درخواست مشاوره رایگان

ثبت صورتجلسه موسسه در استان البرز

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     یکشنبه، 28 دی 1399


چگونگی ثبت صورتجلسه موسسات در استان البرز

موسسات غیرتجاری همانند شرکتهای تجاری با تشکیل مجامع اقدام به تغییرات می نمایند. تغییراتی که در مواد اساسنامه باشد می بایست در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری شود نکته ی حائز اهمیت این است که کلیه تغییرات مربوط به شرکت اعم از تغییرات اساسنامه،ورشکستگی،ابطال،تصفیه،تقسیم اموال،افزایش یا کاهش سرمایه و ... می بایست فوراَ ثبت گردد . چنانچه این تغییرات به اطلاع مرجع ثبت شرکتها نرسد و موجب اغفال و ضررر و زیان دیگران شود می بایست کلیه خسارات وارده را جبران نمایند.

تغییراتی که باید به اطلاع اداره ثبت برسد به شرح ذیل می باشد :

الف)تغییر موضوع موسسه

ب)تغییر محل موسسه

ج)تغییر نام موسسه

د)کاهش سرمایه

ه)افزایش سرمایه

همانطور که گفته شد نحوه تغییرات در موسسات همانند سایر شرکتها می باشد. به این ترتیب برای انجام هر تغییراتی به مجمع عمومی فوق العاده و یا مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده دور هم گرد آمده و در رابطه با این موضوع تصمیم گیری می نمایند. سپس صورتجلسه ای را با ذکر تغییرات و دلایل و درج جزئیات تغییرات،تنظیم نموده و پس از تایید صورتجلسه توسط مجمع و اعضاء هیات مدیره دو نسخه از صورتجلسه به همراه سایر مدارک نظیر مدارک شناسایی مدیر عامل و مدارک تاسیس شرکت به اداره ثبت شرکت ها ارسال می گردد.

نمونه صورتجلسات تغییرات در موسسات غیرتجاری

۱- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده در خصوص انتخاب مدیران

۲-نمونه صورتجلسه هیات مدیره

۳- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده درخصوص تغییر محل

۴- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام

۵- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

۶- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه وورود شریک جدید

۷- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه

۸- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه وخروج شریک

۹- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل وانقال سهم الشرکه

۱۰- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییریاالحاق مواردی بهموضوع

۱۱- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییریااصلاح بعضی ازموا داساسنامه

۱۲- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تاسیس شعبه

۱۳- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

در خصوص انتخاب مدیران

نام مؤسسه: ……………………………………………….

شماره ثبت مؤسسه :…………………………………..

سرمایه ثبت شده مؤسسه:…………………………..

شناسه ملی : ……………………………………….

مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مؤسسه……………………………ثبت شده به شماره ……………………… مورخ ……………. باحضور اکثریت / کلیه شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.

۱- خانم / آقای …………………………………..دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

۲- خانم / آقای…………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

۳- خانم / آقای ……………………………………دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

دستورجلسه:انتخاب اعضای هیات مدیره

انتخاب اعضای هیات مدیره مورد شورواقع و در نتیجه :

۱- ………………………………………..به شماره ملی ……………………………….

۲ – ……………………………………… به شماره ملی ……………………………….

۳ – …………………………………….. به شماره ملی ……………………………….

به خانم /آقای ………………………………………….(احدی ازشرکا یامدیران یا وکیل رسمی مؤسسه)وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت

صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذیل دفاتر ثبت اقدام نماید

امضا شرکاء واعضای هیئت مدیره:

تذکرات:

تمامی صورتجلسات می بایست برروی سربرگ شرکت باشد و به امضاء و مهر شخصیت حقوقی در سه نسخه برسد و ظرف مدت سه روز از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

اگر جلسه با اکثریت اعضاء تشکیل گردد می بایست کلیه مواد اساسنامه را با توجه به تشریفات رعایت نمود و ضمیمه صورتجلسه کرده و به اداره ثبت شرکتها ارسال نمود.

جنانچه در اساسنامه قید شود مدیران موسسات غیرتجاری میتوانند خارج از شرکا باشند در این صورت ضمیمه فتوکپی شناسنامه آنان الزامی می باشد.

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید
ثبت صورتجلسه موسسه در استان البرز

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید