لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

مرجع صادر کننده کارت بازرگانی


کارت بازرگانی در حقیقت مجوزی می باشد که به مالک آن ( اعم از شخص حقیقی و حقوقی ) این امکان را می دهد که به امر صادرات و واردات و تجارت خارجی بپردازد. مقاضی کارت می تواند پس از گذراندن دوره های آموزشی به اخذ کارت نائل آید. با استناد به مقررات کنونی مدت اعتبار این کارت از تاریخ صدور یکسال می باشد و تمدید آن نیز ممکن است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اخذ کارت بازرگانی می توانید بر روی لینک کلیک کنید.

مرجع صادر کننده کارت بازرگانی

کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران در تهران یا سایر شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط می باشند ، برای مدت یک سال بادرخواست رشته فعالیت حسب درخواست متقاضی صادر می گردد که پس از تأیید ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.مرجع صادر کننده کارت بازرگانی اتاق بازرگانی وابسته به وزارت صنایع و معادن می باشد. باید بدانید که کارت بازرگانی موارد استفاده دیگری نیز دارد به عنوان مثال ثبت علامت تجاری به شکل لاتین مستلزم داشتن کارت بازرگانی می باشد.

مراحل دریافت کارت بازرگانی چگونه است؟

برای اخذ کارت بازرگانی نخست باید سه نسخه اظهارنامه ثبت نام در دفاتر تجاری را از گستره ی فروش اوراق بهادار استقرار یافته در اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی خریداری کرده و براساس فرم پیوست شده آن را کامل کرده و به امضا برسانید .اشخاص حقیقی یا حقوقی كه بازرگان می باشند باید دفاتر قانونی متعلق به خودشان را دارا باشند. دفاتر قانونی براساس قانون تجارت شامل " دفتر روزنامه، دفتر كل، دفتر دارایی و دفتر كپیه "می باشد. با وجود دستگاههای فتوكپی، فاكس و مانند اینها دفتر كپیه ضرورت دیروز خود را از دست داده است. دفاتر در مرجع ثبت شركت ها پلمپ می شوند و بازرگانان مطابق مقررات صورت حسابهای خود را قید مینمایند. این دفاتر زمانی سندیت می یابند كه در اداره ثبت شركتها ثبت و پلمپ اخذ گردد.جهت اخذ کارت بازرگانی شخصیت های حقوقی و حقیقی باید دفاتر قانونی خاصه روزنامه وکل را دارا باشند. در نتیجه با عنایت به تعداد معاملات خود نسبت به دریافت دفتر با تعداد صفحات مشخص وبنا به نیازشان ٥٠ برگی، ١٠٠ برگی٢٠٠برگی و یا بالاتر تهیه و در قسمت پلمپ دفاتر ثبت شركتها اقدام ویك برگ گواهی پلمپ دفاتر تجارتی از واحد فروش اوراق بهادار تهیه وبعد از پلمپ دفاتر جهت تدوین وکامل نمودن آن تلاشهای مورد نیاز را مبذول دارید .اگر متقاضی اخذ کارت بازرگانی شخصیتی حقیقی باشد ،ارائه یك برگ فتوكپی صفحه اول شناسنامه ضرورت دارد .چنانچه متقاضی اخذ کارت بازرگانی شخصیتی حقوقی باشد ارائه روزنامه رسمی تاسیس شركت به انضمام آخرین تغییرات در شركت ضرورت دارد .اگر کارهای اخذ کارت بازرگانی بواسطه ی وكیل انجام بشود ارائه وكالت نامه رسمی نیز الزام قانونی دارد .بعد از فراهم آوردن مدارك فوق الذکربه واحد ثبت نام دفاتر بازرگانی رفته ومتصدی مربوطه نسبت به ثبت اظهارنامه ها در دفتر ثبت نام تجارتی اقدام و شماره دفتررادراظهارنامه قید و نسبت به امضا و مهر نمودن اظهارنامه ها اقدام می نماید بعد از آن یک نسخه از اظهارنامه را جهت بایگانی در پیشینه ضبط و دیگر نسخ را به متقاضی تحویل بدهد .در این مرحله دیگر انجام كار در اداره ثبت شركتها تمام میشود و باید با در دست داشتن مدارك به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مراجعه گردد.

رعایت نكات زیر جهت صدور كارت بازرگانی الزامی است :

 • امضا کردن دونسخه اظهارنامه پلمپ دفاتر و سه برگ اظهارنامه كارت بازرگانی و اگر شركتی در کار بود ،زدن مهر شركت روی آن .
 • امضا وكالت نامه وكیل مربوطه به واسطه ی شخص و در صورت شركتی بودن كارت زدن مهر شركت بر روی امضای مدیرعامل
 • ارائه كپی شناسنامه برای كارت شخصی وارائه كپی كلیه مدارك شركت و روزنامه رسمی و كپی شناسنامه مدیرعامل برای شركت .
 • بعد از کامل کردن مدارك فوق الذکرجهت اخذ کارت بازرگانی وتحویل آن به مجتمعایلیا3 روز بعد مجددا به شركت مراجعه كرده و ضمن دریافت اسناد و مدارك که در بالا گفته شد به صورت زیر عمل می نماییم .
 • نخست با در دست داشتن دو قطعه عكس و مدارك تهیه شده از جانب مجتمع ثبت شرکت ایلیا به اتاق بازرگانی مراجعت نموده و متصدی مربوطه را ملاقات کرده و با تحویل مدارك درخواست معرفی نامه به اداره سو پیشینه و اخذ فرمهای خاص كارت بازرگانی را می نمایید .
 • بعد از اخذ معرفی نامه به نزدیكترین محل اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی مراجعت نموده تا از شما انگشت نگاری به عمل آید .
 • فرمهای مخصوص اخذ کارت بازرگانی را تایپ وتدوین کرده وبه موسسه ایلیا تحویل می دهید و در باره ی مراحل آتی مشورت می نمایید .
 • از بین فرمها یك فرم به نام ) فرم الف( مختص ارائه به بانك جهت اخذ استعلام خوش حسابی برای شركت شما و یا شخص شما می باشد كه همزمان با عملیات انگشت نگاری قادرید باهمراهداشتن فرم الف به بانك مرتبط مراجعه و فرم را تحویل بگیرید و چنانچه شركت تازه تاسیس باشد باید از حساب جاری مدیرعامل نیز استعلام به عمل آید و در حالت نداشتن حساب جاری مدیرعامل باید حتما سه ماه از افتتاح حساب شركتی گذاشته باشد .
 • فرم د را از اوراق مجزا کرده و به دفتر خانه ای برده و در صورت شركتی بودن امضا و مهر و در صورت شخصی بودن تنها امضا را گواهی نمایید.
 • در زمینه ی كارتهای شخصی ارائه دو نفر معرف با سابقه ٣ سال کار بازرگانی كه دارای كارت بازرگانی می باشند الزامی است مگر اینكه متقاضی دارای مدرك لیسانس باشد كه ارائه معرفین در ( فرم ج) صورت می گیرد.
 • مهمترین مرحله اگر سند مالكیت به صورت شش دانگ متعلق به متقاضی كارت باشد مشكلی نیست ولی اگر محل اجاره باشد باید همراه اجاره نامه محل و فیش برق و تلفن و اصل سند مالكیت شش دانگ به همراه شخص مالك محل به اتاق بازرگانی مراجعه گردد.

پس از تكمیل موارد بالا به همراه مدارك زیر :

 • فرمهای تایپ شده اتاق بازرگانی به طور كامل كه توسط ثبت ایلیا صورت گرفته است.
 • اصل و كپی گواهی حسن اعتبار بانكی و تایید اداره اعتبارات مبنی برنداشتن چك برگشتی از شخص یا مدیرعامل شركت.
 • اصل كلیه مدارك معرفین و كپی از كارت بازرگانی ایشان و تاییدیه توسط ایشان مبنی برمعتبر بودن شما جهت دریافت كارت بازرگانی.
 • اصل وكپی تعهدنامه و تصدیق امضا شخص یا مدیرعامل و مهر شركت در دفترخانه.
 • مدارك به ثبت رسیده توسط شركت و گواهی پلمپ آن كه در مرحله اول به شما تسلیم گردیده است.
 • اصل و فتوكپی گواهی عدم سو پیشینه مدیرعامل یا شخص.
 • چهار قطعه عكس ٤*٦.
 • اصل و دو سری كپی از شناسنامه و كارت پایان خدمت مدیرعامل یا شخص متقاضی.
 • اصل ودو سری كپی از سند مالكیت حتی صفحات سفید سند و فیش نوسازی و قبض برق و تلفن و به همراه مبلغ مورد نیاز جهت مراحل اداری کارت به اتاق بازرگانی مراجعه و پس از تكمیل مدارك اقدام به اخذ كارت بازرگانی نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مدارک و اظهارنامه کارت بازرگانی می توانید به مقاله آن مراجعه نمایید.

ابطال كارت بازرگانی

متقاضی ابطال كارت بازرگانی با در دست داشتن اصل كارت بازرگانی و یك برگ تقاضای ابطال به واحد ثبت نام در دفتر بازرگانی مراجعه ومدارك مزبور ارائه شود و مسئول مربوطه نسبت به ثبت تقاضانامه و درج شماره در روی آن مراتب را در دفتر ثبت می نماید پس از ثبت به اتاق بازرگانی مراجعه و مدارك مذكور در صفحات بعدی تهیه و تحویل گردد.

در انتها خاطر نشان می شویم که در صورت روبرو شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید فرم مشاوره آنی رایگان را کامل کنید تا مشاوران و کارشناسان ثبت شرکت ایلیا با شما تماس بگیرند هم چنین می توانید با شماره تلفن های 32137-026 و 26655119-021 تماس حاصل نمایید.

مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

🥇اخذ کارت بازرگانی【 ✔️ کارت بازرگانی】

کارت بازرگانی ، انواع کارت بازرگانی ، انواع کارت بازرگانی ، کارت بازرگانی تولیدی ، کارت بازرگانی چیست ، مزایای اخذ کارت بازرگانی

ثبت آنلاین کارت بازرگانی

برای اینکه بتوانیم کارت بازرگانی اخذ نماییم باید ثبت آنلاین در سامانه اتاق بازرگانی داشته باشیم. در این مقاله به بررسی نحوه ثبت آنلاین کارت بازرگانی و مراحل و مدارک مورد نیاز خواهیم پرداخت.

اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

برای اینکه بتوانیم برای شرکت خود کارت بازرگانی اخذ نماییم باید در ابتدا از مدارک لازم اطلاع داشته و سپس مراحل آن را بدانیم. در این مقاله اطلاعات دقیق و کاملی برای اخذ کارت بازرگانی به شما داده خواهد شد.

مرجع صادر کننده کارت بازرگانی

توضیحات کامل درباره مرجع صادر کننده کارت بازرگانی

🥇اخذ کارت بازرگانی فوری و سریع【✔️دریافت کارت بازرگان】

اخذ کارت بازرگانی فوری ،دریافت کارت بازرگانی سریع در کوتاه ترین زمان ،دریافت کارت بازرگانی ،

مزایای کارت بازرگانی 【 فواید کارت بازرگانی_مشاوره رایگان ✔️】

اخذ کارت بازرگانی در کم ترین زمان _ بهره مندی از مزایای داشتن کارت بازرگانی با مشاوره تخصصی کارشناسان حقوقی ایلیا تماس حاصل فرمایید. در این مقاله به بررسی مزیت و فواید اخذ کارت بازرگانی خواهیم پرداخت ✔️

اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

یکی از انواع کارت بازرگانی، کارت بازرگانی حقیقی می باشد که در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت.

سامانه ثبت نام کارت بازرگانی 【راهنمای ثبت نام کارت بازرگانی✔️】

اطلاع از سامانه ثبت نام کارت بازرگانی و نیز درخواست کارت بازرگانی توسط تیم مجرب حقوقی ایلیا انجام خواهد پذیرفت . برای ثبت نام کارت بازرگانی باید از طریق سامانه اتاق بازرگانی اقدام نمود. در این مقاله درباره ی مراحل ثبت سامانه کارت بازرگانی ، راهنمای ثبت نام کارت بازرگانی خواهیم پرداخت.

✔️مالیات کارت بازرگانی【مالیات کارت بازرگانی چقدر است🥇】

مالیات کارت بازرگانی ، مالیات کارت بازرگانی چقدر است ، مالیات کارت بازرگانی اشخاص حقیقی ، مالیات کارت پیله وری ، استعلام بدهی مالیاتی کارت بازرگانی، نحوه محاسبه مالیات کارت بازرگانی حقوقی

مدارک و مدت زمان لازم برای اخذ کارت بازرگانی ✔️

برای اخذ کارت بازرگانی باید در ابتدا مدارک مورد نیاز را تهیه نماییم. در این مقاله علاوه بر بررسی مدارک لازم به بررسی مدت زمان اخذ کارت بازرگانی خواهیم پرداخت.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پرسش و پاسخ های شما
بابک مرادی
لطف کنین هزینه اخذ کارت بازرگانی رو بگین ومدت زمان که لازمه
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
شرکتی میخواین بگیرید یا شخصی ؟ کدوم استان هستین ؟
پاسخ
جوادصمدی
مورد اخذ کارت بازرگانی
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
برای کارت بازرگانی میخواین برای شخصی اقدام کنین یا شرکتی ؟
پاسخ
طاهر
اخذ کارت بازرگانی
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا®
با سلام لطفا شماره تماستان را اعلام فرمایید ، تا در اسرع وقت با شما تماس بگیریم
پاسخ
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید