چرا باید تشکیل پرونده مالیاتی دهیم ؟

پس از ثبت شرکت بر اساس قانون تجارت موظف به انجام سایر امور مربوط به ثبت شرکت هستید یکی از این امور مبحث مالیات شرکت است که باید بلافاصله پس از ثبت شرکت تکلیف آن مشخص شود . بر اساس قانون تجارت تا دوماه پس از ثبت شرکت فرصت دارید تا ضمن مراجعه به نزدیکترین حوزه مالیاتی اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی نمایید . تشکیل پرونده مالیاتی به معنای معرفی و خود به عنوان یک شخصیت حقوقی یا مودی مالیاتی می باشد.

نحوه تشکیل پرونده مالیاتی آنلاین

مالکین شرکتها چنانچه پس از ثبت شرکت فرصتی جهت اقدامات بعد از ثبت و تشکیل پرونده مالیاتی نداشته باشند ، می توانند به راحتی از طریق برنامه تشکیل پرونده مالیاتی آنلاین کار را به کارشناسان ثبت شرکت ایلیا بسپارند. به این شکل که با ورود به اپلیکیشن اطلاعات خودد را وارد کرده و تقاضای خود را به ثبت می رسانند و سپس مدارک خواسته شده شامل مدارک شناسایی شرکای شرکت به همراه کلیه اوراق ثبتی و روزنامه تاسیس شرکت را در برنامه بارگذاری می نمایند تا به دست کارشناسان ثبت ایلیا برسد . سپس بلافاصله عمایات تشکیل پرونده مالیاتی آنلاین برای شما آغاز می شود . بدین ترتیب وکیل موسسه ایلیا پس از تعیین حوزه مالیاتی بر اساس آدرس شرکت با مراجعه به حوزه مالیاتی مربوطه ثبت شرکت شما را به سازمان دارایی اعلام می کند و سپس کارشناسان ثبت ایلیا از طریق سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت نام شما به عنوان مودی مالیاتی را تکمیل می نمایند. تشکیل پرونده مالیاتی مقدمه اخذ کد اقتصادی شرکت می باشد که آن نیز توسط ثبت شرکت ایلیا انجام می شود . لذا به طور خلاصه مراحل تشکیل پرونده مالیاتی آنلاین به این صورت است : ثبت در خواست تشکیل پرونده مالیاتی آنلاین ، تعیین حوزه مالیاتی توسط کارشناسان ایلیا، تشکیل پرونده دارایی و در نهایت اخذ کد اقتصادی برای شما.

هزینه تشکیل پرونده مالیاتی

به هنگام تشکیل پرونده مالیاتی مبلغ 2 در هزار سرمایه اولیه شرکت باید به عنوان حق ابطال تمبر سرمایه پرداخت شود و علاوه بر آن هزینه تشکیل پرونده نیز پرداخت گردد . بنابر این هزینه تشکیل پرونده مالیاتی را نمی توان مشخص نمود و هزینه تشکیل پرونده بسته به میزان سرمایه شرکت متغیر می باشد. جهت اطلاع بیشتر در خصوص هزینه ها و یا روند تشکیل پرونده مالیاتی آنلاین با کارشناسان ثبت شرکت ایلیا تماس حاصل نمایید.