درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

آگهی دعوت مجامع عمومی

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     شنبه، 27 شهریور 1400


مشخصات کلی آگهی دعوت مجامع عمومی

 1. در آگهی دعوت مجامع عمومی نام کامل شرکت ذکرشده باشد.
 2. در آگهی دعوت نوع شرکت (سهامی عام یا خاص) در رعایت تبصره ماده۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت ذکرشده باشد. البته در این خصوص ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است که با توجه به سایر اطلاعات شرکت از جمله شماره شناسه ملی و یا ماهیت شرکت عدم تبیین نوع شرکت نمی تواند موجب عدم ثبت صورتجلسه گردد.
 3. در آگهی دعوت مجامع عمومی شماره ثبت ذکر شود. البته ضمانت اجرای عدم ذکر شماره ثبت در متن آگهی دعوت مطابق ماده ۲۲۰ قانون تجارت جریمه نقدی می باشد نه عدم ثبت صورتجلسات
 4. درآگهی دعوت دستورجلسه به صورت مصرح بیان شود.
 5. نوع مجمع عمومی در آگهی دعوت مشخص شود.
 6. در آگهی دعوت تاریخ وساعت تشکیل جلسه قید شود.
 7. محل تشکیل جلسه مجمع می بایستی به صراحت درآگهی دعوت قید گردد.
 8. آگهی دعوت می بایستی دارای مقام دعوت کننده باشد.

ب) موارد مربوط به تاریخ و مواعدآگهی دعوت

 1. زمان تشکیل جلسه مجمع عمومی با قید ساعت و تاریخ دقیق در متن آگهی دعوت جهت انطباق با صورتجلسه مربوطه اعلام گردد.
 2. چنان چه به دو مجمع عمومی(عادی و فوق العاده) که دارای صلاحیت جداگانه و اختصاصی می باشند، در یک روز تشکیل گردند می بایستی ساعت تشکیل مجزا و دستورجلسه مشخص و مصرح بیان شده باشد و صورتجلسات مجزا نیز به تبع آن تنظیم و ارائه گردد. در برخی موارد مشاهده می گردد که مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت در یک روز تشکیل می گردد.هرچند علت این امر نامشخص است و ممکن است به علت مباحث نظارتی از جمله طولانی شدن تاییدات مدیران توسط دستگاه متولی، سایر موضوعات در یک مجمع دیگری مطرح گردد . در هر حال در این خصوص می بایستی ساعت جلسات مجامع متفاوت باشد.
 3. فاصله بین زمان انتشار دعوت مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن در شرکت های سهامی حداقل ۱۰روز و حداکثر ۴۰ روز در شرکت های سهامی می باشد(رعایت ماده ۹۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت).البته در سایر شرکت ها ممکن است مدت زمان کمتر و یا بیشتری برای دعوت مجامع در نظرگرفته شود که معمولا در اساسنامه شرکت مواعد در نظر گرفته می شود.
 4. استناد به مقررات مواعد در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد مهلت در ماده ۹۸ قانون تجارت توجیه قانونی ندارد وبراساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه استناد به عدم محاسبه مواد دعوت و تشکیل جلسه در آیین دادرسی مدنی در شرکت های تجارتی صحیح نمی باشد ومطابق رویه جاری و تسهیل در امور تجاری در مراجع ثبتی روز انتشار و تشکیل جزء مواعد محسوب می گردد. لذا به طور مثال در رویه کنونی چنان چه روزنامه در مورخ بیستم چاپ و تشکیل جلسه در مورخ سی ام ماه باشد، تاریخ بیست از سی کسر می شود و ده روز محاسبه می گردد.
 5. در رویه جاری با توجه به این که ماده ۹۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت در شرکت سهامی آمره می بشاد اساسنامه شرکت نمی تواند حداقل مواعد مقرر در ماده۹۸(از ۱۰ روز کمتر) و حداکثر را(از ۴۰ روز بیشتر) پیش بینی نماید. در صورت مغایرت مواعد مذکور، مقررات قانون تجارت حاکم می باشد. البته در انواع دیگر از شرکت های تجارتی از جمله شرکت با مسئولیت محدود و تضامنی و نسبی تشریفات دعوت مطابق اساسنامه می باشد که ممکن است فاصله دعوت سه یا پنج روز مطابق اساسنامه در نظر گرفته شود.
 6. ساعت و تاریخ تشکیل مجمع در صورتجلسه تنظیمی نباید با ساعت و تاریخ تشکیل مجمع عمومی درآگهی دعوت مغایر باشد.
 7. در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند، نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.
 8. هرگاه در مجامع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ واقع نشود، هیات رئیسه مجمع با تصویب مجمع عمومی می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد، تعیین نماید تمدید جلسه (تنفس) محتاج به آگهی دعوت مجدد نیست.
ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید