استعلام شرکت پس از ثبت
پس از ثبت شرکت جهت اطمینان از اعتبار شرکت و یا به هنگام همکاری با سایر شرکت ها و حتی استخدام در شرکت ها می توانید از سایت مرجع رسمی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در خصوص شماره ثبت شرکت و شناسه ملی آن وسایر مشخصات ثبتی استعلام به عمل آورید وبگاه این اداره به آدرس irsherkatssaa.ir قابل دسترسی می باشد البته برای فراخوانی اطلاعات مدنظرتان باید حتما" یکی از سه مشخصه اصلی شرکت یا حداقل یکی از مشخصات خواسته شده را وارد نمایید.

استعلام رایگان شرکت

استعلام روزنامه رسمی شرکت

روزنامه رسمی شرکت دارای اطلاعات کامل شرکت های ثبت شده می باشد و بنابراین جهت اطلاع از موضوع فعالیت شرکت ، سرمایه شرکت و یا اعضای آن و تغییرات شرکت می توانید استعلام روزنامه رسمی شرکت را انجام دهید که برای این کار باید پس از رجوع به سایت روزنامه رسمی به آدرس irk.ir در قسمت آگهی های قانونی حتما" یکی از مشخصات شرکت را وارد کنید و سپس با زدن دکمه جستجو آگهی شرکت را که در این روزنامه به چاپ رسیده و حاوی اطلاعات ثبت شده شرکت است را رویت نمایید.
چکیده :
استعلام رایگان شرکت را می توان از سایتهای رسمی مرتبط با ثبت شرکت انجام داد که به شرح ذیل است:

  • استعلام نام شرکت در سایت ilenc.ir
  • استعلام شرکت ثبت شده در تارنمای irsherkatssaa.ir
  • استعلام آگهی قانونی شرکت در پایگاه irk.ir
در صور ت نیاز به استعلام های رایگان استعلام برند و استعلام علامت تجاری روی لینک های یاد شده کیلیک نمایید.