دریافت کداقتصادی 12رقمی

هرشخص حقوقی بعداز ثبت در اداره ثبت اسناد نیاز به تشکیل پرونده مالیاتی جهت دریافت کد اقتصادی 12رقمی را دارد.

کد اقتصادی کدی است که هرشخص حقوقی برای انجام معاملات خود باید با عنوان کردن آن کد در فاکتورها و رسیدهای مالی جهت اعلام به اداره مالیات مربوطه استفاده کند. لاذم به ذکراست که بعداز دریافت کد اقتصادی 12رقمی از اداره مالیات باید جهت ثبت نام کد اقتصادی 16رقمی از طریق سایت سازمان با توجه به آدرس های اعلام شده در آگهی اقدام کند.که مراحل ثبت نام کد اقتصادی را می توان از موسسه حقوقی ایلیا جویا شوید.

توضیحاتی در خصوص تشکیل پرونده مالیاتی:

تشکیل پرونده مالیاتی به منزله این است  که شرکت به  سازمان امور مالیاتی  کشور اعلام می کند که چنین شرکتی با این مشخصات به ثبت رسیده است و طبق قانون دو در هزار سرمایه شرکت را باید  پرداخت کند در غیر اینصورت باید جریمه مالیاتی معادل دو برابر مبلغ اولیه را پراخت نماید به عبارت دیگر هر شخصیت حقوقی یا همان شرکت بعد از تاسیس به اداره مالیات مراجعه کرده و پرونده مالیاتی تشکیل  می دهد که طبق قانون تا 2 ماه زمان دارند برای تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند و مالیات بر ثبت خود را که به نوعی حقوق دولت است بپردازند. 

اسناد لازم جهت تشکیل پرونده دارایی 

 • اصل و فتوکپی اساسنامه شرکت،
 • اصل و فتوکپی آگهی تاسیس،
 • اصل و كپی روزنامه رسمی،
 • اصل و تصوير شرکت نامه
 • اصل و فتوکپی تقاضا نامه و يا اظهارنامه ثبت شرکتها،
 • اصل و فتوکپی آگهی تغییرات،
 • اصل و فتوکپی شناسنامه (صفحه اول) اعضای هیات مدیره،
 • اصل و فتوکپی کارت ملی کلیه اعضای هیات مدیره،
 • فتوکپی فیش تلفن محل شرکت،
 • فتوکپی سند مالکیت یا اجاره نامه محضری  به نام شرکت،
 • اصل گواهی امضای صاحبان امضای مجاز تائید شده در دفترخانه اسناد رسمی.
 • تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت(دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی)
 • اصل فیش واریز دو در هزار مبلغ سرمایه اولیه شرکت در بانک ملی.
 • اصل و تصوير سند مالكيت(در صورتيكه به نام شركت باشد.)يا قرارداد اجاره(2 نسخه)

تذكر: در قرارداد اجاره بايستي در قسمت مستاجر مشخصات اشخاص حقوقي درج شده باشد. چنانچه شخص حقيقي به عنوان نماينده شخص حقوقي مبادرت به تنظيم قرارداد نموده، بايستي در متن قرارداد اجاره و يا طي نامه مجزایی اعلام گردد.

تعیین حوزه مالیاتی و کد اقتصادی 

برای تشکیل پرونده دارایی ابتدا باید  تعیین حوزه مالیاتی انجام شود. حوزه مالیاتی همان واحدهای اداره مالیات  در شهرهای مختلف می باشد که بر اساس اقامتگاه شخص حقیقی یا محل فعالیت شخص حقوقی که به کدام یک از این واحدها نزدیکتر می باشد ، حوزه مالیاتی تعیین می شود و سپس تشکیل پرونده مالیاتی در یاسوج انجام می شود و بعد از آن باید نسبت به اخذ کد اقتصادی  اقدام گردد.

مدارک لازم جهت انجام امور مالیاتی ودریافت کد اقتصادی:

 1. کلیه مدارک شرکت اصل وکپی (شرکت نامه- اظهارنامه- روزنامه رسمی- تقاضانامه- اساسنامه)
 2. کلیه مدارک شناسایی اعضاء شرکت
 3. نوشتن دفترچه اطلاعات شرکت
 4. گرفتن گواهی امضاء جهت صاحبان امضاء شرکت
 5. داشتن اجارنامه یا سند مالکیت به نام شرکت
 6. فیش گاز آب برق به آدرس دفتر شرکت
 7. واریز فیش 2در هزار سرمایه اولیه شرکت