لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نظریات مختلف در زمینه مالکیت صنعتی


عقاید و نظریات مختلف در زمینه مالکیت صنعتی

در خصوص حق مالکیت صنعتی همانند مالکیت فکری یا ادبی و هنری نظرات مختلفی ابراز شده است.

نظریات مختلف در زمینه مالکیت صنعتی

نظریات مختلف در زمینه مالکیت صنعتی

عده ای با توجه به خصوصیات و اوصاف مالکیت مادی، خصوصاً وصف دائمی آن، امتیازات ناشی از اختراعات و اکتشافات و علائم صنعتی و تجاری را حق مالکیت ندانسته اند هرچند در دارا بودن امتیاز و آثار حقوقی آن تردید نکرده اند.

در حقوق فرانسه، بعضی از حقوق دانان با توجه به مفاد ماده 544 قانون مدنی که مالکیت را حق بهره برداری و تصرف در اشیاء به طور مطلق و بدون قید و شرط و همیشگی یا دائمی دانسته است ولی امتیازات ناشی از اختراعات و امثال آن، امتیازی موقتی است. لذا وصف مالکیت را برای این گونه امتیازات قائل نبوده و مانند حقوق و امتیازات فکری، امتیازات و مزایای صنعتی را حقوق صنعتی دانسته اند نه مالکیت صنعتی.

البته در فرانسه، قانون هفتم ژانویه 1971 هر نوع اکتشافات و ابداعات جدیدی را که جنبه صنعتی داشت به عنوان حق مالکیت متعلق به مخترع یا کاشف آن دانسته بود و رویۀ قضایی فرانسه نیز تا اواسط قرن بعدی، امتیازات صنعتی را حق مالکیت می دانست و آن را تأیید می کرد ولی این طرز تفکر بعداً تغییر یافت و نظرها به سمت دیگری تمایل پیدا کرد، به نحوی که در قوانین بعدی از استعمال حق مالکیت خودداری شد.

به طور مثال در قانون پنجم ژوئیه سال 1844، در زمینه گواهی های مربوط به حق اختراع، حق مالکیت یا عنوان مالکیت به کار نرفت و قانون­گذار در این گونه موارد، عنوان امتیاز یا حق مالی و مادی را بر عنوان مالکیت ترجیح داد اما در مقررات و قوانین اول ژوئیه 1992 مجدداً عنوان مالکیت فکری و مالکیت صنعتی به کار گرفته شد و همچنان این طرز تفکر ادامه یافته است.

البته عده ای از حقوق دانان، حقوق مالکیت صنعتی را به عنون «حقوق جذب یا جذب مشتری» معرفی کرده اند و معتقدند که دارندگان حق مالکیت صنعتی تمایل دارند که بر مشریان خود تسلط پیدا کنند، اعم از اینکه سلطه مزبور از طریق مستقیم و بی واسطه مانند اختراع و آثار هنری صورت گیرد یا از طریق استفاده از واسطه و به طور غیر مستقیم، نظیر به کارگیری مارک تولید، نام تجارتی یا صنعتی، علائم تجارتی یا صنعتی و امثال آن، بر مستری تسلط پیدا کنند و او را برای خرید و استفاده از امتیازات و محصول خود جذب کنند و ازاین راه در رقابت اقتصادی، سود ببرند.

در زمینۀ ماهیت حقوقی مالکیت صنعتی، همان طور که اشاره شد، عقاید مختلفی از طرف حقوق دانان ابراز شده است که به طور خلاصه عبارتند از:

بند یکم- نظریه حق مالکیت. بند دوم- نظریه حق الامتیاز. بند سوم- نظریه حقوق مالی و مادی ناشی از کار. بند چهارم- نظریه حقوق شخصی اعتباری. بند پنجم- نظریه حق معنوی یا اخلاقی.

نظریه حق الامتیاز

طرفداران این نظریه همان طور که اشاره شد با توجه به خصوصیات و اوصاف مالکیت مادی، خصوصاً وصف دائمی مالکیت مادی، امتیازات ناشی از اختراعات و طرح ها و علائم صنعتی وتجاری را حق مالکیت ندانسته و آن را نوعی حق الامتیاز می دانند که به موجب قانون به اشخاص اعطاء می گردد ولی استدلال آنان در جهان کنونی، چندان منطقی نیست.

بند سوم_ نظریه حقوق مادی ناشی از کار

عده ای اظهارنظر کرده که حقوق ناشی از اختراعات و طراحی ها، ناشی از کار ذهنی و فعالیت فکری مخترعان و طراحان است.لذا از نظر حمایت، تابع قوانین و حقوق کار هستند این نظریه مخدوش است؛ زیرا حقوق مزبور ناشی از خلاقیت و ابتکار مخترع یا طراح است و به هیچ و جه قابل قیاس با کار یک کارگر ولو کارگر متخصص نیست که در کار ابتکاری ندارد و اثری را خلق نمی کند. مضافاً بر این که حقوق کارگر صرفاً جنبه مادی دارد و فاقد ارزش معنوی است که در تلاش ذهنی مخترع یا طراح وجود دارد.

بند چهارم_ نظریه حقوق شخصی

برابر این نظریه، حقوق ناشی از اختراع یا طرح و یا علائم تجاری نوعی حق اختصاصی و شخصی، نظیر نام و امثال آن است که برای حمایت از شخصیت مخترع یا طراح اعتبار قانونی پیدا کرده است و جنبه مالی یا مادی ندارد تا قابل انتقال یا توارث باشد.

این نظریه نیز مخدوش است زیرا حقوق ناشی از اختراع یا طراحی، علاوه بر جنبه معنوی، جنبه مادی نیز دارد و قابل انتقال و توارث نیز خواهد بود.

بند پنجم_ نظریه حقوق معنوی یا اخلاقی

به موجب این نظریه، حقوق ناشی از مالکیت صنعتی، جنبه اخلاقی یا معنوی دارد و همانند شخصیت انسانی باید مورد حمایت قرار گیرد.

این نظریه نیز مخدوش است زیرا حقوق ناشی از مالکیت صنعتی منحصر به حقوق معنوی نیست، بلکه ارزش مادی و مالی نیز دارد که قابل انتقال ارادی به غیر و انتقال قهری از طریق توارث است.

با توجه به مطالب و نظریات عنوان شده، نظریۀ حق مالکیت بر سایر نظریه ها ارجحیت دارد و در عمل نیز مورد پذیرش بسیاری از کشور ها از جمله در نظام حقوقی ایران و فرانسه قرار گرفته است.

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ثبت ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت انواع شرکت های تجاری و ثبت شرکت تعاونی، تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور و انجام کلیه امور تشکیل پرونده مالیاتی ، اخذ کد اقتصادی ، اخذ گواهی مالیات برارزش افزوده و اخذ دفاتر پلمپ مالیاتی) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران .

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

حقوق ناشی از مالکیت علامت یا مارک در نظام فرانسه

اوصاف حقوق ناشی از مالکیت علامت یا مارک در نظام حقوقی فرانسه - ثبت مارک یا علامت تجاری، صنعتی و خدماتی، برای صاحب آن حق مالکیت نسبت به علامت های تولیدی و خدماتی که موضوع مارک هستند و در اظهارنامه ثبت مشخص گردیده و به ثبت رسیده اند، ایجاد می کند.

ثبت برند تولید مداد رنگی

کارگروه مجتمع ثبت برند ایلیا با کارشناسان زبده و وکلای مجرب خود اماده خدمت رسانی و مشاوره رایگان به شما سروران در خصوص ثبت برند تولید مداد رنگی می باشد .

تقدیم درخواست ثبت علامت تجاری در فرانسه

تقدیم درخواست ثبت علامت تجاری در فرانسه - اظهارنامه ثبت مارک یا علامت تجاری، علاوه بر مشخصات متقاضی و مشخصات نماینده قانونی متقاضی در صورتی که نماینده قانونی اقدام به تسلیم اظهارنامه کرده باشد باید حاوی مطالبی در خصوص موضوع علامت، از جمله اوصاف کالاها و تولیدات یا نوع خدمات و طبقه ای که محصولات یا

نظریات مختلف در زمینه مالکیت صنعتی

عقاید و نظریات مختلف در زمینه مالکیت صنعتی - عده ای با توجه به خصوصیات و اوصاف مالکیت مادی، خصوصاً وصف دائمی آن، امتیازات ناشی از اختراعات و اکتشافات و علائم صنعتی و تجاری را حق مالکیت ندانسته اند هرچند در دارا بودن امتیاز و آثار حقوقی آن تردید نکرده اند.

موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و برند

موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و برند - موافقت نامه مادرید مورخ 4آوریل 1891 و اصلاحات و تجدید نظرهای بعدی مجموعا دارای 26 ماده و راجع است به ثبت بین المللی علائم که بارها به منظور رفع نواقصی در آن بازنگری شده است.

تغییر در مالکیت ثبت برند و علامت تجاری

تغییر در مالکیت ثبت برند و علامت تجاری یا علامت فردی و جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط، اصولاً امکان پذیر است و به درخواست کتبی هر ذینفع، از ادارۀ مالکیت صنعتی انجام خواهد شد و به ثبت خواهد رسید. در این صورت به استثنای تغییر در مالکیت اظهارنامه، طبق مادۀ 48 توسط اداره ثبت مالک

وصول و دریافت اظهارنامه ثبت علامت

وصول و دریافت اظهارنامه ثبت علامت در فرانسه - با دریافت درخواست ثبت علامت، از طرف سازمان ملی مالکیت صنعتی، روی اظهارنامه یا درخواست ثبت،تاریخ،محل و شمارۀ ترتیب تسلیم اظهارنامه و شمارۀ سازمان ملی ثبت مالکیت صنعتی، درج می شود و رسید وصول اظهارنامه به متقاضی داده خواهد شد.

رسیدگی بدوی در کمیسیون ثبت علامت و برند تجاری

رسیدگی بدوی در کمیسیون ثبت علامت و برند تجاری - رسیدگی به اعتراض بدواً در کمیسیون مرجع ثبت صورت می گیرد. طبق ماده 58 ق.ث.ا.ط.ع و ماده 170 آئین نامه اجرایی آن، کمیسیون از افراد زیر تشکیل می شود:1. رئیس اداره ثبت اختراعات، اداره ثبت طرح های صنعتی یا اداره ثبت علائم تجاری برحسب مورد 2. نماینده

کنوانسیون پاریس در خصوص برند و علائم تجاری

کنوانسیون پاریس در خصوص برند و علائم تجاری - در خصوص مارک ها و علائم تجاری، تولیدی و خدماتی، کنوانسیون پاریس در مواد مختلف خود، ضوابطی را به عنوان حمایت و ایجاد هماهنگی مقررات کشورهای عضو اتحادیه پاریس ، پیش بینی کرده است که به موارد مهم آن ذیلاً اشاره می شود.

تجدید کمیسیون در دادگاه حقوقی برند و علامت

تجدید نظر خواهی نسبت به تصمیم کمیسیون در دادگاه حقوقی خاص - طبق قسمت اخیر ماده 59 ق.ث.ا.ط.ع و ماده 172 آئین نامه اجرایی قانون مذکور، تصمیمات اداره مالکیت صنعتی و کمیسیون آن، توسط اشخاص ذینفع قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی است .دادخواست تجدید نظر خواهی باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم و یا اطلاع

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید