لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

کنوانسیون پاریس در خصوص برند و علائم تجاری


کنوانسیون پاریس

در خصوص مارک ها و علائم تجاری، تولیدی و خدماتی، کنوانسیون پاریس در مواد مختلف خود، ضوابطی را به عنوان حمایت و ایجاد هماهنگی مقررات کشورهای عضو اتحادیه پاریس ، پیش بینی کرده است که به موارد مهم آن ذیلاً اشاره می شود:

کنوانسیون پاریس در خصوص برند و علائم تجاری

1. در بند 2 ماده 1 کنوانسیون، علائم کارخانه یا بازرگانی و علائم مربوط به خدمات و اسم بازرگانی و مشخصات مبداء یا نام گذاری اصلی جنس و جلوگیری از رقابت غیرقانونی و نامشروع از جمله موضوعات مورد حمایت در کلیه کشورهای عضو اتحادیه پاریس شناخته شده است .بنابراین در بین کشورهای عضو اتحادیه، برای تامین این هدف کنوانسیون ، هماهنگی تقریبی ایجاد شده است.

2. ماده 4کنوانسیون مربوط است به ایجاد حق تقدم با تسلیم اظهار نامه تقاضای ثبت مارک ها و علائم تجاری و صنعتی و غیره به وسیله اشخاص یا قائم مقام قانونی آنها با رعایت مقررات معمول دریکی از کشورهای عضو اتحادیه پاریس و مهلت های حق تقدم از تاریخ تسلیم اولین درخواست که جزئیات آن در شقوق مختلف و بندهای متعدد این ماده پیش بینی شده است.

3. ماده 5کنوانسیون مربوط است به ابطال علائم ثبت شده اجباری با انقضاء مهلت کافی بدون عذر موجه( بند ج -1 ماده5)

4. ماده 6 کنوانسیون مربوط است به شرایط تسلیم اظهار نامه و ثبت علائم صنعتی یا بازرگانی که این ماده دارای سه بند است. بند نخست این که هر اظهارنامه ای باید طبق ضوابط داخلی کشوری تنظیم و تسلیم شود که متقاضی در آن کشور درخواست ثبت مارک می کند.

بند دوم مربوط است به عدم ضرورت درخواست ثبت علائم و ثبت با تمدید مارک ها در کشور متبوع متقاضی ثبت مارک در یکی از کشورهای عضو اتحادیه.

و بند سوم مربوط است به مستقل تلقی شدن علامت و مارک ثبت شده در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه و عدم وابستگی به کشورهای دیگر از جمله کشور مبداء و متبوع صاحب مارک ثبت شده.

5. ماده 6 کنوانسیون پاریس مربوط است به حمایت کشورهای عضو اتحادیه از مارک یا علامت یا آرم معروف وبسیار مشهور که با شبیه سازی، آزم مزبور مورد تجاوز قرار گرفته و موثر در ایجاد اشتباه، گمراهی مصرف کنندگان باشد. کشورهای عضو اتحادیه پاریس متعهد شده اند که مارک یا علامت تقلبی را باطل یا استعمال آن را در کشور خود ممنوع نمایند، یا تقاضای ثبت آن را رد کنند.

به طور مثال اگر از آرم یا مارک تویوتا که مارک مشهوری در جهان است در کشوری از کشورهای اتحادیه پاریس تقلید و شبیه سازی شود به طوری که استعمال آن موثر در ایجاد اشتباه و اغفال مصرف کنندگان گردد، اعم از این که در قانون کشورهای عضو اتحادیه ، پیش بینی شده باشد یا این که طبق درخواست کتبی ذینفع و صاحب علامت مشهور که تبعه یکی از کشورهای عضو اتحادیه است یا تبعه این کشورها نیست. ولی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه، اقامت دارد یا در آن کشور دارای موسسات صنعتی یا تجاری واقعی و معتبر است، مورد اعتراض قرار گیرد و درخواست رد یا ابطال و حذف چنین علامتی شود، کشور عضو اتحادیه متعهد به رسیدگی و رد یا ابطال یا ممنوع کردن استعمال علامت تقلیدی در کشور خواهد بود. مهلت درخواست منع استعمال لااقل مدت 5سال از تاریخ ثبت مارک تقلبی است و کشورهای عضو اتحادیه می توانند مهلت مذکور را در قانون خود پیش بینی کنند ولی اغفال و حذف یا منع استعمال علائمی که با سوء نیت به ثبت رسیده یا استعمال شده باشند و این امر احراز شود، هر موقع از طرف ذینفع امکان پذیر خواهد بود.

6. ماده 6 ثالث کنوانسیون ماده مفصلی است که 10 بند دارد. این ماده ناظر است به جواز یا عدم جواز ثبت بعضی از علائم در کشورهای عضو اتحادیه پاریس و متن آن به شرح زیر است:

6-الف-1) اگر بدون اجازه مقامات صالح، علائم رسمی، بیرق و نشانه های دیگر دولتی کشورهای عضو اتحادیه و نشانه وانگ رسمی و دولتی یا با تقلید، آثار و علائم تاریخی یا خانوادگی را برای علامت تجاری یا صنعتی یا یکی از عناصر این علامت، به کار برند؛ کشورهای اتحادیه توافق دارند که تقاضای ثبت آن را نپذیرند و اگر این تقاضا ثبت شده است، ثبت آن را با اقدامات مقتضی باطل و استعمال آن را منع کنند.

6-ب- مقررات مندرج در بند الف نسبت به نشانه های دولتی به استثنای نشانه ها و پرچم و علائم دیگر و حروف اختصاری کلمات با اسم هایی که موافقت نامه های بین المللی معتبر فعلی به منظور حمایت آن ها تنظیم شده است و پرچم ها و علائم دیگر و حروف اختصاری کلمات و نام سازمان های عمومی بین المللی که یک یا چند کشور اتحادیه جزء آن ها است نیز اجرا می شود..

6-ج-1) هیچ کشور عضو اتحادیه را نمی توان ملزم کرد به این که مقررات مندرج در بند ب مذکور را به ضرر اشخاصی که در کشور خود قبل از اجرای این قرارداد، حقوقی را با حسن نیت کسب کرده اند اعمال کنند.

کشورهای اتحادیه در مواقعی که استعمال یا ثبت علامت پیش بینی شده در بند الف مذکور ارتباطی بین سازمان مورد بحث و آرم و پرچم ها و نشان های رسمی یا حروف اختصاری کلمه یا طرز تسمیه بالذاته در اذهان مردم تلقین ننماید یا اگر استعمال ثبت علامت مزبور معمولا طوری نباشد که عامه مردم را در مورد وجود ارتباط بین استعمال کننده علامت و سازمان مورد نظر به اشتباه بیندازد، مکلف به اعمال مقررات مذکور نخواهد بود.

6-ج-2) ممنوعیت استعمال نشان ها و مهرهای رسمی نظارت و تضمین، فقط در مواردی خواهد بود که علائمی که شامل آنند به منظور استفاده روی کالاهای همان نوع یا مشابه آن به کار برده شوند.

6-ج-3-الف) برای اجرای این مقررات، کشورهای عضو اتحادیه توافق دارند فهرست نشان ها و علائم وانگ های دولتی مربوط به نظارت و تضمین را که فعلا یا در آینده می خواهند به طور مطلق یا در حدودی تحت حمایت این ماده قرار دهند و همچنین تغییراتی که بعدا ممکن است در این فهرست رخ دهد متقابلا از طرف دفتر بین المللی برای اطلاع یکدیگر ارسال دارند و هریک از کشورهای عضو اتحادیه به موقع خود فهرست های اعلام شده را در دسترس عموم قرار خواهند داد. معذالک این اعلام در مورد پرچم های دول الزامی نخواهد بود.

6-ج-3-ب)مقرررات بند ب از فقره یک این ماده فقط شامل نشان ها پرچم ها و سایر علائم و همچنین علائم اختصاری و نام سازمان های بین المللی دولت هایی خواهد بود که سازمان های مذکور از طریق دفتر بین المللی به کشورهای اتحادیه اعلام کرده اند .

6-ج-4) هریک از کشورهای اتحادیه می تواند تا دوازده ماه از تاریخ دریافت اعلامیه، اعتراضات احتمالی خود را توسط دفتر بین المللی در کشور یا سازمان بین المللی عمومی ذینفع اعلام دارد.

ج-5) در مورد پرچم های دولتی، اقدامات مقرر در بند یک فوق فقط شامل علامت هایی خواهد بود که بعد از تاریخ ششم نوامبر 1924 به ثبت رسیده باشد(توضیح آن که تاریخ ششم نوامبر 1925 تاریخی است که اصلاحات کنوانسیون پاریس در کنفرانس لاهه صورت گرفته است و منظور این بوده است که حقوق کسب شده قبلی به اعتبار خود باقی بماند و مقررات جدید عطف به ماسبق نشود، مگر در صورت احراز سوء نیت که از این قاعده خارج خواهد شد)

ج- 6) برای نشان های دولتی غیراز پرچم ها و برای نشان و مهرهای رسمی کشورهای اتحادیه و برای پرچم ها وسایر علائم اختصاری یا نام های سازمان های بین المللی عمومی، این مقررات فقط شامل آن علامت هایی خواهد بود که متجاوز از دو ماه پس از دریافت اعلامیه مذکور در بند 3فوق به ثبت رسیده باشد.

ج-7) کشورها اختیار دارند در صورت سوء نیت، حتی علامت هایی را که قبل از ششم نوامبر 1925 به ثبت رسیده است و دارای نشان های دولتی و علائم وانگ ها باشد، باطل و حذف کنند.

ج- 8) اتباع داخلی هریک از کشورها که به آنها اجازه استعمال علامت ها، نشان ها و درفش های کشورشان داده شده است، می توانند آن ها را مورد استفاده قرار دهند ولو این که شباهتی هم با علائم و پرچم های کشور دیگری داشته باشند.

ج-9) کشورهای عضو اتحادیه تعهد می نمایند که در تجارت، استعمال غیرمجاز علامت و نشانه های دولتی سایر ممالک عضو اتحادیه را در صورتی که استعمال علامت های مذکور باعث ایجاد اشتباه در مورد محصولات گردد، ممنوع نمایند.

ج-10) مقررات قانونی فوق مانع از آن نخواهد بود که کشورها به موجب قسمت 3 از بند ب ماده 6 خامس از حق امتناع از قبول یا ابطال ثبت در مورد علائمی که بدون داشتن اجازه شامل آرم های رسمی دولتی، پرچم ها و سایر نشان های دولتی و یا نشان ها و نقوش و علائم رسمی نظارت مورد قبول یکی از ممالک عضو اتحادیه و همچنین نشان های مشخصه سازمان های عمومی بین المللی در فقره یک مذکور استفاده ننمایند.

بندهای ده گانه ماده 6ثالث مذکورمتن ترجمه رسمی این ماده است که با وجود اشکالات ترجمه ای به علت این که به موجب قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی، تجارتی و کشاورزی مصوب 14اسفند ماه 1337 به صورت قانون درآمده است عینا نقل گردیده است.

بند(ز) خامس کنوانسیون پاریس ناظر است به پذیرش ثبت و حمایت علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده در کشور مبداء درسایر کشورهای اتحادیه کنوانسیون تقاضای ثبت چنین علائمی به شرط آن که به حقوق مکتسبه اشخاص ثالث در کشور مورد درخواست لطمه وارد نکند یا رعایت ضوابط و شرایط مقرر در این ماده پذیرفته خواهد شد که در مباحث بعدی توضیح لازم در این زمینه داده خواهد شد.

بند(ح) ماده سادس کنوانسیون مربوط است به تعهد کشورهای اتحادیه راجع به حمایت از علائم مخصوص فعالیت های خدماتی تجاری، بدون پیش بینی لزوم ثبت این گونه علائم در قوانین این کشورها و ماده 6سابع مربوط است به حق اعتراض و مهلت آن نسبت به ثبت علامت به وسیله عامل یا نماینده مالک یک علامت یا مارک در یک یا چند کشور اتحادیه، به نام شخصی خود، بدون کسب اجازه از مالک و دارنده آن علامت و مواد 7و7 مکرر کنوانسیون مربوط است به پذیرش ثبت علامت صنعتی ویا تجارتی فردی و دسته جمعی و ماده9 آن مربوط است به توقیف محصولات دارای علامت صنعتی یا تجارتی غیرقانونی ،هنگام ورود به کشورهای اتحادیه که در آن کشورها علامت یا نام تجارتی قانونی و اصیل از حمایت قانونی برخوردار می باشند.

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ثبت ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، تنظیم و ثبت صورتجلسات تغییرات شرکتها ) خدمات نام تجاری و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت ظزح صنعتی و اختراع و ثبت بین المللی مادرید )همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور و انجام کلیه امور مالیاتی و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها درسراسر ایران.پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ثبت ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، تنظیم و ثبت صورتجلسات تغییرات شرکتها ) خدمات نام تجاری و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت ظزح صنعتی و اختراع و ثبت بین المللی مادرید )همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور و انجام کلیه امور مالیاتی و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها درسراسر ایران.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

مزایای ثبت بین المللی علامت و برند تجاری ( مادرید )

مزایای ثبت بین المللی علامت و برند تجاری ( مادرید ) - ١- بستن راه هرگونه سوء استفاده از علامت ۲-افزایش ارزش نام و علامت شرکت٣- کسب اعتبار بین المللی با قرار دادن علامت مخصوص :registered: بالای نام تجاری، پس از ثبت۴-جلوگیری از سرقت و سوء استفاده از طرح و ایده خود

ثبت برند تولید کاغذ دیواری

کارشناسان به نام و مجرب مجتمع ثبت برند ایلیا اماده هرنوع خدمت رسانی و مشاوره رایگان به شما متقاضیان گرامی جهت ثبت برند تولید کاغذ دیواری شما می باشند.

ثبت برند تولید آب معدنی

کارشناسنان و وکلای مجرب مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا اماده خدمت رسانی به شما سروران گرامی جهت مشاوره کاملا رایگان و ثبت برند تولید آب معدنی شما می باشند .

موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و برند

موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و برند - موافقت نامه مادرید مورخ 4آوریل 1891 و اصلاحات و تجدید نظرهای بعدی مجموعا دارای 26 ماده و راجع است به ثبت بین المللی علائم که بارها به منظور رفع نواقصی در آن بازنگری شده است.

ثبت برند تولید عرقیات گیاهی

کارگروه ارشد مجتمع ثبت برند ایلیا با وکلایی مجرب در خدمت رسانی به شما سروران گرامی جهت ثبت برند تولید عرقیات گیاهی شما سروران اماده ارائه خدمات می باشند .

حقوق مالکیت علائم تجاری به عنوان آورده در شرکتها

حقوق مالکیت علائم تجاری به عنوان آورده در شرکتها -علامت تجاری، نشانه یا شاخصی است متمایز کننده که مؤسسات بازرگانی یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از آن منحصرا برای تعیین منشأ کالا یا خدمات خود برای مصرف کنندگان و همین طور متمایز کردن آنها از کالاها یا خدمات دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می کنند.

وصول و دریافت اظهارنامه ثبت علامت

وصول و دریافت اظهارنامه ثبت علامت در فرانسه - با دریافت درخواست ثبت علامت، از طرف سازمان ملی مالکیت صنعتی، روی اظهارنامه یا درخواست ثبت،تاریخ،محل و شمارۀ ترتیب تسلیم اظهارنامه و شمارۀ سازمان ملی ثبت مالکیت صنعتی، درج می شود و رسید وصول اظهارنامه به متقاضی داده خواهد شد.

ثبت برند تولید همبرگر

جهت ثبت هر نوع خدمات اداری علی الخصوص ثبت برند تولیدهمبرگرفرصت راازدست ندهیدو هم اکنون با کارگروه مجتمع ثبت برندایلیا جهت مشاوره رایگان تماس حاصل فرمایید.

زوال حقوق ناشی از مالکیت مارک ها و علائم در فرانسه

زوال حقوق ناشی از مالکیت مارک ها و علائم و برند در فرانسه - حقوق ناشی از مالکیت مارک ها و علائم تجاری، صنعتی و خدماتی ممکن است به علتی ساقط و زایل گردد. سقوط این حق می تواند ارادی یا قانونی و قضایی باشد.1. سقوط ارادی حق – در سقوط ارادی، صاحب حق با اراده ویا میل خود از آن صرف نظر می کند.

انتقال مالکیت اسم تجاری در کشورهای دیگر

انتقال مالکیت اسم تجاری در کشورهای دیگر - در اینجا به مقررات انتقال مالکیت اسم تجاری برخی از کشورهایی که حقوق آنها مورد مطالعه تطبیقی ماست اشاره می کنیم لطفا مطالعه نمایید

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید