درخواست مشاوره رایگان

انحلال شركت - نمونه آگهی انحلال شرکت تعاونی ✔️

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     پنج شنبه، 6 آذر 1399


انحلال شرکت به معنای پایان حیات و فعالیت شخصیت حقوقی یا همان شرکت است و ازجمله انتهایی ترین تغییرات در شرکت است که به دلایل مختلفی ممکن است انجام پذیرد. در زمان انحلال پس از ادای دین و انجام امورات اخذ طلبو رسیدگی به امور بستانکاران دارایی های جمعی شرکت یا باقیمانده آن باید بین شرکا یا سهامداران تقسیم شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه انحلال شرکتها در ادامه این مطلب همراه و هم گام با ما باشید . 

انحلال شرکت

انحلال در لغت معنای به معنای متلاشی شدن و یا زوال است اما در اصطلاح حقوق انحلال شرکت روی می دهد که به دلیل به پایان رسیدن مدت زمان شرکت و یا ورشکستگی آن یا فوت شرکا ناگزیر از عدم ادامه فعالیت در شرکت هستیم . در این صورت باید پایان کار شخصیت حقوقی یا همان انحلال را به اداره ثبت شرکتها اعلام کرده و شرکت خود را منحل کنید . با انحلال شرکت بدهی های آن تسویه میشودو دارایی های نقدی و غیر نقدی باقیمانده بین ذی نفعان تقسیم می شود. بدهی شرکت شامل بدهی به اشخاص ثالث ( مشتریان) ، بدهی مالیاتی ، بدهی به کارمندان ، اداره بیمه و... خواهد بود که جهت تصفیه این بدهی ها باید یک مدیر تصفیه به نمایندگی از اعضای شرکت انتخاب شود و او یک سال از زمان انحلال فرصت برای تصفیه بدهی ها دارد و اگر در این مدت زمان بدهی ها تصفیه نشد می تواند با درخواست کتبی این مدت را تمدید کند . از زمان انحلال نیز به مدت ده سال مدارک ثبتی و مدارک انحلال شرکت در اداره ثبت شرکتهای مربوط به حوزه ثبتی شرکت ها نگه داری می شود.

انحلال شرکت عموما "بر دونوع است : اختیاری و اجباری

در انحلال اختیاری شرکا می توانند با تشکیل مجمع فوق العاده نسبت به انحلال شرکت به توافق رسیده و ضمن امضا صورتجلسه مجمع فوق العاده رای به انحلال شرکت دهند. لازم به ذکر است که همه اعضاء باید صورتجلسه انحلال را امضاء نمایند. .اگرعضوی در جلسه حضور نداشته باشد سایر اعضای شرکت باید از شخص غایب وکالتنامه تام داشته باشند تا بتوانند شرکت را منحل کنند در غیر اینصورت هیچ راهی جز حضور خود شخص و اعلام توافق وی با امضا صورتجلسه و یا آگهی دعوت وجود ندارد.انحلال اجباری با به وجود آمدن شرایط آن انجام میشود شرایطی مثل فوت شرکا یا ضررو زیان و بدهی شرکت .

 ثبت شرکتها

طبق ماده ۵۸۳ قانون تجارت، هر شرکتی بعد از تشکیل، دارای شخصیت است و بر طبق ماده ۱۹۵ همان قانون، ثبت کلیه شرکت های مذکور الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکتهاست، که ثبت شرکت باعث اطمینان از رسمیت شرکت و نیز دادن امکان به دولت تا از نوع فعالیت، میزان سرمایه گذاری و کلا وضعیت شرکت های تجاری اطلاع پیدا کرده و خط مشی اقتصادی خود را بهتر تعیین کند.

مرجع ثبت شرکتها

در تهران اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها، شعبه ثبت اسناد و یا دفاتر اسناد رسمی و یا دفتر دادگاهها می باشد.

نحوه درخواست

درخواست ثبت شرکت به موجب تقاضانامه ای است که در دو نسخه تنظیم می شود که حاوی نکات اساسی مربوط به شرکت می باشد که تسلیم مرجع (مسئول یا متصدی) ثبت می گردد.
پس از ثبت شرکت، در ظرف ماه اول، ثبت شرکت، در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیر الانتشار آگهی می شود. شعب شرکت همراه با شعبه اصلی باید جداگانه و مستقل با همان تشریفات فوق ثبت شوند. عدم ثبت شرکت موجب تضامنی محسوب شدن آنها و مشمول مجازات جرایم نقدی خواهد بود.


تصفیه امور شرکت

خاتمه حیات شرکت های تجاری ممکن است ورشکستگی، انحلال، ... باشد. ورشکستگی شرکت مشمول مقررات ورشکستگی است ولی انحلال شرکت مشمول مقررات تصفیه امور شرکت ها» خواهد بود.
الف - تعریف
تصفیه امور شرکت یعنی خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت ... یا به طور کلی: «گردآوری دارایی شرکت» و «تقسیم آن بین افراد ذی نفع».
ب- متصدیان امر تصفیه

متصدیان تصفیه ممکن است به ترتیب زیر انتخاب گردند: 

 • طبق اساسنامه: در صورتی که مقررات اساسنامه با قانون منافاتی نداشته باشد، مطابق آن عمل خواهد شد.
 • در شرکت هایی با مسئولیت نامحدود: در شرکت های تضامنی، نسبی و مختلط، امر تصفیه یا با مدیران شرکت یا از طرف اشخاصی از ناحیه آنها می باشد.
 •  در سایر شرکتها: در سایر شرکت ها، تصفیه به عهده مدیران شرکت (یعنی مدیران قبل از انحلال) خواهد بود.

ج- وظایف مدیران تصفیه
ماده ۲۰۷ قانون تجارت، وظایف عمده و اصلی مدیران را به شرح زیر تعیین نموده است:

 •  حل و فصل امور جاری: ممکن است در زمان حیات سازمان، اقداماتی انجام شده باشد، که هنوز خاتمه نیافته باشد، در این صورت این اقدامات باید به پایان برسد تا زیان و خسارتی به سازمان وارد نشود.
 •  اجرای تعهدات و پرداخت بدهی ها: تصفیه امور قانونی کارکنان، پرداخت بروات و سفته هایی که وعدۀ آنها نرسیده است.
 •  وصول مطالبات: مدیر تصفیه می باید مطالبات مختلف از اشخاص را وصول نماید.
 •  تقسیم دارایی شرکت: پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها، دارایی موجود در شرکت بین شرکاء به نسبت سهم الشرکه آنها تقسیم خواهد شد.
 • اقدامات قضایی: در صورتی که برای وصول مطالبات شرکت و سایر امور علیه بدهکاران اقامه دعوی شده و یا کسی علیه شرکت اقامه دعوی کرده باشد، مدیر تصفیه باید (شخصا و یا با وکیل) از حقوق شرکت دفاع کند.
 • اعلان آگهی: تقسیم دارایی شرکت های سهامی، با مسئولیت محدو و تعاونی زمانی امکان پذیر است که قبلا در ۳ نوبت در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیر الانتشار، آگهی و از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه رسمی، یکسال گذشته باشد در غیر این صورت متصدیان تصفیه مسئول خسارت طلبکارانی خواهند بود که به طلب خود نرسیده اند.

د- مقررات مختلفه


در پایان امر تصفیه، موارد زیر باید یاد آوری گردد

1- نگهداری دفاتر شرکت: طبق ماده ۱۲۷، دفاتر شرکت های منحله می باید به مدت ۱۰ سال از تاریخ ختم تصفیه (با نظر مدیر ثبت اسناد) نگهداری شود

2- اختیاری بودن نحوه ی تصفیه: طبق ماده ۲۱۸، هر شرکتی مجاز است، جهت تصفیة خود در اساسنامه، هر ترتیب دیگری را اتخاذ کند، مشروط بر اینکه با قانون تجارت مخالف نباشد.

3- شرکت در حال تصفیه: از انحلال تا خاتمه تصفیه، شرکت دارای شخصیت خاصی تحت عنوان «شرکت در حال تصفیه می باشد و مدیران وظیفه تصفیه اداره شرکت را به عهده داشته و نماینده قانونی شرکت محسوب می شوند.

توضیحات تکمیلی در خصوص انحلال شرکتها

انحلال شرکت به معنای پایان عمر شخصیت حقوقی است و از آخرین ثبت تغییرات شرکت است که به دلایل مختلفی ممکن است روی دهد . در زمان انحلال پس از ادای دین و طلب بستانکاران دارایی های جمعی شرکت یا باقیمانده آن باید بین شرکا یا سهامداران تقسیم شود.

موارد انحلال در شرکتهای تجاری

 •  وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن است.
 • در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر آنکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
 •  در صورت ورشکستگیشرکت ثبت شده.
 •  در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت دهند.
 •  در صورت صدور حکم قطعی دادگاه

انحلال شرکت

1. در صورتیکه تا یکسال پس از به ثبت شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیتهای شرکت در مدت بیش از یکسال متوقف مانده باشد.
2. در صورتی که مجمع عمومی سالیانه برای رسیدگی به حساب های هریک از سال های مالی تا دو ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد.
3. در صورتیکه سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلا متصدی مانده باشد.
4. مدت شرکت منقضی شده و یا موضوع شرکت انجام یافته و یا انجام غیر مقدور است و مجمع عمومی برای انحلال تشکیل نشده یا از دادن رای به انحلال خود داری می نماید.
در موارد فوق هم چنان که ذکر شد اشخاص ذینفع می توانند از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را بنمایند .
دادگاه جز در موارد انقضاء مدت و انجام یافتن موضوع شرکت نسبت به بقیه موارد بالا بلافاصله بر حسب مورد به مرجعی که در شرکت صلاحیت دارند از قبیل هیئت مدیره یا بازرس مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند می دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند . هر گاه در ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال مرتفع نشود دادگاه حکم به انحلال شرکت می دهد.

امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر در اساسنامه یا مجمع عمومی ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

هر گاه انحلال شرکت به علت ورشکستگی به عمل آید تابع مقررات قانون امور ورشکستگی می باشد.

نمونه اگهی انحلال شرکت تعاونی

بسمه تعالی

اولین صورتجلسه  هیأت تصفیه شرکت تعاونی

جلسه هیأت تصفیه شرکت تعاونی                                               در ساعت            روز                         مورخ

با حضور اعضای اصلی هیأت تصفیه بشرح ذیل:

                                            2-                                         3-

در محل                                                                                                   تشکیل گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

1-آقای/خانم............................. به سمت رئیس و آقای/خانم................................ به سمت نائب رئیس و آقای/خانم................................به سمت منشی هیأت تصفیه انتخاب شدند و با امضای ذیل این صورتجلسه ، قبولی خود را اعلام می دارند.

2-کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق  بهادار پس از  تصویب  هیأت تصفیه با  امضای آقای/خانم ...............................رئیس و آقای/خانم  ...................................... نائب رئیس و مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب آقای/خانم .................................  امضاء آقای/خانم.................................. (منشی)  باتفاق رئیس توأم با مهر شرکت اعتبار دارد.اسناد عادی و اوراق اداری با امضای رئیس و مهر شرکت و در صورت لزوم با امضای آقای/خانم ..........................................  و مهر شرکت معتبر است.

3- هیأت تصفیه به آقای/خانم                                                             با حق توکیل به غیر وکالت داد تا به اداره ثبت شرکتها مراجعه و ضمن انجام کلیه تشریفات قانونی ذیل دفاتر آن اداره را از طرف و به وکالت هیأت تصفیه امضاء نماید.

آدرس محل تصفیه

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

به طور کلی در صورت تصمیم عده ی از شركاء كه سهم الشركه ی آنها بیش از نصف سرمایه ی شركت باشد شرکت با مسئولیت محدود منحل می شود اما می توان در اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود در قسمت شرایطی که شرکا رای به انحلال شرکت می دهند اکثریت سرمایه ( مثلا" سه چهارم ) را پیش بینی کرد . به علاوه در صورتی كه به واسطه ی ضررهای وارده نصف سرمایه ی شركت از بین رفته و یكی از شركاء تقاضای انحلال كرده و محكمه دلائل او را موجه دیده و سایر شركاء حاضر نباشند سهمی را كه در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و اورا از شركت خارج كننددادگاه با رای به انحلال شرکت با مسئولیت محدود را منحل می کند .انحلال شرکت جنبه آمرانه دارد و نمی توان موارد آن را در شرکتنامه ذکر کرد.

انحلال شرکت سهامی خاص

همانطور که گفتیم صورتجلسه انحلال شرکت سهامی خاص باید ضمن برگزاری مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری و تنظیم شود و در حین آن مدیر تصفیه نیز انتخاب گردد تا به نمایندگی از سایر سهامداران امور انحلال و تصفیه را پیگیری نماید. امر تنظیم صورتجلسه انحلال امری حقوقی است و توصیه می شود که جهت انجام آن ، از متخصصین امر کمک گرفته شود زیرا ممکن است در صورت نقص در صورتجلسه انحلال ، صورتجلسه به کل رد شود .به عنوان مثال صورتجلسه نباید دارای هیچ نوع خط خوردگی باشد و باید کاملا" شفاف و خوانا باشد. انحلال شرکت جنبه آمرانه دارد و نمی توان موارد آن را در اظهارنامه ذکر کرد .

نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود

نام شركت : ............................................

شماره ثبت : ...........................................

سرمایه ثبت شده : ...................................

مجمع عمومی فوق العاده شركت ............................................................... با مسئولیت محدود در ساعت ...................... روز .................... در تاریخ ................. با حضور اكثریت / كلیه شركاء درمحل شركت تشكیل و نسبت به انحلال شرکت تصمیم گیری شد. .

1) درخصوص انحلال شركت بحث و بررسی به عمل آمد و نهایتا مقرر گردید كه شركت منحل شود .

2) آقای / خانم .................... فرزند ......................... به نشانی ........................................................... به سمت مدیر تصفیه انتخاب و مدیر تصفیه ضمن اعلام قبولی سمت اقرار به دریافت كلیه اسناد مدارك و دفاتر و دارایی های شركت می نماید .

3) آقای / خانم ......................(احد از شركاء مدیر تصفیه ، وكیل رسمی شركت ) وكالت داده

می شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت

هزینه های مربوطه و امضاء ذیل دفاتر ثبت مبادرت ورزد .

نام و نام خانوادگی میزان سهم الشركه امضاء

1) ............................................ ............................................ ......................

2) ............................................ ............................................ ......................

3) ............................................ ............................................ ......................

نمونه دادخواست انحلال شرکت سهامی خاص

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت (سهامی خاص ) به شماره ثبت و شناسه ملی

راس ساعت مورخه با حضور تمامی سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل شد

1- خانم/آقای دارای سهم

2- خانم/آقای دارای سهم

3- خانم/آقای دارای سهم

4- خانم/آقای دارای سهم

ابتدا هئیت رئیسه جلسه به شرح زیر تعیین گردید: ) ماده 101 )

1- خانم/آقای به عنوان رئیس جلسه

2- خانم/آقای به عنوان ناظر جلسه

3- خانم/آقای به عنوان ناظر جلسه

4- خانم/آقای به عنوان منشی جلسه

سپس:

1- شرکت به علت منحل گردید.

2- خانم /آقای بسمت مدیر/مدیران تصفیه برای مدت ................. انتخاب گردید.

3- آدرس مدیر تصفیه ومحل تصفیه :

تهران – خیابان

و کد پستی تعیین گردید.

4- مدیر تصفیه اقرار به دریافت کلیه دارائیها ودفاتر شرکت نمودند

5- جلسه درساعت همان روز خاتمه یافت

سهامداران به خانم/آقای احدی از سهامداران (باحق توکیل )وکالت دادند تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها وتسلیم مدارک وصورتجلسات شرکت برای آگهی وپرداخت حق الثبت وآگهی های مربوطه ذیل دفاتر ثبت شرکت را امضاء نماید.

محل امضاء سهامداران

سهامداران :

1- خانم/آقای ........................................................................................ سهم

2- خانم/آقای ....................................................................................... سهم

3- خانم/آقای ....................................................................................... سهم

توجه: درموقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی وفق دستور ماده 101 ( ل.ا.ق.ت) هیئت رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب ( منشی میتواند خارج ازسهامداران باشد )

در صورت نیاز به مشاره تخصصی با کارشناسان ثبت شرکت ایلیا در ارتباط باشد.

تصفیه شرکت پس از انحلال

 • اگر در اساسنامه شرکت نحوه تصفیه شرکت و مدیر تصفیه مشخص شده باشد یا مجمع عمومی فوق العاده رأی به انحلال شرکت داده باشد به همان شکل انجام می شود در غیر این صورت تصفیه شرکت بعهده مدیران شرکت است.
 • در صورتی که مدیر تصفیه مشخص نشده باشد یا اینکه مدیر به وظایف خود عمل نکند هر ذی نفعی می تواند از دادگاه تقاضای تعیین مدیر تصفیه کند.
 • در صورتی که انحلال شرکت به علت ورشکستگی باشد تصفیه آن تابع قوانین ورشکستگی می باشد.
 •  شخصیت حقوقی شرکت تا پایان تصفیه شرکت باقی است.
 •  انحلال شرکت تا به ثبت نرسد و به اطلاع عمومی نرسد نسبت به اشخاص ثالث بی اثر است.
 • تمدید مدت مأموریت مدیران تصفیه با تقاضای آنها از مجمع عمومی عادی ممکن است.
 • در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی از وظایف مدیران تصفیه است.
 • مدیران تصفیه نمایندگان تام الاختیار شرکت در امر تصفیه می باشند و می توانند طرح دعوا، ارجاع به داوری و یا سازش کنند و محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و كأن لم یكن می باشد.
 • در مدت تصفیه صاحبان شرکت حق دارند از عملیات و حساب های شرکت کسب اطلاع کنند.
 • مدیر تصفیه حق استعفاء دارد و باید قصد خود را به اطلاع دادگاه برساند.
 • دفاتر و اسناد شرکت سهامی تصفیه شده باید تا ده سال باقی بماند.
 •  اگر در مدت تصفیه توسط مدیر تصفیه یا ناظر، مجامع عمومی دعوت نشوند هر ذی نفعی می تواند از دادگاه تشکیل مجمع عمومی را بخواهد.
 • تقسیم دارایی شرکت سهامی بین صاحبان سهام در مدت تصفیه و پس از تصفیه ممکن نیست مگر پس از رعایت تشریفات قانونی
 •  انتقال شرکت در حال تصفیه به مدیران تصفیه یا اقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه سوم ممنوع است و اگر این کار انجام شود باطل و كأن لم یكن می باشد.
 • در مدت تصفیه مقررات راجع به دعوت و تشکیل مجمع عمومی و شرایط حد نصاب و اکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال باید رعایت شود، حتی اگهی دعوت در روزنامه های کثیر الانتشار اعلام گردد.

اظهارنامه انحلال شرکت سهامی خاص

نظریه کارشناس بررسی کننده پرونده:

اطلاعات مالی و حقوقی اظهار شده توسط هیأت مدیره تعاونی     .........  واصله به شماره    ........      مورخ   ../../..       با دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مالی و حقوقی ،سوابق و پرونده های موجود مطابقت داده شد.نتیجه بررسی ها به شرح ذیل اعلام میگردد: ...........

نام و نام خانوادگی کارشناس ......   امضاء              

شماره پرونده     ....                 نام و نام خانوادگی

تاریخ    ../../..                مدیرکل

نظریه کمیسیون

پرونده تعاونی در تاریخ     ../../..            در جلسه کمیسیون ماده 4 آیین نامه شماره 1720/1 نحوه استرداد امتیازات و اموال دریافتی تعاونیها از منابع دولتی ، عمومی ، بانکها مطرح گردید.با توجه به اظهار مسئولان تعاونی و نظریه کارشناس اداره کل تعاون به شرح ذیل اعلام میگردد:

 

نماینده معاونت امور تعاونیها  .......      نماینده معاونت اداری و مالی و امور مجلس                                                                                

نماینده اداره کل تعاون                                                       

                      

شماره ثبت  .........   تاریخ ../../..

بطلان شرکت سهامی

 • ممکن است در اثر اقدام به عملیات یا عدم رعایت مقررات قانونی، شرکت سهامی با قسمتی از آن باطل شود.
 • در صورتی که عملیات خلاف قانون، ناشی از کار هیأت مدیره باشد ممکن است شرکت باطل شود.
 • در صورتی که هیأت مدیره یا مجمع عمومی قائل به صحت عملیات شرکت باشند و حاضر به بطلان شرکت نباشند هر ذی نفعی می تواند از دادگاه درخواست ابطال کند.
 • دادگاهی که دادخواست بطلان شرکت در آن طرح شده بنا به درخواست خوانده می تواند مهلتی که بیشتر از شش ماه نباشد برای رفع عامل بطلان بدهد.
 • در صورتی که قبل از صدور حکم موجبات بطلان مرتفع گردد دادگاه قرار سقوط دعوى بطلان را صادر می کند.
 • در صورتی که به حکم دادگاه شرکت باطل شود مدیران و بازرسان و صاحبان سهام نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد کنند.
 • شخص یا اشخاص که دارای سهام شرکت هستند در صورتی که از مدیران شرکت تخلف یا تقصیری ببینند می توانند به نام خود و از طرف شرکت شکایت مدیران مقصر را نمایند و خسارت وارده به شرکت را در خواست کنند. هزینه این شکایت به عهده شاکی است.
 • در صورت حکم قطعی بر بطلان شرکت کسانی که مسئول بطلان هستند متضامنا مسئول خسارات خواهند بود که متوجه صاحبان سهام و اشخاص ثالث شده است.
 • اگر حكم بطلان شرکت صادر شود دادگاه مدیر تصفیه را تعیین می کند و اگر مدیر تصفیه منتخب، حاضر به قبول نبود، دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی محول می نماید.

برای در ارتباط بودن با مجرب ترین مشاوران و کارشناسان ثبتی و حقوقی در کشور تنها با یک تماس به اهداف خود در راستای انجام هرگونه تغییرات در شرکت ها بپردازید . 

تماس با مجتمع حقوقی ایلیا 

شعبه کرج : 02632137

شعبه تهران: 02126655119 

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید
انحلال شركت - نمونه آگهی انحلال شرکت تعاونی ✔️

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ابراهیمی
سلاممدیر تصفیه ‌‌شرکتی شدم. بدهی به کارکنان و پیمانکاران و.. را تسویه کردم و چند سال با مشقت فراوان بدهی های مالیاتی را تسویه کردم ولی برای تسویه بیمه تامین اجتماعی پولی باقی نمانده، ضمن اینکه زمانی که بعد از انحلال به بیمه مراجعه کردم گفتند پس از تسویه بدهی مالیاتی باید تراز چهار ستونه برای هریک از سال‌های فعالیت(حدود 12 سال) تهیه و ارائه شود.پس از تسویه بدهی های مالیاتی دیگر پولی باقی نمانده. حال تکلیف چیست؟مدارک لازم برای اعلام پایان انحلال و ثبت آن چیست؟با تشکرابراهیمی
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
باسلام متاسفانه موسسه ما در حوزه اعلام ختم تسویه اقدام نمیکند برای این امر باید با موسسه هایی که در حوزه ختم تسویه کار میکنند صحبت کنید
پاسخ
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید