لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما

منظور از اعتبار مالیاتی در ارزش افزوده چیست؟


منظور از اعتبار مالیاتی در ارزش افزوده چیست؟ مالیات بر ارزش افزوده چه تأثیری در مبلغ پرداخت شده توسط خریدار دارد؟ مؤدیان مالیات برارزش افزوده چه کسانی هستند و چگونه تعیین می شوند؟ مؤدیان مالیات برارزش افزوده چه وظایفی دارند؟ چه مواردی مشمول جریمه مالیات ارزش افزوده هستند و نرخ آنها چند درصد است؟ آیا تمام جرائم ارزش افزوده به صورت همزمان برای مؤدی محاسبه می شود؟ جریمه های تعلق گرفته بابت ارزش افزوده چه زمانی مشخص می شود؟
اعتبار مالیاتی در مورد ارزش افزوده، مالیات و عوارض پرداختی توسط خریدار در زمان خرید کالا یا دریافت خدمات است که از مالیات ارزش افزوده فروش قابل کسر می باشد. شروط پذیرش ارزش افزوده های پرداختی توسط سازمان امور مالیاتی به شرح زیر است:

۱. فروشنده در سامانه مالیات ارزش افزوده ثبت نام کرده باشد.

۲. صورتحساب خرید مطابق نمونه مورد تأیید سازمان امور مالیاتی باشد.

3. فاکتور خرید متعلق به مؤدی مالیاتی باشد.

۴. مشخصات خریدار و فروشنده و قیمت کالا یا خدمات به صورت دقیق در صورتحساب ذکر شده باشد.

۵. کالاها یا خدمات ذکر شده جز کالاها یا خدمات معاف از ارزش افزوده نباشند.

۶. مبلغ ارزش افزوده هر کالا یا خدمات، در ردیف مربوطه محاسبه و ذکر شده باشد.

. ۷. مالیات ارزش افزوده به صورت جداگانه در سرفصل حسابداری ثبت شده باشد.

مالیات بر ارزش افزوده چه تأثیری در مبلغ پرداخت شده توسط خریدار دارد؟

خریدار در زمان خرید کالا یا دریافت خدمات مشمول مالیات ارزش افزوده، باید مبلغ ارزش افزوده را به همراه مبلغ کالا یا خدمات مورد نظر به فروشنده یا ارائه دهنده خدمات که در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده بپردازد.

  • مثال:

با در نظر گرفتن نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده سال ۱۳۹۶ که به ترتیب ۶ و ۳٪ می باشد در مجموع ۹٪) شخصی که کالایی به ارزش 10.000.000 ریال خریداری می کند باید 10.900.000 ریال به فروشنده بپردازد. این مبلغ شامل 10,000,000ریال قیمت کالا و 600,000ریال مالیات ارزش افزوده و 300,000 ریال عوارض می باشد.

  • نکته:

همچنان که در جامعه عرف شده و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به نام مالیات ارزش افزوده نامیده میشود در این کتاب نیز عنوان مالیات بر ارزش افزوده بابت هر دو مورد استفاده میشود.

مؤدیان مالیات برارزش افزوده چه کسانی هستند و چگونه تعیین می شوند؟

بر اساس ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاص حقیقی یا حقوقی که به عرضه کالا و یا ارائه خدمات و همچنین واردات و یا صادرات کالا و یا خدمات می پردازند مؤدی مالیات بر ارزش افزوده محسوب شده و بر اساس شرایط تعیین شده در فراخوان های انجام شده توسط سازمان امور مالیاتی، موظف به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و اجرای قوانین آن می باشند. درباره فراخوان های انجام شده در فصل دوم توضیح داده می شود.

مؤدیان مالیات برارزش افزوده چه وظایفی دارند؟

در قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه های مرتبط با آن وظایف مؤدیان این قانون تعیین شده که انجام ندادن آنها مشمول جریمه می باشد. .. ثبت نام در سیستم مالیات بر ارزش افزوده طبق ضوابط مندرج در فراخوان های سازمان امور مالیاتی و دریافت گواهی ثبت نام در ارزش افزوده از طریق سایت www .evat. ir مطابق شرایط و روال خاصی که توسط سازمان امور مالیاتی مشخص شده.

۲، صدور صورتحساب در قبال عرضه کالا و خدمات مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مطابق نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی.

3. دریافت مالیات از خریداران کالا یا خدمات در زمان عرضه کالا یا خدمات به آنان.

۴. پرداخت مالیات کالاها یا خدمات دریافتی به فروشندگان با ارائه دهندگان خدمات.

۵. ثبت و نگهداری اسناد و مدارک مربوط به ارزش افزوده از جمله فاکتورها و رسیدهای مالیاتی به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوطه.

۶ به کار بردن دفاتر، صورتحساب ها و سایر فرم های مربوط، ماشین های صندوق و یا سایروسایل و روش های نگهداری حساب که از طرف سازمان امور مالیاتی تعیین می گردد.

۷. تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در زمان قانونی.

۸. انجام تسویه حساب مالیاتی در پایان دوره های مالیاتی سه ماهه حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ انقضاء مهلت قانونی ارسال اظهارنامه هر دوره مالیاتی.

چه مواردی مشمول جریمه مالیات ارزش افزوده هستند و نرخ آنها چند درصد است؟

جرائم مربوط به مالیات ارزش افزوده که در ماده ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده، از جمله سنگین ترین جرائم در نظر گرفته شده در سیستم مالیاتی کشور بوده و به شرح زیر است:

۱. عدم ثبت نام در مهلت مقرر در سیستم مالیات بر ارزش افزوده معادل ۷۵٪ مالیات متعلق تاتاریخ ثبت نام یا شناسایی مؤدی بر حسب مورد

۲. عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق.

3. عدم درج درست قیمت در صورتحساب معدل یک برابر تفاوت مالیات متعلقه بین مبلغ صحیح و اشتباه.

۴. عدم درج مشخصات و اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده توسط سازمان امورمالیاتی معادل ۲۵٪ مالیات متعلق.

۵ عدم ارائه اظهارنامه از تاریخ ثبت نام با شناسایی به بعد بر حسب مورد معادل ۵۰٪ مالیات متعلق.

۶ عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک معادل ۲۵٪ مالیات متعلق.

۷. جريمه تأخیر در پرداخت مالیات های متعلق در موعد مقرر معادل ۲٪ مالیات پرداخت نشده به ازای هر ماه تأخیر.

آیا تمام جرائم ارزش افزوده به صورت همزمان برای مؤدی محاسبه می شود؟

خیر. بر اساس آئین نامه مربوط به جرائم ارزش افزوده و با توجه به نوع تخلف مالیاتی، فقط چند مورد از جرائم تعلق خواهد می گیرد.

جریمه های تعلق گرفته بابت ارزش افزوده چه زمانی مشخص می شود؟

جریمه های ارزش افزوده پس از انجام رسیدگی توسط کارشناس مالیاتی مشخص میشود. توضیح کامل درباره جرائم ارزش افزوده در فصل های بعدی ارائه می شود.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

شماره تماس مجتمع

شعبه کرج: 137 32 – 026

شعبه تهران : 119 55 266 – 021

سامانه پیامکی ایلیا : 32 52 52 32

سامانه اینترنتی ایلیا : WWW.ELIYA.IR

پست الکترونیکی ایلیا [email protected] ELIYA.IR :

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا )شامل تنطیم قراردادهای حقوقی و مشاوره حقوقی و امور مالیاتی شامل تشکیل پرونده مالیاتی ، تشکیل پرونده ارزش افزوده و اخذ گواهی ارزش افزوده ، اخذ کد اقتصادی و اقدامات بعد از ثبت شرکت ، اخذ پلمپ دفاتر مالیاتی و همچنین خدمات ثبتی شرکت و برند در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران .

)به لبخندتان برترینیم (

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه موضوع فعالیت شرکت

نمونه موضوع فعالیت انواع شرکتهای سهامی خاص و بامسئولیت محدود - موضوعات شرکت هایی که نیاز به اخذ مجوز فعالیت دارند یا ندارند با نمونه موضوع فعالیت شرکت ها

ماده 124 قانون تجارت در خصوص هیئت مدیره شرکتها

ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص هیئت مدیره شرکتها - نکته دیگری که در خصوص ماده 124 قابل تامل می باشد این است که مقرر شده در صورتی که مدیرعامل عضو

انتخاب نام شرکت

راهنمای انتخاب نام شرکت | هنگامی که صحبت از موفقیت یک کسب و کار کوچک در میان است در واقع اسم یک شرکت قبل از ثبت آن اهمیت بسیاری پیدا می کند .

مراحل ثبت شرکت های تجاری

مراحل ثبت شرکت های تجاری «کلیه شرکت های ایرانی مذکور در قانون تجارت، (سهامی، ضمانتی، مختلط، تعاونی) که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود یا قانون مزبور عمل نکرده اند باید تا آخر شهریور ماه 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق

روزنامه رسمی ثبت شرکت ها

روزنامه رسمی ثبت شرکت ها - یکی از مراحل ثبت شرکت و در واقع آخرین مرحله ثبت شرکتها چاپ آگهی در روزنامه رسمی می باشد.جهت چاپ آگهی تاسیس پیش آگهی و یا آگهی

ثبت شرکت فوری و سریع

ثبت شرکت فوری و سریع - متولی ثبت شرکت در تهران ،اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری است و در خارج از تهران در صورتی که اداره ی نام برده دایر نشده باشد.

ثبت شرکت دانش بنیان

ثبت شرکت دانش بنیان - شرکتهاي دانش بنیان بصورت عادي در اداره کل ثبت شرکتها بايد ثبت شوند و در هنگام ثبت،هیچ تفاوتی بین شرکتها عادی و دانش بنیان وجود ندارد.

ثبت شرکتها

ثبت شرکتها - ثبت شرکت ها - ثبت شرکت -پیش از اقدام به ثبت یک شرکت بهتراست دانش و آگاهی خود را نسبت به مقوله مراحل ثبت شرکت افزایش دهید تا بتوانید با توجه

ثبت شرکت بازرگانی

مراحل ، شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکتهای بازرگانی در ایران - متقاضیان ثبت شرکتهای بازرگانی میتوانند فرآیند ثبت خود را به دو صورت توسط خود و یا وکیل ثبتی

ثبت شرکت پیمانکاری

جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص ثبت شرکت های پیمانکاری با کارشناسان متخصص و مجرب مجتمع ثبتی ایلیا در تماس بوده و از مشاوره های رایگان آنها بهره مند شوید .

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟