• ثبت تغییرات شرکت در زاهدان :

تغییرات شرکت پس از به پایان بردن فرآیند ثبت شرکت امکانپذیر می گردد. این تغییرات می تواند به میل صاحبان شرکت و موسسات بوده و یا ناشی از شرایط پیش آمده باشد. این تغییرات باتوجه به آنچه در اساسنامه ذکر گردیده است قابل انجام بوده و اختیار تصمیم گیری در مورد آنها با مجامع عمومی عادی و فوق العاده می باشد.

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده به ترتیب زیر است :

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

 • افزایش و کاهش سرمایه همراه با ورود و خروج شریک
 • تغییر نشانی شرکت
 • تغییر سهام بی نام به بانام
 • نقل و انتقال سهام شرکت در بین صاحبان سهام یا خارج از آنها

وظایف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

 • انتخاب مدیر یا مدیران و بازرس و یا بازرسین شرکت
 • تعیین تصدی مدیران و صاحبین حق امضاء
 • تصویب صورت های مالی شرکت

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در زاهدان:

ارائه یک نسخه از تمامی اسناد مربوط به ثبت شرکت در زاهدان به همراه روزنامه رسمی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات در صورتی که تغییرات اعمال شده منجر به تغییر صاحبان سهام باشد. به علاوه تحویل لیستی از آخرین شرکا الزامی می باشد ، برابر اصل شده مدارک شناسایی ( کارت ملی و شناسنامه) کلیه شرکا و اعضاء هیئت مدیره نیز لازم است.

ثبت تغییرات شرکت در زاهدان :

به منظور اجرای تغییرات در شرکتها و موسسات باید اقدام به ثبت آنها نمود و جهت ثبت تغییرات نیز تنظیم و تدوین صورتجلسات مجامع مختلف الزامی می باشد. چنانچه تغییرات در خواستی منجر به اصلاح مفاد اساسنامه گردد تصمیم گیری راجع به آن در حیطه صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. این نکته را در نظر بگیرید که هرگونه ثبت تغییرات شرکت در زاهدان می بایست به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اطلاع رسانی گردد.

تغییرات شرکت ها عبارتند از :

ثبت صورتجلسه تغییرآدرس شرکت در زاهدان :

چنانچه شرکتها اقدام به جا به جایی دفتر مرکزی خود نمایند می بایست از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اطلاع اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در زاهدان برسانند.

ثبت صورتجلسه تغییر موضوع شرکت در زاهدان :

تغییر در موضوع فعالیت عموما به این دلیل می باشد که موضوع به ثبت رسیده دیگر قابل انجام نیست ، در این صورت این اجازه در قانون تجارت به موسسین داده شده است که اقدام به تغییرموضوع فعالیت خود نمایند.

ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع شرکت در زاهدان :

شما میتوانید در هر زمانی بعد از ثبت شرکت خود با اخذ مجوز مربوط به موضوع تازه در صورتی که کسب مجوز لازم باشد ، اقدام به الحاق به موضوع نمایید.

ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت در زاهدان :

در صورتی که شرکت به افراد جدیدی منتقل شود این امکان وجود دارد که مالکین جدید نام جدیدی را برای شرکت در نظر بگیرند، در این صورت باید از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر نام اقدام کنند.

ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه در زاهدان:

در صورت بروز شرایطی که افزایش سرمایه را ایجاب می کند و یا در صورت تمایل صاحبان شرکت یا موسسه آنها میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه خود مبادرت ورزند. این امر باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متفاوت می باشد.

ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه در زاهدان:

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبتی آنها بیش از حد نیاز است و یا در شرایطی که شرکت متضرر گردد و یا اگر به خاطر خروج یکی از شرکا سرمایه او نیز خارج شود شرکتها میتوانند با توجه به قانون تجارت با تنظیم صورتجلسه اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ثبت صورتجلسه ورود و خروج شریک یا سهامدار در زاهدان :

در صورت ورود و خروج شرکا اعضا میتوانند با تحریر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز به جای وی برگزینند.

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهم یا سهم‌الشرکه در زاهدان :

در زمان خروج شرکا از شرکت ، به منظور جلوگیری از بیرون رفتن سرمایه شرکت و کاهش سرمایه شرکا می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت منتقل کنند . این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متغیر می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در زاهدان :

انتخاب نخستین اعضای هیات مدیره ، تغییر سمت آنها و یا انتخاب افراد جدید به جای آنها با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در زاهدان :

در شرکتهای سهامی خاص ، مدت زمان تصدی بازرسین برابر با یک سال است و بعد از پایان این مدت می توانند سمت خود را تمدید نمایند.

اصلاح مواد اساسنامه در زاهدان:

در صورت تغییر هریک از مفاد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد.مشاورین و کارشناسان ثبت شرکت ایلیا آماده ارائه خدمات کاملا تخصصی به شما متقاضیان محترم می باشند.

ثبت صورتجلسه انحلال شرکت در زاهدان:

با به وجود آمدن شرایط ویژه همچون ورشکستگی شرکت یا فوت احدی از اعضا و ... برای شخصیت های حقوقی و یا با تصویب اکثریت مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت قابل انجام است و طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکتها اعلام می گردد.

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت در زاهدان:

در قانون تجارت مقرر گردیده است کلیه تغییرات اعمالی در شرکتها نیارمند تنظیم و تدوین صورتجلسات مرتبط با نوع تغییر می باشد که این صورتجلسات برآمده از تصمیماتی است که در پی می آید.

این تصمیمات عبارتند از :

 • تعیین مدیر یا مدیران و یا بازرسین در شرکت سهامی خاص
 • تصویب صورت های مالی شرکت
 • اصلاح مفادمصوب اساسنامه
 • کلیه موارد مربوط به انحلال شرکتها و مدیران تصفیه

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات در زاهدان :

مدارک مورد نیاز جهت تحریر صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در زاهدان

 • تحویل اوراق ثبتی شرکت و آگهی تاسیس و روزنامه رسمی شرکت
 • ارائه تصویر آخرین آگهی تغییرات و یا روزنامه رسمی
 • ارائه برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره و سهامداران

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در زاهدان

 • روزنامه تاسیس شرکت
 • آخرین آگهی تغییرات به همراه روزنامه رسمی
 • اظهارنامه ثبت شرکت کلیه صفحات
 • تسلیم لیستی از آخرین نقل و انتقالات سهام شرکت
 • مدارک شناسایی برابر اصل شده تمامی سهامداران و اعضاء هیئت مدیره
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در سیستان و بلوچستان و شهرستان آن
 • ثبت تغییرات شرکت در زاهدان
 • ثبت تغییرات شرکت در ایرانشهر
 • ثبت تغییرات شرکت در چابهار
 • ثبت تغییرات شرکت در زابل
 • ثبت تغییرات شرکت در خاش
 • ثبت تغییرات شرکت در سراوان
 • ثبت تغییرات شرکت در کنارک
 • ثبت تغییرات شرکت در سرباز
 • ثبت تغییرات شرکت در نیک شهر
 • ثبت تغییرات شرکت در زابل