توضیحاتی در خصوص ثبت شرکت آنلاین

ثبت تغییرات شرکت تاکنون به این شکل بوده است که با برگزاری مجامع عمومی شرکت و اتخاذ تصمیمات صورتجلسه مرتبط تنظیم و سپس با ارسال آن به اداره ثبت شرکتها ، صورتجلسات به ثبت می رسد . اما ثبت شرکت ایلیا با طراحی برنامه ثبت تغییرات شرکت آنلاین این امکان را فراهم کرده است که با نصب این برنامه بر روی گوشی همراهتان به راحتی با ورود اطلاعات خود و مشخصات شرکت وسایر شرکا روند ثبت تغییرات شرکت خود را آغاز کنید . با ثبت درخواست در اپلیکیشن ثبت تغییرات شرکت آنلاین ، بلافاصله و در اسرع وقت کارشناسان ثبت ایلیا با شما تماس می گیرند و روند ثبت تغییرات شرکت برای شما آغاز می شود .

هرآنچه که باید در خصوص ثبت تغییرات شرکت بدانید :

تصمیمات مربوط به تغییرات شرکت در مجامع عمومی شرکت اتخاذ می گردد ، این تصمیمات اگر مربوط به تغییرات اساسنامه باشد ، مانند تغییر نام شرکت ، موضوع فعالیت شرکت ، اعضای شرکت ، سرمایه شرکت ، آدرس شرکت و ... باید در مجمععمومی فوق العاده در مورد آن اتخاذ تصمیم شود و چنانچه تغییرات در خصوص تعیین اعضای هیات مدیره ، تمدید یا تغییر سمت آنها یا تعیین بازرسان شرکت سهامی خاص باشد باید طی صورتجلسه هیات مدیره تصمیمات تنظیم شود . کارشناسان ثبت ایلیا تنظیم صورتجلسات مجامع مختلف را برای شما انجام می دهند فقط کافی است که با ثبت در خواست خود در برنامه آن لاین ثبت تغییرات شرکت و ورود مشخصات خود و شرکتتان مجموعه ایلیا را در جریان قرار دهید زیرا تنظیم صورتجلسات به دانش حقوقی و آشنایی با نحوه تهییه صورتجلسات نیازمند است و در صورت هرگونه نقصی در تنظیم صورتجلسه مدارک شما برگشت خواهد خورد و شما باید هزینه و زمان بیشتری را صرف ثبت تغییرات شرکت خود کنید .

هزینه ثبت تغییرات شرکت آنلاین

هزینه ثبت تغییرات شرکت بر حسب اینکه شرکت چه نوع شرکتی است و چه نوع تغییراتی باید اعمال شود و به چه صورتجلسات و به چه تعدادی از آنها نیازمند می باشید متفاوت خواهد بود . بنابراین نمی توان هزینه مشخصی را بیان کرد . به علاوه تغییرات شرکت باید پس از ثبت در روزنامه رسمی شرکت آگهی شود که آگهی تغییرات براساس باکس و تعداد خطوط آن ، هزینه متفاوتی در پی خواهد داشت. کارشناسان ثبت ایلیا جهت ارائه راهنمایی در خصوص ثبت تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت آنلاین آماده پاسخگویی به شما عزیزان هستند.