• ثبت تغییرات شرکت در خراسان جنوبی

با اتمام ثبت شرکت و دریافت شماره ثبت شرکت امکان دارد اعضاء و سهامداران شرکت تصمیم بگیرند تغییرات جزئی و یا کلی را در شرکت خود اعمال نمایند در این صورت باید ابتدا نسبت به انجام تغییرات تصمیم گیری نمود و پس از تصویب تغییرات ، آنها را به مرحله اجرا درآورد. اتخاذ تصمیم درشرکتها و موسسات از طریق برگزاری مجامع عادی و عادی به طور فوق العاده انجام می گیرد. پس از این مرحله با تنظیم صورتجلسه و ارسال آن به اداره ثبت شرکت در خراسان جنوبی تغییرات مد نظر اجرایی می گردند.

مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده در این موارد به اتخاذ تصمیم می پردازند :

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده :

 • افزایش و یا کاهش سرمایه تصویب شده شرکت
 • تغییر آدرس دفترمرکزی شرکت
 • تبدیل سهام بی نام به سهام با نام ،
 • انتقال سهام و یا سهم الشرکه

اختیارات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده :

 • تعیین مدیران و بازرس یا بازرسین
 • انتصاب مدیران و دارندگان حق امضاء مجاز شرکت
 • تصویب ترازنامه سالیانه در چهار ماه اول سال

مدارک و اسناد لازم جهت انجام تغییرات در خراسان جنوبی:

کپی از اساسنامه شرکت و روزنامه رسمی مبنی بر آخرین تغییرات شرکت ، کپی برابر اصل شده مدارک شناسایی کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره .

ثبت تغییرات شرکت در خراسان جنوبی

با اتمام ثبت شرکت و دریافت شماره ثبت شرکت امکان دارد اعضاء و سهامداران شرکت تصمیم بگیرند تغییرات جزئی و یا کلی را در شرکت خود اعمال نمایند در این صورت باید ابتدا نسبت به انجام تغییرات تصمیم گیری نمود و پس از تصویب تغییرات ، آنها را به مرحله اجرا درآورد. اتخاذ تصمیم درشرکتها و موسسات از طریق برگزاری مجامع عادی و عادی به طور فوق العاده انجام می گیرد. پس از این مرحله با تنظیم صورتجلسه و ارسال آن به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در خراسان جنوبی تغییرات مد نظر اجرایی می گردند.

تغییرات شرکت ها عبارتند از :

ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت در خراسان جنوبی :

در صورتی که اعضای شرکت اقدام به نقل مکان به محلی دیگر نمایند می بایست این تغییر را از طریق ثبت تغییرات شرکت در خراسان جنوبی مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکت ها اطلاع دهند.

ثبت صورتجلسه تغییر موضوع شرکت در خراسان جنوبی :

اگر پس از ثبت شرکت اعضای شرکت متوجه گردند که قادر به فعالیت در آن رشته کاری نمی باشند و یا فعالیت دیگری را ترجیح بدهند . میتوانند موضوع فعالیت خود را با ثبت صورتجلسه مربوطه تغییر دهند.

ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع در خراسان جنوبی :

در برخی موارد در هنگام ثبت موسسه یا شرکت ممکن است موضوعی به ثبت نرسد و پس از آن در حین فعالیت اعضا به این نتیجه برسند که انجام آن موضوع نیز برای شرکت لازم یا مفید است در این صورت می توانند موضوعی به موضوعات شرکت یا موسسه اضافه نمایند.

ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت در خراسان جنوبی :

گاه پس از واگذاری یا انتقال شخص حقوقی به افراد جدید ، آنها تمایل دارند اسم تازه ای برای شرکت یا موسه در نظر بگیرند. به همین جهت از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده می توانند برای تغییر نام مبادرت نمایند.

ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت در خراسان جنوبی:

در شرایطی خاص مانند اخذ تسهیلات و یا شرکت در مناقصات و یا دلائل دیگر ممکن است موسسین تصمیم بر افزایش سرمایه اولیه خود داشته باشند. در این صورت می توانند با برگزاری مجمع فوق العاده در این مورد رای گیری نمایند.

ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت در خراسان جنوبی :

در مواردی که شرکتها مقروض شده یا یکی از اعضا مایل به خروج از شرکت است ، شرکتها میتوانند با توجه به قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند .

ثبت صورتجلسه ورود و خروج شرکا یا صاحبان سهام در خراسان جنوبی :

در صورتی که برخی از سهامداران یا شرکا تصمیم داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده و در عین حال میتوانند سهامداری را نیز جایگزین نمایند.

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهم یا سهم‌الشرکه در خراسان جنوبی :

در زمان خروج شرکا از شرکت ، اگر قرار باشد . از کاهش سرمایه جلوگیری شود ، این شرکا می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت واگذار کنند .

ثبت صورتجلسه انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در خراسان جنوبی :

گزینش مقدماتی اعضای هیات مدیره ، تغییر تصدی آنها و یا برگزیدن افراد جدید برای جایگزینی آنها با تصویب مجمع عمومی فوق العاده ممکن می گردد.

اصلاح مفاد اساسنامه در خراسان جنوبی :

در صورت تغییر هریک از مفاد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه رسما " اعلام و ثبت گردد. کارشناسان ثبت شرکت ایلیا شما را در این زمینه راهنمایی می نمایند.

ثبت صورتجلسه انحلال شرکت در خراسان جنوبی :

در صورتی که شرایط شرکت به گونه ای باشد که تصمیم بر انحلال باشد و یا در صورت فوت یکی از شرکا یا سهامداران ، با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده می توان انحلال را به تصویب رساند و سپس صورتجلسه آن را تنظیم نموده و به اداره ثبت شرکتها ارجاع داد.

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت در خراسان جنوبی

براساس قانون تجارت پس از اتخاذ تصمیم نسبت به هر یک از تصمیمات باید نسبت به تهیه صورتجلسه هر یک از تغییرات در دو نسخه و ارجاع یک نسخه از آن به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نمود.

این موارد عبارتند از:

 • انتخاب و تعیین سمت مدیران و یا بازرسین
 • تصویب ترازنامه مالی شرکت با احتساب سود و زیان شرکت
 • اصلاح مواد اساسنامه
 • انحلال شرکتها و انجام امور تصفیه دیون و قروض شرکت

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت در خراسان جنوبی

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در خراسان جنوبی

 • آگهی تاسیس و یا روزنامه رسمی
 • تحویل آخرین آگهی تغیرات و یا روزنامه رسمی
 • ارائه اوراق ثبتی شرکت ( شامل شرکتنامه ، تقاضانامه و یا اظهارنامه و اساسنامه تمامی صفحات )
 • کپی از مدارک شناسایی اعضا هیئت مدیره و صاحبان سهام

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در خراسان جنوبی

 • روزنامه رسمی شرکت حاوی آگهی تاسیس
 • آگهی یا روزنامه رسمی آخرین تغییرات
 • اظهارنامه شرکت
 • چنانچه شرکت دارای نقل و انتقال باشد ارائه لیستی از آخرین نقل و انتقالات الزامی می باشد.
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در خراسان جنوبی و شهرستان های آن
 • ثبت ت��ییرات شرکت در بیرجند
 • ثبت تغییرات شرکت در طبس
 • ثبت تغییرات شرکت در فردوس
 • ثبت تغییرات شرکت در قائنات
 • ثبت تغییرات شرکت در سربیشه
 • ثبت تغییرات شرکت در نهبندان
 • ثبت تغییرات شرکت در بشرویه