توضیحاتی کامل در خصوص مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود را برای شما عزیزان تدوین نموده ایم.در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی و توضیحات بیشتر در خصوص ثبت شرکت و از جمله ثبت شرکت با مسئولیت محدود در صورت نیاز می توانید با مجتمع ثبت شرکت ایلیا در ارتباط باشید.

تعریف شرکت بامسئولیت محدود

با توجه به تعریف کتاب قانون تجارت ،شرکت هایی را شرکت با مسئولیت محدود می نامیم که میان دو یا چند تن به جهت انجام کارهای بازرگانی صورت گیرد.میزان سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام مبدل نمی شود.بر مبنای ماده 94قانون تجارت هریک از شرکا نیزتنها به میزان سهم الشرکه ی خویش در برابر قروض شرکت متعهد می باشد.عبارت شرکت بامسئولیت محدود می بایست قبل یا بعد از نام شرکت بطور کاملا صریح ذکر گردد.

ماده 95 قانون تجارت اینطور بیان می کند که در شرایطی که در نام شرکت با مسئولیت محدود ،اسم یکی از شرکا قید گردد .آن فرد نسبت به قروض شرکت ودر برابر اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی پیدا خواهد کرد.

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال (یکصد هزار تومان) می‌باشد و نیازی به پرداخت تمام یا قسمتی از این مبلغ به حسابی در بانک نیست. سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود تبدیل به سهم الشرکه می شود و سرمایه گذاران هم شرکاء نامیده می شوند. سرمایه یک شرکت با توجه به موضوع و سطح فعالیت آن تعیین می‌گردد و در مسائلی همچون دریافت تسهیلات بانکی یا انعقاد قراردادها ، دریافت نمایندگی‌ها ، شرکت در مناقصات و مزایده ها و… می‌تواند بسیار تاثیر گذار باشد. با این وجود برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود هیچگونه ممنوعیت قانونی برای تعیین مقدار سرمایه شرکت وجود ندارد و می‌شود سرمایه را همان حداقل (یک میلیون ریال) در نظر گرفت.

شرایط شرکاء،هیئت مدیره و بازرسین برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 • شرکت با مسئولیت محدود حداقل از دو نفر اعضا تشکیل می‌شود که سن قانونی حداقل یکی از شرکا باید بالای ۱۸ سال باشد.
 • افراد زیر ۱۸ سال نمی‌توانند به عنوان مدیرعامل و یا عضو هیئت مدیره انتخاب شوند و تنها می‌توانند به عنوان شریک در شرکت حضور داشته باشند.
 • اگر تعداد شرکاء بیشتر از ۱۲ نفر باشد، شرکت باید دارای هیئت نظار (ناظرین )باشد و هیات مزبور باید حداقل سالی یکبار مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد.
 • حداقل تعداد مدیران یک نفر می‌باشد و حداکثری برای تعداد اعضای هیئت‌مدیره پیش بینی نشده است. (بهتر است به جهت اخذ رای در تصمیم گیری ها و مشخص شدن رای اکثریت ، تعداد افرد هیئت‌مدیره فرد باشد.)
 • اعضاء هیئت‌مدیره نباید کارمند دولت باشند.
 • اعضاء هیئت‌مدیره نباید دارای سابقه کیفری (سوء پیشینه) باشند.
 • انتخاب بازرس یا بازرسین در شرکت با مسئولیت محدود کاملا اختیاری می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تاسیس شرکت محدود

 • 2 نسخه از تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 • 2نسخه از شرکتنامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 • 2نسخه از اساسنامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 • 2 نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 • کپی مدارک هویتی شرکا و مدیران در شرایطی که جز سهامداران نباشند.
 • کسب و ارئه مجوز در صورت نیاز

مراحل ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود

1.بعداز کامل کردن دونسخه تقاضانامه و دونسخه شرکتنامه و همچنین دو جلد اساسنامه و امضاذیل کلیه ی صفحات توسط کلیه ی شرکا برای پرداخت مبلغ هزینه ی تعیین نام بعد از دریافت فیش به بانکهای مشخص مراجعت وسپس فیش مربوطه را به حسابداری مرجع ثبت شرکتها ارائه وبرگ اظهارنامه را مهر می نمایند.

2.انتخاب نام برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود به این طریق صورت می پذیرد که نام باید ریشه فارسی داشته باشد ،دارنده ی معنا مفهوم باشد.با فرهنگ اسلامی مغایرتی نداشته باشد.با توجه به نکات بالا نامی را انتخاب و به واحد تعیین نام در اداره ثبت شرکتها تسلیم مینماییم.نامی که در نهایت منتخب شناخته می شود در برگه ی اظهارنامه درج میگردد.و در دفتر واحد تعیین نام ثبت می شود.

3.مدارک فوق الذکر را به جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود به بخش پذیرش مدارک داده و رسید دریافت می گردد.با توجه به تاریخ معین جهت تعیین نام به واحد تعیین نام مراجعه می نماییم.توجه داشته باشید که تنها شرکا یا وکیل رسمی می تواند برای تایید نام به اداره ثبت شرکتها مراجعه نماید. مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود .

4.در شرایطی که متصدی ثبت شرکت با مسئولیت محدود نواقصی را در مدارک مشاهده نکند ،پیشنویس آگهی ثبت را تهیه می نماید و پیشنویس بعداز تایید از سوی مسئولین اداره ثبت شرکتها به شکل تایپ شده حاضر می شود و در هنگام مراجعت متقاضی به اداره ی ثبت به او تحویل داده می شود.متقاضی نیز می بایست پیش مراجعت نسبت به پرداخت حق الثبت اقدام نماید.

نکته در حالتی که کارشناس نواقصی را مشاهده نماید برعهده ی وی می باشد که مراتب را کتبا به متقاضی اعلام نماید.

نکته پرداخت حق الدرج آگهی ،حق الثبت پیش از مراجعه به مرجع ثبت شرکت ها الزام قانونی دارد.

نکته در حالتی که موضوع فعالیتی شرکت نیازمند کسب مجوز باشد ،متقاضی می بایست قبل از اقدام به مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود برای اخذ آن اقدام نماید.

5.بعداز واریز حق الثبت و حق الدرج توسط متقاضی رسید را به واحد حسابداری در اداره ثبت شرکتها تحویل می دهیم.ومتصدی مربوطه ذیل برگ تقاضا نامه را مهر می نماید.

6.کلیه ی مدارک به واحد ثبت شرکت ها تحویل داده می شود ومتصدی مربوطه بعد از ثبت در دفتر ومعین ساختن شماره ثبت شرکت ودرج روی برگه ی اظهارنامه از شرکا یا وکیل برای ثبت دفتر امضا دریافت می نماید.جمله ی سند برابر است با ثبت می بایست قید گردد.

آگهی مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود با امضای رئیس اداره ی ثبت شرکتها صورتی قانونی می یابد.یک نسخه از مدارک در اداره ی ثبت شرکت ها بایگانی می شود ونسخه ی دیگری تحویل متقاضی داده می شود که در قالب اسناد شرکت نزد خود نگه دارند.

7.متقاضیان مراحل ثبت شرکت با مسئوایت محدود مدارک متعلق به خود را به انضمام پرونده ی تشکیل شده تحویل دبیرخانه اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری می دهند.بعداز ثبت در دفتر اندیکاتور به قید شماره ثبت دفتر ومهر کردن آگهی تایپ شده اقدام وپرونده ی تشکیل شده را نگهداری وباقی مدارک را به متقاضی برمیگرداند.

8.متقاضی مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود را بعداز اینکه مدارک مربوطه را تحویل گرفت به قسمت روابط عمومی اداره ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی مراجعه و برای درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به شرکت سهامی روزنامه رسمی واقع در تهران ،ضلع جنوبی پارک شهر ،خیابان بهشت اقدام می نماییم.

نکته در شرایطی که به آگهی فوری پیش از فرآیند ثبت شرکت نیاز پیداشد،پیشنهاد می شود که چند نسخه از کپی های آگهی تاسیس تهیه و هنگام تحویل اصل آگهی به دفتر روزنامه رسمی داده تا مهر شود.تنها به این شکل کسب اعتبار می نماید.

موارد مهم قبل از اقدام به تاسیس شرکت

 • اقل شرکا در شرکت های با مسئولیت محدود دو نفر می باشد.
 • اقل سرمایه در شرکتها ی با مسئولیت محدود یک میلیون ریال می باشد.
 • در شرایطی که در نام شرکت اسم یکی از شرکا قید شود آن شخص نسبت به اشخاص ثالث دارنده ی مسئولیت تضامنی خواهد بود.
 • در شرکت با مسئولیت محدود سرمایه باید به صورت نقدی به مدیر عامل ارائه گردد و اقرار مدیر عامل به در یافت سرمایه کفایت می کند. مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود.
 • میزان سهم الشرکه ی شرکا می بایست به شکل کاملا دقیق در متن شرکتنامه قید گردد.
 • شرکا به میزان سهم الشرکه هایشان در برابر اشخاص ثالث مسئول و متعهد می باشند .
 • سرمایه در شرکت باهسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود.سهم الشرکه ها تنها با کسب رضایت سایر شرکا قابلیت انتقال به غیر را دارند. مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود.
 • انتقال سم الشرکه بایستی با سندی کاملا رسمی انجام پذیرد.
 • مدیران در شرکت های با مسئولیت محدود به دو شکل موظف و غیر موظف از داخل یا خارج از شرکا و برای مدت محدود یا نامحدود منتخب می گردند.
 • همه ی اختیارات لازم جهت اداره ی شرکت در اختیار مدیران می باشد.مگر اینکه اساسنامه اتفاق دیگری را متصور شده باشد.
 • کلیه ی تصمیمات با اکثریت عددی دارندگان سرمایه که دارنده ی اقلا نصف سرمایه می باشند اتخاذ می شود.
 • شرکا به میزان سهم الشرکه دارای حق در مجامع می باشند.
 • کلیه ی روابط شرکا بر اساس متن اساسنامه صورت می پذیرد. مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود.
 • در شرکتهای با مسئولیت محدودی که شرکا تعدادشان از 12نفر بیشتر است،مجامع تحت نظارت هیئت ناظر صورت می پذیرد.هیئت ناظر شامل 3نفر است که از میان شرکا انتخاب می شوند برای بازه ای یک ساله.آنها نباید از هیئت مدیره منتخب گردند.
 • شرکا قادر به تغیر تابعیت شرکت نمی باشند.
 • دارندگان سه چهارم سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود اکثریت عددی را تشکیل می دهند که این اکثریت عددی در تصمیم گیری ها دارای حق تقدم می باشند.اساسنامه در تغییر این امر محق می باشد.
 • شرکا نمی توانند شریک دیگری را وادار به افزایش سرمایه نمایند.
 • در شرکت های با مسئولیت محدود می توان سرمایه ای را تحت عنوان سرمایه ی احتیاطی مقرر نمود که طی آن مقرر می گردد که بخشی از سود که قابلیت تقسیم را دارا می باشدبه شکل احتیاطی لحاظ گردد.
 • دفاتر قانونی شرکت با مسئولیت محدود می بایستی بعد از گذشت حداکثر یک هفته از زمان ثبت تهیه گردند و به اداره ثبت شرکتها تسلیم نماید.

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

کلیه مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج و استان البرز توسط موسسه حقوقی ایلیا با برند تجاری ثبت ایلیا به صورت کاملا تخصصی انجام می گردد.در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی در خصوص مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج با کارشناسان مجرب ثبت ایلیا در ارتباط باشید.

 • از اینکه وب سایت مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا را جهت مطالعه انتخاب نموده اید سپاس گذار هستم.