لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

مدت زمان ثبت اختراع

مدت زمان ثبت اختراع متغییر می باشد . بدین صورت که زمانی که ثبت اظهارنامه ثبت اختراع در سامانه اینترنتی اداره ثبت مالکیت صنعتی به ثبت رسیده شود ، موارد اظهارنامه توسط کارشناسان اداره مورد بررسی قرار می گیرد . این بررسی ممکن است در مواقعی نواقصی مشاهده نشود در نتیجه اظهارنامه به مرجع استعلام مراجع ذی صلاح اداره مالکیت صنعتی ارسال می شود ، بطوری که روند استعلام بر اساس مراجع متفاوت می باشد پس از تأیید مرجع تنها ثبت نهایی و روزنامه رسمی آن تقریبا 20 روز زمان خواهد برد.

 

مدت زمان ثبت اختراع

هزینه و زمان ثبت اختراع چقدر است


ردیف

اقلام هزینه

شخص حقیقی

شخص حقوقی

1

حق ثبت اظهارنامه و اظهارنامه تقسیمی

10.000

100.000

2

هزینه ثبت سالانه

سـال اول تا پنجـم، هـر سـال معـادل 100000 ریال
سال ششم تا سال دهم، هرسال معادل 200000 ریال
سال یازدهم تا پانزدهم، هرسال معادل 300000 ریال
سال شانزدهم تا بیستم، هرسال معادل 400000 ریال

10 برابر مبلغ تعیین شده برای اشخاص حقیقی

3

جریمه تأخیر در پرداخت هزینه سالانه

معادل نصف قسط سالانه در دوره‌های پنج ساله مربوط

4

هزینه استعلام برای انتقال، اجازه بهره‌برداری یا اعراض

50.000

500.000

5

حق‌ثبت انتقال قراردادی و قهری

300.000

3.000.000

6

حق ثبت مجوز بهره‌برداری یا فسخ و خاتمه آن

نصف هزینه انتقال قراردادی و قهری

7

هزینه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن

معادل حق ثبت اظهارنامه

8

حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه بهره‌برداری از آن

50.000

500.000

9

حق ثبت تغییرات (غیراز انتقال مالكیت و اجازه بهره‌برداری)

50.000

500.000

10

هزینه صدور گواهی المثنی

100.000

1000.000

11

هزینه رونوشت مصدق

5000

50.000

12

هزینه اخذ تأییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهی نامه اختراع

15.000

150.000

13

هزینه رسیدگی به اعتراض به ردثبت

500.000

750.000

14

هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت

1.500.000

3.000.000

15

ودیعه تسیلم دادخواست ابطال به دادگاه

3.000.000

4.500.000

16

هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین‌المللی به عنوان اداره مبدأ

50.000

500.000

         
 

نحوه پرداخت هزینه اظهارنامه اختراع

حداقل هزینه اظهارنامه اشخاص به شرح ذیل قابل محاسبه و پرداخت است :
نحوه محاسبه: (مجموع درصدهای افراد حقیقی ضربدر 10/000 ریال) + مجموع درصدهای افراد حقوقی ضربدر 100/000 ریال
بعنوان مثال اختراعی بصورت ذیل در حال ثبت شدن است
شخص حقیقی = 10 درصد
شخص حقیقی = 15 درصد
شخص حقوقی = 30 درصد
شخص حقوقی = 5 درصد
شخص حقوقی = 40 درصد
با توجه به اعداد، مجموع درصد اشخاص حقیقی = 25 درصد و مجموع درصد اشخاص حقوقی = 75 درصد
لذا طبق فرمول، مبلغ قابل پرداخت بصورت روبرو محاسبه میشود ( (10/000 * 25% )+( 100/000* 75%) ) = (2/500ریال + 75/000 ریال)= 77/500 ریال

===>
یک شخص حقیقی ( (10/000 * 100%) + (100/000 * 0 % ) ) = ( 10/000 + 0 ) = 10/000 ریال
===>
یک شخص حقوقی ( (10/000 * 0 % ) + (100/000 * 100% ) ) = ( 0 + 100/000) = 100/000 ریال

مراحل ثبت اختراع

ثبت اختراع نیاز به تنظیم مدارکی دارد که یکی از آنها توصیف نامه و دیگری ادعا نامه می باشد این مدارک باید با فرمت خاصی تنظیم شوند و به همین دلیل توصیه می کنیم که مراحل ثبت اختراع را نزد موسساتی مثل ثبت ایلیا به انجام رسانید اما به طور کلی مراحل ثبت اختراع بدین شکل است :

  1. تنظیم توصیف نامه و ادعانامه ثبت اختراع
  2. مراجعه به سایت اداره مالکیت به آدرس iripo.ssaa.ir
  3. تنظیم و تکمی اظهارنامه ثبت اختراع و بارگذاری مدارک
  4. در صورت تایید اظهارنامه ارسال فیزیک مدارک
  5. در صورت تایید مجدد ، دفاع حضوری از اختراع توسط مخترع
  6. در صورت پذیرش دفاعیه اقدام جهت چاپ آگهی ثبت اختراع در روزنامه رسمی که از روش های استعلام اختراع ثبت شده است . و در پایان تقاضای صدور گواهی ثبت اختراع که به مدت 20 سال اعتبار دارد.

مدارك لازم جهت تقاضای ثبت اختراع

وفق ماده ٢٢و ٢٣ آیین نامه اجرایی قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات متقاضی ثبت باید مدارك ذیل راتهیه و به اداره مالیكت صنعتی تسلیم نماید.

1.اظهارنامه اختراع ٣ نسخه

اظهارنامه اختراع به فرم مخصوص بوده و جزئ اوراق بهادار می باشد متقاضی بایستی از واحد فروش اوراق بهادار مستقر در اداره كل ثبت شركتها تهیه و مانند فرم نمونه صفحات بعدی نسبت به تكمیل و امضای آن اقدام نماید.

2.توصیف مشروح اختراع یا وسیله جدیدی كه بررسی آن تقاضا می شود ٣ نسخه

اختراع مورد ادعای مخترع باید بطور كامل شرح داده شود در شرح اختراع باید تمام جنبه های اختراع ادعایی بطور وضوح بیان گردد توصیه می شود در تهیه شرح توصیف اختراع از كاغذهای آ ٤ استفاده گردد.

3.نقشه های اختراع ٣ نسخه

نقشه كامل اختراع باید با مركب و از روی مقیاس متری تهیه و ذیل نقشه ها توسط متقاضی یا وكیل او امضا و مهر شود وفق ماده ٢٧ آیین نامه اجرایی قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات نقشه ها و توصیف مشروح اختراع در روی كاغذی كه ٣٤ سانتی متر طول و ٢٢ سانتی متر عرض داشته باشد رسم گردد و همچنین برای ا نجام امر مذكور فقط از یك روی كاغذ استفاده شود.

در صورتی كه تقاضانامه توسط وكیل برند و اختراع متقاضی تسلیم اداره مالیكت صنعتی شود اصل وكالت نامه یا رونوشت یا فتوكپی برابر اصل شده بایستی ضمیمه اظهارنامه گردد.
در صورتی كه تقاضای ثبت اختراع از طرف شركت ثبت شده بعمل آمده باشد یك برگ روزنامه رسمی دال بر مدیریت شركت بایستی به ضمیمه مدارك تسلیم اداره مالكیت صنعتی شود.

4.فتوكپی شناسنامه مخترع یا مخترعین
5.قبض رسید بانكی حق الثبت اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع

در صورت نیاز به مشاوره های تخصصی و انجام امور مراحل ثبت اختراع و یا استعلام اختراع و استعلام ثبت طرح صنعتی و استعلام شرکت و نام شرکت و استعلام برند با کارشناسان مجرب مجتمع ثبت شرکت ایلیا به صورت رایگان مشاوره بگیرید.

سوالات متداول ثبت اختراع

سوالات متداول ثبت اختراع

✅ مدت زمان ثبت اختراع چقدر است؟

مدت زمان ثبت اختراع متغیر می باشدبدین صورت که زمانی که ثبت اظهارنامه ثبت اختراع در سامانه اینترنتی اداره ثبت مالکیت صنعتی به ثبت رسیده شود ، موارد اظهارنامه توسط کارشناسان اداره مورد بررسی قرار می گیرد . این بررسی ممکن است در مواقعی نواقصی مشاهده نشود در نتیجه اظهارنامه به مرجع استعلام مراجع ذی صلاح اداره مالکیت صنعتی ارسال می شود ، بطوری که روند استعلام بر اساس مراجع متفاوت می باشد پس از تأیید مرجع تنها ثبت نهایی و روزنامه رسمی آن تقریبا 20 روز زمان خواهد برد.

✅ حق اختراع به چه معنی است و منظور از ورقه ی اختراع چیست؟

حق اختراع عبارت است از حق انحصاری که مخترع برای مدت محدودی برای استفاده انحصاری از اختراع خود دارد.ورقه اختراع سندی است که به منظور بهره برداری انحصاری از اختراع برای مدت محدودی به مخترع اعطاء می شود تا رقبای وی قادر نباشند از اختراع او برای تهیه و فروش محصولات سوء استفاده نمایند.

✅ مدت اعتبار ورقه ی اختراع چند سال است؟

مدت حق استفاده انحصاری از اختراع در همه کشورها به یک اندازه نیست و اغلب بین 16 الی 20 سال است.به موجب قوانین ایران ، مدت اعتبار ورقه اختراع به تقاضای مخترع می تواند 10،15 یا حداکثر 20 سال باشد و مدت مزبور صراحتاَ در ورقه اختراع قید می گردد.در چنین صورتی مخترع یا قائم مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش اعمال یا استفاده از اختراع خود را خواهد داشت. مدت اعتبار ورقه اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه محسوب می گردد.

✅ مدارک مورد نیاز برای ثبت اختراع کدامند؟

*اظهارنامه اختراع*توصیف اختراع*ادعا یا ادعاهای اختراع*نقشه یا نقشه ها ، در صورت لزوم*مدارک مثبت هویت متقاضی و مخترع*درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع ، چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود.*مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.*رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی*مدارک نمایندگی ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

✅ چگونه می توان از اختراعات ثبت شده استعلام گرفت؟

با مراجعه به پایگاه اطلاعاتی روزنامه رسمی کشور می توان از اختراعات ثبت شده استعلام گرفت. همچنین قابل ذکر است ، متقاضیان عزیز برای جستجوی اختراعات ثبت شده در اروپا و امریکا می توانند به نشانی HTTP://google.com/patents مراجعه فرمایند.

مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

مزایای ثبت اختراع به همراه گواهی ثبت اختراع

توضیحات کامل در خصوص مزایای ثبت اختراع،گواهی ثبت اختراع،مزایای داشتن گواهی ثبت اختراع،گواهینامه ثبت اختراع.

هزینه و تعرفه ثبت اختراع در امسال

ثبت اختراع اصولا" یک پروسه علمی و حقوقی همراه با هم است که با کمک موکلینی که درحقیقت با قوه خلاقه خود محصولی نوین را آفریدند باید به انجام برسد . هزینه و تعرفه ثبت اختراع شامل چه موارد متعددی می گردد، در این خصوص می توانید با ثبت شرکتهای ایلیا تماس بگیرید.

ضمانت اجرای کیفری حمایت از ثبت اختراع

ضمانت اجرای کیفری حمایت از ثبت اختراع - طبق بند ب ماده 14 قانون جدیدالتصویب ایران، مالک اختراع می تواند علیه هر شخصی که بدون اجازه او از موضوع اختراع وی بهره برداری کند و به حق مالک یا مخترع تعدی نماید و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق آنان شود، اقدام به شکایت کیفری نمایند.

مدت زمان ثبت اختراع

مدت زمان ثبت اختراع و زمان و هزینه ثبت اختراع در ثبت شرکت ایلیا توسط کارشناسان خبره صورت می گیرد.

دعاوی قابل ارجاع در حوزه اختراع به داوری یا حاکمیت

دعاوی قابل ارجاع به داوری یا حاکمیت - در زمینه گواهی نامه اختراع و دعاوی ناشی از آن، در بسیاری از کشورهای جهان و اتحادیه اروپا، از جمله در کشور فرانسه، تحت ضوابط و شرایط قانونی ،قابلیت ارجاع به داوری و حکمیت دارد.

نمونه ادعانامه اختراع

اختراع باید به شکلی جامع از جنبه های علمی، روند شکل گیری آن، مصارف صنعتی و هدف اختراع توضیح داده شود. چنانچه هدف اختراع، رفع مسئله تکنیکی باشد باید در کنار توضیحات جامع درباره اختراع، به راه حل مسئله نیز پرداخته شود.

ثبت ایده

ایده از تفکر و تراوش ذهنی بدست می آید . ثبت ایده زمانی که برای راه حل یک مشکل نیاز به تفکر بر روی آن مسأله می باشد و در ذهن یک راه حل و یا ایده برای حل آن به فکر می رسد و از این ایده می توان به درستی برای حل مسأله استفاده کرد .

ثبت اختراع - شرکت ثبت اختراع

ثبت اختراع - شرکت ثبت اختراع برمبنای ماده ی شماره 6 قانون ضمائم اظهارنامه ثبت اختراع به شرح فوق می باشد:1.توصیف اختراع 2. ادعا یا ادعاهای اختراع

تعریف اختراع

تعریف اختراع ، اختراع چیست ؟ - اختراع در اصطلاح حقوقی عبارت از پدیدآوردن ، ابداع محصول صنعتی بی سابقه، ساخت وسیله نو، کاربرد وسایل موجود به طریق نو،برای به دست آوردن یک نتیجه یا محصول صنعتی ویا کشاورزی تازه، ابداع یا انشاء و پدید آوردن چیزی نو است. در قوانین بسیاری از کشورهای جهان، به علت گستردگی

معافیت سربازی و کسری خدمت با ثبت اختراع

توضیحات کامل در خصوص خرید اختراع و معافیت سربازی و مزایای ثبت اختراع در سربازی.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پرسش و پاسخ های شما
حکیم
سلام وقت بخیر،صفر تا صد ثبت اختراع در شرکت شما چقدر طول می‌کشه و هزینش چنده؟
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
975/000 ثبت و 35 تا 45 روز کاری زمان میبره . جهت اطلاعات بیشتر با این شماره ها تماس حاصل فرمایید . 02632525232 و 02632525232
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
975/000 ثبت و 35 تا 45 روز کاری زمان میبره . جهت اطلاعات بیشتر با این شماره ها تماس حاصل فرمایید .
پاسخ
علی
با سلامببخشید مدت زمان ثبت اختراع و هزینه کل ثبت اختراع معمولا چقدر میشه؟؟اختراع سطح متوسط
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
برای ثبت اختراع در گام اول باید اقدام به تهیه توصیف نامه و ادعانامه نمایید و متناسب با نوع اختراع هزینه ها تون مشخص میشن
پاسخ
علی
با سلام بنده یک اختراع در زمینه عمران دارم. ساخت دستگاه انجام شده و نقشه های فنی موجود است. لطفا هزینه ثبت اختراع توسط شما را بفرمایید.
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا®
هزینه برای ثبت اختراع 975000 تومن هستش
پاسخ
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید