لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

انواع چک و مندرجات الزامی چک


مفهوم چک

نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجهی که نزد محال عليه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

چک هم مانند برات سه طرف دارد اما پرداخت آن با برات فرق دارد پرداخت چک فوری است.

 • انواع چک و مندرجات الزامی چک

چک عادی

چک عادی: نوشته ای که به واسطه آن صادر کننده همه یا قسمتی از وجوه خود را به دیگران انتقال می دهد.
دسته چک حتما باید به مشتری تحویل شود و گرنه بانک مسئول سوء استفاده از چک های متعلق به مشتری است.

مندرجات الزامی چک

1- دستور پرداخت مبلغ چک که باید بدون قید و شرط باشد و آوردن هر گونه قيد و شرط در آن كأن لم يكن محسوب می شود.

۲- مبلغ چک: اگر مبلغ در چک قید نشود چک فاقد اعتبار است.

قانون صدور چک از دارندگان چک هایی حمایت می کند که محال علیه آنها بانک باشد.
هر گاه محل صدور چک در آن قید نشده باشد محل پرداخت محل صدور تلقی می شود.

٣- تاریخ صدور چک: تاریخ صدور چک بسیار مهم است زیرا صادر کننده چک هنگامی از نظر مدنی و جزایی قابل تعقیب است که دارنده چک مهلت های مقرر در مراجعه به بانک و طرح دعاوی را رعایت کرده باشد و این تاریخ ها از روی تاریخ صدور چک تعیین می شود.

تاریخ صدور چک با تاریخ پرداخت آن یکی است.

چک ممکن است به نام شخص یا حامل یا به حواله کرد صادر شود.

* چک فقط با امضاء معتبر است و اگر امضاء چک جعل شود چک باطل است.

چک هایی که در ایران صادر می شوند و با چک هایی که در خارج صادر می شوند ولی باید در ایران وصول شوند باید شرایط شکلی مذکور در قانون ایران را داشته باشند و گرنه از نظر قانون ایران چک محسوب نمی شوند و از مزایای چک برخوردار نخواهد بود.

چکهای تضمین شده

 • الف: چک تضمین شده بانک ملی

چک تضمین شده بانک ملی: که به این بانک اجازه داده شده به تقاضای مشتری چک های تضمین شده در اختیار آنها قرار دهد. وجه این چک ها را بانک از حساب مشتری تضمین کرده یعنی پول آن چک را به کسی دیگر نمی دهد. اگر این چک ظهرنویسی شد و به دیگری داده شود مبلغ هم به دارنده چک منتقل می شود.

صادر کننده یا ظهرنویسان حق ندارند پرداخت وجه چک را منع کنند یا تقاضای محدود کردن آن را بدهند.

فوت و حجر و ورشکستگی صادر کننده چک تضمین شده خللی به حقوق دارنده چک وارد نخواهد ساخت.

طلبکاران صادر کننده، حق توقيف وجه این چک را در صورتی که به نفع دیگری صادر یا پشت نویسی شده باشد را نخواهند داشت.

* چک تضمینی می تواند به صورت حامل باشد.

برای جلو گیری از رقابت این چک پول به سایر بانک ها اجازه صدور چنین چکی داده نشده.

* جعل چک تضمین شده در حکم جعل اسکناس است.

 • ب - چک تضمین شده قانون جدید صدور چک

چکی که به در خواست مشتری توسط بانک به عهده همان بانک صادر می شود و پرداخت آن توسط بانک تضمین می شود. چک های دیگر در بانک ها رایج هستند عبارتند از:

1- چک تائید شده

چکی است که اشخاص به حساب خود به عهده بانک می کشند و بانک محال عليه پرداخت آن را تائید می کند. این چک مثل چک تضمینی بانک ملی است که به مقدار این چک در حساب صاحب چک مسدود می شود که وجه این چک محفوظ بماند.

۲- چک بسته

همان چک عادی است که دو خط موازی به صورت مورب روی آن کشیده می شود این خطها یا توسط صادر کننده یا دارنده کشیده می شوند معنای دو خط این است که مبلغ چک توسط بانک محال عليه به حساب صاحب چک در بانک دیگر واریز گردد.

چک بسته دو نوع است:

الف - چک بسته عام: که هیچ کلمه ای در میان دو خط موازی نوشته نشود.

ب - چک بسته خاص: که بین دو خط مورب نام بانکدار مشخصی ذکر شده باشد.

چک بسته عام قابل تبدیل به چک بسته خاص است اما عکس آن صادق نیست زیرا خط زدن کلمه بین دو خط مورب چک را باطل می کند.

*هدف از این نوع چک کاهش خطراتی از قبیل سرقت، مفقود شدن، جعل یا سوء استفاده از آن است.

 • 3- سپه چک

دارنده سپه چک با ارائه کارت شناسایی آن را در سراسر بانک ها به پول تبدیل می کند.

سپه چک قابلیت انتقال سریع دارد به محض امضاء خریدار، دارنده آن می شود و می تواند سپه چک را به دیگری منتقل کند و اگر شخص دوم خواست آن را به افراد دیگر انتقال دهد نیاز به امضاء ندارد. * دعواهای راجع به این سپه چک طبق مقررات قانون مدنی است.

 • ۴- چک پست

در بعضی کشورها این نوع چک توسط پست خانه ها صادر می شود و در اختیار مشتریان قرار داده می شود که شخصا بتوانند در تمام پست خانه های کشور آن را وصول کنند. * چک پستی یا حامل است یا به حواله کرد دیگری.

 • ۵- چک های صندوق

چکی که بانک ها در پرداخت تعهدات خویش از آن استفاده می کنند و بانکها این چک را به روی خود می کشند و توسط یکی از مسئولین بانک امضاء می شود.

 • ۶- حواله بانکی

معمولا بانک ها مقادیری از پول خود را به صورت اعتبار نزد بانک های دیگر می گذارند و در موارد نیاز بروی آن بانک چک صادر می کنند.

 • ۷- چک وعده دار

چکی که با مدت نوشته می شود. چنین چکی معمولا یک سند حقوقی و یک حواله می باشد.

 • ۸- چک های صورت حسابی

در این چک سند هزینه، به چک الصاق می شود زیرا این چک بر اساس لیست حساب تنظیم و صادر شده است. معمولا بروی این چک ها عبارت «برای حساب مربوطه به ....... یا صورت حساب شماره........نوشته می شود. و دریافت کننده با امضاء پشت چک ضمن تائید مدارک، چک را نیز وصول می کند.

 • 9- چک نقل به حساب با تهاتری

معمولا صادر کننده چک بر روی آن می نویسد «پرداخت در حساب » تا چک فقط از طريق نقل حساب پرداخت شود.

وجوه تشابه چک و برات

1- چک و برات دارای سه طرفند.

۲- ضمانت صادر کننده و ظهرنویس ها، اعتراض، اقامه دعوی، ضمان و مفقود شدن چک دقیقا مثل برات است.

 • تفاوت چک با برات

1- چک یک سند به رؤیت و فوری است ولی برات حالات متفاوت دارد.

۲- چک بر خلاف برات وسیله ای اعتباری محسوب نشده و بجای پول نقد می باشد.

۳- استفاده از چک میزان پول در گردش را کاهش می دهد که باعث کاهش تورم می شود.

۴- چک سندی است که محال عليه آن فقط بانک است اما برات محال عليه آن اشخاص نیز می توانند باشند.

۵- محل چک موقع صدور باید نزد محال عليه حاضر باشد اما در برات لازم نیست.

۶- چک می تواند حامل صادر شود اما برات نمی تواند حامل باشد.

۷- در چک لازم نیست توسط بانک قبولی نوشته شود اما در برات لازم است.

۸- صدور چک ذاتا عمل تجاری نیست در حالی که صدور برات یک عمل کاملا تجاری است.

9- حق تمبر در چک با توجه به مبلغ آن ثابت است ولی در برات با توجه به مبلغ ماليات حق تمبر آن متغیر است.

۱۰- برات یک سند تجاری است برای پرداخت و اعطای اعتبار، اما چک فقط یک وسیله پرداخت است.

مهم ترین فایده چک پرداخت تهاتری است که دارنده چک اقلام مورد نیازش را می خرد و چک را به فروشنده می دهد.
بدترین اشکال چک این است که از آن بجای پول استفاده می شود و متعهدله را در معرض خطر دریافت چک بلا محل قرار می دهد و به همین خاطر برای تضمین بیشتر، قانونگذار مجازات جزایی برای چک بلامحل گذاشته است.

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

)به لبخندتان برترینیم (

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

· شعبه کرج: 137 32 – 026

· شعبه تهران :119 55 266 – 021

· سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32

· سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR

· پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران .

مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

مجازات در مورد ورشکستگی به تقصیر و تقلب

مجازات در مورد ورشکستگی به تقصیر و تقلب -اگر ورشکستگی در نتیجه تقصیر یا تقلب واقع شود ضمانت اجرای جزائی به آثار حقوقی حکم ورشکستگی اضافه خواهد شد ولی چون ورشکستگی به تقصیر با ورشکستگی به تقلب تفاوت دارد هر کدام را به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

دستور موقت در نظام حقوق مالکیت صنعتی ایران

دستور موقت در نظام حقوق مالکیت صنعتی ایران - حمایت قضایی از صاحب حق اختراع یا دارنده مجوز بهربرداری از آن ایجاب می کند تا علاوه بر اعطای حق اقامه دعوا عليه ناقض این حقوق، اقدامات تامینی لازم در حاشیه دادرسی نیز جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد ذینفع به عمل آید.

گم شدن چک در وجه حامل

توضیحات کامل و جامع درباره چک مفقودی حامل به همراه گم شدن چک در وجه حامل.با ثبت شرکت ایلیا تماس بگیرید و کلیه امور ثبتی خود را به ما بسپارید.

تاریخچه حقوق تجارت در ایران

تاریخچه حقوق تجارت در ایران - تا قبل از مشروطیت در ایران، امور تجاری تابع مقررات شرعی بود و فقهای اسلامی تحت عنوان «مكاسب» از کسبهای حلال و حرام بحث نموده اند و بعضی از آنها از مسایل روز نظير «سرقفلی» و «بیمه» در رسالات خود گفتگو نموده اند.

صفر تا صد اسناد در وجه حامل

صفر تا صد اسناد در وجه حامل -سند در وجه حامل»، سندی است که مشخصات دارنده روی آن نوشته نشده و قابل پرداخت به حامل آن است، مگر در موارد زیر: در صورت توقيف وجه از طرف مقامات قضایی و یا در صورت امتناع حامل از تسلیم سند و یا در صورتی که عدم مالکیت دارنده سند، در دادگاه محرز شود.

دارایی های مشاع فکری در قوانین

دارایی های مشاع فکری در قوانین کشورمان -در حوزه ی مالکیت ادبی و هنری قانونگذار کشورمان در ماده ۶ قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان سال ۱۳۴۸ در ماده ی ۶ مقرر می دارد که: «اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آماده باشد و کار یکایک آنها جدا ومتمایز نباشد، اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی

زمان و امکان طرح درخواست قبل از اقامه دعوا در ثبت برند و طرح

زمان طرح درخواست دستور موقت و زمان طرح دعوای اصلی - امکان طرح درخواست قبل از اقامه دعوای اصلی - مهلت خواهان جهت اقامه دعوای اصلی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری - طبق موازین آیین دادرسی مدنی، امکان تقاضای دستور موقت قبل، حین و بعد از اقامه دعوای اصلی وجود دارد. اما ظاهر ماده ۱۸۳ آیین

اعتراض تجدیدنظر خواهی و اعاده دادرسی درباره ورشکستگی

چگونگی اعتراض تجدیدنظر خواهی و اعاده دادرسی درباره ورشکستگی -درخواست رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی نسبت به بعضی از قرارها و همچنین احکام صادره در مورد ورشکستگی به شرح زیر قابل پذیرش می باشند.

دادگاه صالح و وظایف آن در حوزه طرح صنعتی و برند

در این مقاله فرایند امور دادگاهی قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و ثبت برند و علامت تجاری را در دادگاه ها مطالعه می نماییم .دادگاه صالح و وظایف آن-دادگاه صالح - استثنائی بودن ضابطه مذکور در آیین نامه - وقوع موضوع دستور در خارج از تهران

آثار بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه

آثار بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه - روشن شد که تا زمانی که امر تصفیه امور شرکت منحله و یا ورشکسته پایان نیافته، شخصیت حقوقی شرکت باقی است و این امر نتایجی را به دنبال دارد که با نتایج شخصیت حقوقی شرکت در زمان حیات قدری متفاوت است.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید