• ثبت تغییرات شرکت در شهرکرد

با اتمام فرآیند ثبت شرکت خود در شهرکرد قادر خواهید بود در صورت صلاحدید و نیاز شرکت تغییراتی را در آن اعمال نمایید ثبت تغییرات شرکت در شهرکرد باید از طریق مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده به اطلاع اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری در شهرکرد برسد. مسئولیت این دو مجمع به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته که به اطلاع شما متقاضیان محترم می رسانیم.

 • وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

تمامی تغییراتی که منجر به تغییر در اساسنامه شود که اصطلاحا به آن اصلاح مفاد اساسنامه می گویند در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری می شود این تغییرات شامل : تغییر آدرس دفتر مرکزی شرکت ، نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه و کلیه تغییراتی که به این امر منجر شود ، است که همه آنها در صلاحیت این مجمع می باشد.

 • وظایف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

تغییراتی که به انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره و بازرسین و دارندگان حق امضاء مجاز شرکت منجر شود در این مجمع تصمیم گیری می شود. اما مهم ترین صلاحیت این مجمع تصویب ترازنامه سالیانه شرکت در چهار ماه اول سال می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در شهرکرد :

ارائه کلیه اوراق ثبت شرکت به همراه آگهی تاسیس و روزنامه رسمی آن ، آخرین آگهی تغییرات شرکت به همراه روزنامه رسمی آن و در انتها مدارک هویتی کلیه اعضاء هیئت مدیره و سهامداران لازم است.

ثبت تغییرات شرکت در شهرکرد

با اتمام فرآیند ثبت شرکت در شهرکرد قادر خواهید بود در صورت صلاحدید و نیاز شرکت تغییراتی را در آن اعمال نمایید این تغییرات می بایست از طریق مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده به اطلاع اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری در شهرکرد برسد. کلیه این اختیارات در اساسنامه شرکت مشخص می گردد با استناد به آن می بایست تغییرات شرکت خود را اعمال نمایید.

تغییرات شرکت ها عبارتند از :

ثبت صورتجلسه تغییرآدرس شرکت در شهرکرد

در صورتی که مالکین اقدام جا به جایی محل شرکت خود نمایند می بایست این تغییر را از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکت حوزه فعالیت خود اعلام نمایند.

ثبت صورتجلسه تغییر موضوع شرکت در شهرکرد :

در صورتی که بعد از اتمام پروسه ثبت موسسین به این نتیجه برسند که موضوع فعالیتشان قابل فعالیت نمی باشد میتوانند موضوع فعالیت خود را تغییر دهند.

ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع شرکت در شهرکرد :

این امکان وجود دارد که در صورتی که در ابتدا ثبت شرکت به هردلیلی نتوانید موضوعی را به ثبت برسانید بعد از اتمام ثبت شرکت و با فراهم شدن شرایط موضوع مورد نظر را الحاق نمایید.

ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت در شهرکرد :

این امکان وجود دارد که شرکتها به اشخاص جدیدی انتقال یابند در این صورت مالکین جدید قادر خواهندبود نام انتخاب شده را تغییر دهند. این امر از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت در شهرکرد :

در صورت صلاحدید و نیاز شرکت سهامداران میتوانند میزان سرمایه شرکت خود را افزایش دهند. این امر ب اتوجه به نوع شخصیت حقوقی متفاوت می باشد.

ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت در شهرکرد :

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود میتوانند با توجه به مواد مندرج در قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ثبت صورتجلسه ورود و خروج شریک یا سهامدار در شهرکرد :

در شرایطی که برخی از سهامداران قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز به شرکت وارد نمایند.

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه در شهرکرد :

در برخی از مواقع شرکایی که قصد خارج شدن از شرکت را دارند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت واگذار مینمایند این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متغیر می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب اعضای هیئت‌مدیره در شهرکرد :

این امکان وجود دارد که اعضاء هیئت مدیره سمت های انتصابی خود را تغییر دهند. این موضوع با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در شهرکرد :

همانطور که مطلع هستید بازرسین در شرکتهای سهامی خاص برای مدت یک سال انتخاب میشوند بعد از اتمام این دوره نیازمند تمدید و یا انتخاب افراد جدید می باشند.

اصلاح ماده اساسنامه شرکت در شهرکرد:

در صورتی که مواد اساسنامه تنظیم شده شما تغییر نمایند می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد. کارشناسان و مشاوران ثبت شرکت ایلیا آماده ارائه خدمات تخصصی در این زمینه به شما عزیزان می باشند.

ثبت صورتجلسه انحلال شرکت در شهرکرد:

با به وجود آمدن شرایط خاص برای شخصیت های حقوقی و یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده این امر امکان دارد.جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص تغییرات شرکتها و ثبت برند در شهرکرد با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت در شهرکرد

سهامداران و اعضاء هیئت مدیره این حق را دارا هستند که بتوانند تغییراتی را در شرکت خود اعمال نمایند باید بدانید هر تغییری که اعمال شود باعث نمی شود شناسه ملی شرکت شما تغییر نماید. با گذشت مدت زمان مقرر شده آگهی آن صادر می گردد این تغییرات عبارتند از :

 • انتخاب مدیران و یا بازرسین
 • تصویب ترازنامه مالی با احتساب سود و زیان شرکت
 • اصلاح ماده اساسنامه
 • انحلال شخصیت حقوقی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات در شهرکرد

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در شهرکرد

 • آگهی تاسیس و یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 • آخرین آگهی تغییرات ویا روزنامه رسمی
 • کپی از اوراق ثبتی شرکت ( شرکتنامه ، تقاضانامه تمامی صفحاتو...)
 • ارائه مدارک شناسایی اعضا هیئت مدیره و سهامداران

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در شهرکرد

 • روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 • یک نسخه از آگهی یا روزنامه رسمی آخرین تغییرات
 • اظهارنامه شرکت تمامی صفحات
 • در صورتی که شرکت دارای نقل و انتقال باشد ارائه لیستی از آخرین سهامداران
 • برابر اصل مدارک شناسایی (کپی کارت ملی و شناسنامه ) کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در چهار محال و بختیاری و شهرستان های آن
 • ثبت تغییرات شرکت در شهرکرد
 • ثبت تغییرات شرکت در بروجن
 • ثبت تغییرات شرکت در فرخ شهر
 • ثبت تغییرات شرکت در فارسان
 • ثبت تغییرات شرکت در لردگان
 • ثبت تغییرات شرکت در اردل
 • ثبت تغییرات شرکت در کوهرنگ