لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

اصل تقدم در ثبت اسم تجاری


این اصل به اصل تقدم در ثبت اسم تجاری نزد دائره مربوطه شناخته می شود و به موجب آن ثبت کردن اسم سبب منشی ء برای مالکیت اسم تجاری می باشد و اعتنائی به تقدم در استعمال ندارد. کما اینکه توجه ای به شخصی که مبتکر اسم تجاری است ندارد و بر ابتکار وی وقعی نمی گذارد.

اصل تقدم در ثبت اسم تجاری

در این خصوص اسم تجاری همان جایگاهی را دارد که گواهینامه اختراع دارد یعنی اینکه حق در تملک با دادن درخواست صدور گواهینامه و به سبق استعمال ایجاد می شود. زیرا اول کسی که در خواست خود را تسلیم می کند ذيحق شناخته می شود. در مورد طرحها و نمونه های صنعتی نیز وضعیت چنین است، بخلاف وضعیت حق روی علامت تجاری که حق بر روی این علامت مطابق اصل تقدم در استعمال است.

تمایز این سیستم در این است که هر شخصی که اقدام به ثبت اسم تجاری به شکل قاطع نمود، ثبت اسم، قرینه قانونی بر این است که شخص اقدام کننده مالک اسم تجاری است، و این قرینه قانونی بگونه ای است که پذیرش اثبات عکس را نمی کند.

لكن این اصل خالی از عیوب نیست چرا که استناد به امور شکلی می کند و از ذینفع و موضوع غفلت می ورزد. شخصی که اقدام به ثبت اسم تجاری می کند همیشه مالک حقیقی نیست . پذیرش این اصل در حق مالک حقیقی غفلت یا اهمال محسوب می شود و موقعیت غالبی را به وجود می آورد که مانع از ثبت اسم تجاری وی می شود. خلاصه اینکه بر مبنای این اصل مالک اسم تجاری شخصی است که در ثبت اسم تجاری زودتر اقدام کرده حتی اگر مبتکر حقیقی آن نباشد. زیرا در اینجا ثبت کردن منشی ء حق است و نه کاشف از آن.

در ایالات متحده آمریکا این امر متفاوت است و در مورد ثبت اسم تجاری مقررات روشنی وجود دارد. لكن قبل از اشاره به مقررات مذکور همانطور که قبلا گفتیم در این کشور بین نام قانونی (Legal name) و نام تجارتی (Trade name) تفکیک قائل شده اند. نام قانونی عبارت از نام رسمی با نام تجارت است. نامی است که در امضای اسناد حقوقی (مانند قراردادها و دیگر اوراق دیگر همانند تقاضانامه های وام از بانک یا طرح شکایات در محاکم مورد استفاده قرار می گیرد. اما نام تجاری نامی است که شخص برای تمیز تجارت و معرفی آن به مردم بکار می برد. مثلا بر روی کارت ویزیت، وب سایت، ادبیات بازاریابی و مانند آن بکار می رود. البته نام قانونی می تواند نام تجاری نیز واقع شود.

اما در خصوص ثبت اسم تجاری در ایالات آمریکا، نویسنده ای با ادبیات ساده اشعار می دارد که ثبت نام تجاری صرفا اجازه می دهد تحت آن نام مبادرت به تجارت نمایید. لكن حق مالکیت بر روی اسم را نمی دهد. به عبارت دیگر ثبت نام تجاری به شما اجازه نمی دهد که دیگران را از استفاده از این نام منع کنید. اگر شخصی نام شما را برای تمیز محصولات یا خدمات خویش به مردم قبل از شما بکار برده باشد، بعدا شما نام تجاری را تحت عنوان نام قانونی یا با مسئولیت محدود به ثبت رسانیده باشید در اصل موضوع هیچ نوع تفاوتی ایجاد نمی کند. اگر آنان اولین کسانی بوده اند که این نام را در بازار مورد استفاده قرار داده اند، دارای حق انحصاری برای بکار بردن آن در محل های داد و ستد می باشند. ساده تر بگوییم، در صورتیکه نام مورد ثبت قبلا مورد استعمال قرار گرفته و در سطح فدرال به عنوان علامت تجاری به ثبت رسیده باشد، شما می بایستی استفاده از نام را محدود به دسته چکها و حساب بانکی خود کنید.

به محض اینکه تلاش نمایید که این نام را در ارتباط با ارائه محصولات یا خدمات خود به بازار بکار ببرید، شما در خطر و ریسک نقض حقوق مرتبط با علامت تجاری یا علامت خدمات قرار می گیرید. بنابراین چنانچه قصد استفاده نام تجاری را در این زمینه دارید بایستی علاوه بر ثبت آن مطمئن شوید که شخص دیگری آن را به عنوان علامت تجاری بکار نمی برد لازم به ذکر است که در ایالات متحده امریکا نام تجاری را در سطح فدرال نمی توان به ثبت رسانید مگر اینکه این نام، علامت تجاری هم باشد.

همانگونه که قبلا اشاره شد ماده ۸ کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس مقرر می دارد که: «نام تجارتی بدون آنکه الزامی به تسلیم اظهار نامه یا ثبت آن باشد در کلیه کشورهای اتحادیه حمایت خواهد شد چه جزء علامت صنعتی یا تجارتی باشد چه نباشد. لذا در این ماده اصل تقدم در استعمال پذیرفته شده است.

اما در ماده ۳۱ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری که شامل اسم تجاری که در قالب علامت تجاری به ثبت می رسد نیز می گردد قانونگذار مقرر کرده است که «حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد». لكن در ماده 34 تأكید می نماید که در صورتی که اظهارنامه ثبت علامت یا اسم تجاری در بردارنده ادعای حق تقدم به شرح مذکور در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی باشد که توسط متقاضی یا سلف او در هر کشور عضو کنوانسیون تقاضا شده است، طبق مفاد ماده (۹) این قانون رفتار می شود .

قانونگذار عراقی نیز ثبت اسم تجاری را به عنوان منشیء حق پذیرفته است، زیرا در ماده ( ۱ / ۲۶) قانون تجارت عراق مقرر می دارد که هر کس که در دفتر ثبت تجاری اسم تجاری را وفق مقررات این قانون به ثبت برساند، شخص دیگری حق ندارد آن را در نوع تجارتی که صاحب اسم انجام می دهد در داخل محدوده فرمانداری با فرمانداری هائی که در آن اسم را به ثبت رسانیده، بکار ببرد. کما اینکه در ماده ( ۱ / ۲۵) همین قانون اشعار می دارد که : "مسئول ثبت اسماء تجاری موظف است که اسم تجاری را در صورتیکه موافق مقررات این قانون بود به ثبت برساند در صورتیکه مخالف با آن بود رد کند و تصمیم خود در مورد به ثبت رساندن یا رد کردن در نشریه ای که مسئولیت آنرا اتاق تجارت و صنایع دارد، انتشار دهد.

در خلال این دو ماده آشکار می شود که هر شخصی که اسم تجاری اش را در دفتر ثبت تجاری درج کند و در نشریه اتاق تجارت و صنایع مطابق تفصیلی که دارد منتشر کند، دارای حق مالکیت روی این اسم تجاری شده و حق دارد دیگران را از استعمال آن اسم در محدوده فرمانداری با فرمانداری هائی که در آنجا اسم به ثبت رسیده، منع نماید.ملخص كلام اینکه قانونگذار عراقی، ثبت اسم تجاری را سبب منشی ، حق مالكيت بر اسم تجاری محسوب کرده با

  • رعایت دو شرط:
اول - موافقت مسئول ثبت اسماءتجاری با آن
دوم - انتشار آن در نشریه ای که اتاق تجارت و صنایع برای این امر اختصاص داده است

و این امر به نظر می رسد که موقف قانونگذاران مصری و اماراتی نیز باشد. لكن دیوان عالی فدرال امارات عربی متحده در یکی از تصمیمات خود ضمن روشن نمودن جایگاه ثبت نام تجاری، تقدم در استعمال را مصدر مالکیت میداند. در این رأی آمده است.

تصمیم این محکمه بر این قرار دارد که ملکیت اسم تجاری با استعمال و بکاربری اول اکتساب می شود و لذا کفایت می کند که تاجر اولین شخصی باشد که این اسم را برای دلالت بر تجارتخانه خویش اختصاص می دهد زیرا که این اولویت، مصدر و منبعی برای الحاق این نام در ملکیت وی است. اگر تاجر رقیب بر این نام تعدی نماید و به تجارت مشابه دست یازد، تاجر اول می تواند دعوی رقابت غير مشروع علیه وی طرح نماید و متعدی را به خودداری از استعمال اسم یا تعدیل آن به کیفیتی که مانع البس شود ملزم نماید و نیز به جبران خسارت معادل ضرری که به صاحب اسم رسیده الزام کند. عدم اقدام به ثبت اسم در دفاتر ثبت رسمی تغییری در این امر ایجاد نمی کند زیرا این قید و درج (اگرچه موجب حمایت قانونی از نام ثبت شده می گردد بطوری که جایز نیست همان نام یا مشابه آن را به نفع دیگری ثبت کرد) مالک اسم تجاری را از حق دفاع از نام و اتخاذ کلیه تشریفات لازمه برای حمایت از آن که من جمله دعوی رقابت غير مشروع عليه متعدی است، محروم نمی کند. بر همین اساس اگر شخص متعدی مبادرت به ثبت اسم کند بر اقامه دعوی رقابت غير مشروعی که بر ضد اوست تأثیری ندارد و حقی که مال او نیست کسب نمی نماید.

اما در کشور اردن، در قانون قبلی اسماء تجاری اعتقاد قانونگذار بر آن بود که نام های تجاری تابع ثبت آن هستند. کما اینکه در ماده ۱۳ از قانون پیشین مقرر شده بود که : مسئول ثبت مکلف است که هر توضیح یا تصریح قانونی که به مقتضای این قانون حين تسليم اسم تجاری ارائه می شود به ثبت برساند و گواهی ثبت را به مؤسسه تجاری یا شخصی که ثبت شده بوسیله پست و یا بوسیله تحویل دستی، ارسال دارد. و بایستی که گواهی یا نسخه مصدق آن در محل قابل دیدی در دفتر مرکزی محل تجاری یا فرد به نمایش گذاشته شود و چنانچه اقدام به نمایش آن به این شکل نشود، شرکای محل تجاری یا شخص به پرداخت جریمه ای که از ۲۰ دینار تجاوز نخواهد کرد، مجازات خواهد شد.

از خلال این ماده روشن می گردد که ثبت کردن اسم، منشی ء مالكيت اسم تجاری از طريق اصدار گواهی لازم برای آن می باشد. قانون سابق ثبت اسماء تجاری اردن متخلف را از ثبت اسم تجاری و اتخاذ هر نوع تشریفات قانونی در اثناء زمان تخلف وی از ثبت منع می کرد و این موضوع در رأى دیوان عالی اردن نیز منعکس شده است. این دیوان در تصمیم خود مقرر داشته که : متخلف از ثبت اسم تجاری خویش در دفتر ثبت تجاری از اقامه هر نوع دعوی به این اسم با اتخاذ هر نوع تشریفات قانونی در اثناء مدت تخلف اش در جهت عمل به قانون اسماء تجاری شماره ۳۰ سال ۱۹۵۳ منع می شود.اما به نظر می رسد با توجه به عبارت مذکور در بند ج ماده ۷ قانون جدید اسماء تجاری سال ۲۰۰۹ نظر قانونگذار در حال حاضر چنین نیست. زیرا این بند مقرر می دارد که بعد از انجام ثبت اسم تجاری به مالک آن گواهی ثبت داده می شود. ملاحظه می شود که با آوردن عبارت "مالک آن"، قانونگذار قبل از ثبت نیز متقاضی ثبت را مالک اسم تجاری می داند.در عربستان سعودی با توجه به مواد 4 و 5 قانون مربوط به نام های تجاری دو نکته روشن است:

اولا - اسبقیت در ثبت نام تجاری در دفتر مربوطه اولویت به شخص ثبت کننده نام در مقابل اشخاص غير اعطاء می کند. به عبارت دیگر اگر چند تاجر نام واحدی را در نظر داشته باشند اولویت با تاجری است که در ثبت آن پیشی بگیرد. ثبت نام تجاری حق یگانه و اصیلی بوی اعطاء می کند که اشخاص غیر نمی توانند با آن منازعه کنند.

ثانيا - مسئول ثبت نام تجاری دارای حقوقی در مورد اتخاذ اسم تجاری می باشد که می تواند در خواست ثبت اسم تجاری را قبول کند و یا اینکه طی تصمیمی مستدل ظرف ۳۰ روز آن را رد کند.

اما قانونگذار فرانسوی مقرراتی در مورد درخواست و یا ثبت اسم تجاری تنظیم ننموده است. ما در قانون فرانسه سیستم اداری در مورد اسم تجاری که معادل و شبیه سیستم خاص مربوط به علامت تجاری باشد پیدا نمی کنیم، کما اینکه در مورد تقاضا یا تشریفات مربوط به اسم تجاری، تشریفاتی که شبیه علامت تجاری باشد وجود ندارد. لكن اگر یک نام تجاری موضوع تزویر قرار گیرد قانون از آن حمایت نمی کند. بصورت کلی حمایت لازم از اسم تجاری بطور مجزا صورت نمی گیرد مگر در قالب و در مجرای مقررات مدنی که همان طرح دعوی برای رقابت نامشروع است.

در حقوق فرانسه حق بر روی اسم تجاری بواسطه استعمال علنی اسم تجاری اكتساب می شود، و این موضوع در محاکم فرانسه مورد تصمیم واقع شده است. محاکم تصریح کرده اند که حق مالکیت شرکت بر روی اسم تجاری از تقدم استعمال شرکت به این اسم منتج می شود، و اعتراض بر استعمال اسم از سوی شرکت رقیب موجب حکم به جبران ضرر حاصل از این استعمال می گردد (محکمه روان 1967/9/30 البته استعمال نام خاص و مربوط به یک شرکت از سوی اشخاص غیر خطا محسوب نمی گردد، مگر این استعمال موجب گمراهی و لبس مردم شود (محکمه تجاری1995/5/19)

با این اوصاف موقف قانونگذار فرانسوی در خصوص تأکید بر اصل تقدم استعمال در اکتساب حق مالکیت اسم تجاری، بیشتر با قواعد حق و عدالت خواهی تطبیق دارد، اگر چه خالی از عیوب نیست و دربردارنده برخی مشکلات می باشد.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ) ثبت شرکت ایلیا ( در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، ( ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، ثبت موسسه و تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی - ثبت اختراع .

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی برند

موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی برند - این موافقت نامه در چهاردهم آوریل 1891 به تصویب دولت های بزرگ جهان رسید و در تاریخ 14 دسامبر 1900 در بروکسل و در تاریخ دهم ژوئن 1911 در واشنگتن و در تاریخ 6 نوامبر 1925 در لاهه و در 2ژوئن 1934 در لندن و در تاریخ 15 ژوئن 1957 در نیس و در تاریخ 14 ژوئیه

مزایای ثبت بین المللی علامت و برند تجاری ( مادرید )

مزایای ثبت بین المللی علامت و برند تجاری ( مادرید ) - ١- بستن راه هرگونه سوء استفاده از علامت ۲-افزایش ارزش نام و علامت شرکت٣- کسب اعتبار بین المللی با قرار دادن علامت مخصوص :registered: بالای نام تجاری، پس از ثبت۴-جلوگیری از سرقت و سوء استفاده از طرح و ایده خود

زوال حقوق ناشی از مالکیت مارک ها و علائم در فرانسه

زوال حقوق ناشی از مالکیت مارک ها و علائم و برند در فرانسه - حقوق ناشی از مالکیت مارک ها و علائم تجاری، صنعتی و خدماتی ممکن است به علتی ساقط و زایل گردد. سقوط این حق می تواند ارادی یا قانونی و قضایی باشد.1. سقوط ارادی حق – در سقوط ارادی، صاحب حق با اراده ویا میل خود از آن صرف نظر می کند.

انتقال مالکیت اسم تجاری در کشورهای دیگر

انتقال مالکیت اسم تجاری در کشورهای دیگر - در اینجا به مقررات انتقال مالکیت اسم تجاری برخی از کشورهایی که حقوق آنها مورد مطالعه تطبیقی ماست اشاره می کنیم لطفا مطالعه نمایید

تجدید کمیسیون در دادگاه حقوقی برند و علامت

تجدید نظر خواهی نسبت به تصمیم کمیسیون در دادگاه حقوقی خاص - طبق قسمت اخیر ماده 59 ق.ث.ا.ط.ع و ماده 172 آئین نامه اجرایی قانون مذکور، تصمیمات اداره مالکیت صنعتی و کمیسیون آن، توسط اشخاص ذینفع قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی است .دادخواست تجدید نظر خواهی باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم و یا اطلاع

مفاد حقوق نشانه های جغرافیایی در کنوانسیون پاریس

مواد مربوط به حقوق نشانه های جغرافیایی در کنوانسیون پاریس - در کنوانسیون پاریس مورخ 20مارس 1883 و اصلاحات سال های 1900و1911 و1925و1934و1958و1967و1979 راجع به حمایت از حقوق ناشی از علائم مبدا تولید یا نشانه های جغرافیایی محصولات، ضوابطی به شرح زیر مورد توافق کشورها قرار گرفته است:

سئوالات متداول ثبت برند و علامت تجاری

سئوالات متداول در خصوص موارد فوق را مطالعه بفرمایید. ثبت برند،ثبت علامت تجاری،ثبت اسم تجاری،ثبت نشان تجاری،ثبت لوگوی تجاری و ثبت نام تجاری ثبت ایلیا .

ثبت برند تولید صابون

اگر به دنبال راهکاری مناسب و سریع برای مشاوره رایگان و در نهایت ثبت برند تولید صابون خود هستید همین حالا با کارشناسان ثبت برند ایلیا در ارتباط باشید .

ثبت برند تولید آب معدنی فوری ✔️

کارشناسان و وکلای مجرب مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا اماده خدمت رسانی به شما سروران گرامی جهت مشاوره کاملا رایگان و ثبت برند تولید آب معدنی در کمترین زمان می باشند

تغییر در مالکیت ثبت برند و علامت تجاری

تغییر در مالکیت ثبت برند و علامت تجاری یا علامت فردی و جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط، اصولاً امکان پذیر است و به درخواست کتبی هر ذینفع، از ادارۀ مالکیت صنعتی انجام خواهد شد و به ثبت خواهد رسید. در این صورت به استثنای تغییر در مالکیت اظهارنامه، طبق مادۀ 48 توسط اداره ثبت مالک

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید