جدول مقایسه فرایند ثبت علامت تجاری توسط ثبت شرکت ایلیا و شخص متقاضی

مراحل ثبت علامت تجاری

فرایند ثبت توسط ثبت شرکت ایلیا انجام شود

فرایند ثبت علامت تجاری توسط متقاضی انجام شود

ثبت سامانه ای از طریق سایت اداره مالکیت

با توجه به تخصص و تجربه کارشناسان ما ظرف مدت 3 الی 4 روز با توجه به تکمیل مدارک اظهارنامه را آماده مینمایند

در صورتی که برای ثبت اظهارنامه اطلاعات کافی ندارید امکان رد آن وجود دارد

پیگیری های لازم از طریق سامانه اداره مالکیت صنعتی

کلیه اقدامات لازم جهت پیگیری و یا تسریع در کار طی دو ماه کاری

مدت زمان پیگیری یکسان می باشد تقریبا 2ماه کاری

رفع نقص

در صورت وجود نقص کلیه مراحل به صورت تخصصی پیگیری می گردد

برای رفع نقص نیارمند تجربه کافی در این زمینه می باشد حتما به متخصص مراجعه نمایید .

تشکیل پرونده و دریافت آگهی

با تکمیل مدارک طی 2 الی 3 روز کاری آگهی صادر می شود

در صورتی که از مدارک اطلاع نداشته باشید زمان بر می باشد

دریافت روزنامه رسمی اولیه

طی دو الی سه روز کاری با واریز مبلغ روزنامه دریافت میشود

مراجعه حضوری به پارک شهر و واریز مبلغ و دریافت روزنامه رسمی

پیگری سامانه ای

در مدت زمان 10 الی 15 روز کاری به صورت حضوری و سامانه ای فرآیند ثبتی پیگیری می گردد

حضورا باید مراجعه کرد و مراتب اداری انجام دهید

بارگذاری روزنامه برای انجام مرحله دوم ثبت علامت

با گذشت مدت 30روز برای اعلام اعتراضات پیگیری های لازم جهت اعلام نهایی هزینه ثبت صورت میگیرد

چنانچه به صورت دقیق و مرتب مراجعات انجام شود می بایست پرونده ارجاع دهید و هرینه ها را پرداخت نمایید

ثبت روزنامه رسمی دوم

با واریز هزینه ثبت و مراجعه حضوری به اداره مالکیت تسریع در انجام کارها صورت میگیرد

طبق روال گذشته

دریافت تصدیق نامه ثبت علامت تجاری

برای دریافت تصدیق نامه ثبت برند و دریافت آگهی 10 ساله ثبت برند مراجعه می نمایند

با مراجعه حضوری به اداره مالکیت صنعتی و صرف وقت و هزینه تصدیق نامه ثبت برند خود را دریافت می نمایید