• ثبت تغییرات شرکت در قم

با به پایان رسیدن کلیه مراحل ثبت شرکت موسسین آن ها در صورت صلاحدید قادرخواهند بود تغییراتی را اعمال نمایندکه کلیه این تغییرات باید به اطلاع اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رسیده باشد و با بررسی کارشناس این اداره آگهی تغییرات صادر می گردد.

 • محدوده اختیارات مجمع عمومی فوق العاده :

کلیه تغییراتی که اصلاح مواد اساسنامه را در بربگیرد در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری می شود. این تغییرات شامل : تغییر آدرس دفتر مرکزی ، افزایش یا کاهش سرمایه همراه با ورود و خروج شریک ، نقل و انتقال سهام و یا سهم الشرکه و...

 • محدوده اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

مجمع عمومی عادی تنها حق انتخاب و انتصاب مدیران و بازرسین و دارندگان حق امضاء مجاز شرکت را دارا می باشد اما در مقابل وظیفه خطیر تصویب ترازنامه مالی سالیانه شرکتها با احتساب سود و زیان را در چهارماه اول سال را نیز برعهده دارد .

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در قم :

کلیه مدارکثبت شرکت در قم به همراه روزنامه رسمی تاسیس شرکت ، آخرین آگهی ثبت تغییرات شرکت در قم به همراه روزنامه رسمی آن، لیست کاملی از شرکا در شرکت ، ارائه مدارک شناسایی کلیه اعضاء هیئت مدیره و سهامداران به صورت برابر اصل الزامی می باشد.

ثبت تغییرات شرکت در قم

با به پایان رسیدن کلیه مراحل ثبت شرکت موسسین آن ها در صورت صلاحدید قادرخواهند بود. تغییراتی را اعمال نمایندکه کلیه این تغییرات باید به اطلاع اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رسیده باشد و با بررسی کارشناس این اداره آگهی تغییرات صادر می گردد.

تغییرات شرکت ها عبارتند از :

ثبت صورتجلسه تغییرآدرس شرکت در قم :

در صورتی که اعضای شرکت اقدام جا به جایی دفتر شرکت خود نمایند می بایست این تغییر را از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکت مرتبط با حوزه فعالیت خود اعلام نمایند.

ثبت صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت در قم :

در شرایطی که بعد از به پایان رساندن مراحل ثبت موسسین به این نتیجه برسند که موضوع فعالیتشان قابل اجرا نمی باشد میتوانند موضوع فعالیت خود را تغییر دهند.

ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع شرکت در قم :

این امکان وجود دارد که اگر در ابتدای ثبت شرکت به هردلیلی نتوانید موضوعی را به ثبت برسانید بعد از اتمام ثبت شرکت و با فراهم شدن شرایط موضوع مورد نظر را به موضوع فعالیت شرکت خود الحاق یا اضافه نمایید.

ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت در قم :

در صورتی که شرکت به افراد جدیدی واگذار گردد این امکان وجود دارد که مالکین جدید مایل باشند نام جدیدی با سلیقه خود برای شرکت انتخاب نمایند در این صورت باید از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر نام اقدم کنند.

ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه در قم :

در صورت صلاحدید و نیاز شرکت سهامداران میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه مبادرت ورزند. این امر باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متغیر می باشد.

ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه در قم :

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از حد نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود و یا با خروج یکی از شرکا سرمایه او نیز خارج شود شرکتها میتوانند با توجه به قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ثبت صورتجلسه ورود و خروج شریک یا سهامدار در قم :

در صورتی که برخی از سهامداران یا شرکا قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز جایگزین نمایند.

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه در قم :

هنگام خروج شرکا از شرکت ، به منظور جلوگیری از کاهش سرمایه این شرکا می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت انتقال دهند . این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متفاوت می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در قم :

گزینش اولیه اعضای هیات مدیره ، تغییر سمت آنها و یا گزینش افراد جدید به جای آنها با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در قم :

در شرکتهای سهامی خاص بازرسین برای مدت یک سال انتخاب میشوند بعد از اتمام این دوره می توانند در سمت خود تمدید شوند.

اصلاح ماده اساسنامه شرکت در قم :

در صورت تغییر هریک از مفاد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد.جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص انجام امور ثبتی و ثبت برند در قم با ثبت شرکت ایلیا در تماس باشید.

ثبت صورتجلسه انحلال شرکت در قم :

با به وجود آمدن شرایط خاص مانند ورشکستگی یا فوت اعضا و ... برای شخصیت های حقوقی و یا با تصویب اکثریت مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت صورت می پذیرد و طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکتها اعلام می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت در قم:

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در قم

 • ارائه کلیه مدارک ثبتی شرکت به همراه آگهی تاسیس و روزنامه رسمی ثبت شرکت
 • اگر شرکت دارای تغییرات باشد تحویل این مدارک الزامی می باشد .
 • کپی کارت ملی و شناسنامه کلیه اعضاء هیئت مدیره و سهامداران

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در قم

 • روزنامه رسمی ثبت شرکت
 • آگهی یا روزنامه رسمی آخرین تغییرات
 • اظهارنامه ثبت شده شرکت
 • در صورتی که شرکت دارای نقل و انتقال باشد ارائه لیستی از آخرین نقل و انتقالات الزامی می باشد.
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در قم و شهرستان های آن
 • ثبت تغییرات شرکت در قم
 • ثبت تغییرات شرکت در جمکران
 • ثبت تغییرات شرکت در پردیسان