• ثبت تغییرات شرکت در بیرجند

در صورتی که قصد دارید در شرکت خود تغییراتی را اعمال نمایید می بایست کلیه این تغییرات به اطلاع ادارهثبت شرکت در بیرجند رسیده باشد که این امر میسر نمیشود مگر آنکه مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و نسبت به اعمال این تغییرات تصمیم گیری نماید که با تصویب آن ، صورتجلسه این مجمع تنظیم و تدوین می گردد و از طریق پست به آن اداره ارسال می شود.

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

چنانچه تصمیمات گرفته شده در خصوص ثبت تغییرات شرکت در بیرجند منجر به تغییر مواد تنظیم و تصویب شده در اساسنامه گردد، در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری می شود. این تغییرات عبارتند از : تغییر آدرس دفترمرکزی ، نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه و یا افزایش یا کاهش سرمایه از طریق ورود یا خروج شریک.

اختیارات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به شرح ذیل می باشد:

 • انتخاب مدیر یا بازرسین شرکت
 • انتصاب سمت مدیران و صاحبین حق امضاء
 • تصویب ترازنامه های مالی

مدارک مورد نیاز جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در بیرجند :

در ابتدا ارائه کلیه مدارک ثبت شرکت که شامل : آگهی تاسیس ، شرکتنامه ، تقاضانامه و اساسنامه شرکت به همراه روزنامه رسمی می باشد ارائه آخرین تغییرات شرکت الزامی می باشد. مدارک شناسایی ( کپی کارت ملی و شناسنامه) کلیه اعضاء هیئت مدیره و سهامداران

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در بیرجند :

در صورتی که قصد دارید در شرکت خود تغییراتی را اعمال نمایید می بایست کلیه این تغییرات به اطلاع اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در بیرجند رسیده باشد که این امر میسر نمیشود. مگر آنکه مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و نسبت به اعمال این تغییرات تصمیم گیری نماید که با تصویب آن ، صورتجلسه این مجمع تنظیم و تدوین می گردد و از طریق پست به اداره مربوطه ارسال می شود.

تغییرات شرکت ها عبارتند از :

ثبت صورتجلسه تغییرآدرس شرکت در بیرجند :

در صورتی مالکین اقدام به جا به جایی محل شرکت خود نمایند می بایست این تغییر را از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در محل فعالیت خود اعلام نمایند.

ثبت صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت در بیرجند :

در صورتی که بعد از اتمام پروسه ثبت موسسین به این نتیجه برسند که موضوع فعالیتشان قابل فعالیت نمی باشد میتوانند موضوع فعالیت خود را تغییر دهند.

ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع شرکت در بیرجند:

این امکان وجود دارد در صورتی که در ابتدا ثبت شرکت به هردلیلی نتوانید موضوعی را به ثبت برسانید بعد از اتمام ثبت شرکت و با فراهم شدن شرایط موضوع مورد نظر را الحاق نمایید.

ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت در بیرجند :

این امکان وجود دارد که شرکتها به اشخاص جدیدی انتقال یابند در این صورت مالکین جدید قادر خواهند بود. نام انتخاب شده را تغییر دهند این امر از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه در بیرجند:

در صورت صلاحدید و نیاز شرکت سهامداران میتوانند میزان سرمایه شرکت خود را افزایش دهند. این امر با توجه به نوع شخصیت حقوقی متفاوت می باشد.

ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه در بیرجند :

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از حد نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود میتوانند با توجه به موارد مندرج در قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ثبت صورتجلسه ورود و خروج شریک یا سهامدار در بیرجند:

در شرایطی که برخی از سهامداران قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز به شرکت وارد نمایند.

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه در بیرجند :

در برخی از مواقع شرکایی که قصد خارج شدن از شرکت را دارند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت واگذار مینمایند. این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متغیر می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب اعضای هیئت‌ مدیره در بیرجند :

این امکان وجود دارد که اعضا هیئت مدیره سمت های انتصابی خود را تغییر دهند. این موضوع با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در بیرجند :

همانطور که مطلع هستید بازرسین در شرکتهای سهامی خاص برای مدت یک سال انتخاب میشوند بعد از اتمام این دوره نیازمند تمدید و یا انتخاب فرد جدیدی می باشید.

اصلاح ماده اساسنامه شرکت در بیرجند :

در صورتی که مواد اساسنامه تنظیم شده شما تغییر نمایند می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد.مشاورین و کارشناسانثبت شرکت ایلیا آماده ارائه خدمات تخصصی در این زمینه می باشند.

ثبت صورتجلسه انحلال شرکت در بیرجند :

با به وجود آمدن شرایط خاص برای شخصیت های حقوقی و یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده این امر امکان دارد.

تغییرات شرکت ها در بیرجند :

به استناد مواد تصویب شده در قانون تجارت چنانچه تصمیمات مجمع عمومی مبنی بر یکی از موارد ذیل باشد می بایست یک نسخه از صورتجلسه تنظیم و تدوین شده را به مرجع ثبت شرکتها در بیرجند ارسال کنید. این تصمیمات عبارتند از:

 • تعیین سمت مدیران و بازرسین
 • تصویب ترازنامه های مالی شرکت
 • تغییراتی که منجر به اصلاح اساسنامه می گردد.
 • کلیه امور انحلال شرکتها

مدارک مورد نیاز جهت انجام تغییرات در بیرجند :

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در بیرجند

 • ارائه آگهی تاسیس شرکت به همراه روزنامه رسمی
 • آگهی تغییرات شرکت همراه با روزنامه رسمی آن ( توجه داشته باشید که آخرین تغییرات شرکت را باید ارائه دهید)
 • کلیه اوراق ثبت شرکت
 • مدارک شناسایی اعضاء هیئت مدیره و سهامداران

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در بیرجند

 • ارائه آگهی تاسیس شرکت به همراه روزنامه رسمی
 • آگهی تغییرات شرکت همراه با روزنامه رسمی آن ( توجه داشته باشید که آخرین تغییرات شرکت را باید ارائه دهید)
 • اظهارنامه شرکت
 • فهرستی از آخرین شرکا شرکت
 • مدارک شناسایی اعضاء هیئت مدیره و سهامداران
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در خراسان جنوبی و شهرستان های آن
 • ثبت تغییرات شرکت در بیرجند
 • ثبت تغییرات شرکت در طبس
 • ثبت تغییرات شرکت در فردوس
 • ثبت تغییرات شرکت در قائنات
 • ثبت تغییرات شرکت در سربیشه
 • ثبت تغییرات شرکت در نهبندان
 • ثبت تغییرات شرکت در بشرویه