لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما

ثبت بین المللی اختراع


ثبت منطقه ای اختراع

ثبت منطقه ای اختراع به این است که مخترع موضوع اختراع خود را در سازمان منطقه ای که دول مختلف ضوابط و مقررات یکسانی را برای ثبت اختراع به موجب معاهده ای پذیرفته اند، به ثبت برساند. به طور مثال سازمان یا اداره اروپائی اختراع، که به موجب کنوانسیون مورخ 1973 در مونیخ آلمان به تصویب رسید به وجود آمد و از اول ژوئن 1987 میلادی این کنوانسیون لازم الاجرا گردید. در این کنوانسیون،ضوابطی برای ثبت اختراع، مورد توافق کشورهای عضو کنوانسیون قرار گرفت.به موجب این معاهده، پذیرفته شد که نظام واحد و مشترکی در قوانین داخلی کشورهای عضو به وجود آید و اگر اختراعی در سازمان اروپائی اختراع به ثبت برسد، در کشورهای اروپایی مورد درخواست متقاضی، مورد حمایت قرار می گیرد. به این تعبیر که ثبت چنین اختراعی به صورت ثبت منطقه ای به منزله ثبت آن در تمام کشورهای عضور کنوانسیون مونیخ است که در اظهارنامه ثبت اختراع ذکر شده است.

فایده ثبت منطقه ای اختراع این است که با تسلیم یک اظهارنامه به یک زبان و پرداخت یک هزینه ویا یک بررسی مفاد اظهارنامه و موضوع اختراع، متقاضی موفق به اخذ گواهی نامه اختراع می شود که در تمام کشورهای تعیین شده در اظهارنامه، اعتبار خواهد داشت وبه منزله گواهی اختراع صادره در همه آن کشورها خواهد بود.

البته بی اعتبار شدن گواهی اختراع منطقه ای موجب سلب حمایت در همه کشورهای تعیین شده، خواهد شد.

در حال حاضر پنج سازمان منطقه ای ثبت اختراع در جهان وجود دارد که عبارتند از

1. اداره اروپایی ثبت اختراع (The Eueopean patent office)

2.سازمان اروپایی آسیایی ثبت اختراع(patent organization The Eurasian)

3. اداره ثبت اختراعات شورای همکاری خلیج فارس

(the patent office of the gulf cooperation council)

4. سازمان منطقه ای مالکیت معنوی آفریقا

(The African Regional intellectual property onganization)

5.سازمان مالکیت معنوی آفریقا

(The African Regional intellectual property onganization)

ثبت بین المللی اختراع

ثبت بین المللی اختراع به این معنی است که مخترع هم زمان با تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع در یک کشور، در کشورهای مختلف دیگر اقدام به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع کند ولی جنبه ثبت منطقه ای نداشته باشد. به طور مثال مخترع یا متقاضی، به منظور ثبت یک اختراع در بعضی از کشورهای اروپایی و بعضی از کشورهای آسیایی و آمریکائی و غیره اقدام به تسلیم بین المللی اظهارنامه ثبت اختراع کند.در این صورت، ثبت منطقه ای مصداق ندارد هرچند ممکن است بعضی از کشورهای مورد نظر متقاضی ثبت یا مخترع، عضو کنوانسیون منطقه ای اختراع نیز باشند.

ممکن است مخترع یا متقاضی ثبت اختراع، با توجه به ضوابط مقرر در کنوانسیون پاریس مورخ 1883 میلادی و اصلاحات بعدی، که کشور متبوع وی عضو این کنوانسیون است یا این که دارای شرایط مقرر در معاهده مذکور باشد، هرچند دولت متبوع وی در کنوانسیون پاریس عضویت نداشته باشد، می تواند اظهارنامه ثبت اختراع را به یکی از کشورهای عضو کنوانسیون مزبور تسلیم کند و سپس در ظرف 12 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اولیه، اظهارنامه های اختراع جداگانه ای را تسلیم سایر کشورهای عضو قرارداد پاریس نماید و از حق تقدم پیش بینی شده در کنوانسیون پاریس استفاده کند.در این صورت با توجه به این که دول عضو اتحادیه پاریس منحصراً دولت های منطقه خاصی نیستند، ثبت مزبور، ثبت بین المللی محسوب می گردد.

حق تقدم در بحث اختراع به این معنی است که اگر شخصی براساس ضوابط کنوانسیون پاریس، برای ثبت اختراع، اظهارنامه ای به یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون تسلیم کند، از تاریخ ثبت اظهارنامه مزبور به مدت12 ماه برای تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع، در همه کشورهای عضو کنوانسیون حق اولویت دارد و در برابر سایر اشخاص حق تقدم خواهد داشت و تقاضای اشخاص دیگر متقاضی ثبت نسبت به همان موضوع یا محصول، در کشورهای مزبور پذیرفته نخواهد شد و انتشار یا افشاء موضوع اختراع در فاصله12 ماه مهلت حق تقدم موجب سلب حق ثبت اختراع در آن کشورها نخواهد بود.

ممکن است مخترع یا متقاضی، اظهارنامه ثبت اختراع را با توجه به معاهده همکاری ثبت اختراع، تنظیم و تسلیم اداره ثبت اختراع یا دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت فکری و صنعتی نماید. چنین اظهارنامه ای در تمامی کشورهای عضو معاهده اثر و اعتبار اظهارنامه های ملی یا منطقه ای را دارد و نیاز به تسلیم اظهارنامه های متعدد برای کشورهای عضو معاهده نخواهد داشت مشروط براین که مخترع تبعه یکی از کشورهای عضو معاهده باشد.

نسخه ای از اظهارنامه مزبور برای کشورهای عضو معاهده که مورد نظر مخترع یا متقاضی است ارسال می گردد تا آن کشورها با توجه به قوانین ملی خود که با مفاد معاهده هماهنگی لازم به عمل آمده است، مفاد اظهارنامه را بررسی و اتخاذ تصمیم نمایند.

با این ترتیب ، معاهده همکاری ثبت اختراع، یک پیمان همکاری بین المللی در زمینه ثبت اختراعات است ولی مسئول اعطای گواهی بین المللی ثبت اختراع نیست و در واقع، معاهده مزبور یک توافق بین المللی شکلی است که باعث می شود ثبت اختراع در سطح بین المللی ساده تر شود ودر این زمینه، تسهیلات بیشتری فراهم گردد. به این معنی که ضوابط کشورهای عضو معاهده، تا حدودی یکسان و متحد الشکل شود. همان طور که اشاره شد ادارات ثبت اختراع کشورهای عضو معاهده، عهده دار بررسی اظهارنامه های ارسالی، با توجه به ضوابط و قوانین ملی خود هستند لذا ممکن است یک اظهارنامه ثبت اختراع در کشوری پذیرفته و اقدام به صدور گواهی نامه اختراع گردد یا تصمیم به رد آن گرفته شود.

در هرحال مخترع یا متقاضی تبعه کشور عضو معاهده، فقط یک اظهارنامه تنظیم و ارسال می کند وهزینه کمتری نیز متحمل می شود. همان طور که اشاره شد از جمله معاهدات بین المللی در این زمینه، معاهده همکاری ثبت اختراع مورخ 1970 است که چندین بار از جمله درسال 2001 میلادی اصلاح شده است که برای مخترعات یا متقاضیان ثبت اختراع و کشورهای مختلف جهان وارتقای سطح دانش کارشناسان و توسعه صنایع تولید ورشد اقتصاد ملی کشورها و همکاری بیشتر بین کشورها و ارتباط یافتن آن ها با سازمان های بین المللی و تشویق مخترعان و مبتکران در رفع مشکلات فنی و تامین آرامیش بیشتر بشریت، نقش موثری ایفا خواهند کرد.

سازمان جهانی مالکیت فکری و معنوی «وایپو» اظهارنامه های ثبت اختراع برپایه معاهده همکاری ثبت اختراع( PCT) را دریافت و پس از بررسی های شکلی ،این گونه اظهارنامه های بین المللی و بررسی اسناد و مدارک موثر،آن ها را درصورت لزوم به زبان های انگلیسی یا فرانسه ترجمه کرده و نسخه ای از آن ها را برای کشورهای عضو معاهده و اشخاص ذی ربط ارسال خواهد کرد. البته اقدامات دیگری نظیر انتشار اظهارنامه های بین المللی، انتشار مجله معاهده همکاری ثبت اختراع، ارائه مشورت حقوقی به ادارات مربوط در صورت درخواست،سازمان دهی و برگزاری همایش ها و دوره های آموزشی در رابطه با معاهده همکاری ثبت اختراع (PTC) را نیز انجام می دهد.

مخترعان یا متقاضیان ثبت اختراع با توجه به مصلحت خود و بررسی لازم در ثبت اختراع، روش مناسب را برای ثبت بین المللی انتخاب خواهد کرد.

ثبت بین المللی اختراع

درنظام حقوقی ایران و اکثر کشورهای جهان، اختراعی به موجب قانون مورد حمایت خواهد بود که در مرجع صلاحیت دار ثبت گردد. ماده 3قانون ثبت اختراعات جدیدالتصویب ایران چنین مقرر داشته است:« گواهی نامه اختراع سندی است که اداره ثبت مالکیت صنعتی، برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری آن بهره مند شود»

بند الف ماده5 همین قانون می گوید:«حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد».

بنابراین با توجه به موارد مذکور، تازمانی که اختراع ثبت نشده باشد ، مورد حمایت قانون نخواهد بود وآثاری نیز قانوناً در پی نخواهد داشت. در ماده26 قانون سابق ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 عنوان شده بود:«هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید، در شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی به کاشف آن حق انحصاری می دهد که برطبق شرایط ودر مدت مقرر در این قانون، از اکتشافات یا اختراع خود استفاده نماید، مشروط براین که اکتشافات یا اختراع مزبور ، مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد»

ماده 26 قانون سابق از مقررات قانون جدیدالتصویب 1386 گویاتر بود که در حال حاضر منسوخ شده است.

در نظام حقوقی فرانسه، اختراع، برخلاف حقوق مولف که به مجرد خلق پدیده یا اثر فکری، آثار حقوقی آن ظاهرمی شود وقتی مورد حمایت قانون قرار گیرد که به ثبت برسد و ورقه اختراع برای آن صادر گردد.

طبق ماده 1-611L قانون مالکیت فکری و صنعتی فرانسه، اختراع وقتی موجب پیدایش حق مالکیت صنعتی می شود که در موسسه ملی مالکیت صنعتی، به ثبت برسد ودر این صورت است که برای مخترع یا قائم مقام وی، حق بهره برداری انحصاری به وجود خواهد آمد. این ضابطه در قانون 5ژوئیه 1844 سابقه دارد که به احتمال زیاد در تنظیم ماده 26قانون ثبت علائم و اختراعات 1310 مورد توجه قانون گذار ایران بوده است.

ثبت اختراع ممکن است سرزمینی، منطقه ای یا بین المللی باشد.

خصوصیات و مشخصات اختراع

یک آفرینه جدید، وقتی به عنوان اختراع قابل ثبت وصدور ورقه مبنی برگواهی ثبت اختراع است که دارای خصوصیات و مشخصات قانونی کشور محل ثبت اختراع باشد. خصوصیات و شرایط یک اختراع قابل ثبت را می توان به شرایط منفی و شرایط مثبت تقسیم کرد.

شرایط منفی ، خصوصیاتی هستند که وجود آن ها مانعیت دارد. یعنی خصوصیات یکه مانع پذیرش پدیده ای به عنوان اختراع خواهد بود وشرایط مثبت، خصوصیاتی هستند که وجود آن ها برای پذیرش ثبت یک پدیده به عنوان اختراع لازم وضروری است.

در نظام حقوقی ایران،شرایط و خصوصیات مثبت اختراع را ماده 2قانون ثبت اختراعات مصوب 1386چنین بیان کرده است: «اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور، معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی،اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت، معنای گسترده آن است وشامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهی گیری و خدمات نیز می شود»

با توجه به ماده مذکور، خصوصیات اساسی و مهم لازم برای تحقق یک اختراع عبارتند از

1. جدید بودن پدیده ابداعی یا ابتکاری

2. کاربرد صنعتی داشتن پدیده ابتکاری

در این ماده ، جدید بودن اختراع و کاربرد صنعتی آن را قانون گذار تعریف و مشخص کرده است.

ماده 4قانون ثبت اختراعات ایران، موانع یا شرایط منفی ثبت اختراع را 6مورد اعلام کرده است که خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه از جمله این موانع است.

چون در بحث قلمرو اختراع در زمینه مواد با موانع 6گانه تحقق حق اختراع بررسی لازم به عمل آمده است از تکرار آن خودداری می شود ولی در مواقع ضروری به آن ها اشاره خواهد شد.

در فرانسه با توجه به بند یک ماده 10-611L و ماده 18-611L مالکیت صنعتی شرایط مثبت و منفی اختراع و قابلیت ثبت آفرینه ابداعی به عنوان اختراع عبارتند از :

الف- شرایط مثبت و ضروری اختراع

1. جدید بودن موضوع اختراع

2. داشتن قابلیت کاربری صنعتی

ب- شرایط منفی اختراع عبارتند از:

1. کشفیات و نظریه های علمی و روش های ریاضی

2. آفرینه های تزئینی

3. طرح ها ، قواعد و متد یا روش های اجرایی تلاش های فکری در زمینه بازی فکری یا قواعد اجرایی در زمینه فعالیت های اقتصادی و برنامه های کامپیوتری

4. عرضه اطلاعات یا اطلاع رسانی

5. مخالف با نظم عمومی ویا اخلاق حسنه

6. اختراعات خلاف مقررات و قوانین آمره، که ثبت آن ها را قانون ممنوع کرده است. مثل اختراعات مربوط به بدن و دانش مربوط به ساختمان کلی یا جزئی بدن انسان یا گیاهان و نژادهای حیوانات و روش های اساساً بیولوژیکی که قبلا در این زمینه بررسی لازم به عمل آمده است.

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

مزایای داشتن گواهی ثبت اختراع

دارنده گواهی ثبت اختراع از مزایای ویژه مرتبط با اختراع بهره مند می گردد در این مقاله به توضیحات بیشتر در مورد مزایای داشتن ثبت اختراع می پردازیم

صدور پروانه بهره برداری اختراع ثبت شده

صدور پروانه بهره برداری اختراع ثبت شده - در نظام حقوقی ایران، طبق ماده19 قانون ثبت اختراعات مصوب 1386، بهره برداری از حقوق مادی اختراعی که ثبت شده است، نیاز به صدور پروانه خاص دارد ماده مزبور در این زمینه چنین مقرر داشته است.

ثبت اختراع آنلاین

ثبت اختراع آنلاین-کلیه امور ثبتی خود ازجمله ثبت اختراع به صورت آنلاین را به مجتمع حقوقی و ثبتی موسسه ایلیا واگذار نمایید.با ثبت اختراع به کسب و کار خود

اختلاف ثبت اختراع از حیث حق تقدم

اختلاف ثبت اختراع از حیث حق تقدم - بنا برقاعده حق تقدم متقاضی ثبت اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه،یک سال حق تقدم خواهدداشت که برای ثبت اختراع به کشورهای دیگر عضو کنوانسیون پاریس، مراجعه و تقاضای ثبت اختراع بنماید و اگر در این اثناء اظهارنامه دیگری توسط اتباع سایر کشورها یا همان کشور، تسلیم اداره ملی

رد اظهارنامه ثبت اختراع

رد اظهارنامه ثبت اختراع - چنانچه اظهارنامه متقاضی ثبت را مرجع ثبت رد کند، تصمیم متخذه از سوی متقاضی قابل اعتراض است.اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و همراه با دلایل و مستندات مبنی بر اشتباه بودن تصمیم مرجع ثبت، به اضافه رسید دال بر پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض مبنی بر رد اظهارنامه، ظرف مدت

مشابهات حقوقی ثبت اختراع با آثار فکری و ادبی و هنری

مشابهات حقوقی ثبت اختراع با آثار فکری و ادبی و هنری -حقوق معنوی اختراع با وجود تفاوت هایی که با حقوق معنوی آثار فکری ادبی و هنری دارد از بعضی جهات بین آن ها مشابهت هایی وجود دارد که عبارتند از:یک – عدم محدودیت زمانی - دو- عدم قابلیت اسقاط و انتقال حقوق معنوی - سه- عدم محدودیت مکانی حقوق معنوی اختراع

چگونگی جدید بودن ثبت اختراع

چگونگی جدید بودن ثبت اختراع - موضوع یک آفرینه یا اختراع وقتی قابل ثبت وصدور گواهی نامه است که جدید باشد. این خصیصه در همه کشورهای جهان، برای ثبت اختراع ضروری دانسته شده است. طبق ماده2 قانون ثبت اختراعات ایران مصوب 1386 یک پدیده خلق شده به عنوان اختراع، وقتی جدید محسوب می شود که در قلمرو فنون و

قلمرو ثبت اختراع

قلمرو ثبت اختراع - با توجه به این اختراع و دیگر پدیده های فکری، هنری، علائم و طرح های صنعتی، مشابهت هایی وجود دارد و تشابه بین آن ها سبب ایجاد اشتباه در قلمرو حقوقی آن ها می شود، لذا باید قلمرو اختراعات کاملا مشخص گردد،ز یرا ورقه گواهی اختراع فقط برای اختراع صادر و اعطاء خواهد شد.

حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع

حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع - حقوق مادی ناشی از اختراع عبارت است از حق بهره برداری انحصاری به وسیله دارنده گواهی نامه اختراع از موضوع آن با انتقال حق مزبور به شخص دیگر به موجب قرارداد یا انتقال قهری آن به ورثه صاحب حق.

خروج دست آوردهای گیاهی از قلمرو اختراع

خروج دست آوردهای گیاهی از قلمرو ثبت اختراع - طبق ماده 10-611L قانون مالکیت فکری و صنعتی فرانسه، دست آوردهای گیاهی از یک نوع یا گروه خاص و بهره برداری از آن ها از قلمرو اختراع خارج است. البته پدیده ها یا دست آوردهای نوع گیاهی به موجب قانون مصوب 11ژوئن سال 1970 در فرانسه مورد حمایت خاص قرار گرفتند که

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟