از آنجایی که برندینگ مقوله نسبتاً جدید و مدرنی است و زمان زیادی نیست که وارد کشورمان شده است بسیاری از اصطلاحات و کارکردهای آن برای مصرف کنندگان و مخاطبان یا حتی مالکان برند  آشنا نیست در این مقاله  ثبت شرکت ایلیا سعی کرده‌است تعریف اصطلاحات و واژگان مربوط به برندینگ را به شما ارائه دهد:

واژه نامه برندینگ

 

 

Brand

تجربه شخص نسبت به محصول یا خدمت و احساسشان نسبت به آن است

Branding

پس از ثبت برند در کرج ، برند سازی و ایجاد برند را  برندینگ می‌گویند

 Brand Audience

یا مخاطب برند در حقیقت همان مصرف کننده یک کالا یا خدمت یا بازار هدف است.

Audio branding

فرایند برند سازی از طریق تداعی های شنیداری است مثلا"  تبلیغاتی که برای آنها آهنگ و آواز دسته جمعی و ریتمیک برای آن ساخته می شود.

Authenticity

اعتبار و ارزش و سندیت و صحت یک برند و در یک کلمه کیفیت برند و خالص بودن و ناب بودن آن است

Awareness study

بررسی و مطالعه مخاطب برند جهت پاسخگویی به نیازهای مخاطب یا خریدار برند خود

Bottom-up marketing

بازاریابی مشتری محور یعنی از پایین به بالا و در مقابل بازاریابی مدیریت گرا قرار دارد

Brand agency

موسسات تبلیغات استراتژیک خدمات متنوعی مثل ثبت برند را ارائه می دهند در حقیقت آژانس برند هستند مثل صفحه ایلیا که ثبت برند در کرج و سراسر ایران را انجام می دهد

Brand asset

دارایی پنهان و ارزش معنوی برند که هرچه یک برند مشهور تر و معتبر تر باشد این دارای پنهان نیز افزایش پیدا می کند

Brand attribute

ویژگی متمایز کننده یک محصول شرکت یا خدمت را در متون بین المللی تحت عنوان برند اتریبیوت می‌شناسند

Brand gap

فاصله ایست که بین مخاطب برند و صاحبان مشاغل ایجاد می‌شود و ممکن است به سقوط برند منجر شود

Brand identity

تجسم ظاهری یک برند پس از ثبت برند در کرج است اینکه برند لوگو باشد، علامت تجاری یا اسم تجاری باشد، کلمه باشد یا شکل ترکیبی از این دو را تحت عنوان آیدنتی تی یا هویت برند می‌شناسیم.

Brand image

برند ایمیج همان تصویر ذهنی مخاطب و مشتری از یک محصول یا شرکت یا خدمت است

Brand loyalty

وفاداری مشتریان به یک برند و در حقیقت قدرت اولویت برند در قیاس با سایر برند های رقیب است  که سبب تکرار خرید از یک برند می شود و وفاداری مشتریان برند را تعریف می کنند

امیدوارم که در این مطلب توانسته باشیم تعدادی از واژه های بین المللی مرسوم در زبان برندینگ را برایتان توضیح داشته باشیم  در مقالات بعدی سعی می کنیم  اصطلاحات دیگری را نیز برای شما توضیح دهیم.