که افزایش سرمایه را ایجاب می کند و یا در صورت تمایل صاحبان شرکت یا موسسه آنها میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه خود مبادرت ورزند. این امر باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متفاوت می باشد.

ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه در مرکزی :

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبتی آنها بیش از حد نیاز است و یا در شرایطی که شرکت متضرر گردد و یا اگر به خاطر خروج یکی از شرکا سرمایه او نیز خارج شود شرکتها میتوانند با توجه به قانون تجارت با تنظیم صورتجلسه اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ثبت صورتجلسه ورود و خروج شریک یا سهامدار در مرکزی :

در صورت ورود و خروج شرکا اعضا میتوانند با تحریر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز به جای وی برگزینند.

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهم یا سهم‌الشرکه در مرکزی :

در زمان خروج شرکا از شرکت ، به منظور جلوگیری از بیرون رفتن سرمایه شرکت و کاهش سرمایه شرکا می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت منتقل کنند . این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متغیر می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در مرکزی :

انتخاب نخستین اعضای هیات مدیره ، تغییر سمت آنها و یا انتخاب افراد جدید به جای آنها با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

اصلاح مواد اساسنامه در مرکزی :

در صورت تغییر هریک از مفاد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد. کارشناسان ثبت شرکت ایلیا آماده ارائه خدمات تخصصی به شما عزیزان می باشند.

ثبت صورتجلسه انحلال شرکت در مرکزی :

با به وجود آمدن شرایط ویژه همچون ورشکستگی شرکت یا فوت احدی از اعضا و ... برای شخصیت های حقوقی و یا با تصویب اکثریت مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت قابل انجام است و طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکتها اعلام می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات:

مدارک مورد نیاز جهت تحریر صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

 • تحویل اوراق ثبتی شرکت و آگهی تاسیس و روزنامه رسمی شرکت
 • ارائه تصویر آخرین آگهی تغییرات و با روزنامه رسمی
 • ارائه برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره و سهامداران

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

 • روزنامه تاسیس شرکت
 • آخرین آگهی تغییرات به همراه روزنامه رسمی
 • اظهارنامه ثبت شرکت کلیه صفحات
 • تسلیم لیستی از آخرین نقل و انتقالات سهام شرکت
 • مدارک شناسایی برابر اصل شده تمامی سهامداران و اعضاء هیئت مدیره
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در مرکزی و شهرستان های آن
 • ثبت تغییرات شرکت در اراک
 • ثبت تغییرات شرکت در ساوه
 • ثبت تغییرات شرکت در خمین
 • ثبت تغییرات شرکت در محلات
 • ثبت تغییرات شرکت در دلیجان
 • ثبت تغییرات شرکت در شاه زند
 • ثبت تغییرات شرکت در تفرش
 • ثبت تغییرات شرکت در آشتیان
 • ثبت تغییرات شرکت در کمیجان
 • ثبت تغییرات شرکت در فراهان
 • ثبت تغییرات شرکت در آستانه