گام اول : انتخاب نام برند

اولین قدم برای ثبت یک برند انتخاب نامی مناسب می باشد باید بدانید که از اسامی مشهور و یا نام جغرافیایی نمیتوانید استفاده نمایید که در این صورت موجب رد اظهارنامه برند شما می گردد. بیشترین تشابه اسامی در طبقاتی است که خواهان بیشتری دارد این طبقات شامل : مواد غذایی ، آشامیدنی و یا آرایشی و بهداشتی می باشد

اگر قصد دارید به همران نام تجاری خود لوگو نیز به ثبت برسانید بهتر است از تصاویر ملموس استفاده نمایید که درک آن برای مخاطبین قابل قبول باشد.  در نتیجه انتخاب نام برند از مهم ترین و اساسی ترین گام های ثبت علامت تجاری می باشد.

گام دوم : تکمیل مدارک

برند به دو صورت حقیقی و حقوقی به ثبت می رسند که هرکدام از آنها مدارک متفاوتی را لازم دارد

مدارک لازم جهت ثبت برند حقیقی :

کپی برابر اصل مدارک شناسایی(شناسنامه و کارت ملی)کپی برابر اصل جواز ،تصویر لوگو به ابعاد6*6 ،میباشد

مدارک لازم جهت ثبت برند حقوقی :

مدارک ثبتی شرکت از قبیل : روزنامه رسمی تاسیس شرکت ، اگهی تاسیس در صورتی که شرکت دارای تغییرات باشد آگهی تغییرات شرکت ، مدارکی دال بر فعالیت مدیر عامل مدارک شناسایی آخرین مدیرعامل شرکت ، کپی برابر اصل جواز ،تصویر لوگو به ابعاد6*6 ،میباشد

توجه داشته باشید در صورتی که علامت تجاری شما به صورت لاتین باشد ارائه کارت بازرگانی الزامی می باشد.

گام سوم : استعلام نام برند

بعد از انتخاب نام با توجه به موارد گفته شده نوبت به آن می رسد که مشخص نمایید قصد دارید برند خود را به نام شخص حقیقی و یا حقوقی به ثبت برسانید با مشخص شدن این موضوع اظهارنامه ای مبنی بر استعلام نام علامت تجاری شما ارسال می گردد تا مشخص شود نام انتخابی شما در طبقه و یا طبقات درخواستی شما به ثبت رسیده است یا خیر ؟ این امر درصد رد اظهارنامه ثبت برند شما را به صورت چشمگیری کاهش می دهد .

گام چهارم : ثبت برند

با دریافت جواب استعلام میتوانید اظهارنامه ثبت علامت تجاری خود را از طریق سامانه اداره مالکیت صنعتی ارسال نمایید پس از انجام این کار 45 روز کاری زمان لازم است تا کارشناس اداره مالکیت صنعتی بررسی های لازم را انجام داده و نظر خود را اعمال نماید. چنانچه نام درخواستی شما مورد تایید قرار بگیرد آگهی تقاضا یا همان آگهی سی روزه آن صادر می شود. پس از انتشار آگهی به مدت 30 روز پزونده شما راکد باقی می ماند تا اشخاصی که هرگونه اعتراض نسبت به برند شما را دارند اقدامات لازم را اعمال نمایند. در صورتی که هیچ اعتراضی نسبت برند شما را نباشد جهت اخذ تصدیق نامه علامت تجاری و روزنامه 10 ساله آن اقدام می نمایید.