• شرایط ثبت تغییرات شرکت در اصفهان

بعد از اتمام پروسه ثبت شرکت در صورتیکه سهامداران و هیئت مدیره تصمیم بگیرند تغییراتی را در شرکت خود اعمال نمایند باید از طریق مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده این تغییرات را به اطلاع اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری در اصفهان برسانند. اختیارات این مجامع به صورت جداگانه و تخصصی مورد بررسی قرار میگیرد که به شرح ذیل می باشد:

 • اختیارات مجمع عمومی فوق العاده :

در صورتی که قصد داشته باشید مفاد اساسنامه را تغییر دهید که شامل : تغییرآدرس دفترمرکزی شرکت ، تبدیل سهام بی نام به با نام ، نقل و انتقال سهام و یا سهم الشرکه و کلیه مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

یکی از مهم ترین این اختیارات افزایش و یا کاهش سرمایه که عموما با ورود و خروج شریک همراه می باشد

 • اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

از جمله صلاحیت هایی که در زمره صلاحیتهای مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسین ، تعیین سمت مدیران و حق امضا دارانءمی باشد یکی دیگر از مهم ترین اختیارات مجمع عمومی فوق العاده تصویب ترازنامه سالیانه در چهار ماه اول سال است.

مدارک مورد نیاز جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در اصفهان :

ارائه کپی از اساسنامه شرکت ، روزنامه رسمی که مبنی بر آخرین تغییرات شرکت باشد، لیست شرکا، کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره ، در صورت خروج اشخاص از شرکت ارائه اصل مدارک شناسایی و حضور در اداره ثبت شرکت الزامی می باشد در نظر داشته باشید اگر قصد انحلال شرکت خود را دارید می بایست یک مدیر تصفیه انتخاب نمایید.

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در اصفهان :

شخصیت های حقوقی با توجه به اختیارات مندرج در اساسنامه خود میتوانند تصمیماتی را مبنی بر ثبت تغییرات شرکت و موسسه خود بگیرند و به استناد قانون تجارت می بایست این تغییرات را به ثبت برسانند. در اولین قدم باید صورتجلسه ای با توجه تغییرات خواسته شده تنظیم و تدوین نمایند و به اطلاع اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری حوزه ثبتی شرکت در اصفهان برسانند. در نظر داشته باشید که انجام این فعالیت نیازمند روش و مقررات خاصی می باشد و نیازمند تجربه و تخصص های لازم است. پیشنهاد ما به شما مشورت با مشاورین مجرب ثبت شرکت ایلیا می باشد.

تغییرات شرکت ها در اصفهان عبارتند از :

تغییرآدرس دفتر مرکزی در اصفهان :

در صورتی که مالکین اقدام جا به جایی محل شرکت خود نمایند می بایست این تغییر را از طریق ثبت تغییرات شرکت در اصفهان به اداره ثبت شرکت حوزه فعالیت خود اعلام نمایند.

تغییر موضوع فعالیت شخصیت حقوقی در اصفهان :

در صورتی که بعد از اتمام پروسه ثبت موسسین به این نتیجه برسند که موضوع فعالیتشان قابل فعالیت نمی باشد میتوانند موضوع فعالیت خود را تغییر دهند.

الحاق به موضوعات فعالیت شرکت در اصفهان :

این امکان وجود دارد در صورتی در ابتدای ثبت شرکت به هردلیلی نتوانید موضوعی را به ثبت برسانید بعد از اتمام ثبت شرکت و با فراهم شدن شرایط موضوع مورد نظر را الحاق نمایید.

تغییر نام ثبت شده شرکت در اصفهان :

این امکان وجود دارد که شرکتها به اشخاص جدیدی انتقال یابند در این صورت مالکین جدید قادر خواهند بود نام انتخاب شده را تغییر دهند این امر از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد

افزایش سرمایه ثبت شده شخصیت حقوقی در اصفهان :

در صورت صلاحدید و نیاز شرکت سهامداران میتوانند میزان سرمایه شرکت خود را افزایش دهند. این امر با توجه به نوع شخصیت حقوقی متفاوت می باشد.

کاهش سرمایه ثبت شده شخصیت حقوقی در اصفهان :

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود میتوانند با توجه به مواد مندرج در قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ورود و خروج شریک یا سهامدار در اصفهان :

در شرایطی که برخی از سهامداران قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز به شرکت وارد نمایند

نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه در اصفهان :

در برخی از مواقع شرکایی که قصد خارج شدن از شرکت را دارند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهاداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت واگذار مینمایند این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متغییر می باشد.

انتخاب اعضای هیئت‌ مدیره در اصفهان :

این امکان وجود دارد که اعضاء هیئت مدیره سمت های انتصابی خود را تغییر دهند این موضوع با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در اصفهان :

همانطور که مطلع هستید بازرسین در شرکتهای سهامی خاص برای مدت یک سال اتخاب میشوند بعد از اتمام این دوره نیازمند تمدید و یا انتخاب مجدد می باشند.

اصلاح ماده اساسنامه شرکت در اصفهان :

در صورتی که مواد اساسنامه تنظیم شده شما تغییر نمایند می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد.

انحلال شخصیت های حقوقی در اصفهان :

با به وجود آمدن شرایط خاص برای شخصیت های حقوقی و یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده این امر( انحلال ) امکان دارد.

تغییرات شرکتها در اصفهان :

با استناد به مواد مندرج در قانون تجارت چنانچه تصمیمات مجمع عمومی شامل یکی از موارد ذیل باشد، می بایست یک نسخه از صورتجلسه تنطیم و تدوین شده به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد این تصمیمات شامل:

 • تعیین مدیران و یا بازرسین
 • تصویب ترازنامه
 • کلیه تغییراتی که منجر به تغییر اساسنامه می شوند.
 • انحلال شرکتها و انجام امور تصفیه

مدارک مورد نیاز جهت انجام تغییرات در اصفهان:

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

 • ارائه آگهی تاسیس و یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 • چنانچه شرکت دارای تغییرات باشد ارائه آخرین آگهی تغیرات و با روزنامه رسمی
 • کپی از اوراق ثبتی شرکت ( شرکتنامه ، تقاضانامه تمامی صفحات )
 • ارائه مدارک شناسایی اعضا هیئت مدیره و سهامداران ( کپی شناسنامه و کارت ملی )
 • در صورت ورود شریک و یا عضوء هیئت مدیره ارائه مدارک شناسایی این اشخاص یه صورت برابر اصل
 • در صورتیکه شرکای جدید اشخاص حقوقی باشند، کپی آخرین روزنامه رسمی شرکت

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

 • یک نسخه از روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 • در صورتی که شرکت دارای تغییرات باشد یک نسخه از آگهی یا روزنامه رسمی آخرین تغییرات
 • ارائه اظهارنامه شرکت تمامی صفحات
 • در صورتی که شرک دارای نقل و انتقال باشد ارائه لیستی از آخرین دارایی شرکت الزامی می باشد.
 • برابر اصل مدارک شناسایی (کپی کارت ملی و شناسنامه ) کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره داخل شرکت و اشخاصی که قصد ورود به شرکت را دارند .
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در اصفهان و شهرستان های آن
 • ثبت تغییرات شرکت در اردستان
 • ثبت تغییرات شرکت در خوانسار
 • ثبت تغییرات شرکت در فریدون شهر
 • ثبت تغییرات شرکت در نطنز
 • ثبت تغییرات شرکت در سمیرم
 • ثبت تغییرات شرکت در خمینی شهر
 • ثبت تغییرات شرکت در نائین
 • ثبت تغییرات شرکت در نجف آباد
 • ثبت تغییرات شرکت در فلاورجان
 • ثبت تغییرات شرکت در گلپایگان
 • ثبت تغییرات شرکت در شهررضا
 • ثبت تغییرات شرکت در شاهین شهر