جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

قرارداد اجاره دستگاه پوز

قوانین اجاره دستگاه پوز

یکی از موضوعاتی که می توانید با این عنوان اقدام به ثبت شرکت کنید، اجاره دستگاه پوز است. ما در این مطلب نمونه فعالیت با اجاره کارتخوان سیار را برای شما عنوان کرده ایم. شما می توانید از طریق تماس با کارشناسان مجتمع ثبتی ایلیا شرکت تجاری در حوزه اجاره دستگاه پوز به ثبت برسانید.

قوانین اجاره دستگاه پوز

طرفین قرارداد

این قرارداد بین موسسه ………به شماره ثبت…….به نمایندگی آقای…………صاحبان امضاء مجاز با مهر شرکت به نشانی:……….صندوق  پستی………..تلفن:…….و فکس………که از این پس در این قرارداد اختصاراً «موسسه» نامیده می شود به عنوان مستاجر از یک طرف و شرکت……..به شماره ثبت……..به نمایندگی آقای…..(مدیرعامل) و آقای……..(رئیس و عضو هیات مدیره) صاحبان امضاء مجاز با مهر شرکت به موجب آگهی مندرج در روزنامه رسمی شماره……. به  نشانی:…….تلفن:…….فکس:…..از طرف دیگر، که از این پس در این قرارداد اختصارا «شرکت» نامیده می شود به عنوان موجر از طرف دیگر برابر شرایط ذیل منعقد گردید.

قرارداد اجاره دستگاه پوز

واژه ها و تعاریف بکاررفته در این قرارداد، تعاریف تفسیر شده در «مقررات ناظر به ارائه دهندگان خدمات پرداخت» بانک مرکزی و موارد ذیل می باشد.

 • مشتری:افرادی هستند که به واسطه مالکیت کارت بانک های عضو شبکه شتاب به وسیله دستگاه پایانه فروش وجه را پرداخت می نمایند.
 • تراکنش:هر گونه اطلاعات ارسالی از ابزارهای پذیرشی به سوئیچ که در پایگاه داده ثبت گردد،شامل خرید، موجودی ،برگشت و….
 • تراکنش مالی: هرگونه تراکنش که سبب نقل و انتقال مالی اعم از وجوه یا کارمزد (غیر از تراکنش آزمایشی و پشتیبانی ) می شود.
 • پذیرنده:می تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد که پایانه فروش برای دادن خدمات به مشتریان در محل استقرارر متعلق به وی نصب وراه اندازی می شود.
 • استاندارد بانک مرکزی:کلیه مشخصات فنی تعیین شده در مقررات ناظر برارائه دهندگان خدمات پرداخت ارائه شده از طرف اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه ها وویرایش های جدید آن.
 • شرکتPSP: شرکت ارائه دهنده تجهیزات و خدمات دارای مجوز از بانک مرکزی که در این قرارداد……..
 • تعریفcall centre: به مفهوم مرکز پاسخگویی به تماس های گرفته شده می باشد.
 • تعریفhelp desk: به مفهوم مرکز امداد رسانی و رفع مشکل در سطح کارشناسی می باشد.
 • تعریفpos monitoring : به مفهوم دیده بانی پایانه های pos ازطریق سیستم ویا از هر طریق مقتضی دیگر می باشد.
 • تعریف سوئیچ شتاب: نرم افزار سوئیچ ملی مورد استفاده توسط شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی(شتاب)
 • تعریف محدوده جغرافیای: به مفهوم کل مناطق مرتبط و تحت پوشش خدمات رسانی شبکه شتاب در داخل ایران می باشد.

موضوع قرارداد اجاره دستگاه پوز

عبارت است از اجاره………دستگاه پایانه فروش Ingenico و نصب و راه اندازی و پشتیبانی آنها در محل پذیرندگان مطابق شرایط مقرر در ماده 6این قرارداد بدیهی است شرایط مربوط به مشتریان و هماهنگی جهت نصب و راه اندازی و پشتیبانی در محل پذیرندگان با نظارت دستگاه ناظر موسسه به شرح مواد 6،5،13 این قرارداد صورت می پذیرد.

تبصره. در صورت اعلام نیاز موسسه مبنی برافزایش تعداد دستگاه های posمراتب کتبا از طریق دستگاه ناظر موسسه به شرکت اعلام خواهد شد.بدیهی است که شرکت مکلف به ارائه خدمات مطابق شرایط و تعهدات قرارداد حاضر در مورد درخواست های مذکور خواهد بود.

مدت قرارداد اجاره دستگاه پوز

مدت زمان اجاره………ماه از تاریخ انعقاد قارداد(سال شمسی) می باشد. بدیهی است در صورت توافق کتبی طرفین تمدید قرارداد امکان پذیر می باشد.

قوانین اجاره دستگاه پوز

هزینه و مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت اجاره دستگاه پوز

60000ریال * متوسط تعداد تراکنش مالی دستگاه ها*متوسط مبلغ تراکنش مالی دستگاه ها

تعداد تراکنش های مالی جدول تعهدات* مبلغ تراکنش مالی جدول تعهدات

5-1. بابت بهره برداری موسسه از هر دستگاه پایانه فروش منصوبه مبلغ………..ریال به صورت ماهیانه به شرکت پرداخت می گردد. بدیهی است که برابر توافق ……..درصد این مبلغ معادل…..ریال به طور ثابت پرداخت شده و معادل فرمول ذیل به منظور جریمه و یا تشویق از بابت تعهدات بند(5-2)به شرکت پرداخت می گردد.

توضیح اینکه مبلغ………..معادل……….%مبلغ بهره برداری می باشد.

5-2. جدول تعهدات تعداد و مبلغ تراکنش مالی شرکت به شرح زیر می باشد.

شرح زمان متوسط مبلغ تراکنش مالی به ازاء هر دستگاه پایانه فروش(ریال) در ماه متوسط تعداد تراکنش مالی و ریالی به ازاء هر دستگاه پایانه فروش در ماده
تراکنش ریالی و مالی نصب اولیه دستگاه تا پایان ماه چهارم ………………….. ……………………
تراکنش ریالی و مالی ابتدای ماه پنجم تا پایان ماه هشتم ………………….. …………………..
تراکنش ریالی و مالی ابتدای ماه نهم تا پایان ماه دوازدهم ………………….. …………………..
تراکنش ریالی و مالی سنوات بعد از سال اول قرارداد(سال دوم وسوم) طبق توافق طبق توافق

 

تبصره1. تعداد تراکنش و میزان مبلغ تراکنش ها مورد توافق برای سال های دوم و سوم براساس حداکثر …..% افزایش نسبت به تراکنش های واقعی در………ماهه پایان سال قبل حداکثر……..برابر اعداد مندرج در جدول تعهدات (فوق )می باشد.

تبصره2.چنانچه پایانه های منصوبه توسط موسسه معرفی گردیده باشند، اجاره بهای ماهیانه آنها با رعایت بند 6-4 به طور کامل پرداخت خواهد گردید.

5-3. زمان نصب اولیه هر دستگاه مبنای زمانی محاسبه اجاره می باشد.به عبارت دیگر مبداء محاسبه برای اجاره دستگاه از ابتدای ماه زمان نصب اولیه دستگاه می باشد و زمان نصب اولیه دستگاه یا انجام یک تراکنش ریالی شاخص و مورد توافق موسسه وشرکت معین و شناسایی می گردد.

5-4. در پایان هر ماه شرکت گزارش عملکرد خود را براساس مستندات تعریف شده فیمابین برای موسسه ارسال می نماید.موسسه پس از بررسی صورت وضعیت در صورت تائید ، حداکثر ظرف مدت……….هفته کاری از تاریخ دریافت صورت وضعیت در وجه شرکت پرداخت می نماید.

5-5. در صورت بروز اختلاف در صورت وضعیت ارسالی ماهانه به موسسه،……….%(……..درصد) از صورتحساب ارسالی به صورت علی الحساب به شرکت پرداخت می گردد و الباقی صورتحساب،حداکثر ظرف مدت……..روز کاری توسط طرفین بررسی شده و در صورتحساب بعدی پرداخت خواهد شد. چنانچه موسسه ظرف مدت مذکور نسبت به صورتحساب های ارسالی تعیین تکلیف و اعلام نظر ننماید و یا مورد اختلاف طرفین واقع گردد، مراتب به هیئت داوری متشکل از نماینده موسسه و نماینده شرکت به علاوه یک نفر داور مرضی الطرفین ارسال می گردد، هیئت مذکور باید ظرف مدت یک ماه تعیین و اعلان نظر نماید،رای صادره هیئت موصوف لازم الاجرا می باشد.

5-6. صورتحساب هر دوره در صورت تائید دستگاه ناظر از حسن انجام کار شرکت و پس از کسر کلیه کسورات قانونی توسط امور مالی موسسه پرداخت خواهد گردید.

تعهدات شرکت اجاره دستگاه پوز

6-1.شرکت متعهد به انجام عملیات بازاریابی پذیرندگان، انعقاد قرارداد با آنها و نصب پایانه های کارت خوان با نظارت دستگاه ناظر موسسه می باشد.

تبصره. شرکت ضمن هماهنگی و اخذ تائیدیه نهایی از موسسه، ملزم به آماده سازی نسخه قرارداد تنظیمی یا پذیرندگان،مطابق با مقررات PSPبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

6-2.شرکت متعهد گردید با ایجاد هماهنگی های لازم نسبت به افتتاح حساب برای هر یکاز پذیرندگان در یکی از شعب موسسه در سراسر کشور و تحویل مدارک و مستندات مربوط به پذیرندگان به منظور واریز مبلغ تراکنش های خرید اقدام نماید.

تبصره. هماهنگی و تحویل سایر خدمات بانکداری الکترونیک و نوین مطابق بند(6-2) برعهده شرکت می باشد.

6-3.شرکت متعهد گردید حداکثر ظرف مدت…….کاری از زمان عقد قرارداد با پذیرنده، با تطبیق شماره ترمینال ،نام فروشگاه، نام و نام خانوادگی، شماره حساب پذیرنده وسایر اطلاعات ضروری را با یکدیگر و مستندات حساب، مفتوح گردیده نزد شعب موسسه، اقدام به نصب وراه اندازی پایانه فروش نزد پذیرندگان نموده وبرگه تائیدیه نصب را که به مهر و امضاء پذیرنده رسیده است را به موسسه تحویل نموده و در صورت عدم تطبیق هریک ازموارد، با اقدام به رفع مغایرت، از نصب دستگاه پایانه فروش تا زمان برطرف گردیدن مغایرت خودداری نماید.

تبصره. پایانه های منصوبه صرفا از نوع…..می باشند، بدیهی است نوع یا مدل پوز مورد قرارداد با توافق طرفین قابل تغییر می باشد.

6-4. شرکت متعهد گردید با اعلام کتبی موسسه، نسبت به نصب پایانه های فروش، موضوع قرارداد در مراکز و نمایندگی های شرکت……ویا هر پذیرنده دیگر در سراسر کشور که توسط این موسسه اعلام گردد طبق زمان بندی مورد توافق اقدام نماید.بدیهی است چنانچه میزان کارکرد پایانه های موصوف، مطابق «جدول تعهدات و مبلغ تراکنش مالی» ذیل بند 5-2 نباشد، شرکت ضمن اعلام مراتب و هماهنگی با موسسه، ملزم به بازاریابی پذیرنده جدید و جایگزینی آن جهت پایانه موصوف می باشد.

6-5.شرکت متعهد گردید نسبت به آموزش پذیرندگان دستگاه های پایانه فروش مورد قرارداد در محل نصب آنها اقدام نماید.

تبصره1.برنامه بازاریابی دستگاه های فوق جهت نصب و آموزش با هماهنگی موسسه تبیین می گردد.

تبصره2. کلیه دستگاه ها در طول مدت قرارداد و پس از اتمام آن در مالکیت شرکت می باشند، لذا موسسه مسئولیتی در قبال حوادث و اتفاقات ناشی از خرابکاری، آتش سوزی،سیل،زلزله، سرقت، مفقودی و حوادثی از این قبیل را نداشته و از این بابت پرداختی به شرکت نخواهد داشت.

6-6. شرکت متعهد گردید نسبت به پشتیبانی سخت افزاری شامل عیب یابی و رفع عیب، جابه جایی و جایگزینی پایانه ها همراه با تامین قطعات در محل پذیرندگان اقدام نماید.

6-7. شرکت متعهد گردید نسبت به پشتیبانی و رفع کلیه موارد و اشکالات نرم افزاری ممکن، همراه تامین و نصب نگارش های جدید اقدام نماید.

6-8. شرکت متعهد گردید به منظور نظارت بر عملکرد پایانه های مورد قرارداد از ساعت ………صبح الی………..در……..هفته نسبت به نظارت و دیده بانی پایانه های فروشگاهی مورد قرارداد(Pos Monitoring) اقدام نموده و با توجه به مانیتورینگ دستگاه های پایانه فروش، در انتظار اعلام خرابی از طرف پذیرندگان نبوده و متعاقب دریافت پیام خرابی به قید سرعت و حداکثر درزمان های قید شده در این قرارداد نسبت به رفع آن اقدام نماید.

6-9. شرکت متعهد شد به منظور پشتیبانی و رفع مشکلات و مغایرت های مشتریان و پذیرندگان، نسبت به ایجاد وراه اندازی مرکز پاسخگویی و ثبت تماس ها و امداد مشتریان و پذیرندگان(Call CenterوHelp Desk) از ساعت ……..صبح الی ……..دایر در ……هفته اقدام نماید.

6-10. شرکت متعهد شد حد فاصل ساعت…….لغایت……کلیه روزهای کاری در صورت مشاهده خرابی ویا ارجاع مورد پشتیبانی از طرف پذیرندگان و یا موسسه به صورت اضطراری ، حداکثر ظرف مدت………ساعت کاری در تهران و حداکثر ………..ساعت کاری در شهرستان ها به محل پذیرنده مراجعه و نسبت به بازدید و رفع اشکال اقدام و متعاقباً نتیجه راطی گزارش کتبی به موسسه اعلام نماید.

تبصره1. شرکت متعهد می گردد در صورت غیرقابل تعمیر بودن دستگاه های posحداکثر ظرف مدت……..ساعت از تاریخ اعلام خرابی نسبت به جایگزینیposجدید اقدام نماید.

تبصره2. در صورت اعتراض فروشگاه ها به عملکرد نامطلوب دستگاه ها، هزینه اجاره آن دستگاه پرداخت خواهد شد.بدیهی است اعتراضات مربوطه در کمیته نظارت رسیدگی خواهد گردید.

6-11. شرکت متعهد گردید نسبت به تامین، توزیع و نصب برچسب های تبلیغاتی روی پایانه های pos، کاغذ رول و کلیه ملزومات مصرفی احتمالی پایانه های کارت خوان به هزینه خوداقدام نموده و از نقص یا فقدان هریک از موارد مذمور جلوگیری به عمل آورد.

تبصره. شرکت می بایستی قبل از چاپ و توزیع برچسب های تبلیغاتی مذکور نسبت به اخذ تائیدیه از اداره روابط عمومی موسسه اقدام نماید و تنها از آرم و نام موسسه ……….وشرکت برروی دستگاه و قبض رسید استفاده نموده و از درج هر نام یا نشانه دیگری خودداری نماید.

6-12. شرکت متعهد گردید نسبت به دریافت بروشورها وسایر موارد تبلیغاتی از روابط عمومی موسسه جهت نصب یا تحویل در محل پذیرنده ویا هر محل دیگر بنا به اعلام موسسه اقدام نماید. ضمنا بدین منظور ،شرکت متعهد می گردد فهرست پذیرندگان را به موسسه اعلام نماید.

6-13. شرکت متعهد شد هر گونه تغییری که درمشخصات یا تعداد پایانه های نصب شده یا پذیرندگان ایجاد می شود را ظرف حداکثر…….کاری به اطلاع موسسه برساند.

تبصره. فهرست پذیرندگان وسایر گزارشات،طبق فرمت مورد تائید موسسه توسط شرکت تهیه و تحویل موسسه خواهند گردید.

6-14. شرکت متعهد شد در………ماهه اول قرارداد به صورت ماهیانه از پایانه های تحت پوشش خود بازدید نموده و در ادامه، هر ……….ماه یک بار نسبت به انجام پشتیبانی وسرویس های دوره ای پایانه فروش اقدام نماید،معیار انجام پشتیبانی دوره ای، انجام تراکنش خاص مطابق جدول ذیل در محل پذیرنده و تکمیل فرم مخصوص پشتیبانی خواهد بود.

ردیف مبلغ تراکنش به ریال شرح
1 1 نصب اولیه یا بازدید ادواری
2 2 بازدید موردی
3 3 تعویض رول
4 4 تعویض سخت افزار پایانه کارت خوان(شامل کابل و آداپتور و سیم تلفن)
5 5 نصب و تحویل اقلام تبلیغاتی
6 106 تست سیستم شتاب
7 7 رفع مغایرت
8 8 غیره

اجاره دستگاه پوز

تبصره1.گزارشات بازدید ادواری ماهانه، سالانه، سه ماهه، سالیانه، و گزارش عملکرد پذیرندگان و پایانه ها توسط شرکت و بنا به درخواست موسسه ارائه خواهند گردید.

تبصره2. اجرای بندهای (6-8) و (6-10)منوط به ایجاد شرایط مراجعه و بازدید از طرف پذیرنده می باشد ودر صورت وجود مشکلاتی خارج از حیطه اختیارات شرکت، نظیر قطع شبکه یا خطوط مخابراتی یا سوئیچ، فقط برگه پشتیبانی با امضاء پذیرنده ملاک انجام کار خواهد بود.

6-15. شرکت متعهد گردید نسبت به اتصال پایانه های فروش موضوع قرارداد به سوئیچ خود و ایجاد خط ارتباطی مابین سوئیچ خود و سوئیچ کارت موسسه و همچنین ایجاد کلیه امکانات لازم جهت پذیرش کارت بانک های موسسه و سایر اعضای شتاب اعم از اعضای کنونی وآتی به طوری که ارسال تراکنش از پایانه های فروش موضوع قرارداد به مرکز شتاب،به صورت برخط(on line) از طریق سوئیچ شرکت به سوئیچ موسسه و متعاقباً از طریق سوئیچ موسسه به سوئیچ شتاب و بالعکس ویا مستقیما ازطریق سوئیچ شرکت به مرکز شتاب بنا به درخواست موسسه، صورت پذیرد اقدام نماید.

تبصره. شرکت ملزم به تامین خط ارتباطی مابین سوئیچ کارت موسسه و سوئیچ خود طبق نظر موسسه وبا هزینه موسسه می باشد.

6-16. شرکت متعهد گردید به منظور اجرای مفاد این قرارداد از سوئیچ کنترلرPOSمتعلق به خود که S2M می باشد استفاده نماید. همچنین، شرکت متعهد گردید سوئیچ S2Mمورد استفاده دارای قابلیت اتصال به سوئیچ سیستم کارت موسسه ازطریق ایجاد کانال با پروتکل مورد نظر موسسه قابلیت پذیرش وارائه خدمات به کلیه کارت بانک های صادره اعضای شتاب باشد.

6-17. شرکت متعهد گردید کلیه امکانات، پروتکل ها، خطوط ارتباطی ، تجهیزات،سخت افزارها و نرم افزارهای مورد استفاده شرکت دارای مشخصات و استانداردهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشند، شرکت ملزم به ارائه مستندات مربوطه به موسسه می باشد.

6-18.شرکت متعهد گردید نسبت به ارائه خدمات ذیل از طریق تجهیزات، سیستم مورد استفاده و دستگاه های پایانه فروش موردقرارداد در قالب آنی(on line) اقدام نماید.

 •  خرید کالا، برگشت از خرید،برگشت قسمتی از کالا
 •  اعلام موجودی و دریافت مانده حساب
 •  دریافت صورتحساب خریدار و فروشنده
 •  انتقال وجه
 •  محاسبه جمع فعلی و قبلی پذیرنده وصفر کردن جمع پذیرنده
 •  تخفیف
 • پشتیبانی از عملیات third partyمانند پرداخت قبوض و شارژ سیم کارت
 •  قابلیت pre dial
 •  قابلیت قرعه کشی و lottery
 •  قابلیت استفاده از سایر حساب های مرتبط با کارت
 •  امکان log گیری از تراکنش های روی کارت
 • سیسیتم های E.Voucher ,multi merchant
 •  پذیرش کارت های هوشمند با استاندارد Visa ,EMV
 •  چاپ تراکنش براساس شماره ارجاع
 •  تسویه حساب
 •  مشاهده آخرین دسته گردش جاری
 •  مشاهده لیست تراکنش ها در دوره زمانی مشخص جهت هر کدام از پذیرنده ها روی سایت شرکت
 •  مشاهده وضعیت دسته گردش های ارسالی روی سایت شرکت
 •  امکان نصب و ارتقاء نرم افزار از راه دور
 •  امکان ارسال، تغییر یا تعریف در جدول FIT از راه دور

تبصره.بدیهی است تا زمان راه اندازی کانال سوئیچ فوق به سوئیچ…………موسسه موقتا سوئیچ کارت مورد استفاده خود را جهت استفاده در اختیار شرکت قرار خواهد داد و به هنگام ایجاد کانال ارتباطی بین سوئیچ شرکت و موسسه هر گونه انتقال یا تبدیل اطلاعات(convert)کلا با شرکت می باشد.

6-19.شرکت متعهد شد آموزش های لازم در خصوص رفع اشکال و همچنین روال کار با دستگاه پایانه فروش را حداکثر برای……..نفر از پرسنل موسسه در محل شرکت در طول مدت قرارداد به صورت رایگان ارائه نماید.

6-20. شرکت متعهد شد براساس درخواست موسسه ضمن توافق در خصوص زمان و هزینه مورد نسبت به پیاده سازی سایر خدمات جدید برروی دستگاه های موضوع قرارداد اقدام نماید.

6-21. شرکت متعهد گردید نسبت به فراهم آوردن کلیه امکانات لازم من جمله امکانات سخت افزاری و نرم افزاری جهت نظارت موسسه برعملکرد سوئیچ و دستگاه های منصوبه موضوع قرارداد و رویت تراکنش هایی که به صورت onlineصورت می پذیرد، اقدام نماید. بدیهی است که امکان مشاهده لیست تراکنش های کلیه پذیرندگان به صورت لحظه ای از طریق اینترنت در اختیار موسسه قرار می گیرد.

6-22. شرکت متعهد شد مقررات و بخشنامه های حال و آتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را درفعالیت های خود رعایت و اجرا نماید.

6-23.شرکت متعهد گردید دارای مجوز ارائه خدمات پرداخت (PSP) از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مجوزهای مربوطه را به موسسه ارائه نماید همچنین کلیه فعالیت های خود را طبق مجوز و مطابق با مقررات و استاندارد بانک مرکزی ارائه نماید.

6-24.شرکت متعهد گردید نسبت به تنظیم زمان تسویه حساب با پذیرندگان مطابق با نظر موسسه اقدام و گزارشات مورد نظر موسسه را ارائه نماید.

تبصره . زمان تسویه حساب مقرر با پذیرندگان فعلا هر شب راس ساعت………تعیین گردید.

6-25. شرکت متعهد شد در صورت درخواست موسسه، دستگاه های پایانه فروش موضوع قرارداد را در مکان های مورد نظر موسسه از طریق LAN(حداکثصر تا سقف ………دستگاه پایانه فروش ) راه اندازی نماید.

6-26. شرکت متعهد می گردد طرحی را به جهت افزایش تراکنش، ایجاد انگیزش و تشویق پذیرندگان به استفاده از پایانه فروش (به صورت جشنواره، باشگاه پذیرندگان و…..) آماده و حداکثر……..ماه پس از عقد قرارداد به موسسه ارائه نماید.

طرح مذکور پس از تائید موسسه اجرا می گردد،بدیهی است کلیه هزینه های طرح برعهده موسسه می باشد.

6-27. مطابق فرم گواهی انجام کار شرکت متعهد می گردد در صورت تاخیر در ارائه خدمات در مواعد تعیین شده، به ازای تاخیر در سرویس دهی هر دستگاه پایانه فروش مبلغ……..ریال به ازای هر…….ساعت در تهران…….ساعت در شهرستان ها، جریمه به موسسه پرداخت نماید.

تبصره1. در صورت تاخیر شرکت در رفع خرابی دستگاه بیش از…..روز معادل مبلغ اجاره یک ماهه دستگاه مذکور به صورت کامل وما به ازای هر…….روز تاخیر مازاد، معادل مبلغ اجاره یک ماهه از صورتحساب شرکت کسر خواهد گردید.

تبصره2. در موارد اعلام موسسه ویا پذیرندگان جهت خرابی دستگاه ها شرکت موظف است براساس بندهای 6-8و6-31 اقدام نماید.

6-28. در صورت کشف عیب یا نقص در موضوع قرارداد که مربوط به سرویس و پشتیبانی (براساس موضوع قرارداد) بوده و ارتباطی به نحوه استفاده موسسه نداشته باشد، شرکت ضامن و مسئول خواهد بود.

6-29. شرکت متعهد گردید ظرف مدت…..کاری پس از انعقاد قرارداد نسبت به معرفی یک نفر……و اسامی بازدیدکنندگان ادواری از دستگاه های pos را طی لیست جداگانه همراه با شماره های تلفن ثابت و همراه و فاکس به موسسه ………اعلام نماید.

6-30.شرکت متعهد گردید کلیه اطلاعات موسسه و موضوع قرارداد رامحرمانه تلقی و نسبت به حفظ آن اقدام نمود، از افشای آن جلوگیری به عمل آورد. همچنین تمامی اقدامات و جوانب امنیتی جهت حفاظت از اطلاعات تراکنش ها را در سوئیچ خود و دستگاه هایpos و متعلقات آن براساس استانداردهای امنیتی مربوطه رعایت نماید ودر غیر این صورت چنانچه موسسه یا مشتریان دچار ضرر وزیان گردند شرکت ملزم به تامین خسارت های مالی وارده خواهد بود.

به این منظور شرکت ملزم به امضای قرارداد حفظ سراسر به ضمیمه قرارداد حاضر گردید. بدیهی است مسئولیت عدم اجرای این بند به عهده شرکت بوده وشرکت ضمن جلب نظر موسسه ملزم به جبران خسارات وارده می باشد.

6-31. شرکت متعهد می گردد تعهدات خود را در موعد مقرر در قرارداد انجام دهد و تائید می نماید که از شرایط انجام کار و مبلغ قرارداد اطلاع کامل داشته ودر حین اجرای قرارداد نمی تواند متعذر گردد و قیمت پیشنهادی خود را برای انجام کلیه تعهداتی که به موجب این قرارداد برعهده گرفته است کافی دانسته و در هیچ مورد بعدا حق درخواست تعدیل نخواهد داشت.

6-32. شرکت ملزم به آماده سازی محیط پرندگان و تهیه خطوط ارتباطی و مخابراتی مورد نیاز از قبیل dial ویا سایر خطوط اختصاصی و تجهیزات ارتباطی مورد نیاز نظیرrouter ,modem و تجهیزات متمرکز تماس های پذیرندگان درمر کز هر استان در محدوده جغرافیایی محل قرارداد جهت برقراری ارتباط پذیرندگان کارت با سوئیچ خود می باشد.

تعهدات موسسه اجاره دستگاه پوز

7-1. موسسه متعهد گردید نسبت به برقراری کانال ارتباطی بین سوئیچ خود و سوئیچ شرکت با قابلیت انتقال پیغام های Balance ,Settlement,Refund,sale,Bill Payment ,Cut off ,inquiry براساس استاندارد ISO8583 اقدام نماید

7-2. موسسه متعهد شد حق الزحمه شرکت را ظرف مدت……کاری در این قرارداد در وجه شرکت کارسازی نماید و دلایل کسر و اضافه مبالغ پرداختی را به صورت مکتوب به شرکت اعلام نماید.

7-3. موسسه متعهد شد هرگونه تغییرات در قوانین، مقررات و دستورالعمل های موضوع قرارداد را در اسرع وقت به شرکت اعلام نماید، در غیر این صورت تمامی عملکرد شرکت تا اعلام کتبی مراتب مذکور به وی معتبر می باشد و مطابق با قرارداد عمل خواهد شد.

قرارداد اجاره پایانه های فروش(POS)

 ضمانت حسن انجام کار 

شرکت متعهد گردید همزمان با امضاء قرارداد معادل………کل اجور…….ساله ،ما به ازای ……….دستگاه پایانه مورد قرارداد را به صورت چک شرکت واجد ظهر نویسی و امضای تضامنی مدیران شرکت به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات نزد موسسه تودیع نماید، تضمین مزبور پس از اتمام قرارداد و در صورت ایفای تعهدات و پس از تائید دستگاه ناظر به شرکت مسترد خواهد شد و شرکت حق هر گونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمود.

اصلاح، رفع اختلاف و فسخ قرارداد اجاره دستگاه پوز

9-1. درصورتی که موسسه تشخیص دهد شرکت از هر یک از مفاد و مندرجات این قرارداد تخلف نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده ویا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد امتناع نماید، می تواند در جهت جلوگیری از تضییع حقوق خود نسبت به فسخ قرارداد یا اخطار کتبی فاصله زمانی………ماهه و بنا به تشخیص و اعلام خود اقدام نماید و شرکت ملزم به جبران خسارات وارده می باشد. همچنین موسسه می تواند از کلیه وجوه و دارایی ها و تضمین های شرکت نزد خود، مطالبات وخسارات وارده را راسا برداشت و یا به هر نحوی که مقتضی بداند اقدام نماید و شرکت حق هر گونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص سلب و اسقاط نمود.

9-2. در صورتی که دستگاه های موضوع قرارداد عملکرد مطلوبی نداشته باشند که در نتیجه باعث عدم خدمات دهی مناسب گردد.پس از…….مرحله اخطار کتبی به شرکت، که هر کدام در یک فرصت……….روزه به شرکت ابلاغ خواهد گردید و عدم رفع مشکل توسط شرکت، موسسه حق دارد قرارداد را به صورت یک جانبه فسخ و تمامی خسارات حاصله را از شرکت اخذ نماید.

9-3.در صورتی که به تشخیص دستگاه ناظر، شرکت در انجام تعهدات خود تعلل ورزیده و یا قصوری مرتکب شده ویا خودداری از انجام آن نماید موسسه حق دارد بعد از اعلام مورد پیش آمده به شرکت به صورت کتبی در صورت عدم رفع عیب از سوی شرکت پس از یک ماه قرارداد را فسخ نموده و مراتب را کتبا به اطلاع شرکت برساند.بدیهی است مراحل فسخ قرارداد با توجه به مصالح موسسه توسط دستگاه ناظر تعیین خواهد گردید.

9-4.شرکت حق فسخ این قرارداد را از خود جزئا و کلا سلب و اسقاط نمود و در صورتی که موسسه …….مایل به ادامه همکاری نباشد، بایستی مراتب را حداقل……………ماه قبل و به صورت کتبی به طرف دیگر اعلام نماید.

9-5. موسسه می تواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجرای این قرارداد و رعایت مقررات عمومی، شرایط اختصاصی را که لازم می داند به این قرارداد الحاق نمادی، کلیه الحاقیه های قرارداد با امضای طرفین معتبر خواهد بود.

9-6. فسخ این قرارداد تعهداتی را که قبل از فسخ برای طرفین به وجود آورده و تا لحظه فسخ قرارداد به آنها عمل نشده است را نقض نخواهد کرد

9-7. در صورت فسخ قرارداد، شرکت موظف است در صورت درخواست موسسه، مکان های بازاریابی شده را به نحو مقتضی به موسسه منتقل نماید.

9-8.طرفین توافق نمودند که کلیه اختلافات حاصله از تفسیر یا اجرای قرارداد را بدوا از طریق مذاکره دوستانه حداکثر ظرف مدت…….کاری و سپس از طریق داوری حل و فصل نمایند.

اسناد و مدارک اجاره دستگاه پوز

مالکیت اسناد، مدارک مرتبط با این قرارداد که در اختیار شرکت قرار گرفته متعلق به موسسه می باشد و شرکت علاوه برحفظ محرمانگی اسناد ومدارک مربوطه ملزم به تحویل باقیمانده آنها به موسسه می باشد.

انتقال قرارداد اجاره دستگاه پوز

این قرارداد به صورت کلی قابل انتقال به غیر نخواهد بود لیکن بدیهی است شرکت می تواند جهت اجرای قرارداد از نمایندگان خود در………….استفاده نماید.

ماده12. فورس ماژور

هرگاه به علل عوامل قهریه غیرقابل پیش بینی( فورس ماژور مانند سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ،……) که رفع آن خارج از حیطه قدرت طرفین است و در اثر آنها هر یک از طرفین قادر به ایفای تعهدات خود نباشد، باید مراتب را بلافاصله پس از وقوع، کتبا به طرف دیگر اطلاع دهد.

در این صورت این قرارداد در مدت فورس ماژور به قوت و اعتبار خود باقی خواهد بود لیکن تعهدات طرفین تا رفع عامل بازدارنده مزبور به حالت تعلیق درخواهد آمد ودرصورتی که حالت فورس ماژور بیش از…..ماه به طول انجامد طرفین نسبت به ادامه یا فسخ قرارداد توافق خواهند نمود.

ماده13. دستگاه ناظر

موسسه نماینده خود را به عنوان دستگاه ناظر معرفی می نماید تا برانجام تعهدات شرکت و امور مربوط به قرارداد نظارت نماید.اهم شرح وظایف ناظر عبارت است از:

13-1. نظارت برنحوه انجام کار و تعهدات توسط شرکت

13-2. تائید کتبی خدمات و فعالیت های انجام شده توسط شرکت ،در هر مرحله حداکثر تا……….روز کاری پس از دریافت گزارش انجام کار

13-3. جمع آوری نظرات کلیه عوامل موسسه(که به این پروژه مربوط می شوند) و انعکاس آنها به شرکت و پیگیری انجام امور و اصلاحات نهایی لازمه در فراورده های قرارداد.

13-4. نظارت مستمر تا انجام نهایی تعهدات شرکت و اتمام قرارداد

ماده14. نشانی و اقامتگاه طرفین

اقامتگاه و نشانی طرفین همان است که درماده 1قرارداد ذکر شده و هر گونه مکاتبات و اخطارها و غیره بنا به انتخاب طرفین به یکی از نشانی های مذکور شامل آدرس پستی، دورنگار یا آدرس پست الکترونیکی ارسال خواهد شد.

چنانچه هر یک از طرفین اقامتگاه خود را تغییر دهد، متعهد است آدرس جدید خود را حداکثر ظرف………روز به صورت کتبی به طرف مقابل اعلام دارد در غیر این صورت مکاتبات و مراسلات و اخطارهای ارسالی به نشانی قبلی، ابلاغ شده تلقی می گردد.

ماده15. سایر شرایط

سایر شرایط و هر گونه تغییر در موارد این قرارداد در صورت توافق طرفین و پس از امضاء الحاقیه ای، نافذ و معتبر خواهد بود.

بدیهی است هر گونه اصلاحیه و تجدید نظر در این قرارداد کتبا و با امضای نمایندگان مجاز بوده و بین طرفین قرارداد قابل اجرا و معتبر خواهد بود.

 شرایط عمومی قرارداد اجاره دستگاه پوز

شرکت مکلف به رعایت جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار وبیمه های اجتماعی و عوامل کار و همچنین قوانین مربوط به مالیات ها و عوارض است و پرداخت کلیه مالیات های متعلقه براین قرارداد و هرگونه حقوق دولتی متعلقه براین قرارداد و کسورات قانونی و دولتی و مطالبات نیروی انسانی شرکت تماما برعهده شرکت بوده و مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر و جبران تمامی خسارات وارده ناشی از عدم ایفای مقررات مذکور برعهده شرکت است و موسسه هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

اعتبار و تعداد نسخه های قرارداد اجاره دستگاه پوز

این قرارداد در تاریخ…….براساس مواد 10 و 219 قانون مدنی برای طرفین و قائم مقام قانونی ایشان لازم الوفاء و لازم الاتباع می باشد و همچنین قرارداد حاضر مشتمل بر …. ماده و…….تبصره و در…………نسخه بین طرفین امضاء و مبادله گردید که همه نسخ نیز دارای اعتبار واحد می باشند.

امضاء و مهر نماینده قانونی موسسه امضاء و مهر نماینده قانونی شرکت

اجاره کارتخوان سیار

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره قراردادهای مرتبط با اجاره دستگاه کارتخوان سیار می توانید با مجتمع ثبتی ایلیا تماس بگیرید و از تجربیات مشاوران و کارشناسان ما در این مجموعه ثبتی بهره مند شوید.

به این مقاله امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها