• ثبت تغییرات شرکت در خراسان رضوی :

با پایان یافتن مراحل ثبت شرکت و موسسات غیرتجاری خود و تخصیص شماره ثبت و شناسه ملی به آنها ، در حقیقت شرکت شما به صورت شخصیت حقوقی درآمده و از آن به بعد شما می توانید نسبت به انجام تغییرات در آن اقدام نمایید.

لازم به ذکر است که تنها با توجه به اختیارات مقرر شده در اساسنامه قادر به اعمال ثبت تغییرات شرکت در خراسان رضوی می باشید و تصمیم گیری در خارج از موارد قید شده در اساسنامه امکانپذیر نمی باشد. اتخاذ تصمیم در رابطه با تغییرات در مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده انجام می شود.

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده به شرح ذیل می باشد :

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

 • افزایش و کاهش سرمایه با ورود و خروج شریک و یا سهامدار
 • تغییر مکان شرکت
 • تبدیل سهام بی نام به بانام
 • انتقال سهام شرکت در بین سهامداران یا خارج از سهامداران

وظایف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

 • تعیین مدیر یا مدیران و بازرس و یا بازرسین شرکت
 • انتخاب سمت مدیران و صاحبان امضاء
 • تصویب ترازنامه های مالی شرکت

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در خراسان رضوی :

ارائه یک نسخه از کلیه اوراق مربوط به ثبت شرکت به همراه روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات در صورتی که تغییرات اعمال شده سبب تغییر در سهامداران گردد. ارائه لیست اسامی از آخرین شرکا الزامی می باشد ، برابر اصل شده مدارک شناسایی شامل کارت ملی و شناسنامه کلیه شرکا یا صاحبین سهام و اعضاء هیئت مدیره.

ثبت تغییرات شرکت در خراسان رضوی :

برای عملی نمودن و به ثبت رساندن تغییرات در شرکت نیاز به تنظیم و تدوین صورتجلسات مجامع مختلف می باشد. چنانچه تغییرات در خواستی منجر به اصلاح مواردی در اساسنامه شود ، در مجمع عمومی فوق العاده باید نسبت به آن تصمیم گیری شود. ذکر این نکته نیز ضروری می باشد که هرگونه تغییرات در شخصیت های حقوقی می بایست به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در خراسان رضوی اعلام گردد.میتوانید جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص ثبت شرکت و ثبت برند در خراسان رضوی با مشاورین ما در ارتباط باشید.

تغییرات شرکت ها عبارتند از :

ثبت صورتجلسه تغییرآدرس شرکت در خراسان رضوی :

گاها" ممکن است شرکتها اقدام به تغییر آدرس شرکت نمایند، می بایست با تحریر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به این امر اقدام نمایند.

ثبت صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت شرکت در خراسان رضوی :

اگر شرایط شرکت به نحوی باشد که ادامه فعالیت شرکت غیر ممکن باشد ،تغییر در موضوع فعالیت راه حلی مناسب است به همین دلیل در قانون تجارت به موسسین اجازه داده شده است که اقدام به تغییرموضوع فعالیت خود نمایند.

ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع شرکت در خراسان رضوی :

شما میتوانید در هر زمانی پس از ثبت شرکت خود با کسب مجوزهای لازم اقدام به الحاق به موضوع نمایید و آن را به اداره ثبت شرکتها اطلاع دهید.

ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت در خراسان رضوی :

در صورت انتقال شرکت به اعضای جدید این امکان وجود دارد که مالکین جدید مایل باشند نام جدیدی طبق نظر خود برای شرکت برگزینند، در این شرایط باید از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر نام اقدام کنند.

ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت در خراسان رضوی :

در صورت نیاز و اقتضاء شرایط سهامداران میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه مبادرت ورزند. این امر باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متغیر می باشد.

ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت در خراسان رضوی :

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از مقدار لازم است و یا چنانچه شرکت بدهی داشته باشد، و یا با خروج یکی از شرکا سرمایه او نیز خارج شود شرکتها میتوانند با توجه به قانون تجارت برای کاهش سرمایه اقدام نمایند.

ثبت صورتجلسه ورود و خروج شریک یا سهامدار در خراسان رضوی :

در صورتیکه برخی از سهامداران یا شرکا قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز جایگزین نمایند.

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهم یا سهم‌الشرکه در خراسان رضوی :

هنگامی که یکی از شرکا و یا سهامداران قصد خروج از شرکت یا موسسه را داشته باشند ، جهت جلوگیری از کاهش سرمایه این شرکا می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضاء هیئت مدیره حاضر در شرکت انتقال دهند . این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متفاوت می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در خراسان رضوی :

انتصاب اولیه اعضای هیات مدیره ، تغییر تصدی آنها و یا برگزیدن افراد جدید به جای آنها با اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در خراسان رضوی :

در شرکتهای سهامی خاص بازرسین می توانند به مدت یک سال قبول تصدی نمایندو بعد از اتمام این دوره می توانند در سمت خود ابقاء گردند.

اصلاح مواد اساسنامه در خراسان رضوی :

در صورت تغییر هریک از مفاد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مصوب و منعکس گردد. کارشناسان ثبت شرکت ایلیا آماده ارائه خدمات ثبتی به شما عزیزان می باشد.

ثبت صورتجسله انحلال شرکت در خراسان رضوی :

در شرایط ویژه مانند افزایش مشکلات مالی شرکت یا فوت سهامداران وشرکاء اصلی اعضای شرکت می توانند جهت انحلال شرکت مبادرت ورزند. این امر از طریق تنظیم و ثبت صورتجلسه انحلال امکانپذیر می باشد.

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت در خراسان رضوی :

در قانون تجارت اینگونه مقرر گردیده که کلیه تغییرات اعمالی در شرکتها نیازبه تنظیم و تحریر صورتجلسات مربوط به نوع تغییر دارد .این تغییرات عبارتند از:

 • گزینش مدیر با مدیران و یا بازرسین در شرکت سهامی خاص
 • تصویب صورت های مالی شرکت
 • تغییر در مواد تصویب شده در اساسنامه
 • کلیه امور مربوط به منحل نمودن شرکتها و مدیران تصفیه آنها

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات در خراسان رضوی :

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در خراسان رضوی

 • ارائه اوراق ثبتی شرکت و آگهی تاسیس و روزنامه رسمی شرکت
 • کپی آخرین آگهی تغییرات و یا روزنامه رسمی
 • برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره و سهامداران

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در خراسان رضوی

 • ارائه روزنامه مربوط به ثبت شرکت
 • ارائه آخرین آگهی تغییرات به همراه روزنامه رسمی آن
 • کلیه صفحات اظهارنامه ثبت شرکت
 • ارائه فهرست آخرین نقل و انتقالات سهام شرکت
 • مدارک شناسایی برابر اصل شده همه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در خراسان رضوی و شهرستان های آن
 • ثبت تغییرات شرکت در مشهد
 • ثبت تغییرات شرکت در نیشابور
 • ثبت تغییرات شرکت در قوچان
 • ثبت تغییرات شرکت در سبزوار
 • ثبت تغییرات شرکت در تربت جام
 • ثبت تغییرات شرکت در کاشمر
 • ثبت تغییرات شرکت در سرخس
 • ثبت تغییرات شرکت در گناباد
 • ثبت تغییرات شرکت در چناران
 • ثبت تغییرات شرکت در طرقبه