درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

الزامات نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     سه شنبه، 12 مرداد 1400


الزامات نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

همان طور که بیان شد، انتشار آگهی در بسیاری از موارد، جهت اطلاع سهامداران و شرکاء شرکت مورد استناد واقع می گردد و در برخی از موارد عدم درج آن نیز موجب مسئولیت حقوقی و عدم ثبت صورتجلسات خواهد گردید.

هرچند به غیراز شرکت های سهامی عام وخاص، در خصوص تشریفات شرکاء جهت تصمیم گیری در سایر شرکت ها از جمله شرکت با مسئولیت محدود و تضامنی و نسبی و مختلط مقررات

خاصی در نظر گرفته نشده است و شرکت های مذکوربه نحوی تابع اساسنامه می باشند و می توانند دعوت به تشکیل جلسات را به هر نحو ممکن از جمله دعوت کتبی و یا شفاهی و یا الکترونیکی در اساسنامه خود پیش بینی نمایند که این موضوع به موجب ناده ۳قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاوتی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نیز بدین شرح بیان گردیده است: دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آن ها از طریق روزنامه های کثیرالانتشار، پست سفارشی یا دیگر روش های قابل اثبات پیش بینی شده در اساسنامه صورت گیردو لذا تشریفات دعوت در خصوص شرکت های سهامی شامل سایر شرکت های تجارتی نمی گردد.

علیهذا با عنایت به اهمیت موضوع و بررسی آگهی دعوت توسط اداره ثبت در این قسمت در ابتدا به مستندات و الزامات قانونی مرتبط با روزنامه به شرح ذیل اشاره می گردد.

– در ماده ۹لایحه اصلاحی قانون تجارت لزوم انتخاب روزنامه جهت پذیره نویسی در نظر گرفته شده است.

– لزوم انتشار دعوت مجامع در شرکت های سهامی عام

– لزوم انتخاب روزنامه جهت دعوت مجامع در شرکت سهامی خاص

– لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار در خصوص درخواست پرداخت سرمایه تعهدی

– لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار درخواست مزایده سهام

– لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار در خصوص انتشار اوراق قرضه

– لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشاردر شرکت سهامی در جهت دعوت سهامداران در مجمع موسس

– لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشاردر خصوص دعوت مجامع عمومی

– لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشاردر خصوص افزایش سرمایه(آگهی حق تقدم)

– لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشاردر خصوص اعلامیه پذیره نویسی

– لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشاردر خصوص انتشار پذیره نویسی افزایش سرمایه

– لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشاردر خصوص کاهش سرمایه

– لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار در خصوص انحلال و انتخاب مدیران

– لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار پس از انحلال شرکت

– لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشاردر خصوص تقسیم دارایی و ختم تصفیه

– لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشاردر خصوص اعلام ختم تصفیه

– ضمانت عدم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار

– لزوم انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار در خصوص تبدیل شرکت خاص به عام

با جمیع موارد فوق به نظر می رسد در خصوص الزامات مذکور تشریفات زایدی به شرکت های تجارتی تحمیل گردیده است که در شیوه های جدید تجاری مدرن این دسته از تشریفات جای نداشته و موجب بالابردن هزینه های شرکت و یا گذشت مواعد طولای جهت انجام تشریفات می گردد. لذا به نظر می رسد با الگوبرداری از نحوه اجرای فرایندها بادیدگاه تسهیل و بهبود فضای کسب و کار، روش های کم هزینه و همچنین موثق دیگری از جمله اطلاع رسانی الکترونیکی و مخابراتی برای سهامداران و شرکاء شرکت در نظر گرفته شود. همچنین می توان با ایجاد سایت آگهی های تجاری و عضویت سهامداران تا حدود زیادی تشریفات مذکور از جهت انتشار و هزینه تسهیل گردد که با عنایت به حجم مستندات قانونی نیازمند تنقیح جدی قوانین در این خصوص می باشد.

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید