شرایط اخذ جواز تاسیس

اگر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در خواست مجوز  احداث کارخانه ی تولیدی را بر مبنای تجربه و گرایش خود داشته باشند، در خواست خود را به سازمان صنعت ،معدن و تجارت (وزارت صنایع) تقدیم می کنند .
 این مرجع با بررسی شرایط متقاضی و بنا به اقتضائات زمانی و مکانی و با رعایت ضوابط مخصوص  اقدام به صدور جواز تاسیس و احداث واحدهای تولیدی را صادر خواهد کرد 
جواز تاسیس عموما پس از عزم جدی اشخاص حقیقی نسبت به راه اندازی تولید و درمورد اشخاص حقوقی پس از تشریفات ثبت شرکت ، و انجام تکالیف مالیاتی ، در سازمان صنعت ،معدن ،تجارت استان ،انجام میشود.
 به واسطه انواع آلاینده ها در مراکز استان ،امکان فعالیت های تولیدی و صنعتی در مقیاس بالا وجود ندارد، لذا جواز تاسیس کارخانه ها ،درخارج از مناطق شهری ومراکز اصلی شهر، صادر می شود.
جهت اخذ جواز تاسیس ،متقاضی ویا مدیر عامل شرکت ، با همراهی مدارک ثبتی و هویتی و نیز داشتن کد اقتصادی ،به واحد های مربوطه ،مراجعه کرده ، و حضورا باید برنامه ها و ظرفیت های تولیدی خود را به کارشناسان سازمان صنعت ، تشریح نمایند. 
درپایان چنانچه طرح تولیدی موصوف ، از نظر کارشناسان سازمان ، عملیاتی و اقتصادی دانسته شد، جوار تاسیس کارخانه ی آنهااصادر میگردد.
شروع یک فعالیت تولیدی نیاز به بستر های ویژه ایی دارد . از اولین پیش شرط های احداث واحد تولیدی در اختیار داشتن فضای مناسب کسب و کار است و سازمان صنعت و معدن ، همانطور که گفته شد با صدور جواز تاسیس یک کارخانه ،  این امتیاز را به متقاضی می دهد که بتواند به صورت اقساط کم بهره و مقرون به صرفه در قالب تسهیلات خرید زمین در شهرک های صنعتی ، این بستر تولید را فراهم نماید . 

اخذ جواز تاسیس

نکته:

1-اقساط بانکی پرداخت به صورت هر سه ماه یکبار توسط  متقاضی صورت میگیرد.
2-این مجوز تمدید پذیر است. 

اخذ جواز تاسیس و یا مونتاژ 

یکی دیگر از مجوزهایی که توسط سازمان صنعت ،معدن ،تجارت صادر میگردد ،جواز طراحی و مونتاژ می باشد این مجوز ویژه شرکتهایی است که زمینه اصلی فعالیت آنها طراحی ،نصب و خرید و فروش قطعات آسانسور و پله برقی بوده و برای ادامه ی فعالیت  خود نیاز به اخذ چنین مجوزی دارند.
سازمان صنعت ،معدن ، تجارت ، به عنوان متصدی صدور این مجوز در ،جهت صدور مجوز طراحی و مونتاژ ، ضوابطی را تعیین نموده است . در این راستا ، سازمان مزبور صد امتیاز را برای متقاضیان تعریف نموده است و هر یک از آیتم های شرکت می تواند جهت اخذ این مجوز امتیاز آور باشد. 
بطور مثال مدیر فنی این نوع از شرکت ها باید دارای تحصیلات و سابقه ی کاری تعریف شده ایی باشد. سازمان فوق ، این گونه درخواست ها را نیز بررسی و به آنها ترتیب اثر می دهد.
نکته: این مجوز تمدید پذیر است.