• ثبت تغییرات شرکت در تبریز

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی این حق و اجازه را دارا می باشند که تغییراتی را در اطلاعات خود به وجود بیاورند اما این موضوع را در نظر بگیریدکه شماره ثبت و تاریخثبت شرکت هیچ تغییری نخواهد کرد.

هرتغییراتی که در شرکت انجام میشود برای ثبت نیازمند شرایط خاصی می باشد که تنها در صورت داشتن این شرایط می توانید اقدامات لازم را انجام دهید. به غیر از داشتن شرایط خاص نیازمند مدارکی نیز هستید که در هنگام ثبت تغییرات شرکت در تبریز می بایست آن ها را فراهم کنید.

 • وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

چنانچه تصمیمات گرفته شده در خصوص تغییرات شرکتها منجر به تغییر مواد تنظیم و تصویب شده اساسنامه گردد در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری می شود. این تغییرات عبارتند از :

 • مدت زمان فعالیت شرکت را تمدید یا کاهش دهند.
 • نام ثبت شده و آدرس دفترمرکزی شرکت را تغییر دهند.
 • میزان سرمایه شرکت را افزایش و یا کاهش دهند.
 • سهام ممتاز شرکت را مشخص نمایند.
 • موضوع فعالیت شرکت را به کلی تغییر دهند و یا موضوعات را الحاق نمایند.
 • میتوانند اوراق قرضه را ارائه دهند.
 • قادر هستند انحلال شرکت را قبل از مدت مشخص بخواهند.
 • وظایف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

از مهم ترین وظایف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تصویب ترازنامه های مالی با احتساب سود و زیان شرکت می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در تبریز :

کلیه مدارک ثبتی شخصیت حقوقی که شامل : آگهی تاسیس ، شرکتنامه ، تقاضانامه ، اساسنامه و چنانچه شرکت دارای تغییرات باشد ارائه آگهی آخرین تغییرات شرکت الزامی می باشد.

مدارک شناسایی ( کپی کارت ملی و شناسنامه) کلیه اعضاء هیئت مدیره و سهامداران در صورتی که صورتجلسه تنظیم شده مبنی بر انحلال شرکت باشد مدارک شناسایی مدیر تصفیه نیز الزامی می باشد.

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در تبریز :

کلیه تغییراتی که قصد دارید در شرکت خود اعمال نمایید می بایست با توجه به موارد مندرج در قانون تجارت باشد. این اقدامات از طریق مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری میشود و با تنظیم و تدوین همان صورتجلسه به اطلاع ادارهثبت شرکت در تبریز می رسد.

تغییرات شرکت ها در تبریز عبارتند از :

ثبت تغییر آدرس در تبریز :

در صورتی که مالکین اقدام به جا به جایی محل شرکت خود نمایند می بایست این تغییر را از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری درتبریز یا محل فعالیت خود اعلام نمایند.

ثبت صورتجلسه تغییر موضوع در تبریز :

در صورتی که بعد از اتمام پروسه ثبت موسسین به این نتیجه برسند که موضوع فعالیتشان قابل فعالیت نمی باشد میتوانند موضوع فعالیت خود را تغییر دهند.

ثبت الحاق به موضوع شرکت در تبریز :

این امکان وجود دارد در صورتی که در ابتدا ثبت شرکت به هردلیلی نتوانید موضوعی را به ثبت برسانید بعد از اتمام ثبت شرکت و با فراهم شدن شرایط موضوع مورد نظر را الحاق نمایید.

ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت در تبریز :

این امکان وجود دارد که شرکتها به اشخاص جدیدی انتقال یابند در این صورت مالکین جدید قادر خواهند بود نام انتخاب شده را تغییر دهند این امر از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت در تبریز :

در صورت صلاحدید و نیاز شرکت سهامداران میتوانند میزان سرمایه شرکت خود را افزایش دهند. این امر با توجه به نوع شخصیت حقوقی متفاوت می باشد.

ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت در تبریز :

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از حد نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود میتوانند با توجه به مواد مندرج در قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ثبت صورتجلسه ورود و خروج شریک یا سهامدار در تبریز :

در شرایطی که برخی از سهامداران قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز به شرکت وارد نمایند.

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه در تبریز :

در برخی از مواقع شرکایی که قصد خارج شدن از شرکت را دارند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت واگذار مینمایند .این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متغیر می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب اعضای هیئت‌ مدیره در تبریز :

این امکان وجود دارد که اعضاء هیئت مدیره سمت های انتصابی خود را تغییر دهند این موضوع با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در تبریز :

همانطور که مطلع هستید بازرسین در شرکتهای سهامی خاص برای مدت یک سال انتخاب میشوند بعد از اتمام این دوره نیازمند تمدید و یا انتخاب افراد جدید می باشید.

اصلاح ماده اساسنامه شرکت در تبریز :

در صورتی که مواد اساسنامه تنظیم شده شما تغییر نمایند می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد. مجتمع ثبتی ایلیا میتواند بهترین راهنما ی ثبت تغییرات شرکت شما متقاضیان محترم باشد.

ثبت صورتجلسه انحلال شخصیت های حقوقی در تبریز :

با به وجود آمدن شرایط خاص برای شخصیت های حقوقی و یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده این امر امکان دارد.

کلیه تغییرات شرکتها در تبریز :

با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه مجامع مختلف، آن را به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در تبریز ارسال می کنند و با گذشت مدت زمان مقرر شده آگهی آن صادر می گردد این تغییرات عبارتند از :

 • انتخاب و انتصاب مدیران و بازرسین
 • تایید و تصویب ترازنامه
 • تغییراتی که با اصلاح ماده اساسنامه همراه باشد.
 • کلیه امور انحلال شرکتها

مدارک مورد نیاز جهت انجام تغییرات در تبریز :

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در تبریز

 • آگهی تاسیس شرکت به همراه روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 • آگهی آخرین تغییرات شرکت همراه با روزنامه رسمی آن
 • اوراق ثبتی شرکت
 • مدارک هویتی اعضاء هیئت مدیره و سهامداران

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در تبریز

 • آگهی تاسیس شرکت به همراه روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 • آگهی آخرین تغییرات شرکت همراه با روزنامه رسمی آن
 • اظهارنامه ثبت شرکت
 • فهرستی از آخرین شرکا شرکت به همراه میزان سهام
 • مدارک هویتی اعضاء هیئت مدیره و سهامداران
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در آذربایجان شرقی و شهرستان های آن
 • ثبت تغییرات شرکت در تبریز
 • ثبت تغییرات شرکت در مراغه
 • ثبت تغییرات شرکت در مرند
 • ثبت تغییرات شرکت در اهر
 • ثبت تغییرات شرکت در سراب
 • ثبت تغییرات شرکت در میانه
 • ثبت تغییرات شرکت در جلفا
 • ثبت تغییرات شرکت در شبستر
 • ثبت تغییرات شرکت در آذرشهر
 • ثبت تغییرات شرکت در بناب