درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

مراحل تشکیل پرونده در استان البرز

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     یکشنبه، 4 مرداد 1400


مراحل تشکیل پرونده ارزش افزوده در استان البرز

تمامی شرکت ها و موسسات با اتمام ثبت شرکت در کرج تنها تا 2 ماه فرصت دارند به اداره دارایی حوزه مربوطه مراجعه کرده و اقدام به تشکیل پرونده دارایی و کداقتصادی نمایند

مدارک درخواست کد اقتصادی(برای اشخاص حقیقی)

درخواست برای اخذ کداقتصادی

کپی از پروانه کسب

کپی از تمام صفحات شناسنامه

فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی

کامل کردن فرم درخواست اشخاص حقیقی

سه قطعه عکس 2 در 3

مدارک درخواست کد اقتصادی(برای اشخاص حقوقی)

درخواست برای اخذ کداقتصادی

کپی از تمام صفحات شناسنامه

ارائه روزنامه رسمی آگهی تاسیس

فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران بابت صدور شماره اقتصادی

کامل کردن فرم درخواست اشخاص حقیقی

تشکیل پرونده مالیاتی

اخذ دفاتر پلمپ در کرج

مواد 11 و 12 قانون تجارت به دفاتر پامپ تعلق دارد در این قانون گفته شده است در صورتی دفاتر روزنامه و کل دارای سندیت می باشد که مطابق آنچه در قانون گفته شده است تهیه شوددر غیر این صورت تنها در مقابل صاحب آن دارای حق و معتبر می باشد .

در نتیجه دفاتر روزنامه و کل باید از طرف اداره دارایی ثبت و شماره گذاری شده باشد و امضاء و پلمپ گردد. با توجه به اینکه ترازنامه جایگزین دفاتر دارایی شده است در نتیجه پلمپ دفاتر کل و روزنامه از اهمیت خاصی برخوردار است و اساس حسابداری محسوب می گردد

تا قبل از اتمام هر سال مالی باید دفاتر سال مالی بعد را دریافت نمود. قان.ن مالیات های مستقیم ادارات ثبت را مکلف کرده است که تمامی دفاتر ثبت شده به همراه شماره آنها را آخر هر ماه به اداره امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید به همبن خاطر تاریخ پلمپ دفاتر بسیار با اهمیت می باشد.

البته در مورد موسسات جدیدالتاسیس تاخیر ثبت دفاتر برای اولین سال تاسیس تا سی روز از تاریخ ثبت شخص حقوقی یا تاریخ شروع بکار سایر اشخاص مجاز شمرده است.همچنین در مواردی که دفاتر پلمپ شده توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خارج شود صاحب دفتر حداکثر ظرف مدت سی روز باید نسبت به پلمپ و ثبت دفاتر قانونی جدید و ثبت عملیات آن مدت در دفاتر جدید اقدام نماید.چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی از دفاتر پلمپ شده سال قبل استفاده ننموده باشند یا به عبارتی دفاتر ثبت و پلمپ شده نانویس مانده باشد و قصد استفاده آن را برای سال مالی آتی داشته باشد مراتب حداکثر ظرف مدت سی روز از تاریخ شروع سال مالی جدید با ذکر مشخصات دفاتر مزبور به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام می شود.

لذا،بعد از ثبت شرکت می بایست دفاتر مالی شرکت پلمپ شوند.زمان تسلیم دفاتر به اداره مالیات معمولاَ تیر ماه است و باید اواخر سال قبل اقدام به اخذ پلمپ دفاتر قانونی نمود.

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید