• ثبت تغییرات شرکت در تهران :

با به پایان رسیدن فرآیند ثبت شرکت و موسسات غیرتجاری خود و دریافت شماره ثبت و شناسه ملی در حقیقت شرکت شما دارای شخصیت حقوقی می گردد و قادر می باشیدثبت تغییرات شرکت در تهران نمایید.

توجه داشته باشید که تنها با توجه به اختیارات مندرج در اساسنامه قادر به اعمال تغییرات می باشید و در مورد این امور در مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده تصمیم گیری می گردد.

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده به شرح ذیل می باشد :

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

 • افزایش و کاهش سرمایه از طریق ورود و خروج شریک
 • تغییر آدرس شرکت
 • تغییر سهام بی نام به بانام
 • نقل و انتقال سهام شرکت در بین سهامداران یا خارج از سهامداران

وظایف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

 • انتخاب مدیر یا مدیران و بازرس و یا بازرسین شرکت
 • انتصاب سمت مدیران و صاحبین حق امضاء
 • تصویب صورت های مالی شرکت

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در تهران :

ارائه یک نسخه از کلیه اوراق ثبتی به همراه روزنامه رسمی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات در صورتی که تغییرات اعمال شده منجر به تغییر سهامداران باشد ارائه لیستی از آخرین شرکا الزامی می باشد ، برابر اصل شده مدارک شناسایی ( کارت ملی و شناسنامه) کلیه شرکا و اعضاء هیئت مدیره.

ثبت تغییرات شرکت در تهران :

برای به ثبت رساندن تغییرات در شرکت نیازمند تنظیم و تدوین صورتجلسات مجامع مختلف می باشید. چنانچه تغییرات در خواستی منجر به اصلاح مواد اساسنامه گردد، در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری می شود. این نکته را در نظر بگیرید که هرگونه تغییرات در شخصیت های حقوقی می بایست به اداره ثبت شرکت در تهران ارسال گردد.

تغییرات شرکت ها عبارتند از :

ثبت صورتجلسه تغییرآدرس شرکت در تهران :

چنانچه شرکتها اقدام به جا به جایی دفتر مرکزی خود نمایند می بایست از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اطلاع اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در تهران برسانند. ثبت شرکت ایلیا بهترین راهنما برای شما متقاضیان محترم می باشد.

ثبت صورتجلسه تغییر موضوع شرکت در تهران :

تغییر در موضوع فعالیت عموما" به این خاطر می باشد که می باشد موضوع به ثبت رسیده قابلیت انجام ندارد در این صورت این اجازه در قانون تجارت به موسسین داده شده است که اقدام به تغییرموضوع فعالیت خود نمایند.

ثبت صورتجلسه الحاق به زمینه فعالیت شرکت در تهران :

شما میتوانید در هر زمانی بعد از ثبت شرکت خود با در دست داشتن مجوزهای لازم اقدام به الحاق به موضوع نمایید.

ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت در تهران :

در صورتی که شرکت به افراد جدیدی واگذار گردد، این امکان وجود دارد که مالکین جدید مایل باشند نام جدیدی با سلیقه خود برای شرکت انتخاب نمایند در این صورت باید از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر نام اقدام کنند.

ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت در تهران :

در صورت صلاحدید و نیاز شرکت سهامداران میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه مبادرت ورزند. این امر باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متغیر می باشد.

ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت در تهران :

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از حد نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود و یا با خروج یکی از شرکا سرمایه او نیز خارج شود شرکتها میتوانند با توجه به قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ثبت صورتجلسه ورود و خروج شریک یا سهامدار در تهران :

در صورتی که برخی از سهامداران یا شرکا قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز جایگزین نمایند.

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهم یا سهم‌الشرکه در تهران :

در زمان خروج شرکا از شرکت ، به منظور جلوگیری از کاهش سرمایه این شرکا می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت انتقال دهند ، این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متفاوت می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در تهران :

گزینش اولیه اعضای هیات مدیره ، تغییر سمت آنها و یا انتخاب افراد جدید به جای آنها با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در تهران :

در شرکتهای سهامی خاص بازرسین برای مدت یک سال انتخاب میشوند بعد از اتمام این دوره می توانند سمت خود را تمدید نمایند.

اصلاح مواد اساسنامه در تهران :

در صورت تغییر هریک از مفاد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد.

ثبت صورتجلسه انحلال شرکت در تهران :

با به وجود آمدن شرایط خاص مانند ورشکستگی یا فوت اعضا و ... برای شخصیت های حقوقی و یا با تصویب اکثریت مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت صورت می پذیرد و طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکتها اعلام می گردد.

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت در تهران :

در قانون تجارت مقرر گردیده است کلیه تغییرات اعمالی در شرکتها نیارمند تنظیم و تدوین صورتجلسات مرتبط با نوع تغییر می باشد .این تصمیمات عبارتند از :

 • انتصاب مدیر یا مدیران و یا بازرسین در شرکت سهامی خاص
 • تصویب صورت های مالی شرکت
 • اصلاح مواد تصویب شده در اساسنامه
 • کلیه امور مربوط به انحلال شرکتها و مدیران تصفیه

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات در تهران :

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در تهران

 • ارائه اوراق ثبتی شرکت و آگهی تاسیس و روزنامه رسمی شرکت
 • کپی آخرین آگهی تغییرات و یا روزنامه رسمی
 • برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره و سهامداران

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در تهران

 • ارائه روزنامه ثبت شرکت
 • ارائه آخرین آگهی تغییرات به همراه روزنامه رسمی
 • اظهارنامه ثبت شرکت کلیه صفحات
 • ارائه لیستی از آخرین نقل و انتقالات سهام شرکت
 • مدارک شناسایی برابر اصل شده کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در تهران و شهرستان های آن
 • ثبت تغییرات شرکت در تهران
 • ثبت تغییرات شرکت در ورامین
 • ثبت تغییرات شرکت در ری
 • ثبت تغییرات شرکت در اسلامشهر
 • ثبت تغییرات شرکت در رباط کریم
 • ثبت تغییرات شرکت در شهریار
 • ثبت تغییرات شرکت در ملارد
 • ثبت تغییرات شرکت در فیروزکوه
 • ثبت تغییرات شرکت در پاکدشت
 • ثبت تغییرات شرکت در پیشوا
 • ثبت تغییرات شرکت در دماوند
 • ثبت تغییرات شرکت در پرند
 • ثبت تغییرات شرکت در پردیس
 • ثبت تغییرات شرکت در قدس
 • ثبت تغییرات شرکت در لواسان
 • ثبت تغییرات شرکت در رودهن
 • ثبت تغییرات شرکت در اندیشه
 • ثبت تغییرات شرکت در قرچک