درخواست مشاوره رایگان

مدارک و زمان لازم برای ثبت اختراع

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     چهارشنبه، 8 بهمن 1399


اختراع از ایده و تفکر نو سرچشمه می گیرد .در صورتی می توان اختراع را ثبت نمود که مطابق شرایط قانونی باشد و از حمایت های قانونی آن کشور برخوردار شود . در این صورت حق اختراع را به مخترع می دهند که می تواند مطابق قانون از حقوقی خاص بهره مند گردد.

مدارک لازم برای ثبت اختراع

 • ارائه اظهارنامه اختراع در 3 نسخه
 • می توان فرم اظهارنامه اختراع را از اوراق بهادار تهیه نمود . این واحد در اداره ثبت شرکتها مستقر می باشد .
 • ارائه توصیفی از اختراع در 3 نسخه
 • مخترع باید به صورتی اختراع خود را شرح بدهد که در آن کلیه ادعاها در بیان واضح ذکر گزدد .
 • ارائه نقشه اختراع در 3 نسخه
 • اختراع باید دارای نقشه باشد که در آن متر و یا مقیاس های آن ذکر شده باشد باید ذیل آن را موکل و یا خود مخترع امضا نمایند .
 • ارائه وکالتنامه ، در صورتی که برای ثبت اظهارنامه وکیل متقاضی کار ثبت را انجام دهد .
 • ارائه مدارک اصلی شرکت ( روزنامه رسمی ، اساسنامه و..)، در صورتی که ثبت اختراع را شخصیت حقوقی بعمل آورده باشد .
 • ارائه مدارک شناسایی نسخه ای از شناسنامه و کارت ملی مخترع
 • جهت حق الثبت اظهارنامه اختراع رسید و واریزی وجهه بانکی

مدت زمان لازم برای ثبت اختراع

مدت زمان ثبت اختراع متغییر می باشد . بدین صورت که زمانی که ثبت اظهارنامه ثبت اختراع در سامانه اینترنتی اداره ثبت مالکیت صنعتی به ثبت رسیده شود ، موارد اظهارنامه توسط کارشناسان اداره مورد بررسی قرار می گیرد . این بررسی ممکن است در مواقعی نواقصی مشاهده نشود در نتیجه اظهارنامه به مرجع استعلام مراجع ذی صلاح اداره مالکیت صنعتی ارسال می شود ، بطوری که روند استعلام بر اساس مراجع متفاوت می باشد پس از تأیید مرجع تنها ثبت نهایی و روزنامه رسمی آن تقریبا 20 روز زمان خواهد برد .

مراحل ثبت اختراع

 1. برای ثبت اختراع باید برای سهولت کار وارد سایت مالکیت صنعتی به آدرس http://iripo.ssaa.ir مراجعه نمایید .
 2. برای اعمال و رعایت مواد قانون الزامی است تعهد نامه ای را قبول کرد .
 3. در شروع کار نوع اظهارنامه ( جدید) را انتخاب نمایید .
 4. ورود اطلاعات اولیه اظهارنامه که در ذیل به ترتیب بر آنها توضیح داده شده است لطفا این اطلاعات را با دقت تکمیل نمایید

مالک اظهارنامه اختراع :

به شخصی گویند که قرار است اختراع به نام او ثبت گردد و هم چنین می تواند مالک شخص حقیقی باشد و یا حقوقی . در این صورت اگر مالک شخص حقیقی باشد کلیه اطلاعات مربوط به شخص حقیقی را درج نمایید .و اگر به صورت حقوقی باشد کلیه اطلاعات شرکت و شخص حقوقی درج شود .

شایان ذکر است اگر مالک اختراع بیش از یک نفر باشد باید کلیه اطلاعات مالکیت با رعایت اولویت درج گرد د.

ورود اطلاعات نماینده قانونی ثبت اظهار نامه :

اگر مالک اختراع دارای نماینده قانونی باشد کلیه اطلاعات وکیل و وکالتنامه درج گردد . و ارگ وکیل نداشته باشد از این گزینه رد شوید .

اخذ ابلاغیه :

برای کلیه پیغام های شرکت و حتی پیگیری های بعدی نیاز به شخصی هست که ابلاغیه های سازمان برای آن ارسال شود اطلاعات آن درج شود .

درج اطلاعات مخترع:

درج کلیه اطلاعات هویتی مخترع چه حقیقی و یا حقوقی موارد مطابق مستندات درج شود . در مواقعی مخترع از اعلام نام خود پرعیز می کند برای این کار باید نامه ای به صورت مکتوب ضمیمه اظهارنامه خود کند .

درج توصیفی از اختراع :

برای اختراع باید عنوانی را در نظر گرفت ، که باید جدید و نوین و مختصر باشد . سپس در این قسمت باید در مورد اختراع توضیحاتی ثبت شود که این توضیحات باید در مورد اختراع و نحوه چگونگی راه حل را ارائه داده شود .

ادعای حق تقدم :

ادعای حق تقدم،توسط اشخاصی که اختراع خود را در قلمرو یکی از اعضای کنوانسیون پاریس ثبت کرده اند پر می شود. ( پر نمودن فرم به زبان اصلی و با ترجمه رسمی دادگستری)
بارگذاری مدارک و ضمائم :

مدارک مورد نیاز ثبت اختراع را در این قسمت وارد نمایید .

بازبینی اطلاعات :

در این مرحله از ثبت اطلاعاتی که در سامانه درج نموده اید به نمای گذاشته می شود تا از صحت این اطلاعات اطمینان داشته باشید و در صورت ویرایش این کار را انجام دهید زیرا بعد از پذیرش نهایی امکان ویرایش وجود ندارد .

واریز هزینه ای ثبت و اخذ کدرهگیری اظهارنامه :

در این مرحله باید مبالغ ثبت اظهارنامه را پرداخت نمایید که می توان از طریق درگاه اینترنتی که در سایت قرار داده شده است واریزی را انجام داده و سپس در نهایت بعد از انتخاب گزینه پذیرش نهایی شماره اظهارنامه را دریافت نمایید .

در انتها بعد از اخذ شماره اظهارنامه مراحل ثبت اختراع در سایت اداره مالکیت صنعت به پایان می رسد .

پرونده اظهارنامه ثبت اختراع متقاضی از طریق سامانه فوق به سیستم کارشناسان اداره مالمیت صنعتی می رود . سپس کارشناسان با تجربه به مندرجات و مدارک اظهاری پرونده را مورد بررسی قرار می دهند و کلیه موارد و مندرجات را استعلام می گیرند در صورت مشاهده نواقص ابلاغیه ای به متقاضی ارسال می شود .در صورت عدم مشاهده نواقص و هم چنین باتوجه به تشخیص و صحت اطلاعات متقاضی و اختراع ، کلیه اطلاعات اظهارنامه در دفتر مخصوصی در اداره درج می گردد از جمله این اطلاعات :

شماره ثبت
شماره دفتر اظهارنامه
.تاریخ وصول اظهارنامه با تعیین ساعت ، روز ، ماه و سال

نام و نشانی کامل تسلیم کننده اظهارنامه
نام و نشانی وکیل درخواست کننده اختراع اگر اختراع توسط وکیل درخواست ثبت شده باشد.
موضوع اختراع
مدت اعتبار ورقه اختراع
شماره ثبت و مدت اعتبار اختراع در خارجه
تاریخ ثبت اختراع
امضای رییس شعبه ثبت علایم تجاری و اختراعات
امضای درخواست کننده ثبت اختراع یا نماینده او

اختراع قابل ثبت و غیر قابل ثبت

اختراعات قابل ثبت

در ثبت اختراع در مرحله اول به شرایطی که بتوان اختراع را ثبت نمود توجه کرد از جمله : اختراع باید خلاق و ابتکار و کارایی نو داشته باشد حدالامکان ایده ای نو که در صنعت بتوان استفاده کرد . هم چنین باید دارای پتانسیلی باشد که با موضوع اختراع هماهنگ باشد .( روند توسعه و پیشرفت با موضوع داشته باشد ) .

هم چنین باتوجه به قوانین ملی و یا منطقه ای ، این امکان وجود داشته باشد که هویت آن قابل احراز و شناسایی باشد . در قانون ثبت مواردی با مثال ذکر شده است که قابلیت ثبت ندارند باید از آن موارد پیروی کرد و مطابق قانون از آن موارد اجتناب کنند . که در ذیل به آن اشاره شده است :

اختراعات غیر قابل ثبت

در مواردی می توان گفت امکان ثبت اختراع وجود ندارد به صورتی که در ماده 4 قانون ذکر شده است که باید برای ثبت اختراع از مواردی اجتناب شود و این موارد جز حوزه های ثبتی قرار نمی گیرد .

الف.موارد کشف شده ، نظریه های علمی ، روشهای ریاضی و آثار هنری.

ب. قاعده و روشهای اجرای کار های تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی .

ج. راه ها و روشهای معینی که برای معالجه بیماریها به کار می رود .

د. منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آنها به انضمام پروسه های بیولوژیک تولید آنها.

ه . آنچه پیش از این در فنون و صنایع پیش بینی شده است.صنعت پیشین یعنی هر چیزی که در گوشه ای از جهان ازراه انتشار کتبا یا شفاها یا از راه استفاده کاربردی و یا هرروش دیگر، قبل از تقاضا و یا درموارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع ، افشاء شده باشددرصورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه پیش از تاریخ تقاضا یا در مواردی بنا به اقتضا پیش از تاریخ حق تقدم .صورت گرفته باشد، مانع ثبت اختراع نخواهد بود.

و. اختراعاتی که بهره مندی از آنها بر خلاف اوزان شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید
مدارک و زمان لازم برای ثبت اختراع

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید