توضیحات تکمیلی در خصوص ثبت تغییرات شرکت مسئولیت محدود

برای ثبت تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود باید مجمع عمومی فوق العاده در ساعت و تاریخی مشخص با حضور کلیه شرکا تشکیل گردد که در مجمع عمومی فوق العاده همه شرکا در خصوص تغییرات مورد نظر موافقت خود را اعلام می دارند و مجمع مورد نظر صورتجلسه می گردد و به امضای تمامی شرکا می رسد از طریق سامانه اداره ثبت شرکت ها باید تسلیم اداره ثبت شرکت ها شود و با پیگیری های مکرر از طرف وکیل یا فردی که وکالت دارد در اداره ثبت شرکت ها توسط کارشناسان داده آمایی می شود و با مستندات موجود در بایگانی پرونده شرکت توسط کارشناس اداره ثبت شرکت ها بررسی می شود و در نهایت صورتجلسه آگهی می شود و توسط وکیل آگهی اخذ می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود:

 • رونوشت مدارک شرکت(اساسنامه ،تقاضانامه،شرکت نامه،اظهارنامه
 • رونوشت مدارک هویتی شرکا/سهام داران(شناسنامه کارت ملی)
 •  -رونوشت مدارک هویتی شریک جدید(برابر با اصل شده)
 •  حضور و امضا ذیل صورتجلسات توسط اعضای هیات مدیره/شرکا
 • تکمیل اطلاعات خواسته شده

ثبت تغییرات شرکت محدود

 پس از پايان روند ثبت شرکت  و يا موسسه گاها" ممکن است شرايطي به وجود آيد که بخواهيم تغييراتي در شرکت يا موسسه خود ايجاد کنيم. مثلا بخواهيم از همکاري شخص جديدي برخوردار شويم ، اعتبارشرکت را افزايش دهيم و يا آن را تغيير مکان دهيم. در اين  صورت بايد ابتدا نسبت به انجام تغييرات تصميم گيري نمود و پس از تصويب تغييرات ، آنها را به مرحله اجرا درآورد. اتخاذ تصميم درشرکتها و موسسات از طريق  برگزاري مجامع عادي و عادي به طور فوق العاده  انجام مي گيرد. پس از اين مرحله با تنظيم صورتجلسه و ارسال آن به اداره ثبت  تغييرات مد نظر اجرايي مي گردند. 

انواع تغییرات شرکتها

تغييرات شرکت ها عبارتند از :

تغيير آدرس دفتر مرکزي :در صورتي که اعضاي شرکت اقدام به نقل مکان به محلي ديگر نمايند مي بايست اين تغيير را از طريق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده به اداره ثبت شرکت ها اطلاع دهند و در حقيقت جهت ثبت تغييرات ( تغيير آدرس ) اقدام کنند.

تغيير در فعاليت شرکت  : اگر پس از ثبت شرکت اعضاي شرکت متوجه گردند که قادر به فعاليت در آن رشته کاري نمي باشند و يا فعاليت ديگري را ترجيح بدهند . ميتوانند موضوع فعاليت خود را  با ثبت صورتجلسه مربوطه تغيير دهند.

الحاق به موضوع   فعاليت شرکت  :  در برخي موارد در هنگام ثبت موسسه يا شرکت ممکن است موضوعي به ثبت نرسد و پس از آن در حين فعاليت اعضا به اين نتيجه برسند که انجام آن موضوع نيز براي شرکت لازم يا مفيد است در اين صورت مي توانند موضوعي به موضوعات شرکت يا موسسه اضافه نمايند.

تغيير نام شرکت : گاه پس از واگذاري يا انتقال شخص حقوقي به افراد جديد ، شرکا تمايل دارند اسم تازه اي براي شرکت يا موسسه در نظر بگيرند. گاهي نيز ممکن است با تغيير موضوع شرکت نام  متناسب با آن موضوع را در نظر بگيرند. به همين جهت از طريق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مي توان  براي تغيير نام  و ثبت تغييرات مبادرت نمايند.

تغيير  سرمايه ثبت شده  شرکت   : در شرايطي خاص مانند اخذ تسهيلات و يا شرکت در مناقصات و يا دلائل ديگر ممکن است موسسين تصميم بر افزايش سرمايه اوليه خود داشته باشند. در اين صورت مي توانند با برگزاري مجمع فوق العاده در اين مورد راي گيري نمايند کاهش سرمايه اوليه شرکت يا موسسه هم در مواردي پيش مي آيد  که شرکتها مقروض شده يا يکي از اعضا مايل به خروج از شرکت است .

ورود و خروج شرکا يا صاحبان سهام : در صورتي  که برخي از سهامداران يا شرکا  تصميم داشته باشند از شرکت خارج شوند ميتوانند با تنظيم صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده اين امر را به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده و در عين حال ميتوانند سهامداري را نيز  جايگزين نمايند.

انحلال شرکتها  : در صورتي که شرايط شرکت به گونه اي باشد که تصميم بر انحلال باشد و يا در صورت فوت يکي از شرکا يا سهامداران ، با برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مي توان انحلال را به تصويب رساند و سپس صورتجلسه آن را تنظيم نموده و به اداره ثبت شرکتها ارجاع داد. 

مدارک لازم جهت تغییرات شرکت

ارائه اوراق ثبتی شرکت و آگهی تاسیس و روزنامه رسمی شرکت

تصویر آخرین آگهی تغییرات و یا روزنامه رسمی

برابر اصل مدارک هویتی اعضا هیئت مدیره و سهامداران

در برخی از شرکتها علاوه بر مدارک فوق ، اظهارنامه ثبت شرکت کلیه صفحات و  ارائه لیستی از آخرین  نقل و انتقالات سهام شرکت نیز لازم می باشد. 

روش ومراحل ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت ها

 • تنظیم صورتجلسه مطابق تاریخ تنظیم و امضا اعضای هیات مدیره /شرکا
 • ورود اطلاعات در سامانه اینترنتی
 • تنظیم وکالت نامه وکیل در امضا اوراق و دفاتر اداره ثبت شرکت ها
 • امضا وکالت نامه توسط وکیل و موکل
 • ارسال مدارک از طریق پست
 • پیگیری وضعیت ارسال مدارک در اداره ثبت شرکت
 • تایید تغییرات شرکت درقالب آگهی ثبتی
 • اخذ آگهی تغییرات شرکت توسط وکیل
 • ثبت نام و واریز هزینه روزنامه رسمی کشور
 • ارسال پستی آگهی روزنامه رسمی کشور

توضیحاتی در خصوص ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت با مسئولیت محدوددر راستای ارائه صورتجلسه به اداره ثبت در مجتمع ثبت شرکت ایلیا بصورت کاملا تخصصی انجام می پذیرد.