هنگامی که ایده ای دارید که آن را عملی کرده اید و به اختراع دست پیدا کرده اید بهتر است هرچه زودتر نسبت به ثبت آن اقدام نمایید تا شخص دیگری نتواند با ثبت ایده شما از مزایای آن بهره مند شود و یا آن را تجاری سازی کند. فلذا حتی اگر قصد تولید انبوه اختراع خود را ندارید بهتر است جهت ثبت آن اقدام کنید تا برای زمانی که قصد بهره برداری از اختراع خود را دارید حق استفاده از آن برای شما محفوظ مانده باشد. ثبت شرکت ایلیا با استفاده از برنامه و اپلیکیشن ثبت آنلاین خود ثبت اختراع آنلاین را به شما ارائه می کند تا ثبت اختراع برای شما به شکل آنلاین و با سرعت هرچه بیشتر انجام شود .

ثبت اختراع آنلاین

نحوه ثبت اختراع آنلاین

پس از دانلود و نصب برنامه ثبت آنلاین ثبت شرکت ایلیا باید وارد برنامه شده و مشخصات خود را به عنوان متقاضی ثبت اختراع آنلاین وارد اپلیکیشن نمایید و نیز شرحی از ثبت اختراع خود را بنویسید . تا کارشناسان ثبت ایلیا پی به فعالیت و طبقه مرتبط به اختراع شما ببرند. پس از وارد کردن کلیه اطلاعات و رفتن به مرحله بعد شما می توانید مدارک لازم جهت ثبت اختراع آنلاین را در برنامه بارگذاری کنید تا به دست کارشناسان ثبت شرکت ایلیا برسد و بلافاصله پرونده شما گشوده و پیگیری می شود .

دارک لازم جهت ثبت اختراع عبارتست از : مدارک شناسایی متقاضی یا مخترع ، شرحی از اختراع که کارشناسان ثبت ایلیا آن را جهت اظهارنامه ثبت اختراع تکمیل کرده و به توصیف نامه و ادعانامه ثبت اختراع مبدل خواهند نمود. پس از ثبت تقاضای شما بلافاصله پرونده شما به جریان افتاده و کارشناسان ایلیا ضمن تماس با شما جهت اعلام هزینه ثبت اختراع آنلاین تنظیم مدارک لازم جهت ثبت اختراع را انجام داده و اظهارنامه الکترونیک شما را تهیه و ارسال می نمایند پس از 35-40 روز کاری در صورتی که اختراع شما توسط اداره مالکیت تایید گردید .

کارشناسان ثبت ایلیا پیگیری های لازم را انجام می دهند تا شما جهت دفاعیه نهایی از اختراع خود ، به پژوهشکده معرفی شوید و سپس با تشکیل پرونده فیزیکی و پس از طی این مرحله ثبت ایلیا در ادامه ثبت اختراع آنلاین آگهی ثبت اختراع شما را در روزنامه رسمی کشور با پرداخت هزینه چاپ درج می کند و پس از طی مدت زمان قانونی جهت طرح معارض با پیگیری مجدد گواهی ثبت اختراع ده ساله برای شما به صدور می رسد که وکیل ثبت شرکت ایلیا آن را دریافت کرده و به شما تحویل داده شده یا طبق مورد ارسال می گردد.

هزینه ثبت اختراع

ثبت اختراع مانند سایر امور ثبتی دارای هزینه دولتی و غیردولتی می باشد. هزینه دولتی همان تعرفه های ثبت اختراع و حق الچاپ آگهی و نیز هزینه صدور گواهی می باشد که در کنار این موارد هزینه حق الوکاله ثبت شرکت ایلیا را نیز باید در نظر گرفت که به دلیل تنوع محصولات و نوع اختراعات نمی توان هزینه مشخصی را جهت ثبت اختراع اعلام کرد ، لیکن با تماس با ثبت شرکت ایلیا می توانید در خصوص هزینه ثبت اختراع آنلاین اطلاعات لازم را کسب نمایید .