لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

ثبت بین المللی اختراع


ثبت بین المللی اختراع

ثبت بین المللی اختراع به این معنی است که مخترع هم زمان با تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع در یک کشور، در کشورهای مختلف دیگر اقدام به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع کند ولی جنبه ثبت منطقه ای نداشته باشد. به طور مثال مخترع یا متقاضی، به منظور ثبت یک اختراع در بعضی از کشورهای اروپایی و بعضی از کشورهای آسیایی و آمریکائی و غیره اقدام به تسلیم بین المللی اظهارنامه ثبت اختراع کند.در این صورت، ثبت منطقه ای مصداق ندارد هرچند ممکن است بعضی از کشورهای مورد نظر متقاضی ثبت یا مخترع، عضو کنوانسیون منطقه ای اختراع نیز باشند.

ممکن است مخترع یا متقاضی ثبت اختراع، با توجه به ضوابط مقرر در کنوانسیون پاریس مورخ 1883 میلادی و اصلاحات بعدی، که کشور متبوع وی عضو این کنوانسیون است یا این که دارای شرایط مقرر در معاهده مذکور باشد، هرچند دولت متبوع وی در کنوانسیون پاریس عضویت نداشته باشد، می تواند اظهارنامه ثبت اختراع را به یکی از کشورهای عضو کنوانسیون مزبور تسلیم کند و سپس در ظرف 12 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اولیه، اظهارنامه های اختراع جداگانه ای را تسلیم سایر کشورهای عضو قرارداد پاریس نماید و از حق تقدم پیش بینی شده در کنوانسیون پاریس استفاده کند.در این صورت با توجه به این که دول عضو اتحادیه پاریس منحصراً دولت های منطقه خاصی نیستند، ثبت مزبور، ثبت بین المللی محسوب می گردد.

حق تقدم در بحث اختراع به این معنی است که اگر شخصی براساس ضوابط کنوانسیون پاریس، برای ثبت اختراع، اظهارنامه ای به یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون تسلیم کند، از تاریخ ثبت اظهارنامه مزبور به مدت12 ماه برای تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع، در همه کشورهای عضو کنوانسیون حق اولویت دارد و در برابر سایر اشخاص حق تقدم خواهد داشت و تقاضای اشخاص دیگر متقاضی ثبت نسبت به همان موضوع یا محصول، در کشورهای مزبور پذیرفته نخواهد شد و انتشار یا افشاء موضوع اختراع در فاصله12 ماه مهلت حق تقدم موجب سلب حق ثبت اختراع در آن کشورها نخواهد بود.

ممکن است مخترع یا متقاضی، اظهارنامه ثبت اختراع را با توجه به معاهده همکاری ثبت اختراع، تنظیم و تسلیم اداره ثبت اختراع یا دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت فکری و صنعتی نماید. چنین اظهارنامه ای در تمامی کشورهای عضو معاهده اثر و اعتبار اظهارنامه های ملی یا منطقه ای را دارد و نیاز به تسلیم اظهارنامه های متعدد برای کشورهای عضو معاهده نخواهد داشت مشروط براین که مخترع تبعه یکی از کشورهای عضو معاهده باشد.

نسخه ای از اظهارنامه مزبور برای کشورهای عضو معاهده که مورد نظر مخترع یا متقاضی است ارسال می گردد تا آن کشورها با توجه به قوانین ملی خود که با مفاد معاهده هماهنگی لازم به عمل آمده است، مفاد اظهارنامه را بررسی و اتخاذ تصمیم نمایند.

با این ترتیب ، معاهده همکاری ثبت اختراع، یک پیمان همکاری بین المللی در زمینه ثبت اختراعات است ولی مسئول اعطای گواهی بین المللی ثبت اختراع نیست و در واقع، معاهده مزبور یک توافق بین المللی شکلی است که باعث می شود ثبت اختراع در سطح بین المللی ساده تر شود ودر این زمینه، تسهیلات بیشتری فراهم گردد. به این معنی که ضوابط کشورهای عضو معاهده، تا حدودی یکسان و متحد الشکل شود. همان طور که اشاره شد ادارات ثبت اختراع کشورهای عضو معاهده، عهده دار بررسی اظهارنامه های ارسالی، با توجه به ضوابط و قوانین ملی خود هستند لذا ممکن است یک اظهارنامه ثبت اختراع در کشوری پذیرفته و اقدام به صدور گواهی نامه اختراع گردد یا تصمیم به رد آن گرفته شود.

در هرحال مخترع یا متقاضی تبعه کشور عضو معاهده، فقط یک اظهارنامه تنظیم و ارسال می کند وهزینه کمتری نیز متحمل می شود. همان طور که اشاره شد از جمله معاهدات بین المللی در این زمینه، معاهده همکاری ثبت اختراع مورخ 1970 است که چندین بار از جمله درسال 2001 میلادی اصلاح شده است که برای مخترعات یا متقاضیان ثبت اختراع و کشورهای مختلف جهان وارتقای سطح دانش کارشناسان و توسعه صنایع تولید ورشد اقتصاد ملی کشورها و همکاری بیشتر بین کشورها و ارتباط یافتن آن ها با سازمان های بین المللی و تشویق مخترعان و مبتکران در رفع مشکلات فنی و تامین آرامیش بیشتر بشریت، نقش موثری ایفا خواهند کرد.

ثبت منطقه ای اختراع

ثبت منطقه ای اختراع به این است که مخترع موضوع اختراع خود را در سازمان منطقه ای که دول مختلف ضوابط و مقررات یکسانی را برای ثبت اختراع به موجب معاهده ای پذیرفته اند، به ثبت برساند. به طور مثال سازمان یا اداره اروپائی اختراع، که به موجب کنوانسیون مورخ 1973 در مونیخ آلمان به تصویب رسید به وجود آمد و از اول ژوئن 1987 میلادی این کنوانسیون لازم الاجرا گردید. در این کنوانسیون،ضوابطی برای ثبت اختراع، مورد توافق کشورهای عضو کنوانسیون قرار گرفت.به موجب این معاهده، پذیرفته شد که نظام واحد و مشترکی در قوانین داخلی کشورهای عضو به وجود آید و اگر اختراعی در سازمان اروپائی اختراع به ثبت برسد، در کشورهای اروپایی مورد درخواست متقاضی، مورد حمایت قرار می گیرد. به این تعبیر که ثبت چنین اختراعی به صورت ثبت منطقه ای به منزله ثبت آن در تمام کشورهای عضور کنوانسیون مونیخ است که در اظهارنامه ثبت اختراع ذکر شده است.

فایده ثبت منطقه ای اختراع این است که با تسلیم یک اظهارنامه به یک زبان و پرداخت یک هزینه ویا یک بررسی مفاد اظهارنامه و موضوع اختراع، متقاضی موفق به اخذ گواهی نامه اختراع می شود که در تمام کشورهای تعیین شده در اظهارنامه، اعتبار خواهد داشت وبه منزله گواهی اختراع صادره در همه آن کشورها خواهد بود.

البته بی اعتبار شدن گواهی اختراع منطقه ای موجب سلب حمایت در همه کشورهای تعیین شده، خواهد شد.

سازمان منطقه ای ثبت اختراع در جهان

1. اداره اروپایی ثبت اختراع (The Eueopean patent office)

2.سازمان اروپایی آسیایی ثبت اختراع(patent organization The Eurasian)

3. اداره ثبت اختراعات شورای همکاری خلیج فارس (the patent office of the gulf cooperation council)

4. سازمان منطقه ای مالکیت معنوی آفریقا (The African Regional intellectual property onganization)

5.سازمان مالکیت معنوی آفریقا (The African Regional intellectual property onganization)

اختراع بین المللی

سازمان جهانی مالکیت فکری و معنوی «وایپو» اظهارنامه های ثبت اختراع برپایه معاهده همکاری ثبت اختراع( PCT) را دریافت و پس از بررسی های شکلی ،این گونه اظهارنامه های بین المللی و بررسی اسناد و مدارک موثر،آن ها را درصورت لزوم به زبان های انگلیسی یا فرانسه ترجمه کرده و نسخه ای از آن ها را برای کشورهای عضو معاهده و اشخاص ذی ربط ارسال خواهد کرد. البته اقدامات دیگری نظیر انتشار اظهارنامه های بین المللی، انتشار مجله معاهده همکاری ثبت اختراع، ارائه مشورت حقوقی به ادارات مربوط در صورت درخواست،سازمان دهی و برگزاری همایش ها و دوره های آموزشی در رابطه با معاهده همکاری ثبت اختراع (PTC) را نیز انجام می دهد.

مخترعان یا متقاضیان ثبت اختراع با توجه به مصلحت خود و بررسی لازم در ثبت اختراع، روش مناسب را برای ثبت بین المللی انتخاب خواهد کرد.

مسیر و روش ثبت اختراع در کشورهای خارجی

برای ثبت اختراع و کسب حمایت حقوقی و اختراع در کشورهای خارجی، چهار راه و اصلی وجود دارد که هر کدام دارای ویژحح0.گیها و خصوصیات خاص خود هستند. در این مبحث کوشش می گردد هریک از این چهار طریق به طور خلاصه تشریح شود و مزایا و معایب هر طریق جداگانه و در تطبیق با سایر طرق تجزیه و تحلیل گردد.

مسیر ملی

در این طریق مخترع باید اختراع خود را از حیث لزوم یا عدم لزوم ثبت مورد سنجش قرار دهد و با ارزیابی نکات مثبت و منفی پیامدهای ارائه اختراع خود به بازار کشورهای هدف تصمیم به ثبت اختراع خود در کشورهای معین نماید. زیرا کسب و حمایت حقوقی از اختراع در کشورهای خارجی در اغلب موارد گران و دشوار است. بنابراین، تسلیم یا عدم تسلیم اختراع، تصمیمی کاملا تجاری هست و باید اصولا براساس میزان احتمال کسب حمایتی انعقاد سود که از نظر تجاری برای ابداعی خاص مفید باشد و فواید چشمگیر تجاری در پی داشته باشد. بنابراین، از آن جایی که ثبت اختراع، مخترعان ایرانی در خارج از ایران مستلزم صرف وقت و هزینه های زیاد از قبیل هزینه وکیل ثبت اختراع در اغلب کشورها) وکیل برای ثبت اختراع الزامی است، ترجمه مدارک، هزینه های رسمی و قانونی و ... است، مخترع باید کشورهایی را که در آنها به حمایت قانونی نیاز دارد، دقیقة شناسایی و نسبت به انتخاب کشور هدف، اقدام نماید. از این طریق مخترع برای ثبت اختراع و کسب حمایت حقوقی در هر کدام از کشورهای هدف باید به اداره ملی ثبت اختراع آن کشورها مراجعه نماید و اظهارنامه ثبت اختراع خود را به زبان آن کشورها ترجمه نماید و با پرداخت هزینه مربوطه، تسلیم کند.

  • مسیر منطقه ای

هرگاه چند کشور در یک سیستم منطقه ای ثبت اختراع عضو باشند، مخترع می تواند تقاضای ثبت و حمایت از اختراع خود را توسط تقاضانامه به اداره منطقه ای مربوطه تسلیم نماید که در این صورت و پس از طی تشریفات ثبت و پرداخت هزینه های مربوطه چنانچه اختراع ثبت گردد، حمایت از آن در قلمرو تمام کشورهی منطقه انجام خواهد شد..

در این مسیر، مخترع با تسلیم یک اظهارنامه به یک زبان و پرداخت هزینه واحد و با ذکر نام کشورهایی که تصمیم دارد اختراع خود را در آنها به ثبت برساند و طی موفقیت آمیز مراحل ثبت، مانند: بررسی شکلی، جستجو، انتشار و با توجه به نظام منطقه ای بررسی، موفق به دریافت گواهی اختراع می گردد که این گواهینامه در همه کشورهای تعیین شده در اظهارنامه معتبر خواهد بود و گویی از خود همان کشورها صادر شده است.

هم اکنون ادارات منطقه ای ثبت اختراع عبارتند از:

• سازمان مالکیت فکری در آفریقا

• سازمان منطقه ای مالکیت فکری در آفریقا؛

• سازمان اوواسیامی اختراع؛ • اداره اروپایی ثبت اختراع؛

• اداره ثبت اختراع شورای همکاری خلیج فارس.

  • مسیر تسلیم تقاضانامه از طریق کنوانسیون پاریس

مسیر ثبت اختراع و تسلیم اظهارنامه از طریق کنوانسیون پاریس، هنگامی میسر است که متقاضی یا مخترع از اتباع خارجی یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس باشد، یا در یکی از کشورهای عضو اقامت قانونی داشته و یا در آن کشورها دارای مؤسسات صنعتی یا تجاری واقعی و معتبر باشد. در صورت داشتن یکی از این وضعیتها، وی می تواند اظهارنامه ثبت اختراع را به اداره صلاحیت دار در یکی از کشورهای عضو تسلیم نماید و بدین ترتیب از مزایای کنوانسیون پاریس بهره مند گردد. مهمترین مزیت کنوانسیون برای اتباع کشورهای عضو، بهره مندی از حق تقدم مقرر در این کنوانسیون است.

هدف اصلی کنوانسیون پاریس، ایجاد هماهنگی در قوانین مالکیت صنعتی کشورهای عضو است و برای دستیابی به این هدف، اعضای کنوانسیون ملزم به پذیرش اصول متعددی شده اند؛ از جمله اعمال مقررات مساوی در خصوص اتباع دول عضو (اصل رفتار مالی و اعمال و اجرای مقررات مرتبط با حق تقدم (اصل حق تقدم) و حفظ استقلال اعضاء در اعطای ورقه های اختراع (اصل استقلال(.

اصل رفتار ملی از پایه های اصلی نظام بین المللی حمایت از حقوق مالکیت صنعتی است که همراه با اصل دولت كامله الوداد به عنوان اصول اساسی کنوانسیون پاریس و امروزه در سازمان تجارت جهانی (WTO) مطرح و پذیرفته شده اند. ؟ رفتار ملی اعضای کنوانسیون را مکلف می سازد برای حمایت از اتباع سایر کشورهای عضو، همان مزایایی را اعطا کند که برای اتباع خودش مقرر نموده است و متعاقبأ حق اعمال هیچ گونه تبعیض یا اعطای نسبت به اتباع ملی در برابر اتباع سایر کشورهای عضو ندارند (مواد ۲ و ۳ کنوانسیون پاریس.(

  • مسیر تنظیم و تسلیم اظهارنامه بین المللی از طریق معاهده همکاری ثبت اختراع

معاهده همکاری ثبت اختراع در سال ۱۹۷۰ میلادی در واشنگتن به تصویب رسید و متعاقبا در سالهای ۱۹۸۴-۱۹۷۹ و ۲۰۰۱ اصلاح گردیده کشور ایران نیز در سال ۱۳۸۶ پیوستن به این معاهده را تصویب کرده است، لیکن به دلیل

عدم آمادگی اداره ثبت اختراعات و عدم وجود ساختارهای فنی و اداری لازم و کارشناسان متخصص در حوزه های مختلف صنعتی، سندالحاق به مقام صلاحیتدار PCT، تودیع نگردیده است و عملا امکان ثبت اختراع از طریق معاهده ثبت اختراع در ایران وجود ندارد.

براساس این معاهده اتحادیه ای به منظور همکاری در تشکیل پرونده، جستجو و بررسی اظهارنامه حمایت از اختراعات و سایر خدمات خاص فنی توسط کشورهای عضو معاهده تشکیل گردید که به نام «اتحادیه بین المللی همکاری در ثبت اختراعات» موسوم است، این معاهده و مقررات آن با مفاد و تعهدات ناشی از کنوانسیون پاریس تقابل ندارد، بلکه مکمل مقررات آن است و به کشورهای عضو کنوانسیون و اتباع آنها در خصوص ثبت اختراع کمک می کند. معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT) یک معاهده شکلی است که ثبت اختراع را در ابعاد بین المللی تسهیل و متحدالشکل می نماید، لیکن مسئول اعطای گواهی بین المللی ثبت اختراع نیست و این امر همان طور که قبلا بیان گردید، انحصارا به عهده ادارات ثبت اختراع در هر کشور است. به عبارت دیگر، صدور گواهی اختراع با توجه به قوانین ملی به عهده اداره صلاحیتدار ملی همان کشور است که با بررسی اظهارنامه ثبت اختراع ادعایی ؟ یا اثباتا تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید.

  • ثبت بین المللی اختراع

درنظام حقوقی ایران و اکثر کشورهای جهان، اختراعی به موجب قانون مورد حمایت خواهد بود که در مرجع صلاحیت دار ثبت گردد. ماده 3قانون ثبت اختراعات جدیدالتصویب ایران چنین مقرر داشته است:« گواهی نامه اختراع سندی است که اداره ثبت مالکیت صنعتی، برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری آن بهره مند شود»

بند الف ماده5 همین قانون می گوید:«حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد».

بنابراین با توجه به موارد مذکور، تازمانی که اختراع ثبت نشده باشد ، مورد حمایت قانون نخواهد بود وآثاری نیز قانوناً در پی نخواهد داشت. در ماده26 قانون سابق ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 عنوان شده بود:«هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید، در شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی به کاشف آن حق انحصاری می دهد که برطبق شرایط ودر مدت مقرر در این قانون، از اکتشافات یا اختراع خود استفاده نماید، مشروط براین که اکتشافات یا اختراع مزبور ، مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد»

ماده 26 قانون سابق از مقررات قانون جدیدالتصویب 1386 گویاتر بود که در حال حاضر منسوخ شده است.

در نظام حقوقی فرانسه، اختراع، برخلاف حقوق مولف که به مجرد خلق پدیده یا اثر فکری، آثار حقوقی آن ظاهرمی شود وقتی مورد حمایت قانون قرار گیرد که به ثبت برسد و ورقه اختراع برای آن صادر گردد.

طبق ماده 1-611L قانون مالکیت فکری و صنعتی فرانسه، اختراع وقتی موجب پیدایش حق مالکیت صنعتی می شود که در موسسه ملی مالکیت صنعتی، به ثبت برسد ودر این صورت است که برای مخترع یا قائم مقام وی، حق بهره برداری انحصاری به وجود خواهد آمد. این ضابطه در قانون 5ژوئیه 1844 سابقه دارد که به احتمال زیاد در تنظیم ماده 26قانون ثبت علائم و اختراعات 1310 مورد توجه قانون گذار ایران بوده است.

ثبت اختراع ممکن است سرزمینی، منطقه ای یا بین المللی باشد.

  • خصوصیات و مشخصات اختراع

یک آفرینه جدید، وقتی به عنوان اختراع قابل ثبت وصدور ورقه مبنی برگواهی ثبت اختراع است که دارای خصوصیات و مشخصات قانونی کشور محل ثبت اختراع باشد. خصوصیات و شرایط یک اختراع قابل ثبت را می توان به شرایط منفی و شرایط مثبت تقسیم کرد.

شرایط منفی ، خصوصیاتی هستند که وجود آن ها مانعیت دارد. یعنی خصوصیات یکه مانع پذیرش پدیده ای به عنوان اختراع خواهد بود وشرایط مثبت، خصوصیاتی هستند که وجود آن ها برای پذیرش ثبت یک پدیده به عنوان اختراع لازم وضروری است.

در نظام حقوقی ایران،شرایط و خصوصیات مثبت اختراع را ماده 2قانون ثبت اختراعات مصوب 1386چنین بیان کرده است: «اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور، معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی،اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت، معنای گسترده آن است وشامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهی گیری و خدمات نیز می شود»

با توجه به ماده مذکور، خصوصیات اساسی و مهم لازم برای تحقق یک اختراع عبارتند از

1. جدید بودن پدیده ابداعی یا ابتکاری

2. کاربرد صنعتی داشتن پدیده ابتکاری

در این ماده ، جدید بودن اختراع و کاربرد صنعتی آن را قانون گذار تعریف و مشخص کرده است.

ماده 4قانون ثبت اختراعات ایران، موانع یا شرایط منفی ثبت اختراع را 6مورد اعلام کرده است که خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه از جمله این موانع است.

چون در بحث قلمرو اختراع در زمینه مواد با موانع 6گانه تحقق حق اختراع بررسی لازم به عمل آمده است از تکرار آن خودداری می شود ولی در مواقع ضروری به آن ها اشاره خواهد شد.

در فرانسه با توجه به بند یک ماده 10-611L و ماده 18-611L مالکیت صنعتی شرایط مثبت و منفی اختراع و قابلیت ثبت آفرینه ابداعی به عنوان اختراع عبارتند از :

الف- شرایط مثبت و ضروری اختراع

1. جدید بودن موضوع اختراع

2. داشتن قابلیت کاربری صنعتی

ب- شرایط منفی اختراع عبارتند از:

1. کشفیات و نظریه های علمی و روش های ریاضی

2. آفرینه های تزئینی

3. طرح ها ، قواعد و متد یا روش های اجرایی تلاش های فکری در زمینه بازی فکری یا قواعد اجرایی در زمینه فعالیت های اقتصادی و برنامه های کامپیوتری

4. عرضه اطلاعات یا اطلاع رسانی

5. مخالف با نظم عمومی ویا اخلاق حسنه

6. اختراعات خلاف مقررات و قوانین آمره، که ثبت آن ها را قانون ممنوع کرده است. مثل اختراعات مربوط به بدن و دانش مربوط به ساختمان کلی یا جزئی بدن انسان یا گیاهان و نژادهای حیوانات و روش های اساساً بیولوژیکی که قبلا در این زمینه بررسی لازم به عمل آمده است.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

شماره تماس مجتمع

سامانه پیامکی ایلیا : 32 52 52 32
سامانه اینترنتی ایلیا : WWW.ELIYA.IR
پست الکترونیکی ایلیا INFO@ ELIYA.IR :

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا )شامل تنطیم قراردادهای حقوقی و مشاوره حقوقی و امور مالیاتی شامل تشکیل پرونده مالیاتی ، تشکیل پرونده ارزش افزوده و اخذ گواهی ارزش افزوده ، اخذ کد اقتصادی و اقدامات بعد از ثبت شرکت و همچنین خدمات ثبتی شرکت و برند در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل (ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران .

( به لبخندتان برترینیم )

مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

استفاده آزمایشی اختراع در موافقت نامه تریپس

استفاده آزمایشی اختراع در موافقت نامه تریپس - ماده ۲۸ موافقت نامه تریپس حقوق انحصاری ساخت، استفاده، بهره برداری، فروش و واردات محصولات دارای حق اختراع را به مخترع یا مالک اعطاء می کند این استثناء صریحا در موافقت نامه تریپس پیش بینی نشده است اما بطور ضمنی مبنای اعمال این استنثاء در موافقت نامه تریپس

مدت حمایت برند در موافقتنامه TRIPs

مدت حمایت برند در موافقتنامه TRIPs - ر ماده ۱۸ موافقتنامه TRIPs تحت عنوان مدت حمایت مقرر گشته که ثبت ابتدایی و هر تجدید ثبت یک علامت تجاری برای یک دوره معین که کمتر از ۷ سال نباشد صورت می گیرد که این مدت نیز به طور نامحدود می تواند تجدید گردد.

تغییرات ماهوی مقررات قانون سابق در قانون جدید اختراعات

تغییرات ماهوی مقررات قانون سابق در قانون جدید اختراعات -تغییرات ماهوی صورت گرفته در مقررات مربوط به اختراع در قانون جدید نسبت به قانون قدیم را می توان از دو نظر مورد ملاحظه قرار داد:

ثبت بین المللی اختراع

ثبت بین المللی اختراع - ثبت بین المللی اختراع به این معنی است که مخترع هم زمان با تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع در یک کشور، در کشورهای مختلف دیگر اقدام به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع کند ولی جنبه ثبت منطقه ای نداشته باشد. به طور مثال مخترع یا متقاضی، به منظور ثبت یک اختراع در بعضی از کشورهای اروپایی و

ابداعات و نو آوری حقوقی قانون جدید در بخش اختراعات

ابداعات و نو آوری حقوقی قانون جدید در بخش اختراعات - قانونگذار در قانون جدید در خصوص اختراع مشترک در بند «ب» ماده ۵ حقوق انحصاری اختراع را متعلق به تمامی مخترعین بصورت اشتراکی قرار داده است. هرگاه بصورت مستقل اختراعی اختراع، بدون اجازه او ایجاد گردیده است.

حقوق مالکیت اختراع به عنوان آورده در شرکتها

حقوق مالکیت اختراع به عنوان آورده در شرکتها -حق اختراع مجموعه حقوق انحصاری است که یک دولت به ثبت کننده اختراع برای مدتی معین در قبال افشاء اختراع اعطاء می کند. رویه های اعطای ورقه ثبت اختراع، الزامات متقاضی ثبت اختراع و دامنه حقوق انحصاری ناشی از اختراع ثبت شده در کشورهای مختلف تفاوت هایی با یکدیگر

مقررات ماهوی امتیازات و جنبه های حمایتی موافقتنامه مادرید

مقررات ماهوی امتیازات و جنبه های حمایتی موافقتنامه مادرید -این ماده مکانیزم و ساز و کار بهره مندی از حمایت مندرج در مواد مختلف موافقتنامه را بیان می دارد و آن را منوط به تشکیل پرونده برای ثبت علائم مزبور در دفتر بین المللی مالکیت فکری دانسته است.

تعریف علائم تجاری در کنوانسیون پاریس

تعریف علائم تجاری در کنوانسیون پاریس -یکی از تفاوت های موافقتنامه TRIPs در زمینه علائم تجاری با منوانسیون پاریس این است که در کنوانسیون پاریس تعریفی از علائم تجاری نشده است، اما علائم تجاری در موافقتنامه TRIPs و در بند ۱ ماده ۱۵ بخش ۳، اینگونه تعریف شده است:

رویه کشورها در حوزه ثبت اختراع

رویه کشورها در حوزه ثبت اختراع - در حالی که در برخی از کشورهای توسعه یافته مثل ژاپن و آلمان در مورد استثناء استفاده آزمایشی رهیافت موسعی اتخاذ شده است و هر نوع استفاده آزمایشی برای منظورهای تجاری را مجاز می دارند در آمریکا رهیافت بسیار مضیق در این خصوص وجود دارد که هر نوع نتیجه تجاری را مستثنی

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید